Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/98
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.05.21.
Iktatószám:8652/2020
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Magyarországi Zsidó Hitközségek Szeretetkórháza
Teljesítés helye:HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Kolmann Bau Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyarországi Zsidó Hitközségek Szeretetkórháza
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28370163
Postai cím: Amerikai Út 53-55
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1145
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kozák Csilla
Telefon: +36 94311542
E-mail: syntron@syntron.hu
Fax: +36 94327873
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://mazsihisz.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://mazsihisz.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: II. épület teljes felújítása és bővítése
Hivatkozási szám: EKR001567302019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége Szeretetkórháza II. épület teljes felújítása és bővítése, komfortos kórtermek és közösségi terek, szakrendelők kialakítása kivitelezési szerződés keretében.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 1566122571 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: II. épület teljes felújítása és bővítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1145 Budapest, Amerikai út 53-55., hrsz: 31571/4.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A rekonstrukcióval érintett épület Budapest XIV. kerület Amerikai út 53. szám ─ Laky Adolf utca 42. szám alatti, 31571/4 helyrajzi számon intézményi környezetben helyezkedik el.
A II. számú épület az 1910-es évek elején épült tégla falazattal, magastetővel 3 szintes kialakítással. Jelenlegi alapterülete: 2241 m2
Az épület állaga leromlott, teljes felújításra szorul építészeti, villamoshálózati, épületgépészeti szempontból.
A tervezett beavatkozással a fekvőbeteg ellátást biztosító betegszobák korszerűsítése, fürdőszobákkal ellátása a feladat ill. a járóbeteg ellátást biztosító rendelők az épület alagsorába, az igazgatás a tetőterébe kerülnek.
Az épület bővül egy főbejárati egységgel, betegfelvételi részleggel, és akadálymentes kiürítést biztosító lépcsőházi maggal. Bővítés alapterülete: 227 m2
Alaprajzi beavatkozások:
Az átalakítás során a belső nagy és egy kisebb lépcsőházat, illetve az ezek által közrefogott megemelt födémszakasz teljes elbontásra kerül, új födémszerkezetet készül. Az új lépcsőház, plusz ezzel együtt egy új biztonsági felvonó (akadálymentes menekítésre is megfelelő lépcső és lift) az „U” alaprajzú épület által közrefogott belső udvari földszintes fogadó-előcsarnok építményrészbe kerül, innen emelkedik föl hogy az összes szintet összekapcsolja kvázi „toronyként”. Az épület a kétirányú mentés biztosítása érdekében kap egy külső, nyitott acél szerkezetű menekülő lépcsőt is, mely a meglévő lift nyaktagáról megközelíthető minden szinten.
Szerkezeti és homlokzati beavatkozások:
Az előcsarnok és az új közlekedő blokk új kialakítású, a terepszintről induló, az alagsori szinthez lelépcsőző földszintes építményrész. Hőszigetelt vasbeton falszerkezetekkel, lapostetővel és a bejárat felől modern fém portálszerkezettel készül. Az előcsarnok földszintes tömegén extenzív zöldtető kerül kialakításra, felülvilágítók beépítésével. A meglévő épület belső szerkezetei átépülnek, a jelenlegi kissé kusza lépcsőházak és födémugrások elbontásra kerülnek. Az épülethez korábban, utólagosan hozzáépült liftre hőszigetelés kerül. Ide kerül a tűzvédelmileg szükséges fémszerkezetű menekülő lépcső. A padlástér jelenlegi poroszsüveg zárófödémét vendégfödémmel meg kell erősíteni, illetve a nagy fesztávok és a faszerkezetek kiváltása miatt acél keretállások készülnek. E beépített terület fölé, a padlástér egy részébe épületgépészeti berendezések is kerülnek, így ezek alatt még egy közbenső megerősített kis födémszakasz is készül.
Homlokzati beavatkozások:
Az épület összes homlokzati nyílászárója lecserélésre kerül. Az ablakok korszerű hőszigetelő műanyag szerkezetek lesznek, míg a bejárati ajtókat nagyobb igénybevételre is alkalmas alumíniumból készülnek. A főbejárat szintén alumínium szerkezetű portál szerkezetbe kerül. A homlokzatokon a beavatkozásokkal érintett részeken (ablakok cseréje, illetve új nyílászárók kialakítása) helyi javítások, pótlások lehetnek szükségesek, a teljes homlokzat újraszínezése nélkül.
Belső beavatkozások:
Az összes belső nyílászáró új korszerű fémtokos ajtó. Az ajtók küszöb nélkül kerülnek beépítésre, ahol szükséges burkolatváltó profillal. Az összes belső válaszfal és berendezés bontása után a teljesen újonnan kialakított helyiségekben új burkolatok, berendezések, szaniterek készülnek.
Épületgépészeti beavatkozások:
Feladat az épületet ellátó pincei központ, vízellátó rendszer, szennyvízelvezetés, fűtési rendszer teljes felújítása, a hűtést biztosító fan-coil-os rendszer és az elszívó légtechnikai hálózat kiépítése.
Elektromos beavatkozások:
A meglévő elektromos hálózatok, központok, kapcsolószekrények, világítási rendszerek elbontásra kerülnek. Az épület teljes erős és gyengeáramú hálózatai átépítésre, felújításra kerülnek.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. jótállás időtartama az épület esetében (a kötelezően vállalandó 60 hónapon felül vállat többlet jótállás egész hónapokban, legkedvezőbb szint 60 hónap) 10
2 3. jótállás időtartama a beépített gépekre, berendezésekre (a kötelezően vállalandó 24 hónapon felül vállat többlet jótállás egész hónapokban, legkedvezőbb szint 36 hónap) 5
3 4. M/2.alkalmasság körében bemutatott szakember MV-É jogosultság megszerzéséhez előírt szakmai gyakorlaton felüli többlet szakmai tapasztalata(egész hónap,min.0 hónap,legkedvezőbb szint 60 hónap) 5
4 5.M/3. alkalmasság körében bemutatott szakember MV-ÉG jogosultság megszerzéséhez előírt szakmai gyakorlaton felüli többlet szakmai tapasztalata(egész hónapban,min.0 hónap,legkedvezőbb szint 60 hónap) 5
5 6. M/4. alkalmasság körében bemutatott szakember MV-ÉV jogosultság megszerzéséhez előírt szakmai gyakorlaton felüli többlet szakmai tapasztalata(egész hónap,min. 0 hónap,legkedvezőbb szint 60 hónap) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: OPCIÓS TÉTEL: Alagsor vízszigetelési munkák
Az épület alagsori területeinek utólagos vízszigetelésével összefüggő munkálatok. 596m2 alapterületen.
Az utólagos vízszigetelés a pinceszinti padlószerkezet/padlórétegrend teljes felbontásával, új rétegrend kialakításával (víz- és hőszigetelő rétegek beépítésével), valamint a falszerkezetek függőleges és vízszintes (injektálás) szigetelésével készül.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A részajánlattétel kizárásának indoka: A kivitelezés egy olyan egységet alkot, melynek részekre történő megbontása, sem műszakilag, sem gazdasági szempontból nem indokolt és nem szolgálná a felelős és hatékony gazdálkodás elvét.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 249 - 617361
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: II. épület teljes felújítása és bővítése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/05/08 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Kolmann Bau Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_74687606
Postai cím: Széchenyi István Utca 8
Város: Fót
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2151
Ország: Magyarország
E-mail: info@kolmannbau.hu
Telefon: +36 202569040
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1566122571
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Gépészeti és elektromos munkálatok.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlattevők neve, címe, adószáma:
1.) Kolmann Bau Kft. - 2151 Fót, Széchenyi István utca 8., 13863773213
2.) Prím Építő Kft. - 1083 Budapest, Illés Utca 17. fszt. 2., 11906508242
3.) R.S.Z. Építőipari Kft. - 1147 Budapest, Öv Utca 161/a., 10681831242
4.) LATEREX Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság - 1095 Budapest, IX., Hídépítő Utca 1-12., 25098367243
5.) Royal Nexus Építő Kft. - 2532 Tokod, Kossuth L. utca 91/b., 26770442211
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Jogorvoslati kérelem benyújtható a Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/15 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)