Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/99
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.05.22.
Iktatószám:8695/2020
CPV Kód:19640000-4
Ajánlatkérő:Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:Bács-Kiskun, Baranya, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Somogy, Tolna, Vas, Veszprém, Zala.;Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád, Heves, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád, Pest, Szabolcs-Szatmár-Bereg
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.06.22.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:országos közutak üzemeltetése
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35618302
Postai cím: Fényes Elek Utca 7-13
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Antal Brigitta
Telefon: +36 703769087
E-mail: antal.brigitta@kozut.hu
Fax: +36 18199540
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://internet.kozut.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000437862020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000437862020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: országos közutak üzemeltetése

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Szemeteszsák beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000437862020
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 19640000-4
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Szemeteszsákok beszerzése a Magyar Közút NZrt. részére 24 hónap határozott időtartamig, adásvételi keretszerződéssel szabályozva.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Szemeteszsák beszerzése – 1. rész
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 19640000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Bács-Kiskun, Baranya, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Somogy, Tolna, Vas, Veszprém, Zala.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Szemeteszsákok beszerzése a Magyar Közút NZrt. részére 24 hónap határozott időtartamig, adásvételi keretszerződéssel szabályozva
1. rész
Hulladékgyűjtő zsák megnevezése Szélesség (mm) Várható mennyiség (db)
ADR 550x1,100 1,000
Molok (3 m3) 1,200x3,700 2,000
Molok 1,200 x3,700 400
Molok (Polyduct új RFH) 1,300 x3,850 150
Molok (5 m3) 1,500x3,700 200
Molok (1,5 m3) 1,000x3,400 50
Szemeteszsák nagy (Molok) 900x1,200 30,000
Sittes zsák 500x1,200 36,000
Sittes zsák 600x1,000 86,000
Szemeteszsák nagy 400x1,000 14,000
Szemeteszsák nagy 700x1,100 6,000
Szemeteszsák nagy 400x1,000 6,000
Szemeteszsák nagy 700x1,100 150,000
Szemeteszsák nagy 800x1,200 72,000
Szemeteszsák nagy 1,000x1,200 24,000
Szemeteszsák kicsi 500x600 10,000
Szemeteszsák kicsi 500x1,000 2,500
Szemeteszsák kicsi 600x600 18,000
Szemeteszsák kicsi 600x800 6,400
Szemeteszsák kicsi 600x1,100 50,000
Húzózáras szemeteszsák 500x600 16,000
Kiszállítási díja (1 szállítási cím esetében) 270
Összesen 530 700 db
- zsákok anyaga: az ártáblázat alapján (MOLOK, ADR és sittes zsák kivételével minden termék készülhet újrahasznosított PE anyagból)
- színezés: színes PE mesterkeverék hozzáadásával történhet
- zsákok színe: az ártáblázatban megjelölt zsákok bármilyen (költséghatékonyan előállítható) színben szállíthatóak, kivétel az átlátszó zsák
- mérettűrés: vastagságtűrés ±10 %; szélességtűrés ±5%; hosszúságtűrés ±1%
- méretkövetelmények: az ártáblázat alapján
A szerződéses keret nettó 30 000 000,-Ft. Ajánlatkérő a szerződéses keret 70%-ának lehívására vállal kötelezettséget.
A megadott mennyiségek tájékoztató jellegűek, ezért Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződésben rögzített keretösszeg terhére valamennyi elemtípus tekintetében jogosult egyedi megrendelést kiadni tekintet nélkül az előzetesen meghatározott irányadó mennyiségekre.
A szerződés szerinti árubeszerzést az ajánlati dokumentációban lévő közbeszerzési műszaki leírás és szerződés-tervezet szerint kell elvégezni.
Ajánlatkérő hangsúlyozza, hogy amennyiben a dokumentáció bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg, úgy azok csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek, ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.2.5) pontban közölt információ pontosítása: AK a képzett nettó ajánlati árat (HUF) a kiadott egységár táblázat szerint, a súlyozott nettó egységárak alapján kéri megadni. Valamennyi – a KD-okban (egységár táblázat) meghatározott – hulladékgyűjtő zsákra ajánlatot kell tennie AT-nek. Amennyiben AT nem tesz minden hulladékgyűjtő zsákra ajánlatot, úgy az ajánlat érvénytelen.

II.2.1)
Elnevezés: Szemeteszsák beszerzése – 2. rész
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 19640000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád, Heves, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád, Pest, Szabolcs-Szatmár-Bereg
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Szemeteszsákok beszerzése a Magyar Közút NZrt. részére 24 hónap határozott időtartamig, adásvételi keretszerződéssel szabályozva
2. rész
Hulladékgyűjtő zsák megnevezése Szélesség (mm) x Hosszúság (mm) Várható mennyiség (db)
ADR 550x1,100 2,000
Molok (3 m3) 1,200x3,700 4,000
Molok 1,200 x3,700 600
Molok (Polyduct új RFH) 1,300 x3,850 550
Molok (5 m3) 1,500x3,700 800
Molok (1,5 m3) 1,000x3,400 350
Szemeteszsák nagy (Molok) 900x1,200 5,000
Sittes zsák 500x1,200 54,000
Sittes zsák 600x1,000 129,000
Szemeteszsák nagy 400x1,000 21,000
Szemeteszsák nagy 700x1,100 9,000
Szemeteszsák nagy 400x1,000 9,000
Szemeteszsák nagy 700x1,100 350,000
Szemeteszsák nagy 800x1,200 108,000
Szemeteszsák nagy 1,000x1,200 36,000
Szemeteszsák kicsi 500x600 15,000
Szemeteszsák kicsi 500x1,000 4,000
Szemeteszsák kicsi 600x600 27,000
Szemeteszsák kicsi 600x800 9,600
Szemeteszsák kicsi 600x1,100 70,000
Húzózáras szemeteszsák 500x600 24,000
Kiszállítási díja (1 szállítási cím esetében) 330
Összesen 878 900 db
- zsákok anyaga: az ártáblázat alapján (MOLOK, ADR és sittes zsák kivételével minden termék készülhet újrahasznosított PE anyagból)
- színezés: színes PE mesterkeverék hozzáadásával történhet
- zsákok színe: az ártáblázatban megjelölt zsákok bármilyen (költséghatékonyan előállítható) színben szállíthatóak, kivétel az átlátszó zsák
- mérettűrés: vastagságtűrés ±10 %; szélességtűrés ±5%; hosszúságtűrés ±1%
- méretkövetelmények: az ártáblázat alapján
A szerződéses keret nettó 50 000 000,-Ft. Ajánlatkérő a szerződéses keret 70%-ának lehívására vállal kötelezettséget.
A megadott mennyiségek tájékoztató jellegűek, ezért Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződésben rögzített keretösszeg terhére valamennyi elemtípus tekintetében jogosult egyedi megrendelést kiadni tekintet nélkül az előzetesen meghatározott irányadó mennyiségekre.
A szerződés szerinti árubeszerzést az ajánlati dokumentációban lévő közbeszerzési műszaki leírás és szerződés-tervezet szerint kell elvégezni.
Ajánlatkérő hangsúlyozza, hogy amennyiben a dokumentáció bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg, úgy azok csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek, ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.2.5) pontban közölt információ pontosítása: AK a képzett nettó ajánlati árat (HUF) a kiadott egységár táblázat szerint, a súlyozott nettó egységárak alapján kéri megadni. Valamennyi – a KD-okban (egységár táblázat) meghatározott – hulladékgyűjtő zsákra ajánlatot kell tennie AT-nek. Amennyiben AT nem tesz minden hulladékgyűjtő zsákra ajánlatot, úgy az ajánlat érvénytelen.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó (AV) és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő (GSZ), akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.-ben írt kizáró okok (KO) bármelyike fennáll, ajánlatkérő (AK) kizárja azt az AT-t, AV-t, alkalmasság igazolásában részt vevő GSZ-t, aki az előírt KO-k hatálya alá tartozik, vagy a KO az eljárás során következett be.
A Kbt. 67. § (1) bek. értelmében a GSZ köteles a KO-k fenn nem állása, valamint az alkalmassági követelményeknek való megfelelés teljesülése tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba (EEKD) foglalt nyilatkozatát benyújtani.
Közös ajánlattétel esetén valamennyi közös AT-nek, valamint - az alkalmasság igazolásában részt vevő GSZ igénybe vétele esetén - valamennyi kapacitást nyújtó szervezetnek külön EEKD-ba foglalt nyilatkozatot kell benyújtania.
A Kbt. 67. § (1) bek. szerinti dokumentumban a GSZ egyrészt nyilatkozik arról, hogy a KO-k nem állnak fenn, valamint az előírt alkalmassági követelmények teljesülnek, másrészt megadja az eljárásban kért információkat, köztük az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó adatokat.
Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az AT más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a Kbt. 67. § (1) bek. szerinti nyilatkozatot, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
A Kbt. 67. § (4) bek. értelmében az ajánlatban be kell nyújtani az AT arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdései szerinti KO-k hatálya alá eső AV-t. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az AK az eljárásban nem írta elő a már ismert AV-k megnevezését.
A Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatot az AT-nek abban az esetben is szükséges csatolnia, ha a szerződés teljesítéséhez nem kíván AV-t igénybe venni.
Az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az AK az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető AT-t megfelelő határidő tűzésével felhívja a KO-k, valamint az alkalmassági követelmények tekintetében az ajánlati felhívásban előírt igazolások benyújtására. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani.
A GSZ által ajánlatában - az AK erre vonatkozó, a Kbt. 69. § szerinti felhívása nélkül - benyújtott igazolásokat AK figyelmen kívül hagyja és azokat csak az eljárást lezáró döntést megelőzően, kizárólag azon AT-k tekintetében vonja be a bírálatba, amely AT-ket AK az igazolások benyújtására kívánt felhívni.
AK az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően dönthet úgy, hogy a Kbt. 69. § (4) bek.-ben foglaltak szerint nemcsak a legkedvezőbb, hanem az értékelési sorrendben azt követő meghatározott számú következő legkedvezőbb AT-t is felhívja az igazolások benyújtására.
AT-nek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (Kr.) 8. és 10. § szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik az előírt KO-k hatálya alá.
AK felhívja az AT-k figyelmét, hogy a Kr. 1. § (7) bekezdésében foglaltak értelmében a KO-kra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatók (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. AK - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az AT erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
AK felhívja továbbá a figyelmet a Kbt. 64. § (1)-(2) bek. szerinti öntisztázás lehetőségére, valamint a Kr. 1. § (1) bekezdés és 3. §, valamint a 12-16. §-aiban foglaltakra.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az alkalmassági követelmények valamennyi részajánlattételi terület esetében irányadóak.
A Kr. 1.§ (1) alapján az AT-nek az aj-ban (EEKD) benyújtásával kell el igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65.§-a alapján az alábbiakban meghatározott alkalmassági követelményeknek. AK a Kr. 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja AT egyszerű nyilatkozatát az EEKD-ban (azaz a IV. rész alfa pont kitöltését).
A Kbt. 69.§ (4)-(7) bek. alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek:
M.1. A Kbt. 65. § (4) bek. és a Kr. 21. § (1) bek. a) pontja alapján ajánlattevőnek csatolnia kell az eljárást megindító felhívás feladását megelőző utolsó 3 évben (36 hónap) teljesített, de legfeljebb 6 éven (72 hónap) belül megkezdett legjelentősebb referenciáinak (szállításainak) ismertetését, a referenciák igazolását a Kr. 22. § (1)-(2) bekezdés szerint.
A referenciaigazolásnak, vagy referencianyilatkozatnak tartalmaznia kell legalább a következő adatokat:
- a szerződést kötő másik fél (neve és székhelye),
- a szállítás tárgya valamint mennyisége
- a szerződés teljesítésének időpontja (kezdő és befejező időpontja év, hó, napban megadva),
- közös ajánlattevői teljesítésre vonatkozó információ és közös ajánlattevői teljesítés esetén az igazolást benyújtó ajánlattevő által elvégzett munkák elkülönített bemutatása; vagy - a teljesítés oszthatatlansága esetén- a Kr. 22. § (5) bek. szerinti adatok,
- valamennyi olyan adat, amelyből az alkalmassági követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható,
- továbbá nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1. Alkalmatlan Ajánlattevő, amennyiben az ajánlati felhívás – EU Hivatalos Lapjába történő- feladása napjától visszafelé számított három (3) évben nem rendelkezik polietilén hulladékgyűjtő zsák szállítására (adásvételére) vonatkozóan, szerződésszerűen teljesített, befejezett szállítási referenciával(kal), amely referencia(ák) esetében a szállítás (azaz az adásvétel) szerződés szerinti mennyisége eléri vagy meghaladja
- az 1. rész tekintetében összesen legalább 180.000 db-ot
- a 2. rész tekintetében összesen legalább 300.000 db-ot.
Az adott részre vonatkozó referencia több szerződésből is teljesíthető.
Több részre történő ajánlattétel esetében elegendő a legmagasabb érintett mennyiségnek való megfelelést igazolni.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Késedelmi kötbér: a késedelmesen szállított Termékekre vonatkoztatott nettó vételár 2 %-a, legfeljebb 20 napig. Meghiúsulási kötbér (esetei megrendelés): a le nem szállított Termékekre vonatkoztatott nettó vételár 25 %-a. Meghiúsulási kötbér (szerződés): a teljes szerződéses keretösszegnek a kötbérigény keletkezésekor még ki nem fizetett részének 20%-a. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme magyar forint. AK előleget igénybevételét nem biztosítja. Részszámla kiállítására eseti megrendelésenként van lehetőség az egyedi megrendelésben ténylegesen teljesített és AK által elismerten átvett áru mennyiségi függvényében. A számla kifizetésére igazolt teljesítés esetén a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek, illetőleg a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bek alapján kerül sor átutalással. A késedelmi kamatra a Ptk. 6:155. § az irányadó. Részletek a szerződéstervezetben.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/06/22 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/06/22 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok felbontása elektronikusan történik az EKR-ben.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15. §-a figyelemmel a Kbt. 68. §-ára.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Ajánlatban csatolandó:
- ajánlati nyil. a Kbt. 66.§ (2) szerint (EKR űrlap),
- felolvasólap a Kbt. 68.§ (4) szerint (EKR űrlap),
- egységár táblázat cégszerűen aláírva nyomtatott (pdf) és szerkeszthető (xls) formátumban,
- Kbt. 65.§ (7)-ben foglaltak (adott esetben) (EKR űrlap),
- képviseleti jogosultságot igazoló iratok,
2. Kieg. tájékoztatás a Kbt. 56.§-a alapján. AK konzultációt, helyszíni bejárást nem tart.
3. Hiánypótlás a Kbt. 71.§ szerint.
4. Kbt. 73.§ (5) szerinti tájékoztatás a dokumentációban.
5. A nyertes ajánlattevő(k) által gazd. szervezet (projekttársaság) létrehozása nem megengedett.
6. Ajánlati biztosíték: -
7. Értékelési szempont: Ajánlatkérő az ajánlatokat a legalacsonyabb ár szempontja [Kbt.76.§ (2) bek. a) pont] szerint értékeli. Az ajánlatkérő igényeinek egy konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja. A képzett nettó ajánlati ár alátámasztása céljából ajánlattevő nyújtsa be az ajánlattételhez kiadott egységár táblázatot beárazva, amely a ténylegesen leszállított mennyiségért járó ellenszolgáltatás elszámolásának alapját képezi. Ajánlattevőnek az egységárak megadásához az egységár táblázatot az előírt tartalommal és módon szükséges kitöltenie és csatolnia az ajánlathoz cégszerűen aláírva, valamint *.xlsx formátumban is. Ajánlattevőnek valamennyi terméktípusra ajánlatot kell tennie, továbbá az egységár egyik terméktípus esetében sem lehet 0 HUF, ellenkező esetben az ajánlat érvénytelen. A további részletes információk a dokumentációban.
8. Az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozottak vonatkozásában a 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) és végrehajtási rendeletei (különösen a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet) irányadóak.
9. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) e) pontot nem alkalmazza.
10. A III.1.3) M.1.pontban előírt feltételek és ig. módok minősített ajánlattevők jegyzékébe történő felvétel feltételeinél szigorúbbak.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § előírásai szerint.
További információk folytatása:
11. AK a Kbt. 71. § (6) bek szerinti korlátozást nem alkalmazza.
12. AK a Kbt. 81.§ (4)-(5) bek.-t alkalmazza.
13. Aj-ban csatolni kell a nem magyar nyelvű dokumentum magyar fordítását. AK a nem magyar nyelven benyújtott dok AT általi fordítását is elfogadja (EKR űrlap).
14. Közös ajánlattétel esetén csatolni kell közös ajánlattevők által cégszerűen aláírt közös AT megállapodást.
15. A KD-ok a Kbt. 39.§ (1) bek. szerint a regisztrálási adatok megadását követően korlátlanul és teljeskörűen, közvetlenül és díjmentesen elektronikusan elérhetőek a felhívás I.3) pontjában meghatározott címen.
16. A felhívás IV.2.6)pontjában meghatározott ajánlati kötöttség időpontja alatt AK 60 napos ajánlati kötöttséget ért. A közbeszerzési eljárást AK külön jogszabályban előírt folyamatba épített ellenőrzés mellett folytatja le;
17. Többváltozatú ajánlat: Ajánlatkérő nem enged többváltozatú (alternatív) ajánlattételt.
18. FAKSZ: Kuti Gábor (lajstromszám: OO800)
19. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 27/A. §-ra.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/18 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák