Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/96
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.05.19.
Iktatószám:8808/2020
CPV Kód:45233162-2
Ajánlatkérő:Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:HU-9700 Szombathely, az utak megnevezése és helyrajzi száma részletesen a közbeszerzés rövid megnevezésénél és a közbeszerzés mennyiségénél kerül megadásra!;HU-9700 Szombathely, az utak megnevezése és helyrajzi száma részletesen a közbeszerzés rövid megnevezésénél és a közbeszerzés mennyiségénél kerül megadásra!;HU-9700 Szombathely, az utak megnevezése és helyrajzi száma részletesen a közbeszerzés rövid megnevezésénél és a közbeszerzés mennyiségénél kerül megadásra!;HU-9700 Szombathely, az utak megnevezése és helyrajzi száma részletesen a közbeszerzés rövid megnevezésénél és a közbeszerzés mennyiségénél kerül megadásra!;HU-9700 Szombathely, az utak megnevezése és helyrajzi száma részletesen a közbeszerzés rövid megnevezésénél és a közbeszerzés mennyiségénél kerül megadásra!
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:STRABAG Építő Korlátolt Felelősségű Társaság;STRABAG Építő Korlátolt Felelősségű Társaság;STRABAG Építő Korlátolt Felelősségű Társaság;Alpok Terra Korlátolt Felelősségű Társaság;STRABAG Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_12861114
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 1-3
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Molnár Hajnalka
Telefon: +36 94520201
E-mail: kozbeszerzes@szombathely.hu
Fax: +36 94328148
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szombathely.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Szombathely MJV kerékpárosbarát fejlesztése
Hivatkozási szám: EKR000602482019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233162-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
TOP-6.4.1-15-SH1-2016-00001 azonosító számú „Szombathely Megyei Jogú Város kerékpárosbarát fejlesztése” című projekt keretében kerékpárforgalmi létesítmények kijelölése, építése, közlekedési csomópontok átalakítása és kialakítása a kiviteli tervek szerint vállalkozási szerződés keretében.
1. RÉSZAJÁNLATI KÖR:
- Nárai Külső úton (a Brenner körúttól a Király sporttelepig) kerékpáros nyom kijelölése és elválasztott gyalog- és kerékpárút építése; (10599; 10600; 5218/6 hrsz.)
- Brenner krt. – Nárai u. csomópont, kereszteződés (4987; 4994; 4997; 5038; 5218/4; 5218/5; 5218/6; 5218/7; 5218/8; 5218/9; 5343 hrsz.) átépítése körforgalmú csomóponttá, illetve a csomópont közvilágításának, az út víztelenítésének kialakítása;
- „Jókai park – Bartók Béla körút” nevű kerékpárútszakasz kialakítása: Szigligeti E. u - Nárai - Brenner körforgalom között egyoldali kerékpársáv festése, Kálvária u - Gagarin u között a Jókai parkban egyoldali egyirányú kerékpárút építése, Gagarin-Szűrcsapó között kétoldali kerékpársáv festése (3606, 3676, 4663, 5435, 4725, 4997, 4718, 4686, 5343, 4997; 4741/4 hrsz.)
- Rohonci út - Bartók Béla krt. csomópont, kereszteződés fejlesztése (3518/1; 3191; 3606 hrsz)
2. RÉSZAJÁNLATI KÖR:
- Sugár úton (a Horváth B. krt. és a Metró körforgalom közötti szakaszon) kerékpáros nyom kijelölés, (1246, 1291, 1293, 1529/1, 1529/2, 1553, 2263/1,2480, 2620/2, 2620/3. 1242, 1244/2, 1838/7 hrsz.)
- a Metró körforgalom és a Söptei úti körforgalom közötti szakaszon kétirányú gyalog és kerékpárút kiépítése (1638/7, 1685/1, 1692/3, 1692/4, 1695/27, 1695/28, 1695/29, 1705/84, 2008/2, 2009/1, 2009/10, 2009/2, 094/1, 094/2, 090, 089/1 019/8, 019/5 hrsz.)
3. RÉSZAJÁNLATI KÖR:
- a Rohonci út északi oldalán a „Spar” bejárat és a Bem József utca között elválasztott gyalog, kétirányú kerékpárút és nyomsáv kijelölése (2808/13; 3518/1; 2804/21; 2804/22; 2807 hrsz.)
- Szent Márton utcában a Gyöngyös-patak hídtól a Szt. Márton temetőig kerékpáros nyom kijelölés és kerékpárút építés (6611/1; 6612; 6673; 6554/2; 8260; 6259/2 hrsz.)
- Jáki u. kétirányú kerékpárút építése elválasztott gyalogjárdával ((4997; 10294/2. hrsz.)
4. RÉSZAJÁNLATI KÖR:
Vépi úton a Sági út és a Vásártér u. között kétirányú kerékpárút és kapcsolódó járda építés (7943; 7929/1; 7845/4; 7854/2; 7930; 7844/3 hrsz.)
- Régi Bucsui út (Dolgozók útja – Bucsui út között) meglévő aszfaltburkolaton kerékpárút kijelölése (I. szakasz) (01047, 0994 hrsz.), Szombathely – Sé településeket összekötő kerékpárút, amely a Régi Bucsui út folytatásaként vezet Sé irányában (II. szakasz), és a 87133 j. országos közút mellett kerékpárút építés (III. szakasz) (0993/26, 0993/2 hrsz)
5. RÉSZAJÁNLATI KÖR:
Szent Imre herceg utcában (a Muskátli u. - Rumi Rajki u. közötti szakaszon) elválasztott gyalog- és kerékpárút építés (770/4; 770/2 hrsz). A Paragvári utcában (a Rumi Rajki u.-Váci M. u. közötti szakaszon) járda és kerékpárút építése (770/2; 2757/1; 770/5; 2757/2; 2757/3; 2759/50; 764/3; 768; 766/1 hrsz.)
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 722508691 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: 1. részajánlati kör
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233162-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés helye: HU-9700 Szombathely, az utak megnevezése és helyrajzi száma részletesen a közbeszerzés rövid megnevezésénél és a közbeszerzés mennyiségénél kerül megadásra!
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. RÉSZAJÁNLATI KÖR
A Nárai Külső úton a Brenner körúttól a Király sporttelepig 1270 m hosszon kerékpárút kialakítása nyomvonal kijelöléssel (felfestéssel) és kiépítéssel (1430 m2 felület), illetve közvilágítási hálózat kiépítésével. A Nárai út, és a Brenner krt. kereszteződésében körforgalmi csomópont kialakítása kerékpáros és gyalogos átvezetéssel. A csomóponti ágak száma 4 db, a forgalmi sáv száma a körpályán 1 db, aszfaltburkolat építése 148 m3, térburkolat építése 111 m2, Ckt burkolatalap építése 124 m3. Közvilágítás kiépítése a csomópontban, illetve közműkiváltások. A Jókai úton - Bartók Béla körúton (Kálvária utcától a Bartók B. körút - Rohonci út kereszteződéséig és a szakasz összekötése a Nárai út – Brenner körút csomóponttal a kerékpárforgalmi hálózati tervnek megfelelően) 1290 m hosszú kerékpárút kialakítása nyomvonal kijelöléssel (felfestés) és kiépítéssel (940 m2 felület), közvilágítás bővítéssel. A Bartók B. krt. és Rohonci u. kereszteződésében kanyarodó sáv kialakítása, kerékpárút átvezetés nyomvonal kijelöléssel (felfestés), közvilágítás módosítása.
A további részletes mennyiségi adatokat a kiviteli tervek és az árazatlan költségvetés tartalmazza!
- Nárai Külső úton (a Brenner körúttól a Király sporttelepig) kerékpáros nyom kijelölése és elválasztott gyalog- és kerékpárút építése; (10599; 10600; 5218/6; hrsz.)
- Brenner krt. – Nárai u. csomópont, kereszteződés (4987; 4994; 4997; 5038; 5218/4; 5218/5; 5218/6; 5218/7; 5218/8; 5218/9; 5343, hrsz.) átépítése körforgalmú csomóponttá, illetve a csomópont közvilágításának, az út víztelenítésének kialakítása;
- Szigligeti E. u - Nárai - Brenner körforgalom között egyoldali kerékpársáv festése, Kálvária u - Gagarin u között a Jókai parkban egyoldali egyirányú kerékpárút építése, Gagarin-Szűrcsapó között kétoldali kerékpársáv festése (3606, 3676, 4663, 5435, 4725, 4997, 4718, 4686, 5343, 4997; 4741/4; hrsz.)
- Rohonci út - Bartók Béla krt. csomópont, kereszteződés fejlesztése (3518/1; 3191; 3606.hrsz).
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A felhívás III.1.3.) M2) pont szerinti szakember MV-KÉ jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap, min. 0, max. 36) 15
2 A jogszabályban előírt kötelező alkalmassági időn felüli többlet jótállás mértéke az útpályaszerkezeti rétegek (a kopóréteg nélkül) és burkolatszegélyek tekintetében 8
3 A jogszabályban előírt kötelező alkalmassági időn felüli többlet jótállás mértéke a kerékpárutak burkolatai tekintetében (hónap, min. 0, max. 24) 7
  Költség szempont –
x Ár szempont – Összesített nettó ajánlati ár (HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.4.1-15-SH1-2016-00001
II.2.9) További információ:
1./ A felhívás szerinti szakember részszempont teljes megnevezése: Az MV-KÉ jogosultsággal vagy ezen jogosultság megszerzéséhez szükséges vagy azzal egyenértékű végzettséggel, képzettséggel, illetve a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati idővel rendelkező felelős műszaki vezető jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata.
2./ A többlet jótállásra vonatkozó minőségi részszempontok teljes megnevezése:
2.1./ A jogszabályban előírt kötelező alkalmassági időn felüli többlet jótállás mértéke az útpályaszerkezeti rétegek (a kopóréteg nélkül) és burkolatszegélyek tekintetében (hónap, min. 0, max. 24)
2.2./ A jogszabályban előírt kötelező alkalmassági időn felüli többlet jótállás mértéke a kerékpárutak burkolatai tekintetében (hónap, min. 0, max. 24)
3./ A jogszabályban előírt kötelező alkalmassági időre a 12/1988. (XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendeletben foglaltak az irányadók („alapjótállás”), amelyhez képest (felül) kell az az ajánlattevőnek az ajánlatot megtenni.

II.2.1)
Elnevezés: 2. részajánlati kör
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233162-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés helye: HU-9700 Szombathely, az utak megnevezése és helyrajzi száma részletesen a közbeszerzés rövid megnevezésénél és a közbeszerzés mennyiségénél kerül megadásra!
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
2. RÉSZAJÁNLATI KÖR
A Sugár úton (a Horváth Boldizsár úttól a Saághy utcáig - Metró körforgalomig) 1784 m hosszon kerékpárút kialakítás nyomvonal kijelöléssel (felfestés 1704 m) és kiépítéssel (86 m2 felület). A „Minerva”, a 11-es Huszár u. – Söptei u. szakaszon 1402 m hosszon kerékpár és gyalogos út kialakítása kiépítéssel (5538 m2 felület), közvilágítási hálózat kiépítésével, valamint vasúti átvezetés kialakításával.
A további részletes mennyiségi adatokat a kiviteli tervek és az árazatlan költségvetés tartalmazza!
- Sugár úton (a Horváth B. krt. és a Metró körforgalom közötti szakaszon) kerékpáros nyom kijelölés, (1246, 1291, 1293, 1529/1, 1529/2, 1553, 2263/1,2480, 2620/2, 2620/3. 1242, 1244/2, 1838/7, hrsz.)
- a Metró körforgalom és a Söptei úti körforgalom közötti szakaszon kétirányú gyalog és kerékpárút kiépítése (1638/7, 1685/1, 1692/3, 1692/4, 1695/27, 1695/28, 1695/29, 1705/84, 2008/2, 2009/1, 2009/10, 2009/2, 094/1, 094/2, 090, 089/1 019/8, 019/5; hrsz.)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A felhívás III.1.3.) M2) pont szerinti szakember MV-KÉ jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap, min. 0, max. 36) 15
2 A jogszabályban előírt kötelező alkalmassági időn felüli többlet jótállás mértéke az útpályaszerkezeti rétegek (a kopóréteg nélkül) és burkolatszegélyek tekintetében 8
3 A jogszabályban előírt kötelező alkalmassági időn felüli többlet jótállás mértéke a kerékpárutak burkolatai tekintetében (hónap, min. 0, max. 24) 7
  Költség szempont –
x Ár szempont – Összesített nettó ajánlati ár (HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.4.1-15-SH1-2016-00001
II.2.9) További információ:
1./ A felhívás szerinti szakember részszempont teljes megnevezése: Az MV-KÉ jogosultsággal vagy ezen jogosultság megszerzéséhez szükséges vagy azzal egyenértékű végzettséggel, képzettséggel, illetve a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati idővel rendelkező felelős műszaki vezető jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata.
2./ A többlet jótállásra vonatkozó minőségi részszempontok teljes megnevezése:
2.1./ A jogszabályban előírt kötelező alkalmassági időn felüli többlet jótállás mértéke az útpályaszerkezeti rétegek (a kopóréteg nélkül) és burkolatszegélyek tekintetében (hónap, min. 0, max. 24)
2.2./ A jogszabályban előírt kötelező alkalmassági időn felüli többlet jótállás mértéke a kerékpárutak burkolatai tekintetében (hónap, min. 0, max. 24)
3./ A jogszabályban előírt kötelező alkalmassági időre a 12/1988. (XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendeletben foglaltak az irányadók („alapjótállás”), amelyhez képest (felül) kell az az ajánlattevőnek az ajánlatot megtenni.

II.2.1)
Elnevezés: 3. részajánlati kör
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233162-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés helye: HU-9700 Szombathely, az utak megnevezése és helyrajzi száma részletesen a közbeszerzés rövid megnevezésénél és a közbeszerzés mennyiségénél kerül megadásra!
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
3. RÉSZAJÁNLATI KÖR
A Rohonci u. (a Domustól a Bem J. útig) 368 m hosszon kerékpárút kialakítása nyomvonal kijelöléssel (felfestéssel) és kiépítéssel (megközelítőleg 1280 m2 felület). A Szt. Márton utcán (a Gyöngyös-patak hídtól a Szt. Márton temetőig) 560 m hosszon kerékpárút kialakítása nagyrészt nyomvonal kijelöléssel, kandeláberek áthelyezésével. A Jáki úton (a Brenner körúttól a Jáki úti temetőig) 692 m hosszon kerékpárút kialakítása nagyrészt kiépítéssel (megközelítőleg 890 m2 új felület), meglévő burkolat szélesítéssel.
A további részletes mennyiségi adatokat a kiviteli tervek és az árazatlan költségvetés tartalmazza!
- Rohonci út északi oldalán a „Spar” bejárat és a Bem József utca között elválasztott gyalog, kétirányú kerékpárút és nyomsáv kijelölése (2808/13; 3518/1; 2804/21; 2804/22; 2807. hrsz.)
- Szent Márton utcában a Gyöngyös-patak hídtól a Szt. Márton temetőig kerékpáros nyom kijelölés és kerékpárút építés (6611/1; 6612; 6673; 6554/2; 8260; 6259/2; hrsz.)
- Jáki u. kétirányú kerékpárút elválasztott gyalogjárdával építés (4997; 10294/2. hrsz.)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A felhívás III.1.3.) M2) pont szerinti szakember MV-KÉ jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap, min. 0, max. 36) 15
2 A jogszabályban előírt kötelező alkalmassági időn felüli többlet jótállás mértéke az útpályaszerkezeti rétegek (a kopóréteg nélkül) és burkolatszegélyek tekintetében 8
3 A jogszabályban előírt kötelező alkalmassági időn felüli többlet jótállás mértéke a kerékpárutak burkolatai tekintetében (hónap, min. 0, max. 24) 7
  Költség szempont –
x Ár szempont – Összesített nettó ajánlati ár (HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.4.1-15-SH1-2016-00001
II.2.9) További információ:
1./ A felhívás szerinti szakember részszempont teljes megnevezése: Az MV-KÉ jogosultsággal vagy ezen jogosultság megszerzéséhez szükséges vagy azzal egyenértékű végzettséggel, képzettséggel, illetve a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati idővel rendelkező felelős műszaki vezető jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata.
2./ A többlet jótállásra vonatkozó minőségi részszempontok teljes megnevezése:
2.1./ A jogszabályban előírt kötelező alkalmassági időn felüli többlet jótállás mértéke az útpályaszerkezeti rétegek (a kopóréteg nélkül) és burkolatszegélyek tekintetében (hónap, min. 0, max. 24)
2.2./ A jogszabályban előírt kötelező alkalmassági időn felüli többlet jótállás mértéke a kerékpárutak burkolatai tekintetében (hónap, min. 0, max. 24)
3./ A jogszabályban előírt kötelező alkalmassági időre a 12/1988. (XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendeletben foglaltak az irányadók („alapjótállás”), amelyhez képest (felül) kell az az ajánlattevőnek az ajánlatot megtenni.

II.2.1)
Elnevezés: 4. részajánlati kör
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233162-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés helye: HU-9700 Szombathely, az utak megnevezése és helyrajzi száma részletesen a közbeszerzés rövid megnevezésénél és a közbeszerzés mennyiségénél kerül megadásra!
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
4. RÉSZAJÁNLATI KÖR
A Vépi úton (Sági út-Vásártér út közötti szakasz) kerékpárút kialakítása 759 m hosszon nagyrészt kiépítéssel (megközelítőleg 1930 m2 új felület), továbbá közvilágítási hálózat átépítése. A Régi Bucsui úton (Dolgozók útja – Bucsui út között) és Szombathely – Sé település között kerékpárúr kialakítása 1125 m hosszon azzal, hogy a Szombathely-Sé településeket összekötő kerékpárút vonatkozásában az érintett ingatlanok tulajdonviszonyának rendezése folyamatban van. Az I. Dolgozók útja – Bucsui út közötti szakaszon meglévő aszfaltburkolaton kétirányú kerékpáros nyom kijelölése. A II. és III. szakaszokon kétirányú kerékpárút kiépítése (megközelítőleg 1680 m2 új felületű aszfalt burkolat), valamint közvilágítási hálózat fejlesztése.
A további részletes mennyiségi adatokat a kiviteli tervek és az árazatlan költségvetés tartalmazza!
- Vépi úton a Sági út és a Vásártér u. között kétirányú kerékpárút és kapcsolódó járda építés (7943; 7929/1; 7845/4; 7854/2; 7930; 7844/3; hrsz.)
- Régi Bucsui úton (Dolgozók útja – Bucsui út között) meglévő aszfaltburkolaton kerékpárút kijelölése (I. szakasz) (01047; 0994; hrsz.), Szombathely – Sé településeket összekötő kerékpárút, amely a Régi Bucsui út folytatásaként vezet Sé irányába (II. szakasz), és a 87133 j. országos közút mellett kerékpárút építés (III. szakasz) (0993/26; 0993/2; hrsz)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A felhívás III.1.3.) M2) pont szerinti szakember MV-KÉ jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap, min. 0, max. 36) 15
2 A jogszabályban előírt kötelező alkalmassági időn felüli többlet jótállás mértéke az útpályaszerkezeti rétegek (a kopóréteg nélkül) és burkolatszegélyek tekintetében 8
3 A jogszabályban előírt kötelező alkalmassági időn felüli többlet jótállás mértéke a kerékpárutak burkolatai tekintetében (hónap, min. 0, max. 24) 7
  Költség szempont –
x Ár szempont – Összesített nettó ajánlati ár (HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.4.1-15-SH1-2016-00001
II.2.9) További információ:
1./ A felhívás szerinti szakember részszempont teljes megnevezése: Az MV-KÉ jogosultsággal vagy ezen jogosultság megszerzéséhez szükséges vagy azzal egyenértékű végzettséggel, képzettséggel, illetve a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati idővel rendelkező felelős műszaki vezető jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata.
2./ A többlet jótállásra vonatkozó minőségi részszempontok teljes megnevezése:
2.1./ A jogszabályban előírt kötelező alkalmassági időn felüli többlet jótállás mértéke az útpályaszerkezeti rétegek (a kopóréteg nélkül) és burkolatszegélyek tekintetében (hónap, min. 0, max. 24)
2.2./ A jogszabályban előírt kötelező alkalmassági időn felüli többlet jótállás mértéke a kerékpárutak burkolatai tekintetében (hónap, min. 0, max. 24)
3./ A jogszabályban előírt kötelező alkalmassági időre a 12/1988. (XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendeletben foglaltak az irányadók („alapjótállás”), amelyhez képest (felül) kell az az ajánlattevőnek az ajánlatot megtenni.

II.2.1)
Elnevezés: 5. részajánlati kör
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233162-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés helye: HU-9700 Szombathely, az utak megnevezése és helyrajzi száma részletesen a közbeszerzés rövid megnevezésénél és a közbeszerzés mennyiségénél kerül megadásra!
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
5. RÉSZAJÁNLATI KÖR
A Szt. Imre herceg utcában (a Paragvári utcától a Muskátli utcáig) 428 m hosszon kerékpárút kialakítása nagyrészt kiépítéssel (megközelítőleg 1850 m2 felületű új aszfaltburkolat).
A további részletes mennyiségi adatokat a kiviteli tervek és az árazatlan költségvetés tartalmazza!
- Szent Imre herceg utca, Muskátli u. - Rumi Rajki u. között) elválasztott gyalog- és kerékpárút építés (770/5; 770/2. hrsz). Rumi Rajki u.-Váci M. u. között járda és kerékpárút (770/2; 2757/1; 770/5; 2757/2; 2757/3; 2759/50; 764/3; 768; 766/1; hrsz.)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A felhívás III.1.3.) M2) pont szerinti szakember MV-KÉ jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap, min. 0, max. 36) 15
2 A jogszabályban előírt kötelező alkalmassági időn felüli többlet jótállás mértéke az útpályaszerkezeti rétegek (a kopóréteg nélkül) és burkolatszegélyek tekintetében 8
3 A jogszabályban előírt kötelező alkalmassági időn felüli többlet jótállás mértéke a kerékpárutak burkolatai tekintetében (hónap, min. 0, max. 24) 7
  Költség szempont –
x Ár szempont – Összesített nettó ajánlati ár (HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.4.1-15-SH1-2016-00001
II.2.9) További információ:
1./ A felhívás szerinti szakember részszempont teljes megnevezése: Az MV-KÉ jogosultsággal vagy ezen jogosultság megszerzéséhez szükséges vagy azzal egyenértékű végzettséggel, képzettséggel, illetve a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati idővel rendelkező felelős műszaki vezető jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata.
2./ A többlet jótállásra vonatkozó minőségi részszempontok teljes megnevezése:
2.1./ A jogszabályban előírt kötelező alkalmassági időn felüli többlet jótállás mértéke az útpályaszerkezeti rétegek (a kopóréteg nélkül) és burkolatszegélyek tekintetében (hónap, min. 0, max. 24)
2.2./ A jogszabályban előírt kötelező alkalmassági időn felüli többlet jótállás mértéke a kerékpárutak burkolatai tekintetében (hónap, min. 0, max. 24)
3./ A jogszabályban előírt kötelező alkalmassági időre a 12/1988. (XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendeletben foglaltak az irányadók („alapjótállás”), amelyhez képest (felül) kell az az ajánlattevőnek az ajánlatot megtenni.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
15806 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1. RÉSZ: 54050/56/2020, EKR000602482019 Rész száma: 1 Elnevezés: 1. részajánlati kör
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/05/12 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: STRABAG Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47986882
Postai cím: Gábor Dénes (Infopark D épület) Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail: 042_EKR@strabag.com
Telefon: +36 303163476
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12961555443
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 194893685
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 200432062
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: erőátviteli hálózat kiváltása, közvilágítás kiépítése, távközlési hálózatok elhelyezése, közműépítési munkák, forgalomtechnikai munkák, út- és kőburkolatok építése, építőanyagok szállítása
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: STRABAG Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47986882
Postai cím: Gábor Dénes (Infopark D épület) Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12961555443

Hivatalos név: SWIETELSKY Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_11588133
Postai cím: Mészáros Utca 13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1016
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14300327244

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2. RÉSZ: 54050/57/2020, EKR000602482019 Rész száma: 2 Elnevezés: 2. részajánlati kör
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/05/12 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: STRABAG Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47986882
Postai cím: Gábor Dénes (Infopark D épület) Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail: 042_EKR@strabag.com
Telefon: +36 303163476
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12961555443
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 159605826
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 204340876
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés, kertészeti munkák, vasúti útátjáró építése, közműépítési munkák, forgalomtechnikai munkák, út- és kőburkolatok építése, építőanyagok szállítása
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: STRABAG Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47986882
Postai cím: Gábor Dénes (Infopark D épület) Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12961555443

Hivatalos név: Alpok Terra Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_22660112
Postai cím: Petőfi Sándor utca 32
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9700
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14854675218

Hivatalos név: SWIETELSKY Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_11588133
Postai cím: Mészáros Utca 13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1016
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14300327244

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3. RÉSZ: 54050/58/2020, EKR000602482019 Rész száma: 3 Elnevezés: 3. részajánlati kör
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/05/12 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: STRABAG Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47986882
Postai cím: Gábor Dénes (Infopark D épület) Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail: 042_EKR@strabag.com
Telefon: +36 303163476
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12961555443
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 104873558
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 100478728
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: közúti jelzőberendezés kiépítése, elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés, épületgépészeti szerelvények és berendezések
szerelése, épületautomatika, -felügyelet (gyengeáram), kert- és parképítési munka, út- és vasúti pályatartozékok készítése, közműépítési munkák, forgalomtechnikai munkák, út- és kőburkolatok építése, építőanyagok szállítása
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: STRABAG Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47986882
Postai cím: Gábor Dénes (Infopark D épület) Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12961555443

Hivatalos név: Alpok Terra Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_22660112
Postai cím: Petőfi Sándor utca 32
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9700
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14854675218

Hivatalos név: SWIETELSKY Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_11588133
Postai cím: Mészáros Utca 13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1016
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14300327244

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 4. RÉSZ: 54040-38/2020, EKR000602482019 Rész száma: 4 Elnevezés: 4. részajánlati kör
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/04/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Alpok Terra Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_22660112
Postai cím: Petőfi Sándor utca 32
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9700
Ország: Magyarország
E-mail: alpokterra@alpokterra.hu
Telefon: +36 302264320
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14854675218
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 140191730
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 124764403
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: közműkiváltások, alépítményi és földmunkák, aszfaltburkolat építés, szegély és térkőburkolat építés, közvilágítás, burkolatalap készítés, forgalomtechnikai munkák, csapadékvíz elvezetés, tűzcsap átépítés, villamosmunkák
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: STRABAG Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47986882
Postai cím: Gábor Dénes (Infopark D épület) Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12961555443

Hivatalos név: Alpok Terra Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_22660112
Postai cím: Petőfi Sándor utca 32
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9700
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14854675218

Hivatalos név: SWIETELSKY Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_11588133
Postai cím: Mészáros Utca 13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1016
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14300327244

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 5. RÉSZ: 54050/59/2020, EKR000602482019 Rész száma: 5 Elnevezés: 5. részajánlati kör
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/05/12 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: STRABAG Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47986882
Postai cím: Gábor Dénes (Infopark D épület) Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail: 042_EKR@strabag.com
Telefon: +36 303163476
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12961555443
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 123686574
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 92492622
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: elektromosenergia-ellátás, út- és vasúti pályatartozékok készítése, felsővezeték, közműépítési munkák, forgalomtechnikai
munkák, út- és kőburkolatok építése, építőanyagok szállítása
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: STRABAG Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47986882
Postai cím: Gábor Dénes (Infopark D épület) Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12961555443

Hivatalos név: Alpok Terra Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_22660112
Postai cím: Petőfi Sándor utca 32
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9700
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14854675218

Hivatalos név: SWIETELSKY Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_11588133
Postai cím: Mészáros Utca 13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1016
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14300327244

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
A közbeszerzési eljárás lefolytatását a közbeszerzésekért felelős miniszter a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) XVI. fejezet 36. cím alatt részletezettek szerint ellenőrizte és az eljárás vonatkozásában a Korm. rendelet 106. § (1) bekezdése szerinti támogató tartalmú záró tanúsítványt állított ki. A tanúsítvány száma, kelte: KSZ-53/612/1/2020, 2020. március 13.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/18 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges