Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/95
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.05.18.
Iktatószám:8632/2020
CPV Kód:80000000-4
Ajánlatkérő:Kál Nagyközségi Önkormányzat Kápolna Községi Önkormányzat;Kompolt Községi Önkormányzat;Aldebrő Községi Önkormányzat;Tófalu Község Önkormányzata
Teljesítés helye:Kál, Kápolna, Kompolt, Aldebrő, Tófalu. A pontos helyszínek a kd-ban.;Aldebrő, Tófalu. A pontos helyszínek a kd-ban.;Kál. A pontos helyszínek a kd-ban.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Önkonet Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság;Önkonet Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság;Eltan Képző Kft.
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kál Nagyközségi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_37623942
Postai cím: Szent István Tér 2.
Város: Kál
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3350
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Polyák Csaba
Telefon: +36 202312982
E-mail: polyak.csaba@kozber.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
Hivatalos név: Kápolna Községi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_76608702
Postai cím: Kossuth Utca 12.
Város: Kápolna
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3355
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Polyák Csaba
Telefon: +36 202312982
E-mail: polyak.csaba@kozber.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Kompolt Községi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_76945627
Postai cím: Kápolnai Út 2/D.
Város: Kompolt
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3356
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Polyák Csaba
Telefon: +36 202312982
E-mail: polyak.csaba@kozber.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Aldebrő Községi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28751630
Postai cím: Arany János Út 1
Város: Aldebrő
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3353
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Polyák Csaba
Telefon: +36 202312982
E-mail: polyak.csaba@kozber.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Tófalu Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_73313337
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 16
Város: Tófalu
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3354
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Polyák Csaba
Telefon: +36 202312982
E-mail: polyak.csaba@kozber.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
x Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: Kál Nagyközségi Önkormányzat (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Képzési szolgáltatás_ EFOP-1.5.3_Kál_ism.
Hivatkozási szám: EKR000027892020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 80000000-4
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Megbízási szerződés az EFOP-1.5.3-16-2017-00106. kódszámú, „Komplex megoldások a társadalmi-területi hátrányok enyhítése érdekében” elnevezésű pályázathoz kapcsolódó képzési szolgáltatások beszerzésére Kál Nagyközségi Önkormányzat, Kápolna Községi Önkormányzat, Kompolt Községi Önkormányzat, Aldebrő Községi Önkormányzat és Tófalu Községi Önkormányzat részére 3 ajánlati részben. 1. rész: Tréningek I.: 1.1. Motivációs tréning a humán közszolgáltatások területén elhelyezkedni kívánók számára, képzésen részt vevő személyek létszáma: 50 fő; 1.2. Motivációs tréning a humán közszolgáltatások területén dolgozók számára, képzésen részt vevő személyek létszáma: 20 fő; 1.3. Munkaszocializációs tréning, képzésen részt vevő személyek létszáma: 200 fő; 1.4. Csoportmunkában történő együttműködés fejlesztése, képzésen részt vevő személyek létszáma: 60 fő; 1.5. Munkára való képességet javító tréning, képzésen részt vevő személyek létszáma: 60 fő; 1.6. Önálló életvitel támogatása, képzésen részt vevő személyek létszáma: 60 fő; 1.7. Munkakeresési technikák tréning, képzésen részt vevő személyek létszáma: 70 fő; 1.8. Munkáltatói képzés (Szemléletformáló, antidiszkriminációs képzés), képzésen részt vevő személyek létszáma: 40 fő. A képzésen részt vevő személyek összlétszáma: 560 fő. 2. rész: Tréningek II.: 2.1. Drog alkohol, dohányzás megelőző, visszaszorító csoportos foglalkozás, képzésen részt vevő személyek létszáma: 20 fő; 2.2. Coaching - tanácsadás a közszolgáltatás gyakorlatában, képzésen részt vevő személyek létszáma: 50 fő. A képzésen részt vevő személyek összlétszáma: 70 fő. 3. rész: Képzések - OKJ: 3.1. Pedagógiai és családsegítő munkatárs szakképesítés /OKJ 406 54 140 02/ és vizsga, képzésen részt vevő személyek létszáma: 4 fő; 3.2. Társadalombiztosítási ügyintéző részszakképesítés /OKJ 176 51 344 02/ és vizsga, képzésen részt vevő személyek létszáma: 3 fő. A képzésen részt vevő személyek összlétszáma: 7 fő. A szerződés teljesítésére vonatkozó részletes feltételeket és a képzések lefolytatásának pontos leírását a közbeszerzési dokumentumok (kd) tartalmazzák.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 38869999 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: 1 - Tréningek I.
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 80000000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: Kál, Kápolna, Kompolt, Aldebrő, Tófalu. A pontos helyszínek a kd-ban.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Megbízási szerződés az EFOP-1.5.3-16-2017-00106. kódszámú, „Komplex megoldások a társadalmi-területi hátrányok enyhítése érdekében” elnevezésű pályázathoz kapcsolódó képzési szolgáltatások beszerzésére.
Motivációs tréning a humán közszolgáltatások területén elhelyezkedni kívánók számára, képzésen részt vevő személyek létszáma: 50 fő
Motivációs tréning a humán közszolgáltatások területén dolgozók számára, képzésen részt vevő személyek létszáma: 20 fő
Munkaszocializációs tréning, képzésen részt vevő személyek létszáma: 200 fő
Csoportmunkában történő együttműködés fejlesztése, képzésen részt vevő személyek létszáma: 60 fő
Munkára való képességet javító tréning, képzésen részt vevő személyek létszáma: 60 fő
Önálló életvitel támogatása, képzésen részt vevő személyek létszáma: 60 fő
Munkakeresési technikák tréning, képzésen részt vevő személyek létszáma: 70 fő
Munkáltatói képzés (Szemléletformáló, antidiszkriminációs képzés), képzésen részt vevő személyek létszáma: 40 fő
A képzésen részt vevő személyek összlétszáma: 560 fő.
A képzések elindításnak és lefolytatásának részletes ütemezését a nyertes Ajánlattevő köteles az Ajánlatkérővel a szerződés aláírását követő 5 munkanapon belül egyeztetni.
Nyertes Ajánlattevő feladata:
a résztvevők toborzása, a megfelelő célcsoportból (a 200 fő hátrányos helyzetű személy esetében Ajánlatkérő a szerződés teljesítéséhez szükséges adatokat a nyertes Ajánlattevő részére bocsájtja a szerződéskötést követően);
folyamatos kapcsolattartás a projektben résztvevő mentorokkal;
a tananyag és/vagy módszer kifejlesztése,
a tananyag biztosítása a résztvevők számára,
a képzés helyszínének biztosítása (pl.: terembérlet),
az oktató(k) rendelkezésre állása, utazási esetleg szállásköltsége,
a képzésekhez/tréningekhez szükséges egyéb feltételek biztosítása.
ellátás, catering biztosítása a képzésben részvevők számára.
A képzések lefolytatásának pontos leírását, a teljesítés részletes feltételeit a karakterkorlátozás miatt a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. A felhívás M2.) pontjában meghatározott szakember felnőttképzési szakmai gyakorlata (min. 0, max.: 60 hónap)  20
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó HUF) Súlyszám - 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.5.3-16-2017-00106
II.2.9) További információ:
A pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont. Ajánlatkérő az 1. ért. rsz. esetén a fordított, a 2. ért. rsz. esetén az egyenes arányosítás módszerét alkalmazza, a módszerek részletesen a kd-ban.
A II.2.7.) pontban megadott kezdési időpont tájékoztató jellegű, az az eljárás lefolytatására tekintettel változhat. A teljesítésnek végső határideje 2020.12.31.

II.2.1)
Elnevezés: 2 - Tréningek II.
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 80000000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: Aldebrő, Tófalu. A pontos helyszínek a kd-ban.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Megbízási szerződés az EFOP-1.5.3-16-2017-00106. kódszámú, „Komplex megoldások a társadalmi-területi hátrányok enyhítése érdekében” elnevezésű pályázathoz kapcsolódó képzési szolgáltatások beszerzésére.
1. Drog alkohol, dohányzás megelőző, visszaszorító csoportos foglalkozás, képzésen részt vevő személyek létszáma: 20 fő
2. Coaching - tanácsadás a közszolgáltatás gyakorlatában, képzésen részt vevő személyek létszáma: 50 fő
A képzésen részt vevő személyek összlétszáma: 70 fő.
A képzések elindításnak és lefolytatásának részletes ütemezését a nyertes Ajánlattevő köteles az Ajánlatkérővel a szerződés aláírását követő 5 munkanapon belül egyeztetni.
Nyertes Ajánlattevő feladata:
 a résztvevők toborzása, a megfelelő célcsoportból;
 folyamatos kapcsolattartás a projektben résztvevő mentorokkal;
 a tananyag és/vagy módszer kifejlesztése,
 a tananyag biztosítása a résztvevők számára,
 a képzés helyszínének biztosítása (pl.: terembérlet),
 az oktató(k) rendelkezésre állása, utazási esetleg szállásköltsége,
- a képzésekhez/tréningekhez szükséges egyéb feltételek biztosítása.
A képzések lefolytatásának pontos leírását, a teljesítés részletes feltételeit a karakterkorlátozás miatt a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. A felhívás M2.) pontjában meghatározott szakember felnőttképzési szakmai gyakorlata (min. 0, max.: 60 hónap)  20
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó HUF) Súlyszám - 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.5.3-16-2017-00106
II.2.9) További információ:
A pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont. Ajánlatkérő az 1. ért. rsz. esetén a fordított, a 2. ért. rsz. esetén az egyenes arányosítás módszerét alkalmazza, a módszerek részletesen a kd-ban.
A II.2.7.) pontban megadott kezdési időpont tájékoztató jellegű, az az eljárás lefolytatására tekintettel változhat. A teljesítésnek végső határideje 2020.12.31.

II.2.1)
Elnevezés: 3 - Képzések - OKJ
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 80000000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: Kál. A pontos helyszínek a kd-ban.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Megbízási szerződés az EFOP-1.5.3-16-2017-00106. kódszámú, „Komplex megoldások a társadalmi-területi hátrányok enyhítése érdekében” elnevezésű pályázathoz kapcsolódó képzési szolgáltatások beszerzésére.
1. Pedagógiai és családsegítő munkatárs szakképesítés /OKJ 406 54 140 02/ és vizsga, képzésen részt vevő személyek létszáma: 4 fő
2. Társadalombiztosítási ügyintéző részszakképesítés /OKJ 176 51 344 02/ és vizsga, képzésen részt vevő személyek létszáma: 3 fő
A képzésen részt vevő személyek összlétszáma: 7 fő.
A képzések elindításnak és lefolytatásának részletes ütemezését a nyertes Ajánlattevő köteles az Ajánlatkérővel a szerződés aláírását követő 5 munkanapon belül egyeztetni.
Nyertes Ajánlattevő feladata:
 a résztvevők toborzása, a megfelelő célcsoportból;
 folyamatos kapcsolattartás a projektben résztvevő mentorokkal;
 a tananyag és/vagy módszer kifejlesztése,
 a tananyag biztosítása a résztvevők számára,
 a képzés helyszínének biztosítása (pl.: terembérlet),
 az oktató(k) rendelkezésre állása, utazási esetleg szállásköltsége,
- a képzésekhez/tréningekhez szükséges egyéb feltételek biztosítása.
A képzések lefolytatásának pontos leírását, a teljesítés részletes feltételeit a karakterkorlátozás miatt a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. A felhívás M2.) pontjában meghatározott szakember felnőttképzési szakmai gyakorlata (min. 0, max.: 60 hónap)  20
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó HUF) Súlyszám - 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.5.3-16-2017-00106
II.2.9) További információ:
A pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont. Ajánlatkérő az 1. ért. rsz. esetén a fordított, a 2. ért. rsz. esetén az egyenes arányosítás módszerét alkalmazza, a módszerek részletesen a kd-ban.
A II.2.7.) pontban megadott kezdési időpont tájékoztató jellegű, az az eljárás lefolytatására tekintettel változhat. A teljesítésnek végső határideje 2020.12.31.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: 1 - Tréningek I.
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/05/12 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 10
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 10
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 10
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Önkonet Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_33514923
Postai cím: Balázs Béla Utca 18.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1094
Ország: Magyarország
E-mail: info@onkonet.hu
Telefon: +36 18873842
Internetcím(ek): (URL) www.onkonet.hu
Fax: +36 18873844
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11806790243
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 29900000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Tréningek, képzések megtartására trénereket, képzőket, szakembert az egyéni kompetenciák felmérése, felmérő adatlap
kidolgozása, vagy egyéni fejlesztési terv kidolgozására, valamint a résztvevők ellátásának biztosítására catering szolgáltatót.
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt igen
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Önkonet Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_33514923
Postai cím: Balázs Béla Utca 18.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1094
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11806790243

Hivatalos név: BUSINESS FOCUS Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_51200224
Postai cím: Bartók Béla út 19. II. em 16
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1114
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13944508243

Hivatalos név: "OFK" Oktatásfejlesztési Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_82229267
Postai cím: Rákóczi Utca 66.
Város: Csenger
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4765
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25127030215

Hivatalos név: Proakció Projektszervező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91141552
Postai cím: Váci Út 47. B. ép.
Város: Buddapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14813908241

Hivatalos név: Eltan Képző Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47851001
Postai cím: Kisfaludy Utca 3 II/6.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11422442203

Hivatalos név: "TOTÁL TRÉNING" Oktatási Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_29543313
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 32
Város: Dubicsány
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3635
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11442000205

Hivatalos név: MERLINKÖNYV Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55849515
Postai cím: Zúgó Utca 6/b
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4026
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13555122109

Hivatalos név: MENTOR Informatikai és Oktatási Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_78781627
Postai cím: Fenyves Utca 1.
Város: Örvényes
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8242
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10349629219

Hivatalos név: Szófia Felnőttképző Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47746996
Postai cím: Szófia Utca 8
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1045
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22932488141

Hivatalos név: "IOSZIA" Duális Szakképzési és Felnőttképzési Intézmény Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_13811370
Postai cím: Teréz Körút 12. félemelet 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1066
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13531223242

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: 2 - Tréningek II.
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/05/12 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 9
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 9
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 9
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Önkonet Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_33514923
Postai cím: Balázs Béla Utca 18.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1094
Ország: Magyarország
E-mail: info@onkonet.hu
Telefon: +36 18873842
Internetcím(ek): (URL) www.onkonet.hu
Fax: +36 18873844
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11806790243
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 2000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Tréningek, képzések megtartásához tréner, képző igénybevétele.
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt igen
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Önkonet Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_33514923
Postai cím: Balázs Béla Utca 18.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1094
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11806790243

Hivatalos név: "OFK" Oktatásfejlesztési Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_82229267
Postai cím: Rákóczi Utca 66.
Város: Csenger
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4765
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25127030215

Hivatalos név: Eltan Képző Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47851001
Postai cím: Kisfaludy Utca 3 II/6.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11422442203

Hivatalos név: "TOTÁL TRÉNING" Oktatási Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_29543313
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 32
Város: Dubicsány
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3635
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11442000205

Hivatalos név: MERLINKÖNYV Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55849515
Postai cím: Zúgó Utca 6/b
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4026
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13555122109

Hivatalos név: Proakció Projektszervező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91141552
Postai cím: Váci Út 47. B. ép.
Város: Buddapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14813908241

Hivatalos név: "IOSZIA" Duális Szakképzési és Felnőttképzési Intézmény Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_13811370
Postai cím: Teréz Körút 12. félemelet 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1066
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13531223242

Hivatalos név: Szófia Felnőttképző Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47746996
Postai cím: Szófia Utca 8
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1045
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22932488141

Hivatalos név: MENTOR Informatikai és Oktatási Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_78781627
Postai cím: Fenyves Utca 1.
Város: Örvényes
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8242
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10349629219

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: 3 - Képzések - OKJ
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/05/12 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Eltan Képző Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47851001
Postai cím: Kisfaludy Utca 3 II/6.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
E-mail: dr.somodi.lilla@gmail.com
Telefon: +36 3052533827
Internetcím(ek): (URL) www.eltankepzo.com
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11422442203
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 6969999
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: oktatás
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt igen
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Eltan Képző Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47851001
Postai cím: Kisfaludy Utca 3 II/6.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11422442203

Hivatalos név: "IOSZIA" Duális Szakképzési és Felnőttképzési Intézmény Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_13811370
Postai cím: Teréz Körút 12. félemelet 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1066
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13531223242

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2020/01/30 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
1. Ajánlatkérő 2020/04/01. napján közbenső döntésében érvénytelenné nyilvánította a Szófia Felnőttképző Nonprofit Kft. Ajánlattevő ajánlatát Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján az 1. és 2. ajánlati részek vonatkozásában, a MENTOR Informatikai és Oktatási Kft. Ajánlattevő ajánlatát Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján az 1. és 2. ajánlati részek vonatkozásában, és az "IOSZIA" Duális Szakképzési és Felnőttképzési Intézmény Kft. Ajánlattevő ajánlatát a Kbt. 73. § (2) bekezdése alapján az 1., 2. és 3. ajánlati részek
vonatkozásában. 2. Ajánlatkérő 2020/04/01. napján a Kbt. 71. § (9) bekezdése szerinti tájékoztatást bocsátott ki, miszerint a MERLINKÖNYV Kereskedelmi Kft. és "Debreceni Studium" Egyesület közös Ajánlattevő 2. értékelési részszempont esetében az Ajánlatkérő által az értékeléskor figyelembe vett értéke 29 hónap; az "OFK" Oktatásfejlesztési Szolgáltató Kft. Ajánlattevő 2. értékelési részszempont esetében az Ajánlatkérő által az értékeléskor figyelembe vett értéke 0 hónap; Proakció Projektszervező és Szolgáltató Kft. Ajánlattevő 2. értékelési részszempont esetében az Ajánlatkérő által az értékeléskor figyelembe vett értéke 0 hónap.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/13 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges