Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/99
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.05.22.
Iktatószám:8630/2020
CPV Kód:24111500-0
Ajánlatkérő:Uzsoki Utcai Kórház
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Uzsoki Utcai Kórház
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_27678820
Postai cím: Uzsoki Utca 29-41.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1145
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Ficzere Andrea
Telefon: +36 14673744
E-mail: kozbeszerzes@uzsoki.hu
Fax: +36 12506770
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.uzsoki.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.uzsoki.hu
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Különféle orvosi gázok beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001625842019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 24111500-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Elnevezés:
Adásvételi keretszerződés különféle orvosi gázok beszerzésére 2 részben.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/18 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2020 - 004209 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 051 - 120428
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2020/03/10 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 1
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
I.
240.000 m3 cseppfolyós egészségügyi oxigén szállítása 24 hónapra egyenletes ütemezésben Ajánlatkérő telephelyére, amit a cseppfolyós oxigénnek az Ajánlatkérőhöz kihelyezett tárolótartályba történő átfejtésével kell teljesíteni.
Ajánlattevő biztosítja:
Ajánlattevő az ajánlatban csatolja a termék biztonsági adatlapját.
Nyertes Ajánlattevő az Ajánlatkérő telephelyén történő biztonságos tároláshoz szükséges 1db min. 4,5 bruttó m3 és max 12 bruttó m3-es tartályt (továbbiakban: Tartály) - és az ahhoz szükséges valamennyi berendezést, tartozékot -, telepít a 8. pontban meghatározott teljesítési helyre a szerződés időtartamára. A Tartály befogadására rendelkezésre álló terület mérete: 4 m * 5 m.
Nyertes Ajánlattevő az Ajánlatkérő telephelyén történő biztonságos tároláshoz szükséges 1db max. 150 m3/h teljesítményű elpárologtatót (a továbbiakban Hidegellátó Berendezést), a felhívás 8. pontjában meghatározott teljesítési helyen Ajánlatkérő használatába adja a szerződés időtartamára.
Nyertes Ajánlattevő a cseppfolyós egészségügyi tartályra köteles tartályfigyelő (telemetria) rendszert telepíteni, melyel az Ajánlatkérő oxigénellátásának üzembiztonságát tudja növelni.
Nyertes Ajánlattevő a cseppfolyós egészségügyi oxigén telepített tartályból történő szolgáltatását a Tartály és Hidegellátó Berendezés telepítését és engedélyeztetést követően – amennyiben ezekkel még nem rendelkezik –,a szerződéskötéstől számított legkésőbb 40. napon megkezdi.
Nyertes Ajánlattevő a folyamatos gázszolgáltatás biztosítása érdekében a cseppfolyós oxigén tartályból való szolgáltatásának megkezdéséig –az üzemkiesés teljes időtartamára – vállalja az oxigén palackos pótlását, a palackok kiszállítását és rákötését az Ajánlatkérő tartalék oxigénellátó rendszerére, mely szolgáltatás cseppfolyós oxigén egységáron kerül elszámolásra.
A megajánlott cseppfolyós termék tisztasága min. 99,5 %.
Egyebekben Ajánlattevő szavatolja, hogy a termék minősége megfelel az előírásoknak, amit a szállításkor átadott műbizonylattal szükséges igazolni.
A mennyiség elszámolása 15 Co, 1 bar nyomású gázhalmazállapotú köbméterben történik.
Az átszámítás faktorok a következők: 1 kg. Oxigén 0,75 m3 (15 Co, 1 bar) mennyiségnek felel meg.
A nyertes ajánlattevő a szerződéskötést követő 5 napon belül csatolja a cseppfolyós oxigén tárolótartály és a hozzá tartozó 1 db max. 150 m3/h teljesítményű elpárologtató telepítés folyamatának leírását, a telepítés elképzelésének műszaki tervét.
***
II.
A Vl.4.3) II. pont folytatása:
22. Tekintettel arra, hogy a beszerzés tárgya központosított – országos, regionális – illetve fenntartó által, vagy a fenntartó megbízásából indított közös közbeszerzési eljárásba is bevonásra kerülhet, ezért AK a szerződésben a következő bontó feltételt köti ki:
AK szerződéses kötelezettséget kizárólag Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:116. § (2) bekezdése szerinti, arra vonatkozó bontó feltétellel vállal, hogy amennyiben a beszerzés tárgyára vonatkozóan a központosított közbeszerzési rendszerben vagy összevont közbeszerzési eljárásban vagy a fenntartó által, vagy a fenntartó megbízásából indított közös közbeszerzési eljárás keretében, keret megállapodás vagy szerződés kerül megkötésre, a központosított, közös vagy összevont közbeszerzés rendszerében kell a beszerzést megvalósítania. Felek rögzítik, hogy ebből AKnak semmilyen hátrányos következménye nem származhat.
Helyesen:
I.
240.000 m3 cseppfolyós egészségügyi oxigén szállítása 24 hónapra egyenletes ütemezésben Ajánlatkérő telephelyére, amit a cseppfolyós oxigénnek az Ajánlatkérőhöz kihelyezett tárolótartályba történő átfejtésével kell teljesíteni.
Ajánlattevő biztosítja:
Ajánlattevő az ajánlatban csatolja a termék biztonsági adatlapját.
Nyertes Ajánlattevő az Ajánlatkérő telephelyén történő biztonságos tároláshoz szükséges 1db legalább 6 m3-es tartályt (továbbiakban: Tartály) - és az ahhoz szükséges valamennyi berendezést, tartozékot -, telepít a 8. pontban meghatározott teljesítési helyre a szerződés időtartamára. A Tartály befogadására rendelkezésre álló terület mérete: 4 m * 5 m.
Nyertes Ajánlattevő az Ajánlatkérő telephelyén történő biztonságos tároláshoz szükséges 1db max. 150 m3/h teljesítményű elpárologtatót (a továbbiakban Hidegellátó Berendezést), a felhívás 8. pontjában meghatározott teljesítési helyen Ajánlatkérő használatába adja a szerződés időtartamára.
Nyertes Ajánlattevő a cseppfolyós egészségügyi tartályra köteles tartályfigyelő (telemetria) rendszert telepíteni, melyel az Ajánlatkérő oxigénellátásának üzembiztonságát tudja növelni.
Nyertes Ajánlattevő a cseppfolyós egészségügyi oxigén telepített tartályból történő szolgáltatását a Tartály és Hidegellátó Berendezés telepítését és engedélyeztetést követően – amennyiben ezekkel még nem rendelkezik –,a szerződéskötéstől számított legkésőbb 40. napon megkezdi.
Nyertes Ajánlattevő a folyamatos gázszolgáltatás biztosítása érdekében a cseppfolyós oxigén tartályból való szolgáltatásának megkezdéséig –az üzemkiesés teljes időtartamára – vállalja az oxigén palackos pótlását, a palackok kiszállítását és rákötését az Ajánlatkérő tartalék oxigénellátó rendszerére, mely szolgáltatás cseppfolyós oxigén egységáron kerül elszámolásra.
A megajánlott cseppfolyós termék tisztasága min. 99,5 %.
Egyebekben Ajánlattevő szavatolja, hogy a termék minősége megfelel az előírásoknak, amit a szállításkor átadott műbizonylattal szükséges igazolni.
A mennyiség elszámolása 15 Co, 1 bar nyomású gázhalmazállapotú köbméterben történik.
Az átszámítás faktorok a következők: 1 kg. Oxigén 0,75 m3 (15 Co, 1 bar) mennyiségnek felel meg.
A nyertes ajánlattevő a szerződéskötést követő 5 napon belül csatolja a cseppfolyós oxigén tárolótartály és a hozzá tartozó 1 db max. 150 m3/h teljesítményű elpárologtató telepítés folyamatának leírását, a telepítés elképzelésének műszaki tervét.
***
II.
A Vl.4.3) II. pont folytatása:
22. Tekintettel arra, hogy a beszerzés tárgya központosított – országos, regionális – illetve fenntartó által, vagy a fenntartó megbízásából indított közös közbeszerzési eljárásba is bevonásra kerülhet, ezért AK a szerződésben a következő bontó feltételt köti ki:
AK szerződéses kötelezettséget kizárólag Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:116. § (2) bekezdése szerinti, arra vonatkozó bontó feltétellel vállal, hogy amennyiben a beszerzés tárgyára vonatkozóan a központosított közbeszerzési rendszerben vagy összevont közbeszerzési eljárásban vagy a fenntartó által, vagy a fenntartó megbízásából indított közös közbeszerzési eljárás keretében, keret megállapodás vagy szerződés kerül megkötésre, a központosított, közös vagy összevont közbeszerzés rendszerében kell a beszerzést megvalósítania. Felek rögzítik, hogy ebből AKnak semmilyen hátrányos következménye nem származhat.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:
Dátum: 2020/05/29 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2020/06/26 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2020/05/29 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2020/06/26 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
Ajánlatkérő tájékoztatja továbbá a T. Gazdasági Szereplőket, hogy módosította
1) az 1. közbeszerzési rész vonatkozásában az Ajánlati felhívás II.2.4) I. pontját;
2) az Ajánlati felhívás IV.2.2) és IV.27) pontjait (ajánlattételi határidő);
3) az 1. közbeszerzési rész vonatkozásában a Műszaki Leírást;
4) az 1. közbeszerzési rész vonatkozásában a Szerződéstervezet II. fejezet 1. pont 1.2. alpontját.
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ