Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/99
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.05.22.
Iktatószám:8739/2020
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Teljesítés helye:HU332;HU332;HU332;HU332;HU332
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Szociális védelem
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_92451917
Postai cím: Visegradi Utca 49
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1132
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Urbán Zsolt
Telefon: +36 17691704
E-mail: kozbeszerzes@szgyf.gov.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://szgyf.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
x Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: EFOP-2.2.2-17 projektekben kivitelezés Békés megye
Hivatkozási szám: EKR001457302019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
"EFOP-2.2.2-17 projektekben kivitelezés Békés megye" Az eljárásban 5 részre lehet ajánlatot tenni:
1. EFOP-2.2.2-17-2017-00002 - Mezőkovácsházán új TL ház építése
2. EFOP-2.2.2-17-2017-00002 - Mezőkovácsházán felújítás
3. EFOP-2.2.2-17-2017-00011 - Vésztőn új TL ház építése (Kinizsi u)
4. EFOP-2.2.2-17-2017-00011 - Vésztőn új TL ház építése (Iméri u)
5. EFOP-2.2.2-17-2017-00017 - Eleken felújítás
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: EFOP-2.2.2-17-2017-00002- 1 db TL ház építése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45100000-8
45200000-9
45300000-0
45400000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés fő helyszíne: 5800 Mezőkovácsháza, Bethlen Gábor u. 101 - hrsz. 1888
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A tárgyi telek Mezőkovácsházán a Bethlen Gábor utcában fekszik. A telek jelenleg nem beépített. Telken belül rendezett zöldterület, udvar lesz kialakítva. A tervezési területen lévő épületet oldalhatáron állóan földszintes lakóépületre kell tervezni. Mellette lakóépületekkel beépített telkek állnak. A lakószobákban minimum 6 m2/fő -vel kell kalkulálni és maximálisan 2 fő helyezhető el egy szobában (a 2 fő részére kialakított szobának nagyobbnak kell lennie, mint 12 m2). Legalább minden 2 db szobához (max. 4 főre) 1-1 akadálymentes fürdő (wc, mosdó és zuhanyzó) kialakítása szükséges (azaz az épületben összesen 3 db akadálymentes, vagy később,
bontási munka nélkül egyszerűen akadálymentesíthető fürdőszoba létesítése szükséges). A lakóépületekben külön étkező, konyha, kamra és nappali helyiségekről is gondoskodni kell a 12 fős létszámhoz igazított mérettel. Az épületekben külön mosókonyha és egy kisebb csendestársalgó kialakítása is szükséges. Tervezett épület telepítése, alapadatok: Az épület szintmagassága: földszintes Telek terület: 1 934 m2 Beépített alapterület: 242,00 m2 = 12,51 % <30 % - megfelel! Zöldterület 1 386,62 m2 = 71,70 % >40% - megfelel! Épület körüli járda: - 0,15m Földszinti padlóvonal: ± 0,00 m Ereszmagasság: + 2,71 m Gerincmagasság: +6,01 m Tereplejtés: kevesebb mint 2%, Belmagasság: 2,70 m Lakóépület: Földszinti helyiségek: Helyiség neve Burkolat típusa Terület - Szélfogó greslap 6,25 m2 - Közlekedő greslap 10,62 m2 - Fürdő-WC csúszásmentes greslap 5,88 m2 - Segédeszköz tároló greslap 5,32 m2 - Fűtési helyiség greslap 8,12 m2 - Szoba lam.parketta 12,18 m2 - Szoba lam.parketta 12,24 m2 - Konyha-Étkező greslap 16,82 m2 - Nappali greslap 24,36 m2 - Közlekedő greslap 16,27 m2 - Vendég szoba lam.parketta 6,25 m2 - Mosdó-WC greslap 2,19 m2 - Kamra greslap 3,08 m2 - Akadm. Fürdő WC csúszásmentes greslap 5,88 m2 - Fürdő-WC csúszásmentes greslap 5,88 m2 - Szoba lam.parketta 12,74 m2 - Szoba lam.parketta 12,18 m2 - Szoba lam.parketta 12,10 m2 - Szoba lam.parketta 12,43 m2 Lakrész összesen: 182,90 m2 + Fedett bejárat fagyálló greslap 7,88 m2 Összes nettó alapterület összesen: 198,67 m²
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Ajánlatkérő által kötelezően előírt, 36 hónapon felüli többlet jótállási idő vállalása (egész hónapokban megadva, az ajánlati elemi minimum értéke 0 hónap, legkedvezőbb szintje 12 hónap) 10
2 3. Teljesítésbe bevont szakember többlet szakmai tapasztalata az M.1.1 pont tekintetében bemutatott szakember esetében (minimum 0, maximum 36 hónap) egész hónapokban 10
3 4. Teljesítésbe bevont szakember többlet szakmai tapasztalata az M.1.2 pont tekintetében bemutatott szakember esetében (minimum 0, maximum 36 hónap) egész hónapokban 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.2-17-2017-00002
II.2.14) További információ:
Értékelési szempont: legjobb ár-érték arány. Kiosztható pontok 0-10. Módszer: 1. részszempont (Egyösszegű ajánlati ár tartalékkeret nélkül): fordított arányosítás, 2- 4. részszempont: egyenes arányosítás. Ajánlatkérő jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

II.2.1)
Elnevezés: EFOP-2.2.2-17-2017-00002 - felújítás
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45100000-8
45200000-9
45300000-0
45400000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés fő helyszíne: 5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 120 (hrsz. 601-3)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A telek elhelyezkedése: Önkormányzati közlekedési utakról kapcsolódik a 601/3. hrsz-ú ingatlan. Az ingatlan területe: 997 m² Az övezeti besorolás: Lk-1 kisvárosias lakóövezet Az ingatlan beépítése: meglévő, változatlanul megmaradó szabadon álló (zártsorú előírással) Előkert: 0,00 m meglévő, változatlanul megmaradó Oldalkert: 5,90 – 7,07 m meglévő, változatlanul megmaradó Hátsókert: Saroktelek, nincs hátsókert Az ingatlanon lévő épület alapterülete: 544,39 m² Az ingatlan beépítettsége: 54,60 % - meglévő, változatlanul megmaradó Az ingatlan zöldfelületi lefedettsége: 11,11 % - meglévő, változatlanul megmaradó AZ ÉPÜLET ÁLTALÁNOS ADATAI: - Szélessége: 31,40 M - Hosszúsága: 31,90 M - Járdavonal: -0,60 M - Földszinti padlóvonal: ±0,00 M - Párkánymagasság: + 4,74 M - Gerincmagasság: +8,87M - Épületmagasság 5,64 M - Az épület hasznos alapterülete: - földszint 415,37 M2 - pince 21,70 M2 - Összesen:437,07 M2 - Az épület bruttó beépített alapterülete: 544,39 M2 Telekterület: 997 M2 Az építési telek beépítettsége: 54,60 % A beépítés módja: meglévő, változatlanul megmaradó szabadon álló (zártsorú előírással) Az épületben található helyiségek felsorolása –vakolatlan falsíkokkal számolt – hasznos alapterülete: Földszinti helyiségek: Előtér 14,44 m2 greslap Foglalkoztató - szövés 28,38 m2 greslap Közlekedő 16,20 m2 greslap Nappali 28,07 m2 greslap Étkező 66,31 m2 greslap Közlekedő - kézmosó 11,24 m2 greslap Áruátvevő 9,19 m2 greslap Fehér mosogató 7,84 m2 greslap Tálalókonyha 13,75 m2 greslap Előtér 4,25 m2 greslap Közlekedő 9,23 m2 greslap Előtér 2,61 m2 greslap Férfi öltöző 8,26 m2 csúszásmentes greslap Wc 1,44 m2 greslap Előtér 2,61 m2 greslap Női öltöző 8,26 m2 csúszásmentes greslap Wc 1,44 m2 greslap Hulladéktároló 7,89 m2 greslap Iroda 12,27 m2 greslap Közlekedő 32,33 m2 greslap Pihenő 18,63 m2 greslap Foglalkoztató - varrás 20,51 m2 greslap Foglalkoztató - kosárfonó 22,64 m2 greslap Akadálymentes wc – zuh. 9,39 m2 csúszásmentes greslap Mosdó előtér 5,34 m2 greslap Piszoár 2,89 m2 greslap Wc 1,53 m2 greslap Ellátotti férfi öltöző 10,11 m2 PVC Mosdó 3,62 m2 csúszásmentes greslap Wc 1,62 m2 greslap Zuhanyozó 2,60 m2 csúszásmentes greslap Mosdó előtér 5,53 m2 greslap Wc 1,53 m2 greslap Wc 1,12 m2 greslap Ellátotti női öltöző 8,21 m2 PVC Wc 1,12 m2 greslap Zuhanyozó 2,75 m2 csúszásmentes greslap Kazánház 10,22 m2 greslap Összesen: 415,37 m2 Pince helyiségek: Pince lejáró 3,80 m2 beton Pince 17,90 m2 döngölt föld Összesen: 21,70 m2 Összesen: 437,07 m²
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Ajánlatkérő által kötelezően előírt, 36 hónapon felüli többlet jótállási idő vállalása (egész hónapokban megadva, az ajánlati elemi minimum értéke 0 hónap, legkedvezőbb szintje 12 hónap) 10
2 3. Teljesítésbe bevont szakember többlet szakmai tapasztalata az M.1.1 pont tekintetében bemutatott szakember esetében (minimum 0, maximum 36 hónap) egész hónapokban 10
3 4. Teljesítésbe bevont szakember többlet szakmai tapasztalata az M.1.2 pont tekintetében bemutatott szakember esetében (minimum 0, maximum 36 hónap) egész hónapokban 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.2-17-2017-00002
II.2.14) További információ:
Értékelési szempont: legjobb ár-érték arány. Kiosztható pontok 0-10. Módszer: 1. részszempont (Egyösszegű ajánlati ár tartalékkeret nélkül): fordított arányosítás, 2- 4. részszempont: egyenes arányosítás. Ajánlatkérő jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

II.2.1)
Elnevezés: EFOP-2.2.2-17-2017-00011 TL ház Vésztő Kinizsi u
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45100000-8
45200000-9
45210000-2
45220000-5
45300000-0
45400000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés fő helyszíne: 5530 Vésztő, Kinizsi u. 22 (hrsz 2653)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Övezeti besorolása: Lke-O, 30 % max. beépítettség 4,5 m építménymag., 40% zöldterület lakóépület az övezetben elhelyezhető Telek területe: 1.155 m2 Tervezett beépítés módja: oldalhatáron álló, 0 m előkerttel Tervezett beépített terület: 226,78 m2 Beépítettség: 19,63 % < 30 % Megmaradó zöldterület: 795 m2 Zöldterületi arány: 68,83 % > 40 % Tervezett építménymagasság: 3,84 m < 4,50 m Előkert mérete: 0,00 m Oldalkert mérete: 12,61 m > 4,00 m Hátsókert mérete: 23,22 m > 6,00 m Tervezett hasznos alapterületek: 193,91 m2 Szükséges parkoló szám: lakóépület – 1 db Tervezett parkolószám: 1 db – ebből 1 akadálymentes Kiindulási magasság: 0,00 = 83,90 mBf Rendezett terepszint: 83,85 mBf
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Ajánlatkérő által kötelezően előírt, 36 hónapon felüli többlet jótállási idő vállalása (egész hónapokban megadva, az ajánlati elemi minimum értéke 0 hónap, legkedvezőbb szintje 12 hónap) 10
2 3. Teljesítésbe bevont szakember többlet szakmai tapasztalata az M.1.1 pont tekintetében bemutatott szakember esetében (minimum 0, maximum 36 hónap) egész hónapokban 10
3 4. Teljesítésbe bevont szakember többlet szakmai tapasztalata az M.1.2 pont tekintetében bemutatott szakember esetében (minimum 0, maximum 36 hónap) egész hónapokban 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.2-17-2017-00011
II.2.14) További információ:
Értékelési szempont: legjobb ár-érték arány. Kiosztható pontok 0-10. Módszer: 1. részszempont (Egyösszegű ajánlati ár tartalékkeret nélkül): fordított arányosítás, 2- 4. részszempont: egyenes arányosítás. Ajánlatkérő jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

II.2.1)
Elnevezés: EFOP-2.2.2-17-2017-00011 TL ház Vésztő Iméri u
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45100000-8
45200000-9
45210000-2
45300000-0
45400000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés fő helyszíne: 5530 Vésztő, Iméri u. 13. (hrsz: 2131)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Övezeti besorolása: Lke-O, 30 % max. beépítettség 4,5 m építménymag., 40% zöldterület lakóépület az övezetben elhelyezhető Telek területe: 1.099 m2 Tervezett beépítés módja: oldalhatáron álló, 3 m előkerttel Tervezett beépített terület: 227,05 m2 Beépítettség: 20,66 % < 30 % Szintterületsűrűség: 0,207 < 0,5 Megmaradó zöldterület: 693 m2 Zöldterületi arány: 63,06 % > 40 % Tervezett építménymagasság: 3,84 m < 4,50 m Előkert mérete: 3,00 m Oldalkert mérete: 7,87 m > 6,00 m Hátsókert mérete: 24,36 > 6,00 m Tervezett hasznos alapterületek: 183,63 m2- 6 - - Vésztő Iméri utca 13. (2131 hrsz) – támogatott lakhatást biztosító lakóépület építész kiviteli terve - Szükséges parkoló szám: lakóépület – 1 db Tervezett parkolószám: 1 db – ebből 1 akadálymentes Kiindulási magasság: 0,00 = 85,40 mBf Rendezett terepszint: 85,35 mBf
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Ajánlatkérő által kötelezően előírt, 36 hónapon felüli többlet jótállási idő vállalása (egész hónapokban megadva, az ajánlati elemi minimum értéke 0 hónap, legkedvezőbb szintje 12 hónap) 10
2 3. Teljesítésbe bevont szakember többlet szakmai tapasztalata az M.1.1 pont tekintetében bemutatott szakember esetében (minimum 0, maximum 36 hónap) egész hónapokban 10
3 4. Teljesítésbe bevont szakember többlet szakmai tapasztalata az M.1.2 pont tekintetében bemutatott szakember esetében (minimum 0, maximum 36 hónap) egész hónapokban 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.2-17-2017-00011
II.2.14) További információ:
Értékelési szempont: legjobb ár-érték arány. Kiosztható pontok 0-10. Módszer: 1. részszempont (Egyösszegű ajánlati ár tartalékkeret nélkül): fordított arányosítás, 2- 4. részszempont: egyenes arányosítás. Ajánlatkérő jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

II.2.1)
Elnevezés: EFOP-2.2.2-17-2017-00017 - felújítás
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45200000-9
45300000-0
45400000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés fő helyszíne: 5742 Elek, Semmelweis u 14-16.(hrsz. 760)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db 350,12 m2 alapterületű, 72 fő befogadására alkalmas, 0 db lakóhelyiséget 28 db mellékhelyiséget tartalmazó szolgáltató központ felújítása a kiviteli tervdokumentációban és az árazatlan költségvetésben foglaltaknak megfelelően. A szolgáltatóközpont átalakításánál biztosítani szükséges a projektarányos akadálymentesítést. A tervezés nem érinti a közterületen lévő parkolókat, járdákat, azokat továbbra is meglévő adottságként kell kezelni. Rendeltetés és külső: Az átalakítani tervezett épület három önálló épület összevonásával valósult meg. Mindhárom önálló épületrész külön akadálymentes bejáratot kap az udvar felől, melyeket az udvaron belül is összekötésre kerül akadálymentesen is használható járdával. A jelenlegi vizesblokk helyén kerül kialakításra az intézményi mosoda, a kapcsolódó kiszolgáló egységekkel. Az új főbejárat előtt kétkarú rámpa és új lépcső is létesül. A foglalkoztatók és társalgó akadálymentes használata miatt ajtócserék és padlóburkolat felújítás szükséges. Tervezési terület: Elek Semmelweis utca 16. 761 hrsz telek Övezeti besorolása: Lk-2-Zj, 35 % max. beépítettség 5,50-6,50 m építménymag., 30% zöldterület Nincs változás a beépítési adatokban. Helyiségkimutatás: Foglalkoztató Foglalkoztatók összesített alapterülete: 243,21 m2 Teraszok és rámpák összesített alapterülete: 30,00 m2 Mosoda Mosoda összesített alapterülete: 106,91 m2 Teraszok és rámpák összesített alapterülete: 2,69 m2
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Ajánlatkérő által kötelezően előírt, 36 hónapon felüli többlet jótállási idő vállalása (egész hónapokban megadva, az ajánlati elemi minimum értéke 0 hónap, legkedvezőbb szintje 12 hónap) 10
2 3. Teljesítésbe bevont szakember többlet szakmai tapasztalata az M.1.1 pont tekintetében bemutatott szakember esetében (minimum 0, maximum 36 hónap) egész hónapokban 10
3 4. Teljesítésbe bevont szakember többlet szakmai tapasztalata az M.1.2 pont tekintetében bemutatott szakember esetében (minimum 0, maximum 36 hónap) egész hónapokban 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.2-17-2017-00017
II.2.14) További információ:
Értékelési szempont: legjobb ár-érték arány. Kiosztható pontok 0-10. Módszer: 1. részszempont (Egyösszegű ajánlati ár tartalékkeret nélkül): fordított arányosítás, 2- 4. részszempont: egyenes arányosítás. Ajánlatkérő jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 238 - 582652
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 1 Elnevezés: EFOP-2.2.2-17-2017-00002- 1 db TL ház építése
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
x Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2019 - 023521 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 2 Elnevezés: EFOP-2.2.2-17-2017-00002 - felújítás
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
x Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2019 - 023521 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 3 Elnevezés: EFOP-2.2.2-17-2017-00011 TL ház Vésztő Kinizsi u
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
x Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2019 - 023521 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 4 Elnevezés: EFOP-2.2.2-17-2017-00011 TL ház Vésztő Iméri u
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
x Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2019 - 023521 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 5 Elnevezés: EFOP-2.2.2-17-2017-00017 - felújítás
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
x Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2019 - 023521 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlattevők:
1. rész:
TÖMB2002 Kft. 4220 Hajdúböszörmény, Polgári utca 13. 22757937-2-09
2. rész:
TÖMB2002 Kft. 4220 Hajdúböszörmény, Polgári utca 13. 22757937-2-09
3. rész:
TÖMB2002 Kft. 4220 Hajdúböszörmény, Polgári utca 13. 22757937-2-09
VEKTOR Építőipari Vállalkozási Kft. 5630 Békés, Hunyadi u. 11 10412206-2-04
4. rész:
TÖMB2002 Kft. 4220 Hajdúböszörmény, Polgári utca 13. 22757937-2-09
VEKTOR Építőipari Vállalkozási Kft. 5630 Békés, Hunyadi u. 11 10412206-2-04
Pritamin Trend Kft. 1163 Budapest, Veres Péter út 51. 25453443-2-42
5.rész:
TÖMB2002 Kft. 4220 Hajdúböszörmény, Polgári utca 13. 22757937-2-09
Pritamin Trend Kft. 1163 Budapest, Veres Péter út 51. 25453443-2-42
Kopp Export-Import Kft. - 5600 Békéscsaba, Dobozi út 7. 11041939-2-04
Indokolás
1.rész:
Az eljárásban egy ajánlatot nyújtottak be. Az eljárást megindító felhívás II.2.14) pontjában ajánlatkérő rögzítette, hogy Ajánlatkérő jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját. A Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerint az ajánlatkérő eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást, haa hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás kivételével - egy szakaszból álló eljárásban vagy több szakaszból álló eljárás ajánlattételi (párbeszéd) szakaszában nem nyújtottak be az ajánlattételi határidőben legalább két ajánlatot (megoldási javaslatot), vagy több szakaszból álló eljárás részvételi szakaszában a részvételi határidőben legalább két részvételi jelentkezést. A fentiek alapján Kbt. 75. § (2) bekezdése alapján az eljárás 1. része eredménytelen.
2.rész:
Az eljárásban egy ajánlatot nyújtottak be. Az eljárást megindító felhívás II.2.14) pontjában ajánlatkérő rögzítette, hogy Ajánlatkérő jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját. A Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerint az ajánlatkérő eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást, haa hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás kivételével - egy szakaszból álló eljárásban vagy több szakaszból álló eljárás ajánlattételi (párbeszéd) szakaszában nem nyújtottak be az ajánlattételi határidőben legalább két ajánlatot (megoldási javaslatot), vagy több szakaszból álló eljárás részvételi szakaszában a részvételi határidőben legalább két részvételi jelentkezést. A fentiek alapján Kbt. 75. § (2) bekezdése alapján az eljárás 2. része eredménytelen
3.rész:
Az eljárást megindító felhívás VI.4.3) pontja - többek között - rögzítette, hogy ajánlatkérő feltételes eljárásként indítja az eljárást. A fedezet nem biztosított a legkedvezőbb ajánlatban foglalt ellenértéken való szerződéskötéshez, ezért ajánlatkérő az „EFOP-2.2.2-17 projektekben kivitelezés Békés megye” tárgyú közbeszerzési eljárás III. részét eredménytelennek nyilvánította a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján.
4.rész:
Az eljárást megindító felhívás VI.4.3) pontja - többek között - rögzítette, hogy feltételes eljárásként indítja az eljárást. A fedezet nem biztosított a legkedvezőbb ajánlatban foglalt ellenértéken való szerződéskötéshez, ezért ajánlatkérő az „EFOP-2.2.2-17 projektekben kivitelezés Békés megye” tárgyú közbeszerzési eljárás IV. részét eredménytelennek nyilvánította a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján.
5.rész:
Az ajánlattételi határidő lejártát követően bekövetkezett járványügyi helyzetre tekintettel Ajánlatkérő megállapította, hogy a szerződés
teljesítésére nem lenne képes, figyelemmel az alábbiakra. A munkaterület átadása a szerződés szerint nem történhet meg, mivel a
munkavégzés működő intézmény területén történt volna, amely intézményben fokozottan veszélyeztetett személyek gondozása
történik. Az országos tisztifőorvos 2020. március 8-tól visszavonásig látogatási tilalmat rendelt el a Magyarország területén működő
összes fekvőbeteg-ellátó és bentlakásos szolgáltatást nyújtó szociális intézményekben az ezen intézményekben ápoltak védelme és
megbetegedésük megelőzése érdekében. Folytatás a VI.4.3 pontban
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (3)-(4) bekezdésének megfelelően.
Mivel a munkaterület átadásával az ápoltak védelme -Ajánlatkérő által – nem biztosítható, ezért ajánlatkérő a munkaterületet a szerződés szerint határidőben átadni nem képes. Mivel a jelen körülmények között a megkötendő szerződés módosításának lehetőségei sem állnak fenn, ugyanis nem látható előre az az időszak, amely időn belül a
vállalkozó munkaterületet kaphat, ezért az eljárás eredménytelenné nyilvánításának van helye. A fentiek alapján az eljárás az V.részben a Kbt. 53. § (4) bekezdése alapján eredménytelen
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/18 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)