Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/98
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.05.21.
Iktatószám:8791/2020
CPV Kód:45214100-1
Ajánlatkérő:Budajenő Község Önkormányzata
Teljesítés helye:2093 Budajenő, Kossuth utca 10. (132 hrsz.)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:KINAMÉ Építőipari Szolgáltató és Kerekedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság;EcoSaving Energetikai és Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budajenő Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_15974914
Postai cím: Fő Utca 1-3.
Város: Budajenő
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2093
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Légárné Gulyás Rita
Telefon: +36 26371068
E-mail: muszak@budajeno.hu
Fax: +36 26371062
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.budajeno.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.budajeno.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „Óvodaépítés Budajenőn”
Hivatkozási szám: EKR000479552018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45214100-1
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Óvodaépítés Budajenőn
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45111100-9
További tárgyak:45112700-2
45223300-9
45260000-7
45300000-0
45317000-2
45330000-9
45340000-2
45343200-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2093 Budajenő, Kossuth utca 10. (132 hrsz.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A PM_OVODAFEJLESZTES_2017 kódú pályázat „Óvodaépítés Budajenőn” című projekt megvalósításához szükséges építési munkák kivitelezése az alábbiak figyelembevételével, az ajánlattételi dokumentáció részét képező műszaki dokumentációban meghatározottak szerint:
Új hatcsoportos óvodaépület építése faluközpontban, lejtős terepen, műemléki környezetben, 1300 m2 hasznos alapterülettel.
A telken álló alápincézett, bruttó 100 m2 alapterületű tégla lakóházat el kell bontani. Elbontásra kerül még 106 fm tégla-kő vegyes falazatú kerítés és 95 fm drótkerítés.
Az új óvodaépület kétszintes, padlásteres épület lesz. Udvarszinten 6 csoportszoba, mosdó helyiségekkel, tornaszoba, raktárak és üzemeltetési helyiségek, öltözőfolyosó és aula, 894,12 m2 hasznos alapterületen.
Utcaszinten igazgatási és nevelőtestületi helyiségekkel, logopédia, orvosi és sószobával, galériás előtérrel, szociális helyiségekkel és melegítőkonyhával, 368,16 m2 hasznos alapterülettel. Beépítetlen padlástérben 37,94 m2 gépészeti helyiséggel.
Az épületben 1 db kétmegállós lift épül vasbeton liftaknával. Az alapozás vasalt beton sávalap, vasalt aljzatbeton lemezzel. A teherhordó falak kerámia blokktéglából épülnek, külső oldalon Xps és Eps hőszigeteléssel, vasalt zsalukő szigetelést tartó falakkal, szivárgó rendszerrel, egyes falakon fagyálló, kisméretű tömör tégla köpenyfalakkal, lábazatokkal, a további felületeken dryvit rendszerű vakolattal. Az emeletközi födémek és a lépcsők monolit vasbeton szerkezetűek. Intenzív zöldtető készül 398 m2 területen, cserépfedésű hagyományos ácsszerkezetű fedélszék épül 685,4 m2 felülettel és fémlemez fedésű tető 40 m2 területtel.
A nyílászárók háromrétegű üvegezésű fa ajtók és ablakok, lazúrpác felülettel. Csoportszobánként 1-1 darab 25 m2-es burkolt terasz épül, faszerkezetű, polikarbonát lemez fedésű tetővel. A játszóudvar teljes felületen tereprendezést, feltöltést és növényesítést kap, összesen 1500 m2 területen. A meglévő óvodai játékok felújítása és áthelyezése mellett új játékok is beszerelésre kerülnek (összesen 14 db), 73 m2 gumilap burkolatú és 83 m2 barabás téglakő játszófelülettel. A gazdasági udvar és az óvoda előtere térkő burkolattal épül meg a meglévő járdákhoz csatlakozva, 190 m2 területen. A projekt keretében, az intézményterületen belül, közútcsatlakozással együtt, kialakításra kerül egy új, murvás parkoló 290 m2 alapterületen. Új vasalt zsalukő lábazatú drótfonatos kerítések épülnek 115 fm hosszban és új vasbeton alépítményre kerül áthelyezésre a régi óvoda kőoszlopos léckerítése 40 folyóméter hosszban. Az akadálymentesítést lifttel, tájékoztató táblákkal, akadálymentes wc helyiséggel, élénk színű belső burkolatokkal és egy helyiségben mobil, indukciós hurok elvén működő kihangosító berendezéssel kell biztosítani. Az épület fűtéséről és melegvíz ellátásáról kondenzációs gázkazán és fatüzelésű kazán fog gondoskodni. A gyermek wc-k öblítése és a zöldtető locsolása a meglévő és az épületbe beépülő ásott kútból lesz biztosítva. A belsőterű helyiségek hővisszanyerős szellőzőrendszerrel szereltek, ezért egyes helyiségekben gipszkarton álmennyezet készül. Az elektromos rendszerre 11 db napelem fog rásegíteni, a világítás LED-es lámpákkal szerelt. Az épületben elektromos tűzjelző rendszer és 2 db fali tűzcsap létesül. Alapszintű vagyonvédelmi és internetes rendszer is kiépül az óvodában. A világítás takarékossága érdekében a csoportszobákban távnyitású felülvilágítók épülnek (összesen 6 db) és a belsőterű helyiségek napcsővel is kiegészülnek (összesen 4 db). Az épület az ingatlanon meglévő víz-, szennyvíz-, és csapadékvíz elvezető rendszerekre csatlakozik.
Az elektromos betáplálást kapacitásnövelés mellett újra be kell kötni, a telefon-, és vezetékes földgázbekötést ki kell alakítani.
A teljesítés további feltételei az ajánlattételi dokumentáció részét képző műszaki dokumentációban kerül részletezésre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
23329 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Óvodaépítés Budajenőn
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/12/11 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: KINAMÉ Építőipari Szolgáltató és Kerekedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_42428501
Postai cím: Toldi Miklós Utca 45
Város: Gyál
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2360
Ország: Magyarország
E-mail: kiname@kiname.hu
Telefon: +36 308252575
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 29541721
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

Hivatalos név: EcoSaving Energetikai és Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94441435
Postai cím: Aranyeső Utca 8.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1184
Ország: Magyarország
E-mail: info@ecosaving.hu
Telefon: +36 302500554
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 484987954
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45214100-1
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45111100-9
További tárgyak:45112700-2
45223300-9
45260000-7
45300000-0
45317000-2
45330000-9
45340000-2
45343200-5
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2093 Budajenő, Kossuth utca 10. (132 hrsz.)
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A PM_OVODAFEJLESZTES_2017 kódú pályázat „Óvodaépítés Budajenőn” című projekt megvalósításához szükséges építési munkák kivitelezése az alábbiak figyelembevételével, az ajánlattételi dokumentáció részét képező műszaki dokumentációban meghatározottak szerint:
Új hatcsoportos óvodaépület építése faluközpontban, lejtős terepen, műemléki környezetben, 1300 m2 hasznos alapterülettel.
A telken álló alápincézett, bruttó 100 m2 alapterületű tégla lakóházat el kell bontani. Elbontásra kerül még 106 fm tégla-kő vegyes falazatú kerítés és 95 fm drótkerítés.
Az új óvodaépület kétszintes, padlásteres épület lesz. Udvarszinten 6 csoportszoba, mosdó helyiségekkel, tornaszoba, raktárak és üzemeltetési helyiségek, öltözőfolyosó és aula, 894,12 m2 hasznos alapterületen.
Utcaszinten igazgatási és nevelőtestületi helyiségekkel, logopédia, orvosi és sószobával, galériás előtérrel, szociális helyiségekkel és melegítőkonyhával, 368,16 m2 hasznos alapterülettel. Beépítetlen padlástérben 37,94 m2 gépészeti helyiséggel.
Az épületben 1 db kétmegállós lift épül vasbeton liftaknával. Az alapozás vasalt beton sávalap, vasalt aljzatbeton lemezzel. A teherhordó falak kerámia blokktéglából épülnek, külső oldalon Xps és Eps hőszigeteléssel, vasalt zsalukő szigetelést tartó falakkal, szivárgó rendszerrel, egyes falakon fagyálló, kisméretű tömör tégla köpenyfalakkal, lábazatokkal, a további felületeken dryvit rendszerű vakolattal. Az emeletközi födémek és a lépcsők monolit vasbeton szerkezetűek. Intenzív zöldtető készül 398 m2 területen, cserépfedésű hagyományos ácsszerkezetű fedélszék épül 685,4 m2 felülettel és fémlemez fedésű tető 40 m2 területtel.
A nyílászárók háromrétegű üvegezésű fa ajtók és ablakok, lazúrpác felülettel. Csoportszobánként 1-1 darab 25 m2-es burkolt terasz épül, faszerkezetű, polikarbonát lemez fedésű tetővel. A játszóudvar teljes felületen tereprendezést, feltöltést és növényesítést kap, összesen 1500 m2 területen. A meglévő óvodai játékok felújítása és áthelyezése mellett új játékok is beszerelésre kerülnek (összesen 14 db), 73 m2 gumilap burkolatú és 83 m2 barabás téglakő játszófelülettel. A gazdasági udvar és az óvoda előtere térkő burkolattal épül meg a meglévő járdákhoz csatlakozva, 190 m2 területen. A projekt keretében, az intézményterületen belül, közútcsatlakozással együtt, kialakításra kerül egy új, murvás parkoló 290 m2 alapterületen. Új vasalt zsalukő lábazatú drótfonatos kerítések épülnek 115 fm hosszban és új vasbeton alépítményre kerül áthelyezésre a régi óvoda kőoszlopos léckerítése 40 folyóméter hosszban. Az akadálymentesítést lifttel, tájékoztató táblákkal, akadálymentes wc helyiséggel, élénk színű belső burkolatokkal és egy helyiségben mobil, indukciós hurok elvén működő kihangosító berendezéssel kell biztosítani. Az épület fűtéséről és melegvíz ellátásáról kondenzációs gázkazán és fatüzelésű kazán fog gondoskodni. A gyermek wc-k öblítése és a zöldtető locsolása a meglévő és az épületbe beépülő ásott kútból lesz biztosítva. A belsőterű helyiségek hővisszanyerős szellőzőrendszerrel szereltek, ezért egyes helyiségekben gipszkarton álmennyezet készül. Az elektromos rendszerre 11 db napelem fog rásegíteni, a világítás LED-es lámpákkal szerelt. Az épületben elektromos tűzjelző rendszer és 2 db fali tűzcsap létesül. Alapszintű vagyonvédelmi és internetes rendszer is kiépül az óvodában. A világítás takarékossága érdekében a csoportszobákban távnyitású felülvilágítók épülnek (összesen 6 db) és a belsőterű helyiségek napcsővel is kiegészülnek (összesen 4 db). Az épület az ingatlanon meglévő víz-, szennyvíz-, és csapadékvíz elvezető rendszerekre csatlakozik.
Az elektromos betáplálást kapacitásnövelés mellett újra be kell kötni, a telefon-, és vezetékes földgázbekötést ki kell alakítani.
A teljesítés további feltételei az ajánlattételi dokumentáció részét képző műszaki dokumentációban kerül részletezésre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 484987954
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: KINAMÉ Építőipari Szolgáltató és Kerekedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_42428501
Postai cím: Toldi Miklós Utca 45
Város: Gyál
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2360
Ország: Magyarország
E-mail: kiname@kiname.hu
Telefon: +36 308252575
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 29541721
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

Hivatalos név: EcoSaving Energetikai és Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94441435
Postai cím: Aranyeső Utca 8.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1184
Ország: Magyarország
E-mail: info@ecosaving.hu
Telefon: +36 302500554
Internetcím(ek): (URL) www.ecosaving.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2020/05/11 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A Vállalkozási Szerződés 2.3. pontja első bekezdése helyébe a következő szöveg lép:
„Megrendelő 3 db, egyenként a vállalkozási díj 25 %-ának megfelelő mértékű, 1 db a vállalkozási díj 20 %-ának megfelelő mértékű részszámla és 1 darab, a vállalkozási díj 5 %-ának megfelelő mértékű végszámla benyújtására biztosít lehetőséget. A kifizetésre minden számla tekintetében utólag, a teljesítéssel értékarányosan kerül sor.”
A Vállalkozási Szerződés 3.1. pontja helyébe a következő szöveg lép:
„A szerződés teljesítésének határideje: a Vállalkozó feladatait az óvodaépület kivitelezése vonatkozásában legkésőbb 2020. március 16. napjáig, a parkoló kivitelezése vonatkozásában 2020. május 15. napjáig köteles teljesíteni. Megrendelő előteljesítést elfogad.”
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 2. SZ. MÓDOSÍTÁSA
A Vállalkozási Szerződés 3.1. pontja helyébe a következő szöveg lép:
„A szerződés teljesítésének határideje: a Vállalkozó feladatait az óvodaépület kivitelezése vonatkozásában legkésőbb 2020. március 16. napjáig, a parkoló kivitelezése vonatkozásában 2020. június 30. napjáig köteles teljesíteni. Megrendelő előteljesítést elfogad.”
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 2. SZ. MÓDOSÍTÁSA
A Vállalkozási Szerződés megkötését követően a Nemzeti Sportközpontok eredményes közbeszerzést követően vállalkozási szerződést kötött „Tanterem tervezése, kivitelezése Budajenőn” tárgyában 2019. május 20-án. Ez a projekt szintén a Budajenő 132. hrsz-ú ingatlanon kerül megvalósításra. A tanterem építés kivitelezője jelenleg is felvonulási területként használja azt a területet, melyen a parkolót a Vállalkozónak meg kellene építenie. A tanterem építés kivitelezője a felvonulási területet az előzetesen ígért 2020. április 30-i határidőre nem szabadította fel, így a Vállalkozó nem tudja a parkoló építés munkáit elvégezni. Erre tekintettel a parkoló építés határidejét 2020. június 30. napjában határozták meg a Szerződő Felek.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 484987954 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 484987954 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/14 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben