Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/95
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.05.18.
Iktatószám:8665/2020
CPV Kód:45200000-9
Ajánlatkérő:Balatonfüred Város Önkormányzata
Teljesítés helye:8230 Balatonfüred, 087/4, 087/1 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:VEMÉV-SZER Építő - és Szerelőipari Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Balatonfüred Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_69297326
Postai cím: Szent István Tér 1
Város: Balatonfüred
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8230
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Brenner Klára
Telefon: +36 87581220
E-mail: brenner.klara@balatonfured.com
Fax: +36 87343457
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.balatonfured.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Térségi kihatással bíró ipartelepítés TOP-1.1.1-15
Hivatkozási szám: EKR000602312019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Ingatlanon belüli magasépítési munkák kivitelezése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: 8230 Balatonfüred, 087/4, 087/1 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A „Térségi kihatással bíró ipartelepítés infrastrukturális feltételeinek megteremtése Balatonfüreden” című, TOP-1.1.1-15_VE1-2016-00010 azonosítószámú projekt keretében az ingatlanon belüli magasépítési munkák kivitelezése az alábbiakban, illetve a közbeszerzési és kiegészítő dokumentumokban részletezettek szerint:
700 m2 -es igazgatási épület és 300 m2-es kazán és raktárház építése a kapcsolódó villamos és gépészeti munkákkal.
A 700 m2-es igazgatási épület tagolt alaprajzú, tégla falazatú épület. Helységei: 8,94 m2, 14,85 m2 és 8,66 m2 fedett terek; 7,50 m2 és 4,18 m2 szélfogók; 17,02 m2, 18,20 m2 és 30,30 m2 közlekedők; 6,0 m2 porta; 16,68 m2 info pont; 38,07 m2 és 40,32 m2 tárgyalók; 9,40 m2 teakonyha; 10,08 m2 gépészeti helység; 4,73 m2 előtér; 3,8 m2 női mosdó; 4,40 m2 és 4,18m2 WC; 4,09 m2 ak.m. WC; 3,61 m2 férfi mosdó; 21,32 m2 női öltöző; 6,84m2 és 14,06 m2 mosdó és WC; 7,03m2 és 12,95 m2 zuhanyzó; 38,10 m2 férfi öltöző; 31,20 m2 étkező; 46,73 m2 műhely; 3,0 m2 akkutöltő helység; 57,12 m2 és 39,45 m2 raktárak, 79,46 m2 autómosó; 7,77 m2 kompr.h.; 2,77 m2 vegyszer raktár.
A 300 m2-es kazán és raktárház téglalap alaprajzú vasbeton falazatú épület. Helységei: 68,52 m2 raktár; 78,76 m2 só tároló; 38,15 m2 zúzaléktároló; 12,14 m2 kazánház; 8,72 m2 napi tároló; 54,73 m2 biomassza tároló.
A beruházás megvalósítása építési hatósági engedély köteles.
A közbeszerzés mennyiségére vonatkozó további információkat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 11 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.1.1-15_VE1-2016-00010

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
00992 / 2020 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Ingatlanon belüli magasépítési munkák kivitelezése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/01/07 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: VEMÉV-SZER Építő - és Szerelőipari Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56315480
Postai cím: Pillér Utca 11.
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
E-mail: menyhart.aliz@vemevszer.hu
Telefon: +36 305355599
Internetcím(ek): (URL) www.vemevszer.hu
Fax: +36 884406278
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 397350385
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: 8230 Balatonfüred, 087/4, 087/1 hrsz.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A „Térségi kihatással bíró ipartelepítés infrastrukturális feltételeinek megteremtése Balatonfüreden” című, TOP-1.1.1-15_VE1-2016-00010 azonosítószámú projekt keretében az ingatlanon belüli magasépítési munkák kivitelezése az alábbiakban, illetve a közbeszerzési és kiegészítő dokumentumokban részletezettek szerint:
700 m2 -es igazgatási épület és 300 m2-es kazán és raktárház építése a kapcsolódó villamos és gépészeti munkákkal.
A 700 m2-es igazgatási épület tagolt alaprajzú, tégla falazatú épület. Helységei: 8,94 m2, 14,85 m2 és 8,66 m2 fedett terek; 7,50 m2 és 4,18 m2 szélfogók; 17,02 m2, 18,20 m2 és 30,30 m2 közlekedők; 6,0 m2 porta; 16,68 m2 info pont; 38,07 m2 és 40,32 m2 tárgyalók; 9,40 m2 teakonyha; 10,08 m2 gépészeti helység; 4,73 m2 előtér; 3,8 m2 női mosdó; 4,40 m2 és 4,18m2 WC; 4,09 m2 ak.m. WC; 3,61 m2 férfi mosdó; 21,32 m2 női öltöző; 6,84m2 és 14,06 m2 mosdó és WC; 7,03m2 és 12,95 m2 zuhanyzó; 38,10 m2 férfi öltöző; 31,20 m2 étkező; 46,73 m2 műhely; 3,0 m2 akkutöltő helység; 57,12 m2 és 39,45 m2 raktárak, 79,46 m2 autómosó; 7,77 m2 kompr.h.; 2,77 m2 vegyszer raktár.
A 300 m2-es kazán és raktárház téglalap alaprajzú vasbeton falazatú épület. Helységei: 68,52 m2 raktár; 78,76 m2 só tároló; 38,15 m2 zúzaléktároló; 12,14 m2 kazánház; 8,72 m2 napi tároló; 54,73 m2 biomassza tároló.
A beruházás megvalósítása építési hatósági engedély köteles.
A közbeszerzés mennyiségére vonatkozó további információkat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 11 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 397350385
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: VEMÉV-SZER Építő - és Szerelőipari Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56315480
Postai cím: Pillér Utca 11.
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
E-mail: menyhart.aliz@vemevszer.hu
Telefon: +36 305355599
Internetcím(ek): (URL) www.vemevszer.hu
Fax: +36 884406278
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2020/05/12 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Eredeti szerződéses feltétel: "1.1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja a „Térségi kihatással bíró ipartelepítés infrastrukturális feltételeinek megteremtése Balatonfüreden” című, TOP-1.1.1-15_VE1-2016-00010 azonosítószámú projekt keretében az ingatlanon belüli magasépítési munkák kivitelezése tárgyú kivitelezési munkák elvégzését a jelen szerződés alapját képező ajánlati felhívás és a közbeszerzési dokumentumok szerinti műszaki tartalommal a 3./ pontban rögzített egyösszegű átalányáron."
„12., Megrendelő és Vállalkozó képviselete:
Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szerződés teljesítésével kapcsolatosan
Vállalkozó részéről:
A Vállalkozó ajánlatában az M.1./a) alkalmassági követelmény és egyben értékelési részszempont esetében megjelölt szakember:
György István (MV-É 19-5457/ 2020. 09. 27.) felelős műszaki vezető, akinek alkalmassági követelményen felüli szakmai többlettapasztalata a Vállalkozó értékelési részszempontra tett vállalása szerint 36 hónap.
A Vállalkozó ajánlatában az M.1./c) alkalmassági követelmény és egyben értékelési részszempont esetében megjelölt szakember:
Réthy András (MV-ÉV 19-0635, 19-5670/ 2021. 12. 09.) felelős műszaki vezető, akinek alkalmassági követelményen felüli szakmai többlettapasztalata a Vállalkozó értékelési részszempontra tett vállalása szerint 36 hónap.
jogosult eljárni.
Továbbá az itt feltüntetett személyek jogosultak az építési naplóba bejegyezni.”
Módosított szerződéses feltétel:
„1.1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja a „Térségi kihatással bíró ipartelepítés infrastrukturális feltételeinek megteremtése Balatonfüreden” című, TOP-1.1.1-16-VE1-2019-00009 azonosítószámú projekt keretében az ingatlanon belüli magasépítési munkák kivitelezése tárgyú kivitelezési munkák elvégzését a jelen szerződés alapját képező ajánlati felhívás és a közbeszerzési dokumentumok szerinti műszaki tartalommal a 3./ pontban rögzített egyösszegű átalányáron.”
„12., Megrendelő és Vállalkozó képviselete:
Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szerződés teljesítésével kapcsolatosan
Vállalkozó részéről:
A Vállalkozó ajánlatában az M.1./a) alkalmassági követelmény és egyben értékelési részszempont esetében megjelölt szakember:
Nagy Gábor (MV-É 19-5495/ 2020. 11. 26.) felelős műszaki vezető, akinek alkalmassági követelményen felüli szakmai többlettapasztalata a Vállalkozó értékelési részszempontra tett vállalása szerint 36 hónap.
A Vállalkozó ajánlatában az M.1./c) alkalmassági követelmény és egyben értékelési részszempont esetében megjelölt szakember:
Bittmann Ottó (MV-ÉV 19-5202/ 2023. 07. 29.) felelős műszaki vezető, akinek alkalmassági követelményen felüli szakmai többlettapasztalata a Vállalkozó értékelési részszempontra tett vállalása szerint 36 hónap.
jogosult eljárni.
Továbbá az itt feltüntetett személyek jogosultak az építési naplóba bejegyezni.”
VI.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: A szerződésmódosítás Kbt. 141. § (6) bekezdése szerinti indokai a következők:
A szerződés 1.1. pontjában a projekt azonosítószáma módosul, tekintettel arra, hogy Megrendelő új támogatás iránti kérelmet nyújtott be, amely kérelmet a Támogató Szervezet 2019. október 29-én jóváhagyott, így a szerződés tárgyát képező munka a „Térségi kihatással bíró ipartelepítés infrastrukturális feltételeinek megteremtése Balatonfüreden” című, TOP-1.1.1-16-VE1-2019-00009 azonosítószámú projekt keretében valósul meg.
A szerződés 12. pontjában a Vállalkozó részéről az M.1./a) és az M.1./c) alkalmassági követelmény és egyben értékelési részszempont esetében megjelölt szakemberek személye a Kbt. 138. § (2)-(4) bekezdéseire figyelemmel változik, mivel belső erőforrás átszervezés miatt a Vállalkozó ajánlatában az M.1./a) és az M.1./c) alkalmassági követelményre megjelölt szakemberek nem tudnak a teljesítésben részt venni.
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 397350385 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 397350385 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VI.2.2) A módosítás okai rovat folytatása: Fenti módosítások nem minősülnek lényeges szerződésmódosításnak, ugyanis az az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket nem határoz meg, továbbá nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna; a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára nem változtatja meg és a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre nem terjeszti ki.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/14 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben