Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/97
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.05.20.
Iktatószám:8639/2020
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Budakeszi Város Önkormányzat
Teljesítés helye:2092 Budakeszi, Fő utca, Kerekmező utca, Szarvas tér, Temető utca, Dózsa György tér
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:OCTOPUS Invest Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budakeszi Város Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72590212
Postai cím: Fő Utca 179
Város: Budakeszi
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2092
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nyiri Csaba
Telefon: +36 17948450
E-mail: kozbeszerzes@nyirilaw.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://varoshaza.budakeszi.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://varoshaza.budakeszi.hu/
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Budakeszi közlekedésfejlesztés VEKOP
Hivatkozási szám: EKR000781802019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Budakeszi közlekedésfejlesztés VEKOP pályázat
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233162-2
További tárgyak:45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2092 Budakeszi, Fő utca, Kerekmező utca, Szarvas tér, Temető utca, Dózsa György tér
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Budakeszi, Fő utca szerviz útja - Rehabilitáció és forgalom biztonság növelése
- A Fő utca szerviz útja a Kert utcától az Erdő utcáig tart. A meglévő burkolat szélessége 3,5-5,00 m. A meglévő burkolat kialakítása egyoldali esésű. A tervezési szakaszon a burkolat egysávos az Erdő utca felé, baloldalon párhuzamos parkoló van a padkán és részben kiépített parkolón. A burkolat rossz állapotú, a parkolás és a vízelvezetés nem megoldott. A kétirányú kerékpáros közlekedés a jelen állapotban nem megoldható.
Budakeszi, Kerekmező utca - Gyalogos átkelőhely, buszöböl és járda kialakítása
- A Márity László út belterületi gyűjtőút, a Kerekmező utca belterületi lakóút. Az út tervezési sebessége 30 km/h. A tervezett buszöböl pár az itt közlekedő Volán (2785, 2830), illetve BKV (222, 922) járatok tervezett megállója lesz. A buszöbölhöz kapcsolódóan terveztük a gyalogos forgalom számára a járdaburkolatok kialakítását. A tervezett buszöböl és járda terve kapcsolódik az állami beruházás keretében épülő általános iskola közlekedési kapcsolatainak tervéhez. A Márity László út páros oldalán lévő buszmegálló megszüntetésre kerül. A csatlakozó utcák Budakeszi Város tulajdonában és kezelésében vannak. A szelvényezés szerinti jobb oldalon közvilágítási oszlopsor található. A tervezett keresztmetszeti kialakításához változó szabályozási szélesség áll rendelkezésre. A megbízás szerinti tervezési feladat új gyalogos átkelőhely, beton burkolatú két busz megállására alkalmas buszöböl és térkő burkolatú járda kapcsolat kialakítása.

Kerékpárforgalmi Hálózat Kialakítása:
- A város Kerékpáros Hálózati Tervében szereplő kerékpáros hálózat kialakítása több helyszínen.
- A tervezési terület a Dózsa György téri buszvégállomás és piac területe. A terület Budakeszi Város tulajdonában és kezelésében van, a csatlakozó utcák Budakeszi Város, illetve a Fő utca a Magyar Közút Zrt. tulajdonában és kezelésében van. A szabályozási szélességen belül az tervezett elektromos oszlopok, egyéb meglévő közművek és a fák helyzetének biztosítása volt a fő szempontunk. A szükséges szélességek és burkolatok biztosítása mellett a gyalogos, kerékpáros és buszközlekedés igényeit vettük figyelembe. A megbízás szerinti tervezési feladat a kerékpáros átvezetés megoldása burkolatcserékkel, járdaszélesítéssel.
- Dózsa György tér járdaszélesítés és kerékpáros átvezetés kialakítása:
o A tervezési terület a Dózsa György téri buszvégállomás és piac területe. A terület Budakeszi Város tulajdonában és kezelésében van, a csatlakozó utcák Budakeszi Város, illetve a Fő utca a Magyar Közút Zrt. tulajdonában és kezelésében van. A szabályozási szélességen belül az tervezett elektromos oszlopok, egyéb meglévő közművek és a fák helyzetének biztosítása volt a fő szempontunk. A szükséges szélességek és burkolatok biztosítása mellett a gyalogos, kerékpáros és buszközlekedés igényeit vettük figyelembe. A megbízás szerinti tervezési feladat a kerékpáros átvezetés megoldása burkolatcserékkel, járdaszélesítéssel.
Budakeszi, Szarvas tér - Meglévő gyalogos átkelőhely akadálymentesítése
- A Mezei Mária utca és Fő utca kereszteződésében a meglévő gyalogos átkelőhelynél a burkolat szélessége 8,00 m. A meglévő burkolat kialakítása tetőszelvényes. A tervezési szakaszon a burkolat kétsávos, a sávokat terelővonal választja el egymástól. A meglévő gyalogátkelőhöz és buszmegállóhoz a meglévő betonlap burkolatú járda átépítése szükséges. A Mezei Mária utca aszfaltburkolatának felújítása a Gyöngyvirág utca kereszteződéséig szükséges.

Budakeszi, – Fő utca 72., Tarkabarka Óvoda - Gyalogos átkelőhely létesítése
- A Fő utca tervezéssel érintett szakaszán a tervezett gyalogos átkelőhelynél a burkolat szélessége 8,50 m. A meglévő burkolat kialakítása tetőszelvényes. A tervezési szakaszon a burkolat kétsávos, a sávokat terelővonal választja el egymástól. A tervezett gyalogátkelőhöz új járda kapcsolat kiépítése szükséges.
Budakeszi, Temető utca (Meggyes utca - Vásárhelyi Pál utca közötti szakaszon) - Buszöböl pár, párhuzamos parkoló és járda kialakítása
- A Temető utca a 1103. jelű út belterületi szakasza. Az úthálózat szempontjából a 1103. jelű út a Budakeszit Telkivel összekötő út, valamint a belterületi forgalom szempontjából Belterületi II. rendű főút. Az út tervezési sebessége 50 km/h. Az útkategória B.IV.b.C, Belterületi II. rendű főút. A tervezett buszöböl pár az itt közlekedő Volán, illetve BKV járatok tervezett megállója lesz. A buszöblökhöz kapcsolódóan terveztük a gyalogos forgalom számára a járdaburkolatok kialakítását. A tervezett hat darab párhuzamos parkoló a helyi igények kiszolgálására létesül. A párhuzamos parkoló, valamint a hozzá kapcsolódó járda külön ütemben kerül kiépítésre. A csatlakozó utcák Budakeszi Város tulajdonában és kezelésében vannak. A körforgalmi ágon mindkét oldalon található elektromos közvilágítási oszlopsor, a körforgalmi ágat követően a szelvényezés szerinti baloldalon közvilágítási oszlopsor, a jobb oldalon elektromos oszlopsor található. A tervezett keresztmetszeti kialakításához változó szabályozási szélesség áll rendelkezésre. A szabályozási szélességen belül az elektromos oszlopok és a fák helyzetének biztosítása volt a fő szempontunk. A megbízás szerinti tervezési feladat új beton burkolatú buszöböl pár, térkő burkolatú járda kapcsolat és térkő burkolatú párhuzamos parkoló kialakítása.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 60
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VEKOP-5.3.2-15-2016-00032

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
16051 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Budakeszi közlekedésfejlesztés VEKOP pályázat
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/08/16 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: OCTOPUS Invest Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_58454734
Postai cím: Ifjúmunkás Utca 14.1.lház.2.em.8.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1091
Ország: Magyarország
E-mail: info@octopusinvest.hu
Telefon: +36 703416431
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 117549000
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233162-2
További tárgyak:45000000-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2092 Budakeszi, Fő utca, Kerekmező utca, Szarvas tér, Temető utca, Dózsa György tér
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Budakeszi, Fő utca szerviz útja - Rehabilitáció és forgalom biztonság növelése
- A Fő utca szerviz útja a Kert utcától az Erdő utcáig tart. A meglévő burkolat szélessége 3,5-5,00 m. A meglévő burkolat kialakítása egyoldali esésű. A tervezési szakaszon a burkolat egysávos az Erdő utca felé, baloldalon párhuzamos parkoló van a padkán és részben kiépített parkolón. A burkolat rossz állapotú, a parkolás és a vízelvezetés nem megoldott. A kétirányú kerékpáros közlekedés a jelen állapotban nem megoldható.
Budakeszi, Kerekmező utca - Gyalogos átkelőhely, buszöböl és járda kialakítása
- A Márity László út belterületi gyűjtőút, a Kerekmező utca belterületi lakóút. Az út tervezési sebessége 30 km/h. A tervezett buszöböl pár az itt közlekedő Volán (2785, 2830), illetve BKV (222, 922) járatok tervezett megállója lesz. A buszöbölhöz kapcsolódóan terveztük a gyalogos forgalom számára a járdaburkolatok kialakítását. A tervezett buszöböl és járda terve kapcsolódik az állami beruházás keretében épülő általános iskola közlekedési kapcsolatainak tervéhez. A Márity László út páros oldalán lévő buszmegálló megszüntetésre kerül. A csatlakozó utcák Budakeszi Város tulajdonában és kezelésében vannak. A szelvényezés szerinti jobb oldalon közvilágítási oszlopsor található. A tervezett keresztmetszeti kialakításához változó szabályozási szélesség áll rendelkezésre. A megbízás szerinti tervezési feladat új gyalogos átkelőhely, beton burkolatú két busz megállására alkalmas buszöböl és térkő burkolatú járda kapcsolat kialakítása.

Kerékpárforgalmi Hálózat Kialakítása:
- A város Kerékpáros Hálózati Tervében szereplő kerékpáros hálózat kialakítása több helyszínen.
- A tervezési terület a Dózsa György téri buszvégállomás és piac területe. A terület Budakeszi Város tulajdonában és kezelésében van, a csatlakozó utcák Budakeszi Város, illetve a Fő utca a Magyar Közút Zrt. tulajdonában és kezelésében van. A szabályozási szélességen belül az tervezett elektromos oszlopok, egyéb meglévő közművek és a fák helyzetének biztosítása volt a fő szempontunk. A szükséges szélességek és burkolatok biztosítása mellett a gyalogos, kerékpáros és buszközlekedés igényeit vettük figyelembe. A megbízás szerinti tervezési feladat a kerékpáros átvezetés megoldása burkolatcserékkel, járdaszélesítéssel.
- Dózsa György tér járdaszélesítés és kerékpáros átvezetés kialakítása:
o A tervezési terület a Dózsa György téri buszvégállomás és piac területe. A terület Budakeszi Város tulajdonában és kezelésében van, a csatlakozó utcák Budakeszi Város, illetve a Fő utca a Magyar Közút Zrt. tulajdonában és kezelésében van. A szabályozási szélességen belül az tervezett elektromos oszlopok, egyéb meglévő közművek és a fák helyzetének biztosítása volt a fő szempontunk. A szükséges szélességek és burkolatok biztosítása mellett a gyalogos, kerékpáros és buszközlekedés igényeit vettük figyelembe. A megbízás szerinti tervezési feladat a kerékpáros átvezetés megoldása burkolatcserékkel, járdaszélesítéssel.
Budakeszi, Szarvas tér - Meglévő gyalogos átkelőhely akadálymentesítése
- A Mezei Mária utca és Fő utca kereszteződésében a meglévő gyalogos átkelőhelynél a burkolat szélessége 8,00 m. A meglévő burkolat kialakítása tetőszelvényes. A tervezési szakaszon a burkolat kétsávos, a sávokat terelővonal választja el egymástól. A meglévő gyalogátkelőhöz és buszmegállóhoz a meglévő betonlap burkolatú járda átépítése szükséges. A Mezei Mária utca aszfaltburkolatának felújítása a Gyöngyvirág utca kereszteződéséig szükséges.

Budakeszi, – Fő utca 72., Tarkabarka Óvoda - Gyalogos átkelőhely létesítése
- A Fő utca tervezéssel érintett szakaszán a tervezett gyalogos átkelőhelynél a burkolat szélessége 8,50 m. A meglévő burkolat kialakítása tetőszelvényes. A tervezési szakaszon a burkolat kétsávos, a sávokat terelővonal választja el egymástól. A tervezett gyalogátkelőhöz új járda kapcsolat kiépítése szükséges.
Budakeszi, Temető utca (Meggyes utca - Vásárhelyi Pál utca közötti szakaszon) - Buszöböl pár, párhuzamos parkoló és járda kialakítása
- A Temető utca a 1103. jelű út belterületi szakasza. Az úthálózat szempontjából a 1103. jelű út a Budakeszit Telkivel összekötő út, valamint a belterületi forgalom szempontjából Belterületi II. rendű főút. Az út tervezési sebessége 50 km/h. Az útkategória B.IV.b.C, Belterületi II. rendű főút. A tervezett buszöböl pár az itt közlekedő Volán, illetve BKV járatok tervezett megállója lesz. A buszöblökhöz kapcsolódóan terveztük a gyalogos forgalom számára a járdaburkolatok kialakítását. A tervezett hat darab párhuzamos parkoló a helyi igények kiszolgálására létesül. A párhuzamos parkoló, valamint a hozzá kapcsolódó járda külön ütemben kerül kiépítésre. A csatlakozó utcák Budakeszi Város tulajdonában és kezelésében vannak. A körforgalmi ágon mindkét oldalon található elektromos közvilágítási oszlopsor, a körforgalmi ágat követően a szelvényezés szerinti baloldalon közvilágítási oszlopsor, a jobb oldalon elektromos oszlopsor található. A tervezett keresztmetszeti kialakításához változó szabályozási szélesség áll rendelkezésre. A szabályozási szélességen belül az elektromos oszlopok és a fák helyzetének biztosítása volt a fő szempontunk. A megbízás szerinti tervezési feladat új beton burkolatú buszöböl pár, térkő burkolatú járda kapcsolat és térkő burkolatú párhuzamos parkoló kialakítása.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 60
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 123783092
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: OCTOPUS Invest Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_58454734
Postai cím: Ifjúmunkás Utca 14.1.lház.2.em.8.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1091
Ország: Magyarország
E-mail: info@octopusinvest.hu
Telefon: +36 703416431
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2020/05/07 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A teljesítés során pótmunkák elvégzése vált szükségessé, mely tényre tekintettel Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete határozatával megrendelte a VEKOP közlekedésfejlesztés pályázat során eddig felmerült, a Márty utcai, Fő utca szervizúti, Temető utcai és a Tarkabarka Óvoda előtti kivitelezések pótmunkáit a nyertes ajánlattevőtől.
Felek a pótmunkák ellenértékét az alábbiak szerint határozták meg:
- nettó 6.234.092,- Ft
- ÁFA: 27 %, azaz 1.683.205,- Ft
- azaz bruttó: 7.917.297,- Ft
A fenti pótmunkákra tekintettel a Vállalkozási szerződés 6.1. pontját az alábbiak szerint módosítják:
„ 6.1. A vállalkozói díj meghatározása
Szerződő felek a szerződés tárgyát képező munkák ellenértékét a befejezés időpontjára prognosztizált egyösszegű fix áron határozzák meg, melynek összege:
nettó 123.783.092.- Ft
melyet a mindenkori hatályos jogszabályokban előírt mértékű ÁFA megnövel
azaz bruttó 157.204.527.- Ft”
VI.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: A teljesítés során pótmunkák elvégzése vált szükségessé.
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 117549000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 123783092 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül:
117 549 000
Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül:
123 783 092
Pénznem: HUF
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/20 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben