Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/97
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.05.20.
Iktatószám:8807/2020
CPV Kód:90910000-9
Ajánlatkérő:Szlovák Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium
Teljesítés helye:Szlovák Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 1139 Budapest, Lomb utca 1-7.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Jánosik és Társai Ipari, Szolgáltató és Karbantartó Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:köznevelési intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szlovák Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_67568776
Postai cím: Lomb Utca 1-7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szabóné Marlok Júlia
Telefon: +36 12371900
E-mail: titkarsag@szlovak-bp.sulinet.hu
Fax: +36 12371905
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://szlovak-bp.sulinet.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://szlovak-bp.sulinet.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: köznevelési intézmény
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Takarítási szolgáltatás beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001236062019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90910000-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Ajánlatkérő elvárása havi díj ellenében, átalánydíjas takarítási szolgáltatás megvalósítása, mely a meghatározott területen, kiterjed minden szintű takarítással kapcsolatos feladatra, egész éven át. A szolgáltatás része, hogy Ajánlatkérő által biztosított szaniter fogyóanyagot (WC papír, folyékony szappan) illetve a konyharuhákat, törülközőket, vendégszobák ágyneműit megállapodás szerint rendszeresen kihelyezik/cserélik a területen. Továbbá hetente kétszer meglocsolják az intézményben kihelyezett virágokat. Ezen felül Ajánlattevő naponta biztosít egy főt 08.00 – 16.00 óra között, különböző ügyeletes feladatok ellátására.
A napi, heti, havi takarítási feladatok és a nyári (csökkentett tartalmú) takarítási feladatok elvégezhetők:
A kollégium területén: naponta 9:00 – 12:00 óra között,
Az iskola és tornaterem területén: naponta, 5:00 – 7:00 óra között.
Az iskola területén: naponta, 18:00-21:00 óra között
Időszakos takarítás esetén: június 16. és augusztus 31. közötti időszakban, a Megrendelővel előre egyeztetett ütemezésben.
Az intézmény két részre tagolható: iskola (4.546 m2), kollégium (2.648 m2). A terület összes takarítandó alapterülete7 194 m2.
Az iskola 3, a kollégium 4 szintes és összesen 5 lépcsőházzal rendelkezik.
Az intézmény vizesblokkjaiban levő berendezések: Mosdó 104 db.; WC 62 db.; Zuhanyzó 44 db.; Piszoár 27 db.; Falikút 6 db.; Mosogató 5 db. (5 db. teakonyha). Üvegfelületek, külső belső oldal: ablakok, bejárati ajtók, lépcsőházak, aula, szekrényajtók, beltéri ajtók, beltéri fix üvegezések tisztítandó felülete 1.917 m2. Szőnyeg: 6 db összesen 40 m2.
Az óvodát, éttermet és konyhát ajánlatkérő saját dolgozói takarítják, a textíliák mostatását szintén ajánlatkérő végzi.
A szolgáltatás szerkezete 1 év leforgása alatt:
Szeptember 1 – Június 15 (tanítási évben) napi/heti/időszakos takarítási feladatok, továbbá ügyeletes feladatok ellátása 08.00 – 16.00 között (1 fő). Ügyeletes takarító: tanítási napokon folyamatosan jelen kell lennie, 8 órában, 8:00 és 16:00 óra között, illetve rendezvények esetén a rendezvény végéig az alábbi feladatok teljesítésére: közösségi terek, aulák, lépcsőházak, mosdók folyamatos ellenőrzése, és szükség szerinti takarítása; mellékhelyiségekben papír és szappan folyamatos utántöltése. A rendezvények tervezett időpontját és időtartamát az ajánlatkérő a tárgyhót megelőző hónap utolsó napjáig közli az ajánlattevővel.
Június 16 –Augusztus 31 között időszakos kollégiumi ágy- és matractisztítás, szőnyeg-, ablaktisztítás illetve egyéb intézményi időszakos feladatok és ügyelet hetente minimum 4 órában. Továbbá ebben az időszakban adhatóak ki a rendes évi szabadságok. 2020. és 2021. évben Ajánlatkérő eltérhet ettől az ütemezéstől és az időszakos feladatokat megrendelheti a téli szünetben is.
Ajánlatkérő a takarítási feladatokat a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírásban, általános szolgáltatási jegyzékben, illetve szaniter szolgáltatási jegyzékben adja meg.
Nyári (csökkentett tartalmú) takarítás feladatai: Ajánlatkérő az előzekben említett általános szolgáltatási jegyzékben, illetve a szaniter szolgáltatási jegyzékben meghatározott takarítási feladatok közül június 16. - augusztus 31. közötti időszakban csökkentett felületen a meghatározott takarítási szolgáltatás teljesítését várja el Ajánlatevőtől.
Takarítandó helyiségek a nyári (csökkentett tartalmú) időszakban: Földszint Porta 9 m2, Gondnoki iroda 18 m2, Mosdó-WC 20 m2. Első emeletIgazgatói szoba 18 m2, Igazgató-helyettesi szoba 18 m2, Titkárság 18 m2, Konyha 7 m2, Előtér 12 m2, Tanári mosdó-WC 6 m2. A virágok heti 2x locsolása. Időszakos feladatok: A szolgáltatási jegyzékben megadott időszakos feladatokat ebben az időszakban kell elvégezni, az intézményvezetővel előre egyeztetett napokon, legkésőbb augusztus 25.-ig.
A tisztítószert, szemeteszsákokat és a takarítóeszközöket, gépeket és tartozékokat az ajánlattevő biztosítja. Ajánlatkérő elvárása, hogy Ajánlattevő professzionális szerekkel és eszközökkel dolgozzon.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 49472863 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Takarítási szolgáltatás beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90910000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: Szlovák Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium
1139 Budapest, Lomb utca 1-7.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ajánlatkérő elvárása havi díj ellenében, átalánydíjas takarítási szolgáltatás megvalósítása, mely a meghatározott területen, kiterjed minden szintű takarítással kapcsolatos feladatra, egész éven át. A szolgáltatás része, hogy Ajánlatkérő által biztosított szaniter fogyóanyagot (WC papír, folyékony szappan) illetve a konyharuhákat, törülközőket, vendégszobák ágyneműit megállapodás szerint rendszeresen kihelyezik/cserélik a területen. Továbbá hetente kétszer meglocsolják az intézményben kihelyezett virágokat. Ezen felül Ajánlattevő naponta biztosít egy főt 08.00 – 16.00 óra között, különböző ügyeletes feladatok ellátására.
A napi, heti, havi takarítási feladatok és a nyári (csökkentett tartalmú) takarítási feladatok elvégezhetők:
A kollégium területén: naponta 9:00 – 12:00 óra között,
Az iskola és tornaterem területén: naponta, 5:00 – 7:00 óra között.
Az iskola területén: naponta, 18:00-21:00 óra között
Időszakos takarítás esetén: június 16. és augusztus 31. közötti időszakban, a Megrendelővel előre egyeztetett ütemezésben.
Az intézmény két részre tagolható: iskola (4.546 m2), kollégium (2.648 m2). A terület összes takarítandó alapterülete7 194 m2.
Az iskola 3, a kollégium 4 szintes és összesen 5 lépcsőházzal rendelkezik.
Az intézmény vizesblokkjaiban levő berendezések: Mosdó 104 db.; WC 62 db.; Zuhanyzó 44 db.; Piszoár 27 db.; Falikút 6 db.; Mosogató 5 db. (5 db. teakonyha). Üvegfelületek, külső belső oldal: ablakok, bejárati ajtók, lépcsőházak, aula, szekrényajtók, beltéri ajtók, beltéri fix üvegezések tisztítandó felülete 1.917 m2. Szőnyeg: 6 db összesen 40 m2.
Az óvodát, éttermet és konyhát ajánlatkérő saját dolgozói takarítják, a textíliák mostatását szintén ajánlatkérő végzi.
A szolgáltatás szerkezete 1 év leforgása alatt:
Szeptember 1 – Június 15 (tanítási évben) napi/heti/időszakos takarítási feladatok, továbbá ügyeletes feladatok ellátása 08.00 – 16.00 között (1 fő). Ügyeletes takarító: tanítási napokon folyamatosan jelen kell lennie, 8 órában, 8:00 és 16:00 óra között, illetve rendezvények esetén a rendezvény végéig az alábbi feladatok teljesítésére: közösségi terek, aulák, lépcsőházak, mosdók folyamatos ellenőrzése, és szükség szerinti takarítása; mellékhelyiségekben papír és szappan folyamatos utántöltése. A rendezvények tervezett időpontját és időtartamát az ajánlatkérő a tárgyhót megelőző hónap utolsó napjáig közli az ajánlattevővel.
Június 16 –Augusztus 31 között időszakos kollégiumi ágy- és matractisztítás, szőnyeg-, ablaktisztítás illetve egyéb intézményi időszakos feladatok és ügyelet hetente minimum 4 órában. Továbbá ebben az időszakban adhatóak ki a rendes évi szabadságok. 2020. és 2021. évben Ajánlatkérő eltérhet ettől az ütemezéstől és az időszakos feladatokat megrendelheti a téli szünetben is.
Ajánlatkérő a takarítási feladatokat a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírásban, általános szolgáltatási jegyzékben, illetve szaniter szolgáltatási jegyzékben adja meg.
Nyári (csökkentett tartalmú) takarítás feladatai: Ajánlatkérő az előzekben említett általános szolgáltatási jegyzékben, illetve a szaniter szolgáltatási jegyzékben meghatározott takarítási feladatok közül június 16. - augusztus 31. közötti időszakban csökkentett felületen várja el a meghatározott takarítási szolgáltatás teljesítését várja el Ajánlatevőtől.
Takarítandó helyiségek a nyári (csökkentett tartalmú) időszakban: Földszint Porta 9 m2, Gondnoki iroda 18 m2, Mosdó-WC 20 m2. Első emeletIgazgatói szoba 18 m2, Igazgató-helyettesi szoba 18 m2, Titkárság 18 m2, Konyha 7 m2, Előtér 12 m2, Tanári mosdó-WC 6 m2. A virágok heti 2x locsolása. Időszakos feladatok: A szolgáltatási jegyzékben megadott időszakos feladatokat ebben az időszakban kell elvégezni, az intézményvezetővel előre egyeztetett napokon, legkésőbb augusztus 25.-ig.
A tisztítószert, szemeteszsákokat és a takarítóeszközöket, gépeket és tartozékokat az ajánlattevő biztosítja. Ajánlatkérő elvárása, hogy Ajánlattevő professzionális szerekkel és eszközökkel dolgozzon.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Megvalósítási terv és garanciái megfelelőssége 30
2 Környezeti kibocsátás vállalások -alszempontok: 1.Tervezett környezetbarát tisztítószerek aránya, 2. Tervezett 1:80 (1,25 tf%) alatti koncentrátumok aránya, 3. Mikroszálas termékek aránya  20
  Költség szempont –
x Ár szempont – havi nettó átalánydíj Súlyszám - 50
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 413/2020 Rész száma: Elnevezés: Takarítási szolgáltatás beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/05/05 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Jánosik és Társai Ipari, Szolgáltató és Karbantartó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89442500
Postai cím: Attila Utca 34
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1047
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@janosikkft.hu
Telefon: +36 308304055
Internetcím(ek): (URL) www.janosikkft.hu
Fax: +36 46327710
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11066901244
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 49981228
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 49472863
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: napi, heti, időszakos takarítási feladatok; ügyeletes feladatok
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Jánosik és Társai Ipari, Szolgáltató és Karbantartó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89442500
Postai cím: Attila Utca 34
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1047
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11066901244

Hivatalos név: Edelweiss Ökoservice Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_74880555
Postai cím: Cziráki Utca 24-32.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1163
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10835449242

Hivatalos név: B+N Referencia Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_63484135
Postai cím: Szkalka Köz 1.
Város: Komlóska
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3937
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23480874205

Hivatalos név: UNISZOL-Létesítménygazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_69600986
Postai cím: Vágóhíd Utca 14.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4034
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13646231209

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/12/19 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
x Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
x Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Az V.2.12. pontban feltüntetett Edelweis Ökoservice Korlátolt Felelősségű Társaság a Mesterszervíz 024 Kft-vel (címe: 1141 Budapest, Örs Vezér Útja 76., adószáma: 10809408242) nyújtott be közös ajánlatot.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/19 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges