Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/99
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.05.22.
Iktatószám:8785/2020
CPV Kód:45214200-2
Ajánlatkérő:Gyulai Tankerületi Központ
Teljesítés helye:HU332;HU332
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Dél-Konstrukt Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság;Dél-Konstrukt Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Gyulai Tankerületi Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_62790697
Postai cím: Ady Endre Utca 19
Város: Gyula
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dakáné Hild Éva
Telefon: +36 306927360
E-mail: eva.hild.dakane@kk.gov.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://kk.gov.hu/gyula
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Felújítási munkák és tornacsarnok építése
Hivatkozási szám: EKR000947512019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45214200-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A meglévő épületeken belső felújítási-, átalakítási munkákat, továbbá a magas tetős épületrészen héjazatcserét is végeznek. Az ingatlan északkeleti oldalán új tornacsarnok készül. A meglévő épületet és az új csarnokot, egy közös kiszolgáló blokk köti össze a jövőben. A meglévő épület földszintes épületrészeinek egyes -felújításra alkalmatlan- elemeit elbontják.
Az épületben és környezetében vagyonvédelmi riasztó- és kamerarendszer épül ki.
Az épületegyüttesben projektarányos akadálymentesítés valósul meg. Az új épületrészben a földszinten akadálymentes öltöző és illemhely létesül. Az összes közösségi funkció elérése akadálymentesen biztosított. 1 db új akadálymentes gépkocsi parkoló létesül az iskola főbejáratánál.
Felújítással érintett összes bruttó alapterület: 4.605 m2
Új tornacsarnok bruttó alapterülete: 1.305 m2 Összes új építés bruttó alapterülete 1.885 m2
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 994854365 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: 1. rész: Felújítási munkák
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45214200-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés fő helyszíne: 5720 Sarkad, Kossuth u. 17. Hrsz: 3076/2
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Mindkét meglévő épületben új épületvillamossági rendszer készül, és a vizesblokkokat teljes körűen felújítják, továbbá a hőleadókat lecserélik. A főbejárat mellett négy terem összenyitásával aula létesül. Néhány terem épületen belül átcsoportosításra kerül. A meglévő épület mosdóhelyiségeit teljes körűen korszerűsítik. A közlekedőterekben és a tantermekben új burkolat készül. A meglévő tornaterem új funkciót kap. A keleti oldalán egy összekötő folyosó létesül büfével, a megmaradó helyiség pedig vegyes oktatási funkciót kap (kamaraterem).
A magas tetős épületrészen a héjazatot cserepes lemez fedésre cserélik a vízzárás és a súlycsökkentés céljából. A meglévő pincefödémet elbontják. A pincét feltöltik. A feltöltésre vasbeton födém készül a tartófalakba besüllyesztve.
A meglévő, magastetős épületrészen a fedélszéket meg kell erősíteni. A lokális megerősítéseket a bontás-feltárás után tervezői művezetés mellett kell végezni. A tetőszerkezetre új tetőfólia és lécezés készül. A tetőfedés cserepeslemezzel készül.
A felújított épületrészekbe, a meglévővel azonos fehér, műanyag, kültéri nyílászárók kerülnek beépítésre.
A meglévő, átalakított épületrészek külső homlokzatai felületei vakoltak és festettek lesznek az eredetivel megegyezően.
A meglévő tornaterem melletti belső udvari földszintes öltöző egy részét elbontják. A megmaradó rész raktárként funkcionál a jövőben. A meglévő tornaterem északi oldalán lévő földszintes nyúlványokat (gázfogadó, szertár) szintén elbontják, és a funkciókat az új kiszolgáló épületbe telepítik.
Felújítással érintett összes bruttó alapterület: 4.605 m2
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az M.2.1 alkalmassági követelmény igazolására bemutatott minőségügyi vagy minőségbiztosítási szakmérnök szakmai többlettapasztalata (min. 0 hónap, max. 60 hónap) 10
2 Az M.2.2 alkalmassági követelmény igazolására bemutatott Építész szakember szakmai többlettapasztalata (min. 0 hónap, max. 60 hónap)  10
3 Kötelezően előírton felüli többletjótállás időtartama (min. 0 hónap, max. 24 hónap)  10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-4.1.2-17-2017-00063
II.2.14) További információ:
A kivitelezés során a nyertes ajánlattevőnek az előteljesítésre lehetősége van.

II.2.1)
Elnevezés: 2. rész:Tornacsarnok építése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212222-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés fő helyszíne: 5720 Sarkad, Kossuth u. 17. Hrsz: 3076/2
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az új épületrész két egységből áll. A meglévő épülethez kapcsolódóan egy kétszintes kiszolgáló egység létesül, melyben a földszinten ruhatár, mosdó helyiségek, szertárak az emeleten pedig öltözők kapnak helyet. A kiszolgáló épületrész a többfunkciós oktatási helyiséget (kamaraterem) és az új tornacsarnokot hivatott kiszolgálni. Mindkét teremhez szervesen kapcsolódik, és külön főbejáraton keresztül is megközelíthető. A tornaterem egy könnyűszerkezetes, szendvicspanel burkolattal szerelt, lapos tetős, funkcionális csarnok.
Alap, lábazat:
Az összekötő, kiszolgáló épületrész beton pontalapokkal készül. Az alapok felett és az épületrész kontúrja mentén vasalt lábazati gerendarács készül.
A csarnok épületrész előregyártott vasbeton kehelyalappal készül, az alaptestek felett vasbeton lábazati gerenda készül.
Teherhordó- és válaszfalak:
A külső és belső teherhordó falak 30 cm és 25 cm vastag vázkerámiából készülnek.
Pillérek: Előregyártott és monolit vasbeton pillérek készülnek.
Áthidalók: Az áthidalók méretezett monolit vasbeton áthidalók, méretezett melegen hengerelt acél áthidalók illetve előre gyártott kerámia papucsos áthidalók.
Födémek, koszorúk:
Az összekötő, kiszolgáló épületrészben méretezett monolit vasbeton koszorúk és födémszerkezet készül a földszint és az első emelet felett egyaránt.
Tetőszerkezet, héjazat:
A tornacsarnok tetőszerkezete méretezett acél rácsostartókra és szelemenekre helyezett, méretezett trapézlemez felület, hőszigeteléssel, és műanyaglemez vízszigeteléssel borítva.
Víz- és hőszigetelések:
A beton lábazat és a falszerkezetek között, illetve ehhez kapcsolódóan a talajon fekvő érintett padlószerkezetben 1 rtg. bitumenes nehézlemez szigetelés készül. A használati víz ellen min. 2 rtg. kent szigetelés készül az érintett burkolatok alatt. A lábazat külső oldalát 8 cm vtg. XPS hőszigeteléssel kell ellátni.Az összekötő, kiszolgáló épületrész külső homlokzataira 15 cm EPS homlokzati hőszigetelés kerül.
A tornacsarnok homlokzata 15 cm vastag PIR hab töltetű szendvicspanelből készül. A csarnok tetőfelületére 30 cm kőzetgyapot hőszigetelés kerül. A trapézlemez bordáit kőzetgyapot hőszigeteléssel kell kitölteni. Az új lapos tető zárófödémére min. 30 cm vastag Lépésálló Eps. hab hőszigetelés kerül.
A meglévő magastetős épületrész padlásfödémére 20 cm vastag kőzetgyapot hőszigetelés kerül.
Bádogozások:
A lapostető kontúrja mentén az attikafal lefedésére, és a tetőszerkezet csomópontjaiban a bádogozás műanyag bevonatos termékekből készítendők. Az új csarnok tetőszerkezetének vízelvezetéséhez vápa csatornát és lefolyócsöveket építenek be. A régi tornaterem és az összekötő, kiszolgáló épületrész között deszkázott, műanyaglemezzel borított vápacsatornát kell kialakítani mely a végeken lefolyócsőbe torkollik.
Nyílászárók:
Az új épületrészekbe a meglévővel azonos fehér, műanyag, kültéri nyílászárók kerülnek beépítésre. A tornacsarnok főbejárata alumínium keretszerkezetű portálból kerül kialakításra. Az üvegezett külső nyílászárókat csak 2 rétegű, fokozott hőszigetelő üvegezéssel (U=1,1 W/m2K) lehet beépíteni. A belső ajtók fehér színű fém tokszerkezettel és hangszigetelt fémlemez szárnyakkal készülnek a fokozott igénybevétel miatt. A tűzszakasz határon fém tűzgátló ajtók készülnek.
Belső burkolatok, festések:
A helyiségekben a belső falfelületek vakoltak, vagy gipszkartonnal borítottak és festettek lesznek. A vizes helyiségekben és a technológiailag indokolt falfelületeken min. 2,10 m-ig vagy külön igény esetén a mennyezetig csempeburkolat készül.
A padlóburkolatok az igénybevételnek megfelelő kopásállóságú greslappal, PVC-vel ill. laminált parkettával borítottak. A küzdőtér padlója parketta borítású rugalmas sportpadló.Homlokzatképzés: Az új épület külső falfelületeit nemesvakolattal fedik. A tornacsarnok szendvicspanel homlokzata világosszürke fémlemezzel borított. Új tornacsarnok bruttó alapterülete: 1.305 m2 Összes új építés bruttó alapterülete 1.885 m2
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az M.2.1 alkalmassági követelmény igazolására bemutatott minőségügyi vagy minőségbiztosítási szakmérnök szakmai többlettapasztalata (min. 0 hónap, max. 60 hónap) 10
2 Az M.2.2 alkalmassági követelmény igazolására bemutatott Építész szakember szakmai többlettapasztalata (min. 0 hónap, max. 60 hónap) 10
3 Kötelezően előírton felüli többletjótállás időtartama (min. 0 hónap, max. 24 hónap)  10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-4.1.2-17-2017-00063
II.2.14) További információ:
A kivitelezés során a nyertes ajánlattevőnek az előteljesítésre lehetősége van

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 163 - 399774
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: 1. rész: Felújítási munkák
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/05/13 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Dél-Konstrukt Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_71039051
Postai cím: Cserzy Mihály Utca 35.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6724
Ország: Magyarország
E-mail: info@del-konstrukt.hu
Telefon: +36 62541762
Internetcím(ek): (URL) www.del-konstrukt.hu
Fax: +36 62541763
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 368195581
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 536114487
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: 2. rész:Tornacsarnok építése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/05/13 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Dél-Konstrukt Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_71039051
Postai cím: Cserzy Mihály Utca 35.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6724
Ország: Magyarország
E-mail: info@del-konstrukt.hu
Telefon: +36 62541762
Internetcím(ek): (URL) www.del-konstrukt.hu
Fax: +36 62541763
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 322031690
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 458739878
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlatkérő az eljárást feltételes eljárásként indította meg a Kbt. 53. § (6) alapján mindkét rész tekintetében. A Kbt. 135. § (12) alapján a feltétel a megkötött vállalkozási szerződés hatálybalépésének is felfüggesztő feltétele.

A 44/2015. (XI.2.) MvM rendelet 18.§-a szerinti adatok:
a) ha az eljárás eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indokát;
Tárgyi eljárásban nem releváns.
b) a nyertes ajánlattevő(k) adószámát (adóazonosító jelét);
-1. rész nyertes ajánlattevő: Dél-Konstrukt Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság, adószám: 25284801-2-06
-2. rész nyertes ajánlattevő: Dél-Konstrukt Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság, adószám: 25284801-2-06
c) az ajánlattevők nevét, címét és adószámát (adóazonosító jelét), részajánlat-tétel lehetősége esetén részenkénti bontásban;
1. rész ajánlattevők:
-Dél-Konstrukt Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 6724 Szeged, Cserzy Mihály Utca 35.; adószám: 25284801-2-06
- FUTIZO Kft., Magyarország 5700 Gyula, Siórét tanya 40/c; adószám: 22921158-2-04
- TÖMB 2002 Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 4220 Hajdúböszörmény, Polgári Utca 13; adószám: 22757937-2-09
2. rész ajánlattevők:
-Dél-Konstrukt Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 6724 Szeged, Cserzy Mihály Utca 35.; adószám: 25284801-2-06
- FUTIZO Kft., Magyarország 5700 Gyula, Siórét tanya 40/c; adószám: 22921158-2-04
- TÖMB 2002 Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 4220 Hajdúböszörmény, Polgári Utca 13; adószám: 22757937-2-09
d) * ha az eljárás során figyelembe vettek környezetvédelmi vagy szociális szempontokat, a szempontok megnevezését.
Tárgyi eljárásban nem releváns.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A 2015. évi CXLIII. törvény 148. §-a.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/18 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)