Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/95
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.05.18.
Iktatószám:8644/2020
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Sárbogárd Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Közösségi Ház: 7018 Pusztaegres hrsz.: 261/1, 263/1, 260/2;Műhely: 7018 Pusztaegres hrsz.: 736;Kamerarendszer: 7018 Pusztaegres, Köztársaság tér-Petőfi utca;7018 Pusztaegres,Petőfi u hrsz.:308;7000 Sárbogárd, Bem u 32., hrsz.:1565.;7000 Sárbogárd, Szélső utca 13. hrsz.: 200.;7018 Pusztaegeres, Köztársaság tér, HRSZ.: 263/1
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Szegletkő General Korlátolt Felelősségű Társaság;Szegletkő General Korlátolt Felelősségű Társaság;Szegletkő General Korlátolt Felelősségű Társaság;Szegletkő General Korlátolt Felelősségű Társaság;Szegletkő General Korlátolt Felelősségű Társaság;Szegletkő General Korlátolt Felelősségű Társaság;Szegletkő General Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Sárbogárd Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_69833175
Postai cím: Hősők Tere 2.
Város: Sárbogárd
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 7000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Varga István
Telefon: +36 25520260
E-mail: b.ellenor@sarbogard.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.sarbogard.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Pusztaegres szociális városrehabilitáció
Hivatkozási szám: EKR000148692020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
7 darab vállalkozási szerződés:
1.rész: Közösségi ház felújítására,
2. rész: Műhely felújítására,
3. rész: Kamerarendszer kiépítésére,
4. rész:Petőfi utca lakóépület felújítására,
5.rész: Bem utca lakóépület felújítására,
6.rész: Szélső utca lakóépület felújítására,
7.rész: Szakember szociális lakás felújítására
a részeknél részletezettek szerint.

A jelen beruházás építési engedély nélkül végezhető tevékenység.
A részl. mennyiséget, műszaki leírást a kivitelezési terv és az árazatlan költségvetési kiírások tartalmazzák. AK tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a felhívásban, tervben és kv.-i kiírásokban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek, mert nem volt lehetséges a tárgy jellegének kellően pontos és érthető leírása. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján mindenben egyenértékű anyagot, terméket is elfogad.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 152995600 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Közösségi ház felújítása
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45310000-3
45350000-5
45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: Közösségi Ház: 7018 Pusztaegres hrsz.: 261/1, 263/1, 260/2
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1 darab vállalkozási szerződés a közösségi ház felújítására. Építészet: A felújítás során az épület szerkezetei nem kerülnek módosításra, szerkezeti beavatkozás a fedélszék megerősítését jelenti, a feltárások után a födémben is lehetnek beavatkozások a beázási helyek környezetében. Az épület határoló falait, födémét hőszigeteléssel kell ellátni, a homlokzati nyílászárókat cserélni szükséges. Az épületet akadály mentesítjük, a bejáratot rámpával kell ellátni, az ajtókat át kell alakítani az akadálymentes közlekedésre alkalmas ajtókra. Az épületen belül ki kell alakítani egy akadálymentes WC-t. Az épület előtt burkolt akadálymentes parkolót és bejárati rámpát kell kialakítani. A tető héjazatát cserélni kell a tetőlécezéssel együtt. Gépészet: Használati hidegvíz: az épület bekötő vezeték mérete Ø32 KPE cső, 1” meglévő főelzáróval. Használati melegvíz: A tervezett akadálymentes WC és a zuhanyzó vizes berendezéseit a gépészeti térben elhelyezett 80 literes függesztett villanybojler kell, hogy ellássa. Csatornázás: Az AKM WC-ből szükséges kiállni új PE-HD szennyvízvezetékkel. A külső alapvezeték anyaga PVC-KG. Az ejtővezetékbe HL905 falba süllyesztett légbeszívó szelep elhelyezése szükséges. A szennyvíz-hálózatok lejtése a kommunális szennyvízhálózat szakaszokon minimálisan 0,5-1%. Hőellátás-fűtés: az épületben 1 db kondenzációs gázkazán került betervezése, meglévő radiátor szerelvények részben cserélendők, előirányzott 4 db. Szellőzés: a külső nyílászáróval nem rendelkező, zártterű AKM helyiség szellőzéséről gondoskodni kell. Gázellátás: az utcából az ingatlanra meglévő bekötő vezetékkel valósítható meg. Épületvillamosság: lámpatestek, meglévő kapcsolók és konnektorok cseréjét érinti. A jelen kivitelezés építési engedély nélkül végezhető tevékenység. Az elvégzendő feladatok részletes mennyiségét, műszaki leírását a kivitelezési terv és az árazatlan költségvetési kiírás tartalmazza. Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a felhívásban, tervben és költségvetési kiírásokban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek, mert nem volt lehetséges a tárgy jellegének kellően pontos és érthető leírása. Minden ilyen konkrét gyártmány, vagy típus esetén oda értendő a "vagy azzalegyenértékű" kifejezés is, azaz Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján mindenben egyenértékű anyagot, terméket is elfogad.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. részszempont: M.1.1) alkalmassági körben előírt szakember MV-É jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalat feletti tapasztalati ideje (min. 0 hónap - max. 36 hónap) 10
2 3. részszempont: M.1.2) alkalmassági körben előírt szakember 36 hónap szakmai tapasztalat feletti tapasztalati ideje (min. 0 hónap - max. 36 hónap) 10
3 4. részszempont: Környezetvédelmi vállalás a teljesítés során: A szerződés teljesítése során EURO V. vagy annál korszerűbb normának megfelelő tehergépjárművek alkalmazása legalább 50 %-ban (igen/nem) 5
4 5. részszempont: Környezetvédelmi vállalás a teljesítés során: Vállalja a kibontott anyagok (fa/üveg) újrahasznosító telepre történő szállítását (igen/nem) 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. részszempont: Nettó vállalkozói díj ( Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-4.3.1-15.FE1-2016-00002
II.2.9) További információ:
Ajánlatkérő a II.2.7) pontban megadott időtartamnál egy hónap időtartam alatt 30 naptári napot ért.
A teljesítés határideje a munkaterület átadásától számított 10 hónap, a munkaterület átadásra a szerződés Felek általi aláírásától számított 30 naptári napon belül sor. Nyertes Ajánlattevő Megrendelő előzetes hozzájárulásával előteljesítésre, előzetes átadásra jogosult.

II.2.1)
Elnevezés: Műhely felújítása
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45213252-4
45310000-3
45350000-5
45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: Műhely: 7018 Pusztaegres hrsz.: 736
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1 db vállalkozási szerződés műhely felújítására. Építészet: A felújítás során az épület szerkezeteit nem kell módosítani, szerkezeti beavatkozás nem történik. Az épület határoló falait, födémét hőszigeteléssel kell ellátni, a homlokzati nyílászárókat cserélni szükséges. Kihasználatlanág miatt és értékvédelmi szempontokat figyelembe véve tervezett 1 db garázskapu és 1 db a raktárba vezető homlokzati bejárati ajtó helyeinek befalazása. A tervezés során belső átalakítás nem történik. A garázs helyiségből műhely funkció lesz, míg a raktár marad. Az épületet a téli használatra elektromos fűtéssel kell ellátni. A belső burkolatokat a szükséges mértékig kell cserélni. Gépészet: Az épületben 2 db helyiség van, amelyek fűtése elektromos konvektorral tervezett. A kisebb alapterületű raktárhelyiség hőveszteségét egy 1500 W, a garázsét pedig egy 2000 W teljesítményű elégíti ki. A villanykonvektor tartalmazza a tartóláb készletet, beépített termosztátot és a dugvillát. A berendezés IP24 villamos védettséggel van ellátva. Épületvillamosság: lámpatestek cseréjét érinti. A jelen kivitelezés építési engedély nélkül végezhető tevékenység. Az elvégzendő feladatok részletes mennyiségét, műszaki leírását a kivitelezési terv és az árazatlan költségvetési kiírás tartalmazza. Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a felhívásban, tervben és költségvetési kiírásokban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek, mert nem volt lehetséges a tárgy jellegének kellően pontos és érthető leírása. Minden ilyen konkrét gyártmány, vagy típus esetén oda értendő a "vagy azzal egyenértékű" kifejezés is, azaz Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján mindenben egyenértékű anyagot, terméket is elfogad.


(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. részszempont: M.1.1) alkalmassági körben előírt szakember MV-É jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalat feletti tapasztalati ideje (min. 0 hónap - max. 36 hónap) 10
2 3. részszempont: M.1.2) alkalmassági körben előírt szakember 36 hónap szakmai tapasztalat feletti tapasztalati ideje (min. 0 hónap - max. 36 hónap) 10
3 4. részszempont: Környezetvédelmi vállalás a teljesítés során: A szerződés teljesítése során EURO V. vagy annál korszerűbb normának megfelelő tehergépjárművek alkalmazása legalább 50 %-ban (igen/nem) 5
4 5. részszempont: Környezetvédelmi vállalás a teljesítés során: Vállalja a kibontott anyagok (fa/üveg) újrahasznosító telepre történő szállítását (igen/nem) 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. részszempont: Nettó vállalkozói díj ( Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-4.3.1-15.FE1-2016-00002
II.2.9) További információ:
Ajánlatkérő a II.2.7) pontban megadott időtartamnál egy hónap időtartam alatt 30 naptári napot ért.
A teljesítés határideje a munkaterület átadásától számított 10 hónap, a munkaterület átadásra a szerződés Felek általi aláírásától számított 30 naptári napon belül sor. Nyertes Ajánlattevő Megrendelő előzetes hozzájárulásával előteljesítésre, előzetes átadásra jogosult.

II.2.1)
Elnevezés: Kamerarendszer kiépítése
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45317000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: Kamerarendszer: 7018 Pusztaegres, Köztársaság tér-Petőfi utca
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1 darab vállalkozási szerződés Kamerarendszer: CCTV, Kamerás megfigyelő rendszer kerül kiépítésre, a Köztársaság tér, és a Petőfi-Kiss utca útelágazásának megfigyelése céljából. A meghatározott pontokon, kerítésen belül, 3,5 m magas ACO tartóoszlopok kerülnek elhelyezésre, melyekre a szükséges szerelvények részére szerelő doboz helyezendő el. Ebben ki kell alakítani a 230V csatlakozást, biztosítással, és védelemmel, valamint a tápegységet és a switch berendezéseket kell elhelyezni. Az épületekből 230V táplálás kábelét ki kell építeni, földben. A Közösségi ház udvarában a tápkábel mellett REFLEX 50 védőcső helyezendő el, ebbe kell behúzni a Közösségi ház TELEHÁZ helyiség RACK szekrényében lévő NVR és a kameratartó oszlop közé a CAT6 kültéri kábelt. A rendszer használata, kezelése során a 2005. évi CXXXIII. törvény előírásainak betartása kötelező, az érvényes GDPR szabályzás előírásait is figyelembe kell venni. A közterületen „KAMERÁVAL MEGFIGYELT TERÜLET” tábla kihelyezése kötelező. A jelen kivitelezés építési engedély nélkül végezhető tevékenység. Az elvégzendő feladatok részletes mennyiségét, műszaki leírását a kivitelezési terv és az árazatlan költségvetési kiírás tartalmazza. Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a felhívásban, tervben és költségvetési kiírásokban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek, mert nem volt lehetséges a tárgy jellegének kellően pontos és érthető leírása. Minden ilyen konkrét gyártmány, vagy típus esetén oda értendő a "vagy azzal egyenértékű" kifejezés is, azaz Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján mindenben egyenértékű anyagot, terméket is elfogad.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. részszempont: M.1.1) alkalmassági körben előírt szakember MV-ÉV jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalat feletti tapasztalati ideje (min. 0 hónap - max. 36 hónap) 10
2 3. részszempont: M.1.2) alkalmassági körben előírt szakember 36 hónap szakmai tapasztalat feletti tapasztalati ideje (min. 0 hónap - max. 36 hónap) 10
3 4.részszempont: A kötelező 24 hónap jótállás felett vállalt jótállás időtartama (min. 0 hónap-max. 36 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. részszempont: Nettó vállalkozói díj ( Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-4.3.1-15.FE1-2016-00002
II.2.9) További információ:
Ajánlatkérő a II.2.7) pontban megadott időtartamnál egy hónap időtartam alatt 30 naptári napot ért.
A teljesítés határideje a munkaterület átadásától számított 10 hónap, a munkaterület átadásra a szerződés Felek általi aláírásától számított 30 naptári napon belül sor. Nyertes Ajánlattevő Megrendelő előzetes hozzájárulásával előteljesítésre, előzetes átadásra jogosult.

II.2.1)
Elnevezés: Petőfi utca lakóépület felújítása
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45310000-3
További tárgyak:45350000-5
45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: 7018 Pusztaegres,Petőfi u hrsz.:308
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1 db vállalkozási szerződés Petőfi utcai lakóépület felújítására. Építészet: a felújítás során az épület megfelelő állapotú szerkezeteit nem kell módosítani, a födém nélküli épületrész megmaradó helyiségeire fafödém kerül beépítésre. A meglévő istálló, annak nem megfelelő állapota miatt a kazánházig bontásra kerül. A fedélszék a szaruzatokig visszabontásra kerül és ahol szükséges a szaruzatot fa palló mellé rögzítéssel kell megerősíteni. A megerősítés után új tetőléc és cserepeslemez fedés készül, új bádogos szerkezetekkel. Az épület határoló falait, födémét hőszigeteléssel kell ellátni, a homlokzati nyílászárókat cserélni szükséges. A tervezés során a belső funkciókat változtattuk, a meglévő WC helyiségből kazánház alakítandó ki, a mellékhelyiség a fürdőszoba melletti helyiségbe kerül. A fürdőszoba előterében található ajtót meg kell szüntetni és annak helyén ablakot kell elhelyezni. A konyha helyiségébe 60x60 cm méretű nyílászáró tervezett. A belső burkolatokat a terv szerinti burkolatra kell cserélni. A tető héjazatát cserélni kell. A fűtési és világítási, vízellátási szennyvíz elvezetési rendszert át kell alakítani. Gépészet: az épület víz, gázellátása és elektromos ellátása a meglévő, megmaradó közműhálózatról biztosított. Az épület szennyvíz elvezetése a meglévő, megmaradó szennyvíz tározóval biztosított.Használati hidegvíz: Az épület bekötő vezeték mérete Ø32 KPE cső, 1” meglévő fő elzáróval. A belső vezetékhálózat falban REHAU RAUTITAN Stabil vagy ezzel egyenértékű csővezetékkel kell szerelni. A csővezeték anyaga ötrétegű alumíniumbetétes műanyagcső, gépi préskötésű idomokkal. A belső ivóvíz hálózat a padló szerkezetben és az oldalfalban lesz vezetve, a csőszigetelések folytonosságára ügyelni kell. A vonatkozó előírások szerint az ivóvíz hálózatnál a víz vételezésére beépített csapolóknál 0,5 bar kifolyási nyomást kell biztosítani. Valamennyi vizes berendezés elé tartalék elzárót kell építeni.Használati melegvíz: az épület használati melegvizét a raktárban elhelyezett 120 literes függesztett zártrendszerű, elektromos forróvíztároló fogja biztosítani.A vezeték anyaga azonos a hidegvízvezetékkel.Csatornázás: az épület szennyvíz elvezetése elválasztott rendszerű. Az épületből kilépő szennyvíz a külső meglévő, megmaradó szennyvíz tározóba kerül. A tervezett szennyvíz hálózat vezetékének típusa és anyaga Geberit PE-HD.Hőellátás-fűtés:az épület méretezési hővesztesége 5,4 kW, melynek hőigényét a gépészeti térbe tervezett 23 kW teljesítményű szilárdtüzelésű kazán látja el. Épületvillamosság főbb munkanemei:Irtás, föld- és sziklamunka, Falazás és egyéb kőművesmunkák, Elektromos energiaellátás, világítás,Egyéb járulékos munkák. A jelen kivitelezés építési engedély nélkül végezhető tevékenység. Az elvégzendő feladatok részletes mennyiségét, műszaki leírását a kivitelezési terv és az árazatlan költségvetési kiírás tartalmazza.Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a felhívásban, tervben és költségvetési kiírásokban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek, mert nem volt lehetséges a tárgy jellegének kellően pontos és érthető leírása. Minden ilyen konkrét gyártmány, vagy típus esetén oda értendő a "vagy azzal egyenértékű" kifejezés is, azaz Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján mindenben egyenértékű anyagot, terméket is elfogad.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. részszempont: M.1.1) alkalmassági körben előírt szakember MV-É jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalat feletti tapasztalati ideje (min. 0 hónap - max. 36 hónap) 10
2 3. részszempont: M.1.2) alkalmassági körben előírt szakember 36 hónap szakmai tapasztalat feletti tapasztalati ideje (min. 0 hónap - max. 36 hónap) 10
3 4. részszempont: Környezetvédelmi vállalás a teljesítés során: A szerződés teljesítése során EURO V. vagy annál korszerűbb normának megfelelő tehergépjárművek alkalmazása legalább 50 %-ban (igen/nem) 5
4 5. részszempont: Környezetvédelmi vállalás a teljesítés során: Vállalja a kibontott anyagok (fa/üveg) újrahasznosító telepre történő szállítását (igen/nem) 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. részszempont: Nettó vállalkozói díj ( Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-4.3.1-15.FE1-2016-00002
II.2.9) További információ:
Ajánlatkérő a II.2.7) pontban megadott időtartamnál egy hónap időtartam alatt 30 naptári napot ért. A teljesítés határideje a
munkaterület átadásától számított 10 hónap, a munkaterület átadásra a szerződés Felek általi aláírásától számított 30 naptári napon
belül sor. Nyertes Ajánlattevő Megrendelő előzetes hozzájárulásával előteljesítésre, előzetes átadásra jogosult.

II.2.1)
Elnevezés: Bem utca lakóépület felújítása
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45310000-3
További tárgyak:45350000-5
45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: 7000 Sárbogárd, Bem u 32., hrsz.:1565.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1 db vállalkozási szerződés Bem utcai lakóépület felújítása. Építészet: a felújítás során az épület szerkezeteit nem kell módosítani, szerkezeti beavatkozás nem történik. Az épület határoló falait, födémét hőszigeteléssel kell ellátni, a homlokzati nyílászárókat cserélni szükséges. A belső burkolatokat mindenütt cserélni kell. A fűtési és világítási rendszert át kell alakítani. A lakásban a hőleadók és a világítás is változik. Gépészet: az épület víz, szennyvízellátása, gázellátása és elektromos ellátása a meglévő, megmaradó közműhálózatról biztosított. Használati hidegvíz: az épület bekötő vezeték mérete Ø32 KPE cső, 1” főelzáróval. A belső vezetékhálózatot REHAU RAUTITAN stabil vagy ezzel egyenértékű csővezetékkel kell szerelni. A csővezeték anyaga ötrétegű alumíniumbetétes műanyagcső, gépi préskötésű idomokkal. A belső ivóvíz hálózat a padló szerkezetben és az oldalfalban lesz vezetve, a csőszigetelések folytonosságára ügyelni kell. Használati melegvíz: a használati melegvizet egy 26 kW teljesítményű kondenzációs fali kombi gázkazán fogja készíteni átfolyós üzemben. A vezeték anyaga azonos a hidegvízvezetékkel. Csatornázás: a létesítmény szennyvíz elvezetése elválasztott rendszerű. Az épületből kilépő szennyvíz a külső közműhálózatba kerül. Hőellátás-fűtés: az épület méretezési hővesztesége 3,9 kW, amelyet a fürdőbe tervezett 26 kW teljesítményű kondenzációs fali kombi gázkazán látja el. A fűtési rendszer keringtetését a gázkazánba beépített szivattyú végzi. Épületvillamosság főbb munkanemei: Irtás, föld- és sziklamunka, Falazás és egyéb kőművesmunkák, Elektromos energiaellátás, világítás, Egyéb járulékos munkák. A jelen kivitelezés építési engedély nélkül végezhető tevékenység. Az elvégzendő feladatok részletes mennyiségét, műszaki leírását a kivitelezési terv és az árazatlan költségvetési kiírás tartalmazza. Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a felhívásban, tervben és költségvetési kiírásokban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek, mert nem volt lehetséges a tárgy jellegének kellően pontos és érthető leírása. Minden ilyen konkrét gyártmány, vagy típus esetén oda értendő a "vagy azzal egyenértékű" kifejezés is, azaz Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján mindenben egyenértékű anyagot, terméket is elfogad.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. részszempont: M.1.1) alkalmassági körben előírt szakember MV-É jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalat feletti tapasztalati ideje (min. 0 hónap - max. 36 hónap) 10
2 3. részszempont: M.1.2) alkalmassági körben előírt szakember 36 hónap szakmai tapasztalat feletti tapasztalati ideje (min. 0 hónap - max. 36 hónap) 10
3 4. részszempont: Környezetvédelmi vállalás a teljesítés során: A szerződés teljesítése során EURO V. vagy annál korszerűbb normának megfelelő tehergépjárművek alkalmazása legalább 50 %-ban (igen/nem) 5
4 5. részszempont: Környezetvédelmi vállalás a teljesítés során: Vállalja a kibontott anyagok (fa/üveg) újrahasznosító telepre történő szállítását (igen/nem) 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. részszempont: Nettó vállalkozói díj ( Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-4.3.1-15.FE1-2016-00002
II.2.9) További információ:
Ajánlatkérő a II.2.7) pontban megadott időtartamnál egy hónap időtartam alatt 30 naptári napot ért. A teljesítés határideje a
munkaterület átadásától számított 10 hónap, a munkaterület átadásra a szerződés Felek általi aláírásától számított 30 naptári napon
belül sor. Nyertes Ajánlattevő Megrendelő előzetes hozzájárulásával előteljesítésre, előzetes átadásra jogosult.

II.2.1)
Elnevezés: Szélső utca lakóépület felújítása
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45310000-3
További tárgyak:45350000-5
45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: 7000 Sárbogárd, Szélső utca 13. hrsz.: 200.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1 db vállalkozási szerződés Bem utcai lakóépület felújítása. Építészet: a felújítás során az épület szerkezeteit nem kell módosítani, szerkezeti beavatkozás nem történik. Az épület határoló falait, födémét hőszigeteléssel kell ellátni, a homlokzati nyílászárókat cserélni szükséges. Gépészet: az épület víz, szennyvízellátása, gázellátása és elektromos ellátása a meglévő, megmaradó közműhálózatról biztosított. Használati hidegvíz: az épület bekötő vezeték mérete Ø32 KPE cső, 1” főelzáróval. A belső vezetékhálózatot REHAU RAUTITAN stabil vagy ezzel egyenértékű csővezetékkel kell szerelni. A csővezeték anyaga ötrétegű alumíniumbetétes műanyagcső, gépi préskötésű idomokkal. A belső ivóvíz hálózat a padló szerkezetben és az oldalfalban lesz vezetve, a csőszigetelések folytonosságára ügyelni kell. Használati melegvíz: a használati melegvizet egy 26 kW teljesítményű kondenzációs fali kombi gázkazán fogja készíteni átfolyós üzemben. A vezeték anyaga azonos a hidegvízvezetékkel. Csatornázás: a létesítmény szennyvíz elvezetése elválasztott rendszerű. Az épületből kilépő szennyvíz a külső közműhálózatba kerül. Hőellátás-fűtés: az épület méretezési hővesztesége 3,9 kW, amelyet a fürdőbe tervezett 26 kW teljesítményű kondenzációs fali kombi gázkazán látja el. A fűtési rendszer keringtetését a gázkazánba beépített szivattyú végzi. Épületvillamosság: lámpatestek, meglévő kapcsolók és konnektorok cseréjét érinti. A jelen kivitelezés építési engedély nélkül végezhető tevékenység. Az elvégzendő feladatok részletes mennyiségét, műszaki leírását a kivitelezési terv és az árazatlan költségvetési kiírás tartalmazza. Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a felhívásban, tervben és költségvetési kiírásokban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek, mert nem volt lehetséges a tárgy jellegének kellően pontos és érthető leírása. Minden ilyen konkrét gyártmány, vagy típus esetén oda értendő a "vagy azzal egyenértékű" kifejezés is, azaz Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján mindenben egyenértékű anyagot, terméket is elfogad.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. részszempont: M.1.1) alkalmassági körben előírt szakember MV-É jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalat feletti tapasztalati ideje (min. 0 hónap - max. 36 hónap) 10
2 3. részszempont: M.1.2) alkalmassági körben előírt szakember 36 hónap szakmai tapasztalat feletti tapasztalati ideje (min. 0 hónap - max. 36 hónap) 10
3 4. részszempont: Környezetvédelmi vállalás a teljesítés során: A szerződés teljesítése során EURO V. vagy annál korszerűbb normának megfelelő tehergépjárművek alkalmazása legalább 50 %-ban (igen/nem) 5
4 5. részszempont: Környezetvédelmi vállalás a teljesítés során: Vállalja a kibontott anyagok (fa/üveg) újrahasznosító telepre történő szállítását (igen/nem) 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. részszempont: Nettó vállalkozói díj ( Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-4.3.1-15.FE1-2016-00002
II.2.9) További információ:
Ajánlatkérő a II.2.7) pontban megadott időtartamnál egy hónap időtartam alatt 30 naptári napot ért. A teljesítés határideje a
munkaterület átadásától számított 10 hónap, a munkaterület átadásra a szerződés Felek általi aláírásától számított 30 naptári napon
belül sor. Nyertes Ajánlattevő Megrendelő előzetes hozzájárulásával előteljesítésre, előzetes átadásra jogosult.

II.2.1)
Elnevezés: Szakember szociális lakás felújítása
Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45310000-3
45350000-5
45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: 7018 Pusztaegeres, Köztársaság tér, HRSZ.: 263/1
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1 db vállalkozási szerződés: Szociális szakember szolgálati lakásának felújítására. A felújítás során az épület szerkezeteit nem kell módosítani, szerkezeti beavatkozás nem történik. Az épület határoló falait, födémét hőszigeteléssel kell ellátni, a homlokzati nyílászárókat cserélni szükséges. A tető héjazását a jelenlegi fedés eltávolítása után új tetőlécezésre cserepeslemez fedéssel kell készíteni. Lábazati falak: Kisméretű téglaszerkezetek, 38 cm vastagságban külső cementes vakolattal ellátva. A lábazati falakra 10 cm XPS hőszigetelő lap kerül felhelyezésre ragasztással és mechanikus „dübeles” rögzítéssel. Felülete ragasztóban elhelyezett üvegszövet felragasztása után lábazati vakolattal kell ellátni. Határoló falszerkezetek: A határoló falszerkezetek kisméretű téglából épültek 38 cm vastagságban, kétoldali vakolattal. A határoló falfelületeket 15 cm vastagságú NCD EPS 80 lapokkal kell burkolni. A hőszigetelés rögzítése ragasztással és mechanikus „ún. dübeles kapcsolattal” történik a vonatkozó kivitelezési előírások szerint. A hőszigetelésre üvegszövet kerül ragasztással majd vékonyvakolattal lesz a falfelület lezárva. Vízszintes térelhatároló szerkezetek. A földszinti padló konstrukció nem lesz változtatva, marad a feltételezett kavicságyazat, szigetelést tartó beton, talajnedvesség elleni szigetelés, aljzatbeton hidegpadlóval vagy parkettával. Az épület tetőtér beépítés nélküli zárófödém szerkezete kiselemes vasbeton födém. A hőszigetelési munka megkezdése előtt a padlásteret az évek során felhalmozott törmelékektől és egyéb a padlásra felvitt anyagoktól meg kell tisztítani. Ezt a födémet a padlástér felől 15 cm vastag EPS 100 és 5 cm ROCKVOOL HARDROX MAX hőszigeteléssel kell ellátni. Ezután a hőszigetelést a homlokzati falakra és párkányzatra kerülő szigeteléssel folytatólagossá kell tenni. A párkányzat szigetelése előtt a bádogos szerkezeteket le kell bontani a szigetelés elkészülte után vissza kell építeni. Homlokzati nyílászárók: A jelenlegi homlokzati nyílászárók (fa szerkezetű) mindegyike cserélve lesz korszerű, többkamrás (min 5), gázzal töltött üvegezésű műanyag nyílászáró szerkezetre. A teljes nyílászáró Uw értéke minimum az előírások szerinti 1,1 W/m2K, melyet tartani kell. A nyílászáró cseréknél a kibontás és beépítés után a kávák külső belső javítása szükséges. Az újonnan elhelyezett nyílászárók beépítési síkja a falszerkezet és hőszigetelés találkozása. A homlokzati hőszigetelés a tokok elé 2 cm-t betakar. Ezeknél a nyílászáróknál a belső könyöklő műanyagból a párkányzat „protisol bevonatú” fémlemezből készül. Gépészet főbb munkanemei: Fűtés: új gázkazán kerül beépítésre.Épületvillamosság: lámpatestek, meglévő kapcsolók és konnektorok cseréjét érinti. A jelen kivitelezés építési engedély nélkül végezhető tevékenység. Az elvégzendő feladatok részletes mennyiségét, műszaki leírását a kivitelezési terv és az árazatlan költségvetési kiírás tartalmazza. Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a felhívásban, tervben és költségvetési kiírásokban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek, mert nem volt lehetséges a tárgy jellegének kellően pontos és érthető leírása. Minden ilyen konkrét gyártmány, vagy típus esetén oda értendő a "vagy azzal egyenértékű" kifejezés is, azaz Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján mindenben egyenértékű anyagot, terméket is elfogad.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. részszempont: M.1.1) alkalmassági körben előírt szakember MV-É jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalat feletti tapasztalati ideje (min. 0 hónap - max. 36 hónap) 10
2 3. részszempont: M.1.2) alkalmassági körben előírt szakember 36 hónap szakmai tapasztalat feletti tapasztalati ideje (min. 0 hónap - max. 36 hónap) 10
3 4. részszempont: Környezetvédelmi vállalás a teljesítés során: A szerződés teljesítése során EURO V. vagy annál korszerűbb normának megfelelő tehergépjárművek alkalmazása legalább 50 %-ban (igen/nem) 5
4 5. részszempont: Környezetvédelmi vállalás a teljesítés során: Vállalja a kibontott anyagok (fa/üveg) újrahasznosító telepre történő szállítását (igen/nem) 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. részszempont: Nettó vállalkozói díj ( Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-4.3.1-15.FE1-2016-00002
II.2.9) További információ:
Ajánlatkérő a II.2.7) pontban megadott időtartamnál egy hónap időtartam alatt 30 naptári napot ért. A teljesítés határideje a
munkaterület átadásától számított 10 hónap, a munkaterület átadásra a szerződés Felek általi aláírásától számított 30 naptári napon
belül sor. Nyertes Ajánlattevő Megrendelő előzetes hozzájárulásával előteljesítésre, előzetes átadásra jogosult.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Közösségi ház felújítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/05/12 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Szegletkő General Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_85940691
Postai cím: Szarvas Gábor Utca 42/a
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1125
Ország: Magyarország
E-mail: nagy.laszlo@szegletkogeneral.hu
Telefon: +36 25467120
Internetcím(ek): (URL) www.szegletkogeneral.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14524660243
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 64126419
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 63174322
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Szegletkő General Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_85940691
Postai cím: Szarvas Gábor Utca 42/a
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1125
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14524660243

Hivatalos név: Gázmodul-Weisz Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_32556470
Postai cím: Ady E. Utca 215.
Város: Sárbogárd
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 7000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11457035207

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Műhely felújítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/05/12 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Szegletkő General Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_85940691
Postai cím: Szarvas Gábor Utca 42/a
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1125
Ország: Magyarország
E-mail: nagy.laszlo@szegletkogeneral.hu
Telefon: +36 25467120
Internetcím(ek): (URL) www.szegletkogeneral.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14524660243
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 5822926
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 5818722
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Szegletkő General Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_85940691
Postai cím: Szarvas Gábor Utca 42/a
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1125
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14524660243

Hivatalos név: Gázmodul-Weisz Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_32556470
Postai cím: Ady E. Utca 215.
Város: Sárbogárd
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 7000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11457035207

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: Kamerarendszer kiépítése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/05/12 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Szegletkő General Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_85940691
Postai cím: Szarvas Gábor Utca 42/a
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1125
Ország: Magyarország
E-mail: nagy.laszlo@szegletkogeneral.hu
Telefon: +36 25467120
Internetcím(ek): (URL) www.szegletkogeneral.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14524660243
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 2544263
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 2662924
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: A felhívás III.1.3 M.1.1) pontja szerinti 1 fő szakember, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-ÉV felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges jogosultsággal.
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Szegletkő General Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_85940691
Postai cím: Szarvas Gábor Utca 42/a
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1125
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14524660243

Hivatalos név: Gázmodul-Weisz Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_32556470
Postai cím: Ady E. Utca 215.
Város: Sárbogárd
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 7000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11457035207

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 4 Rész száma: 4 Elnevezés: Petőfi utca lakóépület felújítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/05/12 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Szegletkő General Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_85940691
Postai cím: Szarvas Gábor Utca 42/a
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1125
Ország: Magyarország
E-mail: nagy.laszlo@szegletkogeneral.hu
Telefon: +36 25467120
Internetcím(ek): (URL) www.szegletkogeneral.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14524660243
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 33616901
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 32795250
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Szegletkő General Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_85940691
Postai cím: Szarvas Gábor Utca 42/a
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1125
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14524660243

Hivatalos név: Gázmodul-Weisz Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_32556470
Postai cím: Ady E. Utca 215.
Város: Sárbogárd
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 7000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11457035207

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 5 Rész száma: 5 Elnevezés: Bem utca lakóépület felújítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/05/12 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Szegletkő General Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_85940691
Postai cím: Szarvas Gábor Utca 42/a
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1125
Ország: Magyarország
E-mail: nagy.laszlo@szegletkogeneral.hu
Telefon: +36 25467120
Internetcím(ek): (URL) www.szegletkogeneral.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14524660243
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 16762808
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 16561916
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Szegletkő General Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_85940691
Postai cím: Szarvas Gábor Utca 42/a
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1125
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14524660243

Hivatalos név: Gázmodul-Weisz Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_32556470
Postai cím: Ady E. Utca 215.
Város: Sárbogárd
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 7000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11457035207

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 6 Rész száma: 6 Elnevezés: Szélső utca lakóépület felújítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/05/12 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Szegletkő General Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_85940691
Postai cím: Szarvas Gábor Utca 42/a
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1125
Ország: Magyarország
E-mail: nagy.laszlo@szegletkogeneral.hu
Telefon: +36 25467120
Internetcím(ek): (URL) www.szegletkogeneral.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14524660243
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 8999372
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 9483116
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Szegletkő General Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_85940691
Postai cím: Szarvas Gábor Utca 42/a
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1125
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14524660243

Hivatalos név: Gázmodul-Weisz Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_32556470
Postai cím: Ady E. Utca 215.
Város: Sárbogárd
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 7000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11457035207

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 7 Rész száma: 7 Elnevezés: Szakember szociális lakás felújítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/05/12 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Szegletkő General Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_85940691
Postai cím: Szarvas Gábor Utca 42/a
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1125
Ország: Magyarország
E-mail: nagy.laszlo@szegletkogeneral.hu
Telefon: +36 25467120
Internetcím(ek): (URL) www.szegletkogeneral.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14524660243
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 23377783
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 22499350
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Szegletkő General Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_85940691
Postai cím: Szarvas Gábor Utca 42/a
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1125
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14524660243

Hivatalos név: Gázmodul-Weisz Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_32556470
Postai cím: Ady E. Utca 215.
Város: Sárbogárd
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 7000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11457035207

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2020/04/02 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Beérkezett ajánlatok:
1. rész:
Ajánlattevő neve: Gázmodul-Weisz Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 7000 Sárbogárd Ady E. Utca 215.
Adószám:11457035-2-07
Ajánlattevő neve: Szegletkő General Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 1125 Budapest Szarvas Gábor Utca 42/a
Adószám:14524660-2-43
2. rész:
Ajánlattevő neve: Gázmodul-Weisz Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 7000 Sárbogárd Ady E. Utca 215.
Adószám:11457035-2-07
Ajánlattevő neve: Szegletkő General Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 1125 Budapest Szarvas Gábor Utca 42/a
Adószám:14524660-2-43
3. rész:
Ajánlattevő neve: Gázmodul-Weisz Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 7000 Sárbogárd Ady E. Utca 215.
Adószám:11457035-2-07
Ajánlattevő neve: Szegletkő General Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 1125 Budapest Szarvas Gábor Utca 42/a
Adószám:14524660-2-43
4. rész:
Ajánlattevő neve: Gázmodul-Weisz Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 7000 Sárbogárd Ady E. Utca 215.
Adószám:11457035-2-07
Ajánlattevő neve: Szegletkő General Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 1125 Budapest Szarvas Gábor Utca 42/a
Adószám:14524660-2-43
5. rész:
Ajánlattevő neve: Gázmodul-Weisz Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 7000 Sárbogárd Ady E. Utca 215.
Adószám:11457035-2-07
Ajánlattevő neve: Szegletkő General Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 1125 Budapest Szarvas Gábor Utca 42/a
Adószám:14524660-2-43
6. rész:
Ajánlattevő neve: Gázmodul-Weisz Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 7000 Sárbogárd Ady E. Utca 215.
Adószám:11457035-2-07
Ajánlattevő neve: Szegletkő General Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 1125 Budapest Szarvas Gábor Utca 42/a
Adószám:14524660-2-43
7.rész
Ajánlattevő neve: Gázmodul-Weisz Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 7000 Sárbogárd Ady E. Utca 215.
Adószám:11457035-2-07
Ajánlattevő neve: Szegletkő General Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 1125 Budapest Szarvas Gábor Utca 42/a
Adószám:14524660-2-43
Nyertes ajánlattevők:
1. rész:
Ajánlattevő neve: Szegletkő General Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 1125 Budapest Szarvas Gábor Utca 42/a
Adószám:14524660-2-43
2. rész?
Ajánlattevő neve: Szegletkő General Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 1125 Budapest Szarvas Gábor Utca 42/a
Adószám:14524660-2-43
3.rész:Ajánlattevő neve: Szegletkő General Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 1125 Budapest Szarvas Gábor Utca 42/a
Adószám:14524660-2-43
4.rész:
Ajánlattevő neve: Szegletkő General Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 1125 Budapest Szarvas Gábor Utca 42/a
Adószám:14524660-2-43
5. rész:
Ajánlattevő neve: Szegletkő General Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 1125 Budapest Szarvas Gábor Utca 42/a
Adószám:14524660-2-43
6.rész:
Ajánlattevő neve: Szegletkő General Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 1125 Budapest Szarvas Gábor Utca 42/a
Adószám:14524660-2-43
7.rész:
Ajánlattevő neve: Szegletkő General Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 1125 Budapest Szarvas Gábor Utca 42/a
Adószám:14524660-2-43
Érvénytelen ajánlatok:
1. rész:Ajánlattevő neve: Gázmodul-Weisz Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 7000 Sárbogárd Ady E. Utca 215.
Adószám:11457035-2-07
2. rész:Ajánlattevő neve: Gázmodul-Weisz Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 7000 Sárbogárd Ady E. Utca 215.
Adószám:11457035-2-07
4. rész:
Ajánlattevő neve: Gázmodul-Weisz Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 7000 Sárbogárd Ady E. Utca 215.
Adószám:11457035-2-07
5. rész:
Ajánlattevő neve: Gázmodul-Weisz Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 7000 Sárbogárd Ady E. Utca 215.
Adószám:11457035-2-07
6. rész:
Ajánlattevő neve: Gázmodul-Weisz Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 7000 Sárbogárd Ady E. Utca 215.
Adószám:11457035-2-07
7. rész:
Ajánlattevő neve: Gázmodul-Weisz Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 7000 Sárbogárd Ady E. Utca 215.
Adószám:11457035-2-07
A Gázmodul-Weisz Kft. ajánlata érvénytelen az 1.-2 4-7. részajánlati körökben, a Kbt. 73.§ (1) e) pontjában foglaltak szerint,
mert az egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban,
valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által
előírt formai követelményeit.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/15 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges