Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/97
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.05.20.
Iktatószám:8711/2020
CPV Kód:71320000-7
Ajánlatkérő:Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzata
Teljesítés helye:Budapest Főváros IV. kerület Újpest
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_76828562
Postai cím: István Út 14
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1041
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Trippon Norbert
Telefon: +36 12313101
E-mail: kozbeszerzes@ujpest.hu
Fax: +36 12313101
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ujpest.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: VEKOP-5.3.1-15-2016-00008 tervezési feladatok
Hivatkozási szám: EKR000126472020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71320000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
VEKOP-5.3.1-15-2016-00008 pályázathoz kapcsolódó tervezési feladatok
Újpest közigazgatási területén belül a tárgyi pályázati kritériumoknak ill. mérföldköveknek és pályázati támogatás mértékével összhangban lévő, az elfogadott Kerékpárforgalmi Hálózati Tervben (KHT) bemutatott valamint a jóváhagyott és engedéllyel rendelkező tervdokumentáció szerinti kerékpárosbarát közlekedési infrastruktúra tervezése mintegy 7,1 km2 területen belül, a meglévő adottságok és ajánlatkérői igényeknek megfelelően, a párhuzamosan futó egyéb, a tervezési területtel kapcsolatban lévő projektekkel (pl. M3, BK, BKK, közművek, stb.) összhangban. A kiviteli tervezést komplett geodéziai felmérésen alapuló földhivatali adatbázis felhasználásával kell végezni. A kiviteli terveket az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól hozott 322/2015. (X. 30.) Korm. rendeletnek az építési beruházás közbeszerzési dokumentumainak tartalmáról szóló 1. melléklete szerint minimális tartalommal kell elkészíteni. A projektelemek: - 4db gyalogos zóna - 3db forgalomcsillapított övezet - 2db összetett nagy csomópont - érintett egyéb utcaszakaszok forgalomtechnika - kisebb csomópontok forgalomtechnika - 138db kerékpártámasz - 3db B+R tároló - 6db szervízpont - 4db kerékpárszámláló mérőpont - tájékoztató táblák - kapcsolódó útépítési munkák 12 helyszínen komplexen, jelentősebbek: - Attila u. 1536m2 térkő járda, 3129m2 aszfaltburkolat és járulékos tételek - Szilágyi-Lahner-Görgey csomópont 1730m2 aszfalt szőnyegezés, 162m2 aszfalt járda - Szilágyi-Kiss János – Árpád csomópont 934m2 aszfalt szőnyegezés, 118m2 aszfalt útpálya, 297m2 aszfalt járda - Berda József u. 648m2 aszfalt járda, 150m2 aszfalt útpálya, 2204m2 aszfalt szőnyegezés - Berda utcai kerékpáros összeköttetés 234m2 kerékpárút, 566m2 zöldfelület - Szilágyi utcai projektelemnél közvilágítás fejlesztés A végleges műszaki tartalom a pályázati támogatás és ajánlatkérői önerő függvényében a kiviteli tervezés alapján változhat!
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: VEKOP-5.3.1-15-2016-00008 tervezési feladatok
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71245000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest Főváros IV. kerület Újpest
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
VEKOP-5.3.1-15-2016-00008 pályázathoz kapcsolódó tervezési feladatok
Újpest közigazgatási területén belül a tárgyi pályázati kritériumoknak ill. mérföldköveknek és pályázati támogatás mértékével összhangban lévő, az elfogadott Kerékpárforgalmi Hálózati Tervben (KHT) bemutatott valamint a jóváhagyott és engedéllyel rendelkező tervdokumentáció szerinti kerékpárosbarát közlekedési infrastruktúra tervezése mintegy 7,1 km2 területen belül, a meglévő adottságok és ajánlatkérői igényeknek megfelelően, a párhuzamosan futó egyéb, a tervezési területtel kapcsolatban lévő projektekkel (pl. M3, BK, BKK, közművek, stb.) összhangban. A kiviteli tervezést komplett geodéziai felmérésen alapuló földhivatali adatbázis felhasználásával kell végezni. A kiviteli terveket az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól hozott 322/2015. (X. 30.) Korm. rendeletnek az építési beruházás közbeszerzési dokumentumainak tartalmáról szóló 1. melléklete szerint minimális tartalommal kell elkészíteni. A projektelemek: - 4db gyalogos zóna - 3db forgalomcsillapított övezet - 2db összetett nagy csomópont - érintett egyéb utcaszakaszok forgalomtechnika - kisebb csomópontok forgalomtechnika - 138db kerékpártámasz - 3db B+R tároló - 6db szervízpont - 4db kerékpárszámláló mérőpont - tájékoztató táblák - kapcsolódó útépítési munkák 12 helyszínen komplexen, jelentősebbek: - Attila u. 1536m2 térkő járda, 3129m2 aszfaltburkolat és járulékos tételek - Szilágyi-Lahner-Görgey csomópont 1730m2 aszfalt szőnyegezés, 162m2 aszfalt járda - Szilágyi-Kiss János – Árpád csomópont 934m2 aszfalt szőnyegezés, 118m2 aszfalt útpálya, 297m2 aszfalt járda - Berda József u. 648m2 aszfalt járda, 150m2 aszfalt útpálya, 2204m2 aszfalt szőnyegezés - Berda utcai kerékpáros összeköttetés 234m2 kerékpárút, 566m2 zöldfelület - Szilágyi utcai projektelemnél közvilágítás fejlesztés A végleges műszaki tartalom a pályázati támogatás és ajánlatkérői önerő függvényében a kiviteli tervezés alapján változhat!
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 II. Az M.2.1 alk. köv. keretében bem. szakembernek a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlaton túl, azt követően kerékpárforgalmi létesítmény tervezésében szerz. szakmai tapasztalata 25
2 III. Az M.2.2 alk. köv. keretében bem. szakembernek a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlaton túl. azt követően közvilágítás tervezésében szerzett szakmai tapasztalata 20
3 IV. A teljesítésbe bevont szakemberek átlagos létszáma (fő, minimum 1, maximum 4 fő) 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – I. Nettó Ajánlati ár (HUF): Súlyszám - 50
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VEKOP-5.3.1-15-2016-00008
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
06583 / 2020 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: VEKOP-5.3.1-15-2016-00008 tervezési feladatok
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Kbt. 75. § (2) b) pontja
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Create Value Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56609295
Postai cím: Zsinór Utca 38-40
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1135
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23139640241

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Ajánlattevő neve: Create Value Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 1135 Budapest Zsinór Utca 38-40.
I. Nettó Ajánlati ár (HUF): 15.768.000
II. Az M.2.1 alk. köv. keretében bem. szakembernek a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlaton túl, azt követően kerékpárforgalmi létesítmény tervezésében szerz. szakmai tapasztalata: 60
III. Az M.2.2 alk. köv. keretében bem. szakembernek a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlaton túl. azt követően közvilágítás tervezésében szerzett szakmai tapasztalata: 60
IV. A teljesítésbe bevont szakemberek átlagos létszáma (fő, minimum 1, maximum 4 fő): 4

A beérkezett egy ajánlat jelentősen meghaladja a közbeszerzési eljárás becsült értékét, és az EKR-ben meghatározott pénzügyi fedezet összegét, amely nettó 6.800.000 HUF.
A becsült értéket egyébiránt az ajánlati felhívás is tartalmazta, így az ajánlattevők előtt is ismert volt.
A Kbt 70. § (1) bek. szerint: „az ajánlatkérő a 69. §-tól eltérően az ajánlatok bírálata és értékelése nélkül meghozhatja az eljárás eredménytelenségéről szóló döntést, ha az adott eljárásban végleges árajánlatok mindegyike meghaladja a - 75. § (4) bekezdésének megfelelően igazolt - rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét.”
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/17 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges