Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/97
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Módosítás/helyesbítés/visszavonás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.05.20.
Iktatószám:8764/2020
CPV Kód:71356400-2
Ajánlatkérő:Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Módosítás/helyesbítés/visszavonás
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_67931183
Postai cím: Tanácsház Utca 7
Város: Siófok
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 8600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Lendvai Beáta
Telefon: +36 203680287
E-mail: lendvai.beata@univerzalbeszerzo.hu
Fax: +36 34522399
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.drvzrt.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.drvzrt.hu
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Tömeges záradékolt változási vázrajzok elkészítése
Hivatkozási szám: EKR000311632020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71356400-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Dunántúli Regionális Vízművek Zrt számára vízvezetési vagy szennyvíz vezetési szolgalmi jogok bejegyzéséhez szükséges tömeges záradékolt változási vázrajz és területkimutatás elkészítése, a kapcsolódó feladatok ellátásával együtt, ideértve a változási vázrajzok földhivatali záradékolásához szükséges hatósági ügyintézést is. A szolgalmi jogok bejegyzésének ügyintézése nem képezi a tárgyi feladat részét. Ajánlatkérő keretszerződéseket kíván kötni részenként a feladat ellátására, mely szerződésekből működési területén fekvő négy megyében fekvő víz- és szennyvízvezetési szolgalmi jogok bejegyzésének érdekében fogja lehívni a feladatok elvégzését. Ajánlatkérő a tárgyi közbeszerzését a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 80. § (1). bekezdésében foglalt felhatalmazás teljesítése érdekében valósítja meg, közszolgáltatói feladatköre ellátása érdekében.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
  A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi vagy részvételi határidő dátum
A következő helyett
Dátum: 2020/05/20 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2020/05/28 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Dátum, helyi idő:
A következő helyett
Dátum: 2020/05/20 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2020/05/28 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
  A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
  Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
Ajánlatkérő mindkét ajánlati részben módosítja a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéseket. A módosítások terjedelme:
Szerződéstervezet 1_rész
IV.2. pont kiegészült
VIII.2.2. pont módosult
X.6.3. pont kiegészült
XIII.12. pont kiegészült
XIII. 11. pont áthelyezésre került
és a szerződés kiegészült 1. számú melléklet A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉVEL, ADATFELDOLGOZÁSSAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

Szerződéstervezet 2_rész
IV.2. pont kiegészült
VIII.2.2. pont módosult
X.6.3. pont kiegészült
XIII.12. pont kiegészült
XIII. 11. pont áthelyezésre került
és a szerződés kiegészült 1. számú melléklet A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉVEL, ADATFELDOLGOZÁSSAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/19 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben