Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/98
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.05.21.
Iktatószám:8666/2020
CPV Kód:50100000-6
Ajánlatkérő:BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
Teljesítés helye:HU110, HU1, HU2, HU3
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:BM HEROS LEK Logisztikai Ellátó Központ Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
Nemzeti azonosítószám: AK16622
Postai cím: Mogyoródi út 43.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1149
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Novák-Soós Zsuzsanna
Telefon: +36 208200418
E-mail: zsuzsanna.novaksoos@katved.gov.hu
Fax: + 36 14694137
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.katasztrofavedelem.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.katasztrofavedelem.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: A hivatásos katasztrófavédelmi szervek tulajdonában álló gépjárművek és egyéb eszközök teljes körű javítási szolgáltatásainak megrendelése
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:50100000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: A hivatásos katasztrófavédelmi szervek tulajdonában álló gépjárművek és egyéb eszközök teljes körű javítási szolgáltatásainak megrendelése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:50117000-8
További tárgyak:50600000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110, HU1, HU2, HU3 A teljesítés fő helyszíne: A nyertes ajánlattevő által megjelölt budapesti javítóbázis/műhely, vagy országos szerviz ellátó pontok, vagy helyszíni javítás esetén a javítandó jármű aktuális helye.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Vállalkozási keretszerződés "A hivatásos katasztrófavédelmi szervek tulajdonában álló gépjárművek és egyébeszközök teljes körű javítási szolgáltatásainak megrendelése" tárgyában.
Ajánlatkérő hatályos jármű nyilvántartási jegyzék (továbbiakban: JNYJ) kivonata szerint meghatározott gyártmány összetételű, darabszámú - tűzoltó gépjárművek, személygépjárművek, kis haszonjárművek,pótkocsik, utánfutók, kisbuszok, autóbuszok, tehergépjárművek, vízi járművek, konténerek, motorkerékpárok(továbbiakban gépjárművek) - garancia időn túli, teljes körű üzemfenntartói tevékenysége és kapcsolódószolgáltatások végrehajtása.
A BM OKF és területi szervei használatában lévő különböző gyártmányú légzésvédelmi eszközök, gázvédőruhák, gázmérő, sugárzás mérő és egyéb műszerek szervizelése, javítási, karbantartási és felülvizsgálati feladatok elvégzése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 48 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016 /S 095 - 170315

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: A hivatásos katasztrófavédelmi szervek tulajdonában álló gépjárművek és egyéb eszközök teljes körű javítási szolgáltatásainak megrendelése
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2016/05/12 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: BM HEROS LEK Logisztikai Ellátó Központ Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Asztalos Sándor u. 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1087
Ország: HU
E-mail: kozbeszerzes@bmheros.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL) http://bmheros.katasztrofavedelem.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 7750000000 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
1) A nyertes ajánlattevő adószáma: 25395619-2-42.
2) Az ajánlattevők neve, címe és adószáma:
- BM Heros Lek Logisztikai Ellátó Központ Kft., 1087 Budapest, Asztalos Sándor u. 2., 25395619-2-42.
3) A szerződés 10 % alatti alvállalkozók bevonásával megvalósított részeinek rövid ismertetése:
- alvázak üzemfenntartása,
- felépítmények üzemfenntartása,
- alvázak javítása,
- felépítmények javítása,
- hatósági műszaki vizsga,
- biztosítói kárügyintézés,
- mozgásképtelen járművek mozgatása,
- palack nyomáspróbák és az ahhoz kapcsolódó feladatok (festés és külső és belső tisztítás),
- légzőkészülékek javítása,karbantartása,felülvizsgálata,
- logisztikai feladatok.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (3)-(4) bekezdésének megfelelően.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: + 36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/15 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:50100000-6
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:50117000-8
További tárgyak:50600000-1
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110, HU1, HU2, HU3 A teljesítés fő helyszíne: A nyertes ajánlattevő által megjelölt budapesti javítóbázis/műhely, vagy országos szervizellátó pontok, vagyhelyszíni javítás esetén a javítandó jármű aktuális helye.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vállalkozási keretszerződés A hivatásos katasztrófavédelmi szervek tulajdonában álló gépjárművek és egyébeszközök teljes körű javítási szolgáltatásainak megrendelése tárgyában.
Ajánlatkérő hatályos jármű nyilvántartási jegyzék (továbbiakban: JNYJ) kivonata szerint meghatározott gyártmány összetételű, darabszámú - tűzoltó gépjárművek, személygépjárművek, kis haszonjárművek,pótkocsik, utánfutók, kisbuszok, autóbuszok, tehergépjárművek, vízi járművek, konténerek, motorkerékpárok(továbbiakban gépjárművek) - garancia időn túli, teljes körű üzemfenntartói tevékenysége és kapcsolódószolgáltatások végrehajtása.
A BM OKF és területi szervei használatában lévő különböző gyártmányú légzésvédelmi eszközök, gázvédőruhák, gázmérő, sugárzás mérő és egyéb műszerek szervizelése, javítási, karbantartási és felülvizsgálati feladatok elvégzése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2016/05/12 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/06/30 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 8181302210
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: BM Heros Lek Logisztikai Ellátó Központ Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Asztalos Sándor u. 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1087
Ország: HU
E-mail: kozbeszerzes@bmheros.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL) http://bmheros.katasztrofavedelem.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): A szerződés III.1.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„1. Felek jelen szerződést aláírásának napjától jelen szerződés III.3. pontjában meghatározott nettó keretösszeg erejéig, de legkésőbb 2020. június 30. napjáig tartó határozott időtartamra kötik.”
A szerződés III.3.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
3. Jelen szerződés alapján teljesített eseti megrendelések összesített értéke a szerződés időbeli hatálya alatt nem haladhatja meg a nettó 8.181.302.210 forint keretösszeget. Megrendelő nem köteles a szerződés keretösszegét kimeríteni, Vállalkozó a megrendelések elmaradása miatt Megrendelő felé követeléssel nem élhet.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre, figyelemmel arra, hogy Ajánlatkérő számára előre nem látható és jelentős többletterhet jelent az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló 41/2020. (III. 11.) Korm. rendeletben meghatározott rendvédelmi intézkedések végrehajtása és veszélyhelyzet során felmerülő a hivatásos katasztrófavédelmi szervekre háruló szakfeladatainak ellátása.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 7750000000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 8181302210 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben