Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/95
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.05.18.
Iktatószám:8705/2020
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Hidasnémeti Község Önkormányzata Telkibánya Község Önkormányzata;Abaújvár Község Önkormányzata
Teljesítés helye:3876 Hidasnémeti 0132/4, 0132/2, 0132/1, 0171 hrsz.;3898 Abaújvár 047 hrsz.;3896 Telkibánya 076/2, 074/2, 073/1, 072, 094/2, 087, 089, 099, 1222, 1216/1, 0102/1, 0104, 0108, 0109/1hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.06.02.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Hidasnémeti Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_31337135
Postai cím: Petőfi utca 11.
Város: Hidasnémeti
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3876
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Becse Csaba
Telefon: +36 46452102
E-mail: hidas1@emw.hu
Fax: +36 46452102
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.hidasnemeti.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
Hivatalos név: Telkibánya Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_68915896
Postai cím: Nagy Út 2
Város: Telkibánya
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3896
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szabó Zoltán
Telefon: +36 46388502
E-mail: tbanyahivatal@gmail.com
Fax: +36 46388502
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.telkibanya.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Abaújvár Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_43641237
Postai cím: Petőfi Sándor Utca 4
Város: ABAÚJVÁR
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3898
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kecskeméti Zsolt
Telefon: +36 46388082
E-mail: abaujvar.onkormanyzat@gmail.com
Fax: +36 46388082
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
x Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: Hidasnémeti Község Önkormányzata (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000382252020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000382252020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: "ABA ZÖLDÚT – ZÖLD ÉLMÉNY” határon átnyúló zöldút
Hivatkozási szám: EKR000382252020
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Az Interreg V-A Szlovákia- Magyarország együttműködési program keretében megvalósuló "Hidasnémeti- Perény- Kenyhec- Abaújvár-Telkibánya határon átnyúló zöldút kialakítása" (GREX/SKHU/1601/1.1/198 projektazonosító) című projekt magyarországi szakaszának kivitelezése: I. rész: Hidasnémeti, Perényi út felújítása II. rész: Abaújvár- Telkibánya kerékpárút építés I. III. rész: Abaújvár-Telkibánya kerékpárút építés II.
Részletesen az egyes részajánlatokra vonatkozó II.2.4) pontokban.
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
x Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók x valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
  Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: Hidasnémeti, Perényi út felújítása
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3876 Hidasnémeti 0132/4, 0132/2, 0132/1, 0171 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az Interreg V-A Szlovákia- Magyarország együttműködési program keretében megvalósuló "Hidasnémeti- Perény- Kenyhec- Abaújvár-Telkibánya határon átnyúló zöldút kialakítása" (GREX/SKHU/1601/1.1/198 projektazonosító) című projekt magyarországi szakaszának kivitelezése: I. rész: Hidasnémeti, Perényi út felújítása Az út Hidasnémeti és Perény között teremt kapcsolatot 3380 méteres szakaszon. Az út felújításával a kerékpárral való használhatóság megvalósítása a cél. A felújított út burkolatának szélessége 3 méter, oldalanként 0,5 m padkával kiegészülve koronaszélessége 4 méter. Tervezett pályaszerkezet: - 20 cm FZKA (0/35) - 20 cm homokos kavics.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A beruházás megvalósításában résztvevő személyi állomány út- vagy kerékpárút építés/ felújítás területén szerzett többlet szakmai tapasztalata (min. 0-max. 60 hónap) 1
2 Vállalt hosszabb jótállási idő (0-24 hónap) 1
3 Környezetvédelmi vállalások (igen vállalások db száma; min.0-max. 4) 1
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó EUR) / Súlyszám: 7
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 17 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GREX/SKHU/1601/1.1/198
II.2.13) További információ
Az érékelés során adható pontszámok alsó határa 0, felső határa 10. Értékelési módszerek: minőségi szempontok esetén egyenes arányosítás, ár szempont esetén fordított arányosítás.

II.2.1) Elnevezés: Abaújvár-Telkibánya, kerékpárút építés I.
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3898 Abaújvár 047 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az Interreg V-A Szlovákia- Magyarország együttműködési program keretében megvalósuló "Hidasnémeti- Perény- Kenyhec- Abaújvár-Telkibánya határon átnyúló zöldút kialakítása" (GREX/SKHU/1601/1.1/198 projektazonosító) című projekt magyarországi szakaszának kivitelezése: II. rész: Abaújvár- Telkibánya kerékpárút építés I. A tervezett kerékpárút szakasz hossza 1410 méter. A tervezett kerékpárút teljes szélessége 2,49 méter, hasznos szélessége 2,25 méter, oldalanként 12 cm széles optikai felfestéssel. Tervezett pályaszerkezet: - 2,5 cm AC-8 kopóaszfalt - 3,5 cm AC-11 kötőaszfalt - 15 cm FZKA alapréteg - 15 cm Homokos kavics.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A beruházás megvalósításában résztvevő személyi állomány út- vagy kerékpárút építés/ felújítás területén szerzett többlet szakmai tapasztalata (min. 0-max. 60 hónap) 1
2 Vállalt hosszabb jótállási idő (0-24 hónap) 1
3 Környezetvédelmi vállalások (igen vállalások db száma; min.0-max. 4) 1
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (Nettó EUR) / Súlyszám: 7
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 17 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GREX/SKHU/1601/1.1/198
II.2.13) További információ
Az érékelés során adható pontszámok alsó határa 0, felső határa 10. Értékelési módszerek: minőségi szempontok esetén egyenes arányosítás, ár szempont esetén fordított arányosítás.

II.2.1) Elnevezés: Abaújvár-Telkibánya, kerékpárút építés II.
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3896 Telkibánya 076/2, 074/2, 073/1, 072, 094/2, 087, 089, 099, 1222, 1216/1, 0102/1, 0104, 0108, 0109/1hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az Interreg V-A Szlovákia- Magyarország együttműködési program keretében megvalósuló "Hidasnémeti- Perény- Kenyhec- Abaújvár-Telkibánya határon átnyúló zöldút kialakítása" (GREX/SKHU/1601/1.1/198 projektazonosító) című projekt magyarországi szakaszának kivitelezése: III. rész: Abaújvár- Telkibánya kerékpárút építés II. A tervezett kerékpár út szakasz hossza 2938 méter. A tervezett kerékpárút teljes szélessége 2,49 méter, hasznos szélessége 2,25 méter, oldalanként 12 cm széles optikai felfestéssel. Tervezett pályaszerkezet: - 3,0 cm AC-8 kopóaszfalt - 3,0 cm AC-11 kötőaszfalt - 15 cm FZKA alapréteg - 15 cm Homokos kavics.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A beruházás megvalósításában résztvevő személyi állomány út- vagy kerékpárút építés/ felújítás területén szerzett többlet szakmai tapasztalata (min. 0-max. 60 hónap) 1
2 Vállalt hosszabb jótállási idő (0-24 hónap) 1
3 Környezetvédelmi vállalások (igen vállalások db száma; min.0-max. 4) 1
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (Nettó EUR) / Súlyszám: 7
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 17 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GREX/SKHU/1601/1.1/198
II.2.13) További információ
Az érékelés során adható pontszámok alsó határa 0, felső határa 10. Értékelési módszerek: minőségi szempontok esetén egyenes arányosítás, ár szempont esetén fordított arányosítás.
A területen fészkelő Natura 2000 jelölőfajok és gyakoribb védett fajok védelme érdekében az útépítéshez kapcsolódó fakivágások, cserjeirtások, talajmunkák csak a vegetációs és fészkelési időszakon kívül, augusztus 15. és március 15. között végezhetők. Az építés során tervezett nyomvonal által érintett Csenkő-patakban munkavégzés csak az ott élő védett fajok szaporodási és vermelési időszakán kívül (július 15 - október 15.), a legszükségesebb mértékben, az élővilág kímélete mellett történhet. További részletes információk a Natura 2000 területtel kapcsolatban a műszaki dokumentációban találhatóak.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g) - k), m) és q) pontban felsorolt kizáró okok állnak fenn. Az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a 62. § (1) bekezdés g) - k), m) és q) pont szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését (Kbt. 67. § (4) bek.). A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. § szerint folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Ha változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban, ajánlattevőnek nemleges nyilatkozatot kell csatolnia. Ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki az előírt kizáró okok hatálya alá tartozik vagy részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. (Kbt. 74. § (1) bek.) Öntisztázás: a 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok
fennállása ellenére az ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát. Ha a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát, az ajánlatkérő mérlegelés nélkül köteles azt elfogadni. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő köteles benyújtani.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevőnek az ajánlatban a Kbt. 114. § (2) bekezdése szerint nyilatkoznia kell, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés g) - k) és m) és q) pontjában meghatározott kizáró okok hatálya alá. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bek. alapján ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) pontját a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontban foglaltak szerint kell igazolnia. Ajánlatkérő elfogadja, ha ajánlattevő korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak és tartalmazzák a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bek). Ajánlatkérő a kizáró okok hiányát ellenőrzi továbbá a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is. Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bek. alapján nyilatkoznia kell arról, hogy az alvállalkozó, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bek. alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő –
ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M.1.) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatnak tartalmaznia kell azoknak a szakembernek a megnevezését, végzettségük vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe. Csatolni kell a szakmai tapasztalatot is alátámasztó önéletrajzot, az elvégzett szakmai tevékenységek rövid ismertetését, a gyakorlat alapjául hivatkozott szolgáltatások/projektek megnevezését, az eltöltött időtartamok pontos megjelölésével, azok kezdési és befejezési időtartamát (év, hó, részletezettséggel), a munkahely, és az adott beosztás/pozíció megnevezésével. Minden esetben csatolni kell a szakemberek által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatokat, és amennyiben a szakember még nem szerepel a kamarai névjegyzékben, úgy az előírt végzettségét igazoló okiratot is csatolni kell egyszerű másolatban. A felelős műszaki vezetői pozícióra jelölt szakemberek tekintetében, ha azok már bejegyzésre kerültek, az ajánlathoz csatolnia kell a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti névjegyzékbe vételről szóló határozat egyszerű másolatát vagy az ajánlatban meg kell adni a névjegyzéki/kamarai nyilvántartási számot és a nyilvántartó kamara nevét, a névjegyzékbe vétel időpontját. A 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben előírt feltételek teljesülését ajánlatkérő a Magyar Építész Kamara vagy a Magyar Mérnöki Kamara honlapján ellenőrzi. Ebben az esetben az előírt végzettség igazolása nem szükséges!
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1.) Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel: - legalább 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet VI. Felelős műszaki vezetés 3. rész sajátos építményfajták felelős műszaki vezetői szakterületek szerinti MV-KÉ jogosultság megszerzéséhez szükséges vagy azzal egyenértékű végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel vagy érvényes, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-KÉ kategóriájú felelős műszaki vezetői (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
x A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Jótállási biztosíték: Ajánlatkérő a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos jótállási és szavatossági igények biztosítékaként jótállási biztosítékfizetési kötelezettséget ír elő. A jótállási biztosíték mértéke a szerződés szerinti, tartalékkeret és áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 2%-a, melyet a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint kell nyújtani ajánlattevő választása alapján. A jótállási biztosítékot a jótállási kötelezettség kezdetének időpontjában kell rendelkezésre bocsátani és a jótállási idő végéig kell rendelkezésre állnia. Jótállási idő: Ajánlatkérő 12 hónap kötelezően vállalandó jótállási időt ír elő. Az ajánlattevők által ezen felül vállalt hosszabb jótállási idő (min. 0, max. 24 hónap) az ajánlatok értékelésének részszempontját képezi.
Késedelmi kötbér: Ajánlatkérő a szerződés késedelmes teljesítésével kapcsolatosan a késedelmes napokra késedelmi kötbért ír elő, feltéve, ha a késedelem olyan okból származik, amelyért Ajánlattevő felelős. A késedelmi kötbér mértéke a szerződés szerinti nettó ajánlati ár 1%-a/késedelmes nap. A szerződés szerinti nettó egyösszegű ajánlati ár 20%-át meghaladó késedelmet az Ajánlatkérő meghiúsulásnak, azaz a teljesítés elmaradásának tekintheti és megilletheti a szerződés felmondásának joga.
Hibás teljesítési kötbér a környezetvédelmi vállalások értékelési szempontok tekintetében: a vállalt környezetvédelmi szempontok betartásának ellenőrzésére a kivitelezés időtartama alatt havonta legalább két, előre meg nem határozott alkalommal sor kerül az Ajánlatkérő műszaki ellenőre által. Az ellenőrzésről és annak eredményéről jegyzőkönyv készül. Ajánlatkérő a vállalt értékelési részszempont be nem tartása esetén alkalmanként a teljes nettó ellenszolgáltatás 0,1 %-ának megfelelő összegű hibás teljesítési kötbért köt ki.
Meghiúsulási kötbér: amennyiben a szerződés olyan okból szűnik meg, melyért a Ajánlattevő felelős, Ajánlattevőnek meghiúsulási kötbért kell fizetnie Ajánlatkérő részére. Mértéke a nettó szerződéses ár 20%-a. Ajánlatkérő és Ajánlattevő a szerződés meghiúsulásának tekintik különösen azt, ha Ajánlatkérő a hibás vagy késedelmes teljesítés miatt eláll a szerződéstől.
A biztosítékok valamennyi részre irányadóak.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Előleg: a szerződésben foglalt ellenszolg. 30%-áig biztosított. Előleg igénylése esetén AK a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bek. alapján az előleget a munkaterület átadását követő 15 napon belül kifizeti. Az előleg a számlákban arányosan kerül elszámolásra.
Adott esetben előlegszámla, 3 rész és 1 végszámla benyújtására van lehetőség. Részszámlák a szerződéses összeg 70%-áig nyújthatók be teljesítéssel arányosan. A számlákhoz számlarészletezőt kell mellékelni. Kifizetés: Ptk. 6:130. § (1)–(2) bek., Kbt. 135. § (3) bek., 322/ 2015. (X.30.) Korm. rend. 32/A. § és 32/B. § szerint utófinanszírozással. Alkalmazott pénznem: EUR. Végszámla benyújtása feltétele a hiánypótlás-mentes műszaki átadás-átvétel lezárása. A végszámla kifizetésének feltétele a teljesítésigazolás kiállítása. Finansz.: GREX/SKHU/1601/1.1/198 A tám. int. 85%. A fizetési feltételek valamennyi részajánlata irányadóak.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő kizárja a gazdálkodó szervezet létrehozását, de közös ajánlattétel esetén az ajánlatban a közös ajánlattevőknek csatolniuk kell egy cégszerűen aláírt megállapodást a közbeszerzési dokumentumokban részletezett minimális tartalommal. Ajánlatkérő az önálló ajánlattevők esetében is kizárja gazdálkodó szervezet létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek: Felelősségbiztosítás: A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § alapján az ajánlattevő köteles - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára - meglévő építés-szerelési szakmai felelősségbiztosítását megfelelően kiterjeszteni, vagy megfelelő új építés-szerelési szakmai felelősségbiztosítást kötni az alábbi mértékben: I. rész esetén legalább 30.000.000 Ft/ szerződéses időtartam és legalább 3.000.000 Ft/káresemény, II. rész esetén legalább 20.000.000 Ft/ szerződéses időtartam és legalább 2.000.000 Ft/káresemény, III. rész esetén legalább 100.000.000 Ft/ szerződéses időtartam és legalább 10.000.000 Ft/káresemény. Ajánlattevőnek - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára - az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában szerepelnie kell az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén, a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2020/06/02 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/06/02 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok felbontása az EKR rendszerben történik az ajánlattételi határidőt követő két óra elteltével.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § (1) - (4) és (6) bekezdésében foglaltak szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
x Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása: A kivitelezési szerződés hatályba lépésének feltétele Ajánlatkérőnek a projekt megvalósítási határideje meghosszabbítására irányuló kérelmének támogató általi jóváhagyása.
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
  Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése igen
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében: Ajánlatkérő nem határoz meg korlátozást.
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: Valamennyi részajánlat esetén a II.2.13) pontban meghatározottak szerint.
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
x Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
x Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1) Közös ajánlattevőknek a Kbt. 35. §-ban foglaltakat be kell tartaniuk.
2) Ajánlattevő és kapacitást biztosító szervezet csatolja ajánlatába a nyilatkozatokat aláíró cégjegyzésre jogosult aláírási címpéldányát vagy aláírás mintáját. Amennyiben az aláíró nem cégjegyzésre jogosult, csatoljanak teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást, mely a meghatalmazott aláírását tartalmazza.
3) Ajánlatkérő konzultációt nem tart, kiegészítő tájékoztatás az EKR rendszeren keresztül kérhető. A kiegészítő
tájékoztatás a Kbt. 114. § (6) bekezdés szerint kerül megadásra. A Kbt. 114. § (6) bekezdés szerinti ésszerű időtartam alatt Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejárát megelőző legkésőbb 3. munkanapot érti a tájékoztatás megküldésére, feltéve, hogy a kérdések és kérések az ajánlattételi határidő lejártát megelőző legkésőbb ötödik napig megérkeznek ajánlatkérőhöz az EKR rendszeren keresztül.
4) Ajánlatkérő a hiánypótlási lehetőséget a Kbt. 71. §-ban meghatározottak szerint biztosítja.
5) Az ajánlatokat az EKR rendszerben kell benyújtani az Ajánlattételi felhívásban meghatározott időpontig. Az ajánlat elkészítésénél a Kbt. 66. §-ban foglaltaknak megfelelően kell eljárni.
6) Az ajánlathoz a Közbeszerzési dokumentumok II.3./ pontjában megjelölt iratokat, nyilatkozatokat kell csatolni.
7) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
8) Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdése alapján jár el.
9) A Kbt. 66. § (6) alapján Ajánlatkérő nem írja elő az ajánlatban azon részek megnevezését, melyek teljesítéséhez ajánlatkérő alvállalkozót vesz igénybe, ill. az ajánlat benyújtásának időpontjában már ismert alvállalkozók megnevezését. A Kbt. 138. § (3) bek. szerint a nyertes ajánlattevő a szerződés megkötésének időpontjában, majd –
a később bevont alvállalkozók tekintetében – a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen az ajánlatkérőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és – ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg – a bejelentéssel együtt nyilatkozni vagy az érintett alvállalkozó nyilatkozatát benyújtani arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.
10) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (12) és 69. § (11a) bek.-re.
11) Ajánlatkérő kizárja a gazdálkodó szervezet létrehozását.
12) Ajánlatkérő a pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
13) A jelen eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a felhívás megküldésének időpontjában hatályos közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rend. az irányadó. Részletes információk a közbeszerzési dokumentumokban találhatóak. FAKSZ: dr. Pálóczy András lajstromszám 00508
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2020/05/15 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges