Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/99
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.05.22.
Iktatószám:8687/2020
CPV Kód:09123000-7
Ajánlatkérő:VOLÁNBUSZ Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:Magyarország területe, a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott felhasználási helyeken.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.06.19.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Víz, közösségi közlekedés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: VOLÁNBUSZ Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81559343
Postai cím: Üllői Út 131.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1091
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Faludi Katalin
Telefon: +36 203649034
E-mail: faludi.katalin@univerzalbeszerzo.hu
Fax: +36 13286031
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.volanbusz.hu/hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
Hivatalos név: Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_67931183
Postai cím: Tanácsház Utca 7
Város: Siófok
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 8600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Faludi Katalin
Telefon: +36 203649034
E-mail: faludi.katalin@univerzalbeszerzo.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.drv.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_42119395
Postai cím: Kodály Zoltán Út 3.
Város: Vác
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Faludi Katalin
Telefon: +36 203649034
E-mail: faludi.katalin@univerzalbeszerzo.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.dmrvzrt.hu/hu/Fooldal
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80575067
Postai cím: Tardonai Út 1
Város: Kazincbarcika
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Faludi Katalin
Telefon: +36 203649034
E-mail: faludi.katalin@univerzalbeszerzo.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.ervzrt.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_22629300
Postai cím: Kossuth Lajos Út 5
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Faludi Katalin
Telefon: +36 203649034
E-mail: faludi.katalin@univerzalbeszerzo.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.trvzrt.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Északdunántúli Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_99110851
Postai cím: Sárberek Egyéb 100
Város: Tatabánya
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Faludi Katalin
Telefon: +36 203649034
E-mail: faludi.katalin@univerzalbeszerzo.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.edv.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000376192020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000376192020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Víz, közösségi közlekedés

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Földgáz beszerzése 2020-2021.
Hivatkozási szám: EKR000376192020
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09123000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Földgáz adásvételi szerződés keretében az ajánlatkérők részére a magyar földgáz hálózaton folyamatosan rendelkezésre álló, szabványos minőségű földgáz energia versenypiaci beszerzése a Szerződéses időszakra (1.10.2020. 6:00 óra – 1.10.2021. 6:00 óra) vonatkozóan összesen 93 264 101 kWh mennyiségben, mely opciós mennyiséggel növekedhet (27 979 228 kWh).
Az I.1. pontban meghatározott ajánlatkérők külön-külön kötnek szerződést. Az egyes ajánlatkérők a saját mennyiségeik vonatkozásában kötnek szerződést. Az ajánlatkérőnként megbontott mennyiségeket a Közbeszerzési dokumentumok mellékletét képező szerződéstervezet tartalmazza.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Földgáz beszerzése 2020-2021.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09123000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarország területe, a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott felhasználási helyeken.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Földgáz adásvételi szerződés keretében az ajánlatkérők részére a magyar földgáz hálózaton folyamatosan rendelkezésre álló, szabványos minőségű földgáz energia versenypiaci beszerzése a Szerződéses időszakra (1.10.2020. 6:00 óra – 1.10.2021. 6:00 óra) vonatkozóan.
Az alapmennyiség (szerződött mennyiség): 93 264 101 kWh
Ajánlatkérők jogosultak, de nem kötelesek további, a fenti alapmennyiséghez képest + 30 % földgáz energia átvételére.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2020/10/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2021/10/01 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérők jogosultak, de nem kötelesek további, a fenti (II.2.4. pontban szereplő) alapmennyiséghez képest +30 % földgáz energia átvételére.
Alapmennyiség: 93 264 101 kWh
Opciós mennyiség: 27 979 228 kWh
Teljes mennyiség (maximum szerződött mennyiség): 121 243 329 kWh
Az Alapmennyiségen felüli opcionális mennyiség átvételére ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget.
Az opcionális mennyiség lehívására rendelkezésre álló határidő megegyezik az alapmennyiség lehívására rendelkezésre álló határidővel. Amennyiben az alapmennyiség lehívásra került, úgy az alapmennyiségen felüli mennyiség — ajánlatkérők általi külön értesítés nélkül — az opcionális mennyiség terhére kerül lehívásra. Az opcionális rész terhére való megrendelés, illetőleg teljesítés vonatkozásában az Alapmennyiségtől eltérő szabályokat a szerződés nem rögzít. További szabályok a Közbeszerzési dokumentumok (KD) részét képező szerződéstervezetben.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.5. pont kiegészítése: Ár értékelési szempont: 1 kWh földgáz energia nettó forintban kifejezett díja, 2 tizedesjegy pontossággal, mely tartalmazza a földgáz molekula (földgáztermék ára) díját, a forgalomarányosan fizetendő földgáz rendszerhasználat árát (a «forgalomarányos RHD»), valamint a forgalom független rendszerhasználat árát («Fix RHD»).

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
Öntisztázás: a Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság Kbt. 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát. Ha a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság Kbt. 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát, az ajánlatkérő mérlegelés nélkül köteles azt elfogadni. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentummal egyidejűleg köteles benyújtani.
Ajánlatkérő továbbá kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt (közös ajánlattevőt), alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részvevő gazdasági szereplőt, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. (Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont)
Igazolási mód:
A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § - 16. § rendelkezései szerint kell igazolni.
Az ajánlattevőnek az ajánlat benyújtásakor a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet II. Fejezetnek megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy sem az ajánlattevő (közös ajánlattevők), sem pedig az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdéseinek hatálya alá.
Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet III. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
A kizáró okok fenn nem állásának igazolására a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 1. § (3)-(5) bekezdései is megfelelően alkalmazandók.
A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha ajánlatkérő az eljárásban nem írja elő/ nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.
Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt. Amennyiben igen, úgy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §-a alapján, ajánlatához csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 12. § alapján elfogadja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékében való szereplés tényét az előírt kizáró okok tekintetében. Azokban az esetekben, amelyekben a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 27. §-ában meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő nem esik valamely kizáró ok hatálya alá, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékében való szereplés tényét is elfogadja Ajánlatkérő.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A 321/2015. (X. 30.) K.r. 1. § (1) bekezdése (K.r.) alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. Második része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a II. Fejezetnek megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. § alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. A K.r. 2. § (1) bekezdés c) pontja, valamint (5) bekezdése alapján ajánlattevőnek az alkalmassági követelmények előzetes igazolására az EEKD IV. rész „alfa” pontját kell kitölteni. Ajánlatkérő tehát nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását, így a részletes alkalmassági követelményeket nem tünteti fel a formanyomtatványban.
A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdései alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a K.r. IV. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek az alábbiak szerint:
M1) Az ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és a K.r. 1. §, 5. § (1) bekezdés, 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben teljesített, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett, közbeszerzés tárgya szerinti legjelentősebb szállításairól, a K.r. 22. § (1)-(2) bekezdésének megfelelő módon nyilatkozatot vagy referenciaigazolást kell csatolni.
A K.r. 22. § (1) bekezdés a)–b) pont szerinti nyilatkozatnak, illetve referenciaigazolásnak tartalmaznia kell legalább a szerződést kötő másik fél megnevezését; a teljesített szállítás pontos tárgyát; a teljesítés idejét (a kezdési és befejezési határidő – év, hónap, nap – megjelölésével); a mennyiségét (kWh mértékegységben meghatározva); amennyiben ajánlattevő a teljesítést nem önállóan végezte, annak feltüntetését, hogy a referenciát bemutatószervezet a teljesítésben milyen mennyiséggel vett részt (önálló teljesítés esetén ennek a ténynek a feltüntetése szükséges); nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e, a referenciát adó személy nevét és elérhetőségé (e-mail cím és/vagy telefonszám), valamint minden olyan adatot, mely alapján az alkalmassági követelménynek való megfelelés megállapítható.
Amennyiben a referenciaigazolás / nyilatkozat szerinti szerződés tárgya bővebb, mint a közbeszerzés tárgya, akkor a referenciaigazolásban / nyilatkozatban meg kell adni a közbeszerzés tárgyára vonatkozó mennyiségi adatot.
Amennyiben egy gazdasági szereplő referenciaként olyan korábbi tevékenységet kíván bemutatni, amelyben konzorcium vagy projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben az Ajánlatkérő csak azt fogadja el az alkalmasság igazolásaként, amely konzorciumi tagként vagy projekttársaság tagjaként saját hányadban kielégíti az előírt alkalmassági feltételeket, figyelemmel a Kbt. 140. § (9) bekezdésében meghatározottakra is. A Kbt. 140. § (9) bekezdése alapján a projekttársaság teljesítését az alkalmasság igazolására referenciakent a projekttársaság mindazon tulajdonosai bemutathatják, akik a teljesítésben ténylegesen részt vettek - a részvétel mértékéig -, akkor is, ha a projekttársaság időközben megszűnt. Amennyiben az alkalmasság igazolása a vizsgált időszakon túlnyúló szerződéssel történik, az alkalmasság igazolása körében csak a vizsgált időszakra eső teljesítés vehető figyelembe, ezért az igazolás során a megadott időszakra vonatkozó adatokat kell megadni.
AK felhívja a figyelmet a 321/2015. Korm. rendelet 21/A. § rendelkezésére. AK a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg. A szerződés részteljesítése alapján kiállított referenciaigazolás/referencianyilatkozat esetében teljesítés alatt a részteljesítést, a teljesítés ideje alatt a részteljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját) kell érteni.
AK hivatkozik a K.r.24. § (1) bek.-re.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évből (azaz 36 hónap) származó legalább 65 284 870 kWh mennyiségű földgáz energia szállításra vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával.
A referenciakövetelmény több szerződés bemutatásával is teljesíthető.
Felhívjuk ajánlattevők figyelmét, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1a) pontja szerint az AK az M/1.alkalmassági követelménynek való megfelelőség vizsgálata során a vizsgált időszak — azaz a felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónap (azaz 3 év) — alatt befejezett, de legfeljebb 72 hónapon (azaz 6 év) belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe. A bemutatandó referenciák teljesítése kapcsán felhívjuk Ajánlattevők figyelmét a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdés a) pontjában foglaltakra. Ajánlatkérő jelen eljárásban nem alkalmazza a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1b) bekezdését.
Közös ajánlattevők az M1) pontban foglalt követelménynek a Kbt. 65.§ (6) bek. figyelembevételével együttesen is megfelelhetnek. Az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) bekezdésében meghatározottak szerint. A Kbt. 67. § (3) bek. alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A teljesítésigazolás a Kbt. 135. § (1) bekezdésében foglalt szabályok alapján történik.
Az ellenérték kifizetésének teljesítése a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bekezdésében foglalt szabályoknak megfelelően havi elszámolás szerint történik.
AK az elektronikus számlák benyújtása vonatkozásában felhívja a figyelmet a Kbt. 27/A. § -ára.
Ajánlatkérő előleget nem ad.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 135. § (5)–(6) bekezdéseire.
Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetések pénzneme a forint.
A részletes feltételeket a KD tartalmazza.
Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Ajánlattevő nem teljesítése, hibás teljesítése és késedelmes teljesítése esetére kötbérfizetést köteles vállalni a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint.
Ajánlatkérő jelen eljárásban nem ír elő sem jótállási, sem teljesítési biztosítékot.
A részletes előírások a közbeszerzési dokumentumban találhatók.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
x Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről: Az árlejtés részletes leírását a KD tartalmazza. Ajánlatkérő fenntartja a Kbt. 108. § (8a) bekezdésében foglaltak szerinti lehetőséget, azaz ha nem nyújtottak be az ajánlattételi határidőben legalább két ajánlatot, AK dönthet úgy, hogy nem tart elektronikus árlejtést, hanem a benyújtott ajánlat bírálatával és értékelésével befejezi az eljárást.
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/06/19 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/06/19 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatot elektronikus úton szükséges becsatolni a www.ekr.gov.hu oldalon.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok bontása a Kbt. 68. § (1b), (1c) bek. alapján az EKR-ben történik.
Az elektronikus bontási eljárásra az EKR rendelet 15. § (1)-(3) bekezdéseinek, és – üzemzavar esetén – 16. §-ának rendelkezései az irányadók.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Ajánlathoz az alábbiakat is csatolni kell a közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerint:
Kbt. 66. § (2) bek szerinti nyilatkozat.
Felolvasólap, a Kbt. 68. § (4) bek szerint.
Ajánlattevőnek meg kell adnia a Kbt. 66. § (6) bek szerinti adatokat.
Azon cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § szerinti aláírás-mintáját, aki(k) az ajánlatot, illetve annak valamely részét aláírták. Nem magyarországi gazdasági szereplők esetében - ha aláírási címpéldány nem ismert - közjegyző által hitelesített aláírási minta.
Adott esetben a cégjegyzésre jogosult személytől származó, a meghatalmazott aláírását is tartalmazó legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást.
2. Az ajánlatot az EKR rendelet 15. § (3) bekezdése szerint kell benyújtani.
3. Az ajánlatok benyújtása az EKR-en keresztül történik, az ajánlat más módon történő benyújtására (személyes, postai, elektronikus út, telefax) – jogszabályban rögzített esetek kivételével – nincsen lehetőség, és az így benyújtott ajánlat – a Kbt. 73. § (1) bek. e) pontja alapján - érvénytelen!
4. Ajánlatkérő ajánlati biztosítékot nem köt ki.
5. Az eljárás nyelve a magyar.
6. Benyújtandó iratok tekintetében alkalmazható a Kbt. 47. § (2) bek, a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint.
7. Az értékelés a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti legalacsonyabb ár értékelési szempontja szerint történik.
8. AK a 321/2015. (X. 30.) Kr. 30. § (4) bek.-re hivatkozva közli, hogy az M1) alkalmassági követelmény a 28.§ (3) bek szerinti minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
9. Ajánlatkérő a Kbt.71.§ alapján a hiánypótlás lehetőségét biztosítja. AK a Kbt.71.§ (6) bek. szerinti korlátozást nem alkalmazza.
10. FAKSZ: dr. Takács Éva (lajstromszám: 00526), dr. Pete Judit (lajstromszám: 00353)
11. Ajánlatkérő az eljárás során nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.
12. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81.§ (4) bekezdésében foglaltakat.
13. Az ajánlatban szereplő valamennyi adatot forintban kell megadni. Az átszámítás a közbeszerzési dokumentum szerint.
14. Ajánlat elkészítésével és benyújtásával járó összes költséget és kockázatot az AT-nek kell viselnie.
15. Ajánlatkérő helyszíni bejárást, konzultációt nem tart.
16. Ajánlattevőnek rendelkeznie kell a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal földgáz kereskedelmi vagy korlátozott földgázkereskedelmi engedélyével. Az engedély meglétét Ajánlatkérő a www.mekh.huinternetes oldalon ellenőrzi, az ajánlatban erre vonatkozó külön nyilatkozat/engedély másolat benyújtása nem szükséges. Amennyiben ajánlattevő a hivatkozott engedéllyel nem rendelkezik, úgy ajánlata érvénytelen.
17. Az eljárás eredményeként megkötendő szerződés mellékletét képezi az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 50. § (1) bekezdés c) pontja és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvt.) 3. § (1) bekezdés 1. pontja alapján tett átláthatósági nyilatkozat. Ajánlattevőnek ajánlatában az átláthatósági nyilatkozatot nem kell megtenni, azt kizárólag a nyertes ajánlattevő köteles a szerződés megkötésével egyidejűleg megtenni.
18. Ajánlatkérő a Kbt. 35. §-ának (8) bekezdésre tekintettel nem írja elő és nem is teszi lehetővé közös ajánlattétel esetén, hogy a közös AT-k a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezetet (projekttársaságot) hozzanak létre
19. A IV.2.6) ponthoz: Ajánlatkérő a 2 hónap alatt 60 napot ért.
Folytatás a VI.4.3) pontban
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozóan a Kbt. 148. § (3)-(9) bekezdéseiben foglaltak az irányadóak.
VI.3) pont folytatása:
20. Az eljárás részekre bontása jelentős gazdaságossági hátránnyal járna, hiszen az energiaszektorban az árra az egyik legnagyobb hatása a mennyiségnek van, azaz nagyobb mennyiségi igénnyel lehet jelentős árkedvezményeket elérni. A mennyiségi bontás, a kisebb mennyiségi egységek szerinti részek jelentős árfelhajtó hatás alá kerülnének, ami Ajánlatkérőknek nagy mértékű anyagi veszteséget jelentene, valamint szemben állna a Kbt. 2. § (4) bekezdésében foglalt alapelvvel is, mely szerint az Ajánlatkérőnek a közpénzek felhasználásakor a hatékony és felelős gazdálkodás elvét szem előtt tartva kell eljárnia.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/18 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák