Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/98
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.05.21.
Iktatószám:8642/2020
CPV Kód:45111100-9
Ajánlatkérő:Budakeszi Város Önkormányzat
Teljesítés helye:2092 Budakeszi, belterület 2747 hrsz
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Otee kereskedelmi és szolgáltató kft
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budakeszi Város Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72590212
Postai cím: Fő Utca 179
Város: Budakeszi
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2092
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nyiri Csaba
Telefon: +36 17948450
E-mail: kozbeszerzes@nyirilaw.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://varoshaza.budakeszi.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://varoshaza.budakeszi.hu/
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Szennyvíztisztító telep bontása
Hivatkozási szám: EKR001417502019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45111100-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Szennyvíztisztító telep bontása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45111100-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2092 Budakeszi, belterület 2747 hrsz
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Építési beruházás, bontási munkálatok.
Bontási mennyiségek • szippantott fogadó akna - Becsült térfogat (légköbm.): 5,0; Becsült anyag mennyiség (m3): 3,4; • T-átemelő
akna - Becsült térfogat (légköbm.): 25,0; Becsült anyag mennyiség (m3): 9,7; • homokfogó - Becsült térfogat (légköbm.): 26,0 ; Becsült
anyag mennyiség (m3): 17,1; • rács - Becsült térfogat (légköbm.): 11,9 ; Becsült anyag mennyiség (m3): 7,0; • mérőcsatorna - Becsült
térfogat (légköbm.): 11,5; Becsült anyag mennyiség (m3): 9,4; • osztómű - Becsült térfogat (légköbm.): 7,3; Becsült anyag mennyiség (
m3): 4,5; • anaerob medence I. és II. - Becsült térfogat (légköbm.): 490,0; Becsült anyag mennyiség (m3): 191,1; • anoxikus medence I
. és II. - Becsült térfogat (légköbm.): 1000,0; Becsült anyag mennyiség (m3): 390,0; • anoxikus medence III. és IV. - Becsült térfogat (
légköbm.): 1102,5; Becsült anyag mennyiség (m3): 430,0; • belső átemelő - Becsült térfogat (légköbm.): 151,8; Becsült anyag
mennyiség (m3): 41,4; • levegőztető medence - Becsült térfogat (légköbm.): 3537,0; Becsült anyag mennyiség (m3): 700,2; •
fúvógépház - Becsült térfogat (légköbm.): 241,7; Becsült anyag mennyiség (m3): 94,3; • Nitrát recirkulációs akna - Becsült térfogat (
légköbm.): 6,7; Becsült anyag mennyiség (m3): 3,0; • osztómű II. - Becsült térfogat (légköbm.): 9,7 ; Becsült anyag mennyiség (m3):
4,4; • utóülepítő medencék 2db - Becsült térfogat (légköbm.): 1302,2 ; Becsült anyag mennyiség (m3): 390,7 ; • iszap recirkulációs
akna - Becsült térfogat (légköbm.): 5,0 ; Becsült anyag mennyiség (m3): 4,0 • iszap recirkulációs mennyiségmérő - Becsült térfogat (
légköbm.): 5,0; Becsült anyag mennyiség (m3): 4,0; • iszap elősűrítő - Becsült térfogat (légköbm.): 383,7 ; Becsült anyag mennyiség (
m3): 138,2; • rothasztó gépház - Becsült térfogat (légköbm.): 858,0; Becsült anyag mennyiség (m3): 360,4; • fűtött és hideg rothasztó
tornyok - Becsült térfogat (légköbm.): 1413,0; Becsült anyag mennyiség (m3): 593,5; • utósűrítő - Becsült térfogat (légköbm.): 78,5;
Becsült anyag mennyiség (m3): 30,6; • iszap gépház (égető) - Becsült térfogat (légköbm.): 1981,7; Becsült anyag mennyiség (m3):
772,9; • iszapágyak (2 db 7,6m széles) - Becsült térfogat (légköbm.): 456,0; Becsült anyag mennyiség (m3): 204,6; • fedett iszap
tárolótér - Becsült térfogat (légköbm.): 2043,4; Becsült anyag mennyiség (m3): 145,5; • csurgalékvíz átemelő - Becsült térfogat (
légköbm.): 80,0; Becsült anyag mennyiség (m3): 26,4; • kezelőépület - Becsült térfogat (légköbm.): 1264,2; Becsült anyag mennyiség (
m3): 455,1; • kazánház - Becsült térfogat (légköbm.): 878,8 ; Becsült anyag mennyiség (m3): 1485,3 • iroda - Becsült térfogat (
légköbm.): 500,5 ; Becsült anyag mennyiség (m3): 126,1 • garázs - Becsült térfogat (légköbm.): 398,4 ; Becsült anyag mennyiség (m3):
119,6; • Burkolt felületek bontása: útburkolatok és burkolt felületek a telephelyen összesen: 2660 M2
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 120
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Szennyvíztisztító telep bontása
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/02/11 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Otee kereskedelmi és szolgáltató kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91957425
Postai cím: Hrsz Hrsz 0
Város: Budakeszi
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2092
Ország: Magyarország
E-mail: oteekft@gmail.com
Telefon: +36 207714080
Internetcím(ek): (URL) WWW.otee.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 96472640
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45111100-9
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45111100-9
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2092 Budakeszi, belterület 2747 hrsz
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Építési beruházás, bontási munkálatok.
Bontási mennyiségek • szippantott fogadó akna - Becsült térfogat (légköbm.): 5,0; Becsült anyag mennyiség (m3): 3,4; • T-átemelő
akna - Becsült térfogat (légköbm.): 25,0; Becsült anyag mennyiség (m3): 9,7; • homokfogó - Becsült térfogat (légköbm.): 26,0 ; Becsült
anyag mennyiség (m3): 17,1; • rács - Becsült térfogat (légköbm.): 11,9 ; Becsült anyag mennyiség (m3): 7,0; • mérőcsatorna - Becsült
térfogat (légköbm.): 11,5; Becsült anyag mennyiség (m3): 9,4; • osztómű - Becsült térfogat (légköbm.): 7,3; Becsült anyag mennyiség (
m3): 4,5; • anaerob medence I. és II. - Becsült térfogat (légköbm.): 490,0; Becsült anyag mennyiség (m3): 191,1; • anoxikus medence I
. és II. - Becsült térfogat (légköbm.): 1000,0; Becsült anyag mennyiség (m3): 390,0; • anoxikus medence III. és IV. - Becsült térfogat (
légköbm.): 1102,5; Becsült anyag mennyiség (m3): 430,0; • belső átemelő - Becsült térfogat (légköbm.): 151,8; Becsült anyag
mennyiség (m3): 41,4; • levegőztető medence - Becsült térfogat (légköbm.): 3537,0; Becsült anyag mennyiség (m3): 700,2; •
fúvógépház - Becsült térfogat (légköbm.): 241,7; Becsült anyag mennyiség (m3): 94,3; • Nitrát recirkulációs akna - Becsült térfogat (
légköbm.): 6,7; Becsült anyag mennyiség (m3): 3,0; • osztómű II. - Becsült térfogat (légköbm.): 9,7 ; Becsült anyag mennyiség (m3):
4,4; • utóülepítő medencék 2db - Becsült térfogat (légköbm.): 1302,2 ; Becsült anyag mennyiség (m3): 390,7 ; • iszap recirkulációs
akna - Becsült térfogat (légköbm.): 5,0 ; Becsült anyag mennyiség (m3): 4,0 • iszap recirkulációs mennyiségmérő - Becsült térfogat (
légköbm.): 5,0; Becsült anyag mennyiség (m3): 4,0; • iszap elősűrítő - Becsült térfogat (légköbm.): 383,7 ; Becsült anyag mennyiség (
m3): 138,2; • rothasztó gépház - Becsült térfogat (légköbm.): 858,0; Becsült anyag mennyiség (m3): 360,4; • fűtött és hideg rothasztó
tornyok - Becsült térfogat (légköbm.): 1413,0; Becsült anyag mennyiség (m3): 593,5; • utósűrítő - Becsült térfogat (légköbm.): 78,5;
Becsült anyag mennyiség (m3): 30,6; • iszap gépház (égető) - Becsült térfogat (légköbm.): 1981,7; Becsült anyag mennyiség (m3):
772,9; • iszapágyak (2 db 7,6m széles) - Becsült térfogat (légköbm.): 456,0; Becsült anyag mennyiség (m3): 204,6; • fedett iszap
tárolótér - Becsült térfogat (légköbm.): 2043,4; Becsült anyag mennyiség (m3): 145,5; • csurgalékvíz átemelő - Becsült térfogat (
légköbm.): 80,0; Becsült anyag mennyiség (m3): 26,4; • kezelőépület - Becsült térfogat (légköbm.): 1264,2; Becsült anyag mennyiség (
m3): 455,1; • kazánház - Becsült térfogat (légköbm.): 878,8 ; Becsült anyag mennyiség (m3): 1485,3 • iroda - Becsült térfogat (
légköbm.): 500,5 ; Becsült anyag mennyiség (m3): 126,1 • garázs - Becsült térfogat (légköbm.): 398,4 ; Becsült anyag mennyiség (m3):
119,6; • Burkolt felületek bontása: útburkolatok és burkolt felületek a telephelyen összesen: 2660 M2
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 120
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 108872640
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Otee kereskedelmi és szolgáltató kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91957425
Postai cím: Hrsz Hrsz 0
Város: Budakeszi
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2092
Ország: Magyarország
E-mail: oteekft@gmail.com
Telefon: +36 207714080
Internetcím(ek): (URL) WWW.otee.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2020/05/08 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A teljesítés során pótmunkák elvégzése vált szükségessé a budakeszi szennyvíztelepen található szerződés szerint meglévő vízépítési műtárgyak elbontása után előkerült újabb előre nem látható vízépítési műtárgyak elbontására vonatkozóan.
Felek a pótmunkák ellenértékét az alábbiak szerint határozták meg:
nettó 12.400.000, Ft
ÁFA: 27 %, azaz 3.348.000,- Ft
azaz bruttó: 15.748.000,- Ft
Felek a pótmunkákra tekintettel a Vállalkozási szerződés 6.1. pontját az alábbiak szerint módosították:
„ 6.1. A vállalkozói díj meghatározása
Szerződő felek a szerződés tárgyát képező munkák ellenértékét a befejezés időpontjára prognosztizált egyösszegű fix áron határozzák meg, melynek összege:
nettó 108.872.640.- Ft
melyet a mindenkori hatályos jogszabályokban előírt mértékű ÁFA megnövel
azaz bruttó 138.268.259.- Ft”
A pótmunka teljesítési határideje a jelen szerződésmódosítás aláírásától számított 47 naptári nap.
VI.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: A teljesítés során pótmunkák elvégzése vált szükségessé.
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 96472640 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 108872640 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
Technikai okokból IV.1.1) pont helyett itt kerül feltüntetésre:
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 3148/2020 (KÉ-szám/évszám)
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/20 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben