Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/96
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.05.19.
Iktatószám:8778/2020
CPV Kód:45210000-2
Ajánlatkérő:Győri Egyházmegye
Teljesítés helye:9021 Győr, Káptalandomb 7. hrsz:7474
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Euro Generál Zrt.;Possibuild Építőipari és Szolgáltató Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Győri Egyházmegye
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_27956863
Postai cím: Káptalandomb 5/b.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9021
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Veres András
Telefon: +36 96550740
E-mail: gyoriegyhazmegye.kozbeszerzes@gmail.com
Fax: +36 96550741
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://gyor.egyhazmegye.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Győri Hittudományi Főiskola és Zarándokszállások
Hivatkozási szám: EKR000298942018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Győri Hittudományi Főiskola belső korszerűsítése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: 9021 Győr, Káptalandomb 7. hrsz:7474
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Főbb mennyiségek:
Homlokzati keretállványok, fém keretvázból, szintenkénti pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkával 3890 m2
Káva vakolás 1972 m
Homlokzati vakolatjavítás 2957,5 m2
Fa - és műanyag szerkezetek elhelyezése (nyílászárók) 353 db
Normál nem egyenletes nedvszívóképességű ásványi falfelületek alapozása, felületmegerősítése 4550 m2
Szilikát festések, káli-vízüveg kötőanyagú vízbázisú, magas vízgőz áteresztő képességű homlokzatfestés, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, egy vagy több színben, tagolatlan sima felületen 3668 m2
A terveken szerepel, ugyanakkor jelen közbeszerzésnek nem része a régi kerítés elbontása és az új betonkerítés megépítése, mely árvízvédelmi funkciókkal is rendelkezne.
Az érintett épület nem műemlék, ugyanakkor műemléki jelentőségű területen, műemléki környezetben helyezkedik el.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 550
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
22519 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2/1 Rész száma: 1 Elnevezés: Győri Hittudományi Főiskola belső korszerűsítése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/11/30 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Euro Generál Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_92230213
Postai cím: Vízmű U. 2.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9026
Ország: Magyarország
E-mail: gyor@eurogeneral.hu
Telefon: +36 706378229
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem

Hivatalos név: Possibuild Építőipari és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_46555441
Postai cím: Arany János Utca 2.
Város: Bicske
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 2060
Ország: Magyarország
E-mail: possibuildkft@gmail.com
Telefon: +36 202889838
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 952955681
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: 9021 Győr, Káptalandomb 7. hrsz:7474
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Elmaradó tételek:
- tervezett és feltárt épületszerkezetek közti alapvető különbségből fakadó műszaki megoldás változások.
Kiváltások:
- tervezett és feltárt épületszerkezetek közti alapvető különbségből fakadó műszaki megoldás változások a tartószerkezetek, villamos, gépész és kőműves szakági munkákban
- kiírt de a piacon már nem kapható termékek miatti típusváltozások (pl.bútorok)
- tervezett típusok műszaki paraméterváltozások (helyiségek mérete) miatti cseréje más típusra (pl.: bútorok, szerelt falak)
Az új műszaki tartalom az alábbiakból tevődik össze:
- megnövekedett a felújítandó terület, vele az összes szakág munkája: bontás, villamos alapszerelés és berendezések, gépész alapszerelés és berendezések, kőműves, szárazépítés (vizesblokkok), felületképzés, burkolás, belső nyílászárók, valamint kapcsolódó külső gépészeti, villamosszerelési, kőműves és burkoló munkák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 675
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 1418641308
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Euro Generál Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_92230213
Postai cím: Vízmű U. 2.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9026
Ország: Magyarország
E-mail: gyor@eurogeneral.hu
Telefon: +36 706378229
Internetcím(ek): (URL) www.eurogeneral.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem

Hivatalos név: Possibuild Építőipari és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_46555441
Postai cím: Arany János Utca 2.
Város: Bicske
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 2060
Ország: Magyarország
E-mail: possibuildkft@gmail.com
Telefon: +36 202889838
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2020/05/08 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.rendelet) 28. §-a szerint a a felek egyeztetéseket folytattak az árazott költségvetés egyes tételei tekintetében a beépítésre kerülő egyes tételek véglegesítése érdekében (kiváltás). Emellett az árazott költségvetés egyes tételeinek megvalósítása szükségtelenné vált (elmaradó munkarészek), tekintettel arra, hogy a várt és a valós műszaki állapot közti különbség (több áthelyezendő anyag helyett új termék beszerzésére és beépítésére kerül sor, vagy nem kerül visszaépítésre; meglévő kapacitásmennyiség technológiaváltások következtében nem szorul bővítésre), valamint egyes mennyiségek ellenőrzése során tervezési többlet került kimutatásra, illetőleg a megváltozott műszaki megoldások egyes elemek beépítését szükségtelenné tette.
A kiváltás tekintetében a műszaki tartalom fenti módosítása megfelel a Korm.rendelet és a Kbt. 141. § (2) bekezdése rendelkezéseinek, figyelemmel arra, hogy a Felek a kiváltás keretében az árazott költségvetés eredeti tételeihez képest – a műszaki ellenőr által is megerősítetten – műszakilag egyenértékű vagy magasabb minőségű helyettesítő termék kerül beépítésre és ez az eredeti vállalkozói díjra nincs hatással, valamint a szerződés általános jellegét sem változtatja meg, hiszen továbbra is a Hittudományi Főiskola homlokzatának felújításával és belső korszerűsítésével kapcsolatos feladatok képezik Kivitelező feladatát.
Az elmaradó munkarészek tekintetében a szerződés módosítása szintén megfelel a Kbt. 141. § (2) bekezdésének, figyelemmel arra, hogy az elmaradó munkarészek értelemszerűen a vállalkozói díjra nem növelő hatással vannak, valamint a szerződés általános jellegét sem változtatja meg, hiszen továbbra is a Hittudományi Főiskola homlokzatának felújításával és belső korszerűsítésével kapcsolatos feladatok képezik Kivitelező feladatát.
Felek azt is rögzítik, hogy a kivitelezés előrehaladása során Megrendelő számos olyan az eredeti vállalkozói díj 50 %-át meg nem haladó értékű munkarész megvalósítását látja szükségesnek, melyek nem képezik részét a kivitelezési szerződés szerint eredeti műszaki tartalomnak. A kivitelezési szerződés ezen új műszaki munkarészekkel történő kiegészítése a Kbt. 141. § (4) bekezdésének b) pontja alapján jogszerűnek minősül, figyelemmel arra, hogy az új munkarészek szervesen kapcsolódnak a folyamatban lévő kivitelezési munkákhoz, azok elválasztása a folyamatban lévő kivitelezési munkáktól műszaki szempontból lehetetlen, figyelemmel arra, hogy kiépítés alatt lévő rendszerek, szerkezetek közbenső, olykor térben el sem különülő szakaszainak részbeni kivitelezését jelentené, mely szétszabdaltsága miatt más gazdasági szereplővel gazdaságosan nem megvalósítható, illetve a költségek jelentős nüvekedésével járna, ugyanakkor a rendszergarancia elvesztését jelentené mind az eredeti, mind az új munkarészek tekintetében. Az új munkarészek más gazdasági szereplővel való megvalósítása esetén a jótállási jogok érdemi érvényesíthetősége is jelentős akadályokba ütközhetne. Továbbá figyelemmel arra, hogy a kivitelezési munkákkal érintett épületben a kivitelezés időtartamának jelentős része alatt is folyt, illetve folyni fog az oktatás, a Megrendelő számára jelentős nehézséget okozna, ha az új munkarészek tekintetében új közbeszerzési eljárást kellene lefolytatnia az új munkarészeket kivitelező gazdasági szereplő kiválasztására, hiszen – mivel az új munkarészek az eredeti munkarészekkel műszaki szempontból szervesen összefüggenek – az eredeti munkarészek kivitelezését fel kellene függeszteni addig, amíg az új közbeszerzési eljárás le nem zárul és az alapján az új munkarészek megvalósítása teljesen be nem fejeződik. Ez az oktatás feltételeinek megszervezésével kapcsolatos nehézségeket további jelentős időtartammal tolná ki. Emellett az új közbeszerzési eljárás lebonyolítása az ajánlatkérő számára további költségekkel járna, figyelemmel arra, hogy saját belső apparátussal e feladatra nem rendelkezik belső apparátussal.
VI.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: Lásd a VI.2.1. pontot.
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 952955681 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 1418641308 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
Az új munkarészek kivitelezésének időigénye miatt a teljesítési határidő és a fizetési ütemezés is módosításra került. A teljesítési határidő módosítását a mobiliák tekintetében a COVID 19 járványhelyzet miatt előre nem látható módon előállt – elsősorban Olaszországból történő - importnehézségek is szükségesség teszik. A módosított teljesítési határidő erre tekintettel – a műszaki ellenőr által is igazoltan – az elvégzendő többletfeladatok időigényével és a mobíliák importjának a COVID 19 járványhelyzet általi akadályoztatásának időtartamával összhangban kerül megállapításra.
Fentiekre tekintettel megállapítható, hogy a kivitelezési szerződés ezen új műszaki munkarészekkel történő kiegészítésével kapcsolatos módosítása a Kbt. 141. § (4) bekezdésének b) pontjának megfelel, figyelemmel arra, hogy az eredeti szerződő féltől további olyan építési munkák beszerzése vált szükségessé, amelyek nem szerepeltek az eredeti szerződésben, és a kivitelező személyének változása nem megvalósítható gazdasági vagy műszaki okból, különösen az eredeti szerződéssel beszerzett, meglévő berendezésekkel, szolgáltatásokkal vagy létesítményekkel való felcserélhetőség vagy együttműködés miatt; továbbá a kivitelező személyének változása a Megrendelő számára jelentős hátránnyal vagy a költségek megsokszorozódásával járna. Az módosítás eredményeképpen az vállalkozói díj növekedése nem haladja meg az eredeti vállalkozói díj 50%-át sem. Emellett a teljesítési határidő módosítása a Kbt. 141. § (4) bekezdésének c) pontjának is megfelel, figyelemmel arra, hogy a teljesítési határidő módosítását az előre nem látható COVID 19 járványhelyzet által okozott importnehézségek is szükségessé tették és e módosítás nem érinti a kivitelezési szerződés általános jellegét és a vállalkozói díjat sem.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/18 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben