Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/96
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.05.19.
Iktatószám:8812/2020
CPV Kód:85100000-0
Ajánlatkérő:Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
Teljesítés helye:Budapest,XVII.kerület,meghatározott szabadtéri és beltéri helyszínek,kiemelten a Pesti út 27-29.,a Pesti út 37-39.,az Újlak u. 17-21.,a Kis u. 3.,és a Kis u. 2-8.lakótömbökhöz közel eső területek.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Hungária Med-M Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_41992711
Postai cím: Pesti Út 165
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1173
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bánóczi Zoltán
Telefon: +36 12533308
E-mail: kozbeszerzes.onk@rakosmente.hu
Fax: +36 12533541
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.rakosmente.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.rakosmente.hu/
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Egészségügyi szűrőprogram megvalósítás Rákosmentén
Hivatkozási szám: EKR001416882019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 85100000-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Egészségügyi szűrőprogram megvalósítás Rákosmentén
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 85100000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest,XVII.kerület,meghatározott szabadtéri és beltéri helyszínek,kiemelten a Pesti út 27-29.,a Pesti
út 37-39.,az Újlak u. 17-21.,a Kis u. 3.,és a Kis u. 2-8.lakótömbökhöz közel eső területek.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Megbízási szerződés keretében összesen 5 különböző alkalommal az alábbi egészségügyi szűrő- és prevenciós programok szolgáltatás
nyújtása: Első alkalommal: Bővített szűrővizsgálatok tanácsadással elem maximum 1280 vizsgálat legfeljebb 160 fő részére,Vizsgálati
elemek száma: 8 db(vércukorszint mérés, koleszterinszint mérés, vérzsír-trigliceridszint mérés, BMI mérés,vérnyomás és
véroxigénszint mérés,tüdő vitálkapacitás és csúcsáramlás mérés, kilélegzett levegő CO mérés,elektrokardiográfiai vizsgálat),valamint
három-féle vizsgálat és tanácsadás elem legfeljebb 192 fő részére.Vizsgálati elemek száma 3 db,valamint négyszer csoportos
egészségügyi konzultáció és tanácsadás konzultációnként legfeljebb 80 fő részére,azaz mindösszesen legfeljebb 320 fő részére.
Vizsgálati elemek száma 2 db. Fizikai felmérések elem maximum 256vizsgálat legfeljebb 128fő részére. Vizsgálati elemek száma 2db(
műszeres talpvizsgálat, és stabilometria; csípő, gerinc és gerincgörbület vizsgálat).SCORE kardiológiai kockázatbecslés elem
maximum 80 vizsgálat legfeljebb 80 fő részére.Vizsgálati elemek száma: 1db. Stresszoldó nyak-, hát- és vállmasszázs elem maximum
64 vizsgálat.Vizsgálati elemek száma 1 db (15 perc felső test masszázs) Második alkalommal: Alapszűrővizsgálatok tanácsadással elem
maximum 900 vizsgálat legfeljebb 150 fő részére.Vizsgálati elemek száma: 6 db(vércukorszint mérés,koleszterinszint mérés,
vérzsír-trigliceridszint mérés, BMI mérés,vérnyomás és véroxigénszint mérés,tüdő vitálkapacitás és csúcsáramlás mérés) Fizikai
felmérések elem maximum 256vizsgálat legfeljebb 128fő részére. Vizsgálati elemek száma 2db(műszeres talpvizsgálat, és
stabilometria; csípő, gerinc és gerincgörbület vizsgálat).SCORE kardiológiai kockázatbecslés elem maximum 80 vizsgálat legfeljebb 80
fő részére.Vizsgálati elemek száma: 1 db. Stresszoldó nyak-, hát- és vállmasszázs elem maximum 48 vizsgálat.Vizsgálati elemek száma
1 db(15 perc felső test masszázs) Harmadik alkalommal: Alapszűrővizsgálatok tanácsadással elem maximum 900 vizsgálat legfeljebb
150 fő részére.Vizsgálati elemek száma: 6 db(vércukorszint mérés, koleszterinszint mérés,vérzsír-trigliceridszint mérés, BMI mérés,
vérnyomás és véroxigénszint mérés, tüdő vitálkapacitás és csúcsáramlás mérés). Fizikai felmérések elem maximum 256vizsgálat
legfeljebb 128fő részére. Vizsgálati elemek száma 2db(műszeres talpvizsgálat, és stabilometria; csípő, gerinc és gerincgörbület
vizsgálat). SCORE kardiológiai kockázatbecslés elem maximum 80 vizsgálat legfeljebb 80 fő részére.Vizsgálati elemek száma: 1 db.
Stresszoldó nyak-, hát- és vállmasszázs elem maximum 32 vizsgálat.Vizsgálati elemek száma 1 db(15 perc felső test masszázs)
Negyedik alkalommal: Bővített szűrővizsgálatok tanácsadással elem maximum 1280 vizsgálat legfeljebb 160 fő részére,Vizsgálati
elemek száma: 8 db(vércukorszint mérés,koleszterinszint mérés,vérzsír-trigliceridszint mérés, BMI mérés,vérnyomás és véroxigénszint
mérés,tüdő vitálkapacitás és csúcsáramlás mérés, kilélegzett levegő CO mérés,elektrokardiográfiai vizsgálat),valamint három-féle
vizsgálat és tanácsadás elem legfeljebb 192 fő részére.Vizsgálati elemek száma 3 db,valamint négyszer csoportos egészségügyi
konzultáció és tanácsadás konzultációnként legfeljebb 80 fő részére,azaz mindösszesen legfeljebb 320fő részére. Vizsgálati elemek
száma 2 db.Fizikai felmérések elem maximum 256vizsgálat legfeljebb 128fő részére. Vizsgálati elemek száma 2db(műszeres
talpvizsgálat, és stabilometria; csípő, gerinc és gerincgörbület vizsgálat). SCORE kardiológiai kockázatbecslés elem maximum 80
vizsgálat legfeljebb 80 fő részére.Vizsgálati elemek száma: 1 db. Stresszoldó nyak-, hát- és vállmasszázs elem maximum 64
vizsgálat.Vizsgálati elemek száma 1 db(15 perc felső test masszázs) Ötödik alkalommal: Alapszűrővizsgálatok tanácsadással elem
maximum 900 vizsgálat legfeljebb 150 fő részére.Vizsgálati elemek száma: 6 db(vércukorszint mérés, koleszterinszint mérés,
vérzsír-trigliceridszint mérés, BMI mérés, vérnyomás és véroxigénszint mérés,tüdő vitálkapacitás és csúcsáramlás mérés).Fizikai
felmérések elem maximum 256vizsgálat legfeljebb 128fő részére. Vizsgálati elemek száma 2db(műszeres talpvizsgálat, és
stabilometria; csípő, gerinc és gerincgörbület vizsgálat). SCORE- kardiológiai kockázatbecslés elem maximum 80 vizsgálat legfeljebb
80 fő részére.Vizsgálati elemek száma: 1 db. Stresszoldó nyak-, hát- és vállmasszázs elem maximum 32 vizsgálat.Vizsgálati elemek
száma 1 db (15 perc felső test masszázs) A részletes információk a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírásban
találhatóak!
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2020/03/03 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2021/05/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VEKOP-6.2.1-15-2016-00007

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
04153 / 2020 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Egészségügyi szűrőprogram megvalósítás Rákosmentén
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/03/03 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Hungária Med-M Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_99849944
Postai cím: Csanády Utca 6/B. V.em.2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 1132
Ország: Magyarország
E-mail: varga.katalin@hungariamed.hu
Telefon: +36 209402240
Internetcím(ek): (URL) www.hungariamed.hu
Fax: +36 12360176
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 19946000
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 85100000-0
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 85100000-0
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest,XVII.kerület,meghatározott szabadtéri és beltéri helyszínek,kiemelten a Pesti út 27-29.,a Pesti
út 37-39.,az Újlak u. 17-21.,a Kis u. 3.,és a Kis u. 2-8.lakótömbökhöz közel eső területek.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Megbízási szerződés keretében összesen 5 különböző alkalommal az alábbi egészségügyi szűrő- és prevenciós programok szolgáltatás
nyújtása: -Bővített szűrővizsgálatok tanácsadással elem maximum 1280 vizsgálat legfeljebb 160 fő részére,Vizsgálati
elemek száma: 8 db(vércukorszint mérés, koleszterinszint mérés, vérzsír-trigliceridszint mérés, BMI mérés,vérnyomás és
véroxigénszint mérés,tüdő vitálkapacitás és csúcsáramlás mérés, kilélegzett levegő CO mérés,elektrokardiográfiai vizsgálat),valamint
három-féle vizsgálat és tanácsadás elem legfeljebb 192 fő részére.Vizsgálati elemek száma 3 db,valamint négyszer csoportos
egészségügyi konzultáció és tanácsadás konzultációnként legfeljebb 80 fő részére,azaz mindösszesen legfeljebb 320 fő részére.
Vizsgálati elemek száma 2 db. Fizikai felmérések elem maximum 256vizsgálat legfeljebb 128fő részére. Vizsgálati elemek száma 2db(
műszeres talpvizsgálat, és stabilometria; csípő, gerinc és gerincgörbület vizsgálat).SCORE kardiológiai kockázatbecslés elem
maximum 80 vizsgálat legfeljebb 80 fő részére.Vizsgálati elemek száma: 1db. Stresszoldó nyak-, hát- és vállmasszázs elem maximum
64 vizsgálat.Vizsgálati elemek száma 1 db (15 perc felső test masszázs) - Alapszűrővizsgálatok tanácsadással elem
maximum 900 vizsgálat legfeljebb 150 fő részére.Vizsgálati elemek száma: 6 db(vércukorszint mérés,koleszterinszint mérés,
vérzsír-trigliceridszint mérés, BMI mérés,vérnyomás és véroxigénszint mérés,tüdő vitálkapacitás és csúcsáramlás mérés) Fizikai
felmérések elem maximum 256vizsgálat legfeljebb 128fő részére. Vizsgálati elemek száma 2db(műszeres talpvizsgálat, és
stabilometria; csípő, gerinc és gerincgörbület vizsgálat).SCORE kardiológiai kockázatbecslés elem maximum 80 vizsgálat legfeljebb 80
fő részére.Vizsgálati elemek száma: 1 db. Stresszoldó nyak-, hát- és vállmasszázs elem maximum 48 vizsgálat.Vizsgálati elemek száma
1 db(15 perc felső test masszázs) - Alapszűrővizsgálatok tanácsadással elem maximum 900 vizsgálat legfeljebb
150 fő részére.Vizsgálati elemek száma: 6 db(vércukorszint mérés, koleszterinszint mérés,vérzsír-trigliceridszint mérés, BMI mérés,
vérnyomás és véroxigénszint mérés, tüdő vitálkapacitás és csúcsáramlás mérés). Fizikai felmérések elem maximum 256vizsgálat
legfeljebb 128fő részére. Vizsgálati elemek száma 2db(műszeres talpvizsgálat, és stabilometria; csípő, gerinc és gerincgörbület
vizsgálat). SCORE kardiológiai kockázatbecslés elem maximum 80 vizsgálat legfeljebb 80 fő részére.Vizsgálati elemek száma: 1 db.
Stresszoldó nyak-, hát- és vállmasszázs elem maximum 32 vizsgálat.Vizsgálati elemek száma 1 db(15 perc felső test masszázs)
- Bővített szűrővizsgálatok tanácsadással elem maximum 1280 vizsgálat legfeljebb 160 fő részére,Vizsgálati
elemek száma: 8 db(vércukorszint mérés,koleszterinszint mérés,vérzsír-trigliceridszint mérés, BMI mérés,vérnyomás és véroxigénszint
mérés,tüdő vitálkapacitás és csúcsáramlás mérés, kilélegzett levegő CO mérés,elektrokardiográfiai vizsgálat),valamint három-féle
vizsgálat és tanácsadás elem legfeljebb 192 fő részére.Vizsgálati elemek száma 3 db,valamint négyszer csoportos egészségügyi
konzultáció és tanácsadás konzultációnként legfeljebb 80 fő részére,azaz mindösszesen legfeljebb 320fő részére. Vizsgálati elemek
száma 2 db.Fizikai felmérések elem maximum 256vizsgálat legfeljebb 128fő részére. Vizsgálati elemek száma 2db(műszeres
talpvizsgálat, és stabilometria; csípő, gerinc és gerincgörbület vizsgálat). SCORE kardiológiai kockázatbecslés elem maximum 80
vizsgálat legfeljebb 80 fő részére.Vizsgálati elemek száma: 1 db. Stresszoldó nyak-, hát- és vállmasszázs elem maximum 64
vizsgálat.Vizsgálati elemek száma 1 db(15 perc felső test masszázs) - Alapszűrővizsgálatok tanácsadással elem
maximum 900 vizsgálat legfeljebb 150 fő részére.Vizsgálati elemek száma: 6 db(vércukorszint mérés, koleszterinszint mérés,
vérzsír-trigliceridszint mérés, BMI mérés, vérnyomás és véroxigénszint mérés,tüdő vitálkapacitás és csúcsáramlás mérés).Fizikai
felmérések elem maximum 256vizsgálat legfeljebb 128fő részére. Vizsgálati elemek száma 2db(műszeres talpvizsgálat, és
stabilometria; csípő, gerinc és gerincgörbület vizsgálat). SCORE- kardiológiai kockázatbecslés elem maximum 80 vizsgálat legfeljebb
80 fő részére.Vizsgálati elemek száma: 1 db. Stresszoldó nyak-, hát- és vállmasszázs elem maximum 32 vizsgálat.Vizsgálati elemek
száma 1 db (15 perc felső test masszázs) A részletes információk a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírásban
találhatóak!
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2020/03/03 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2021/08/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 19946000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Hungária Med-M Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_99849944
Postai cím: Csanády Utca 6/B. V.em.2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 1132
Ország: Magyarország
E-mail: varga.katalin@hungariamed.hu
Telefon: +36 209402240
Internetcím(ek): (URL) www.hungariamed.hu
Fax: +36 12360176
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2020/05/06 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Felek által a megbízási szerződés I.2., VI. és XVI.1. pontja került módosításra az alábbiak szerint:
Módosított szöveg:
I.2. „Teljesítési hely:
Budapest, XVII. kerület, meghatározott szabadtéri és beltéri helyszínek, kiemelten a Pesti út 27-29., a Pesti út 37-39., az Újlak u. 17-21., a Kis u. 3.,és a Kis u. 2-8. lakótömbökhöz közel eső területek, az alábbiak szerint pontosan meghatározva:
1. szűrőprogram esetén: 1173 Budapest, Bóbis Gyula tér
2. szűrőprogram esetén: Vigyázó Sándor Művelődési Központ, 1173 Budapest, Pesti út 113.
3. szűrőprogram esetén: Vigyázó Sándor Művelődési Központ, 1173 Budapest, Pesti út 113.
4. szűrőprogram esetén: 1173 Budapest, Pesti út 29. és 37. számú lakótömbök között létrejövő multifunkcionális sporttér és füves terület”
5. szűrőprogram esetén: 1173 Budapest, Pesti út 29. és 37. számú lakótömbök között létrejövő multifunkcionális sporttér és füves terület”
Módosított szöveg:
VI. A feladat ismertetése, szakmai elvárások
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata egészségügyi szűrőprogramokat kíván megvalósítani az akcióterületi lakosok egészségének javítása, a betegségek megelőzésének érdekében.
A megvalósuló feladat célja egészségmegőrző és betegségmegelőző egészségügyi programcsomagok megszervezése és komplett lebonyolítása.
A Megbízott feladata e tárgyban körülírt programcsoporttal kapcsolatosan az összes szervezési tevékenység ellátása, az egészségügyi és szűrőprogramok teljes körű lebonyolítása, a programokhoz és az elszámoláshoz kapcsolódó minden dokumentum elkészítése, a rendezvényhez kapcsolódó engedélyek beszerzése, bejelentések megtétele, járulékos költségek megfizetése.
Az egészségügyi programok, szűrőcsomagok szabadtéri és beltéri helyszíneken egyaránt megjelennek.
Az egészségügyi szűrő- és prevenciós programok szakmai tartalma jelen szerződés mellékletét képező műszaki leírásban került pontosan meghatározásra.
A Megbízó vállalja, hogy a tervezett év/hónap dátummal megjelölt (de napra pontosan ezen szerződés keretein belül még nem rögzített) teljesítési időpontot megelőzően minimum 60 nappal korábban a Megbízott kapcsolattartójával írásban közli a rendezvények napra pontos dátumát, kezdésének és befejezésének időpontját, mely alól kivétel az I. és a II. számú egészszégügyi szűrőprogram (Egészségügyi programcsomag 2. és Egészségügyi programcsomag 1.), melyeknek napra pontos dátuma, valamint kezdésének és befejezésének időpontja is meghatározásra kerül jelen szerződésmódosításban az alábbiak szerint:
Teljesítési időpontok:
Időpont, időtartam Egészségügyi programcsomag A programcsomag tartalma Hozzárendelt esemény

1 2020. 08. 29.
6 óra
12.00-18.00-ig Egészségügyi programcsomag 2. alapszűrővizsgálatok tanácsadással elem Könnyűzenei családi fesztivál
fizikai felmérések elem
SCORE-kardiológiai kockázatbecslés elem
Stresszoldó nyak-, hát- és vállmasszázs elem
2 2020. 10. 31.
8 óra
8.00-16.00-ig Egészségügyi programcsomag 1. bővített szűrőcsomag Önálló szűrésprogram
fizikai felmérések elem
SCORE-kardiológiai kockázatbecslés elem
Stresszoldó nyak-, hát- és vállmasszázs elem
3 2021. 02. hó
8 óra Egészségügyi programcsomag 4. bővített szűrőcsomag Önálló szűrésprogram
fizikai felmérések elem
SCORE- kardiológiai kockázatbecslés elem
Stresszoldó nyak-, hát- és vállmasszázs elem
4 2021. 04. hó
4 óra Egészségügyi programcsomag 5. alapszűrővizsgálatok tanácsadással elem Multifunkcionális sporttér-komplex mozgásprogram
fizikai felmérések
SCORE- kardiológiai kockázatbecslés elem
Stresszoldó nyak-, hát- és vállmasszázs elem
5 2021. 06. hó
4 óra Egészségügyi programcsomag 3. alapszűrővizsgálatok tanácsadással elem Multifunkcionális sporttér-komplex mozgásprogram
fizikai felmérések
SCORE- kardiológiai kockázatbecslés elem
Stresszoldó nyak-, hát- és vállmasszázs elem
Módosított szöveg:
XVI.1.
Jelen szerződést a felek határozott időre, a szerződés aláírásának napjától 2021. augusztus 31. napjáig kötik.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Megbízó, mint Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás előkészítéskor, valamint lefolytatásakor kellő gondossággal nem láthatta előre, hogy 2020. március 11. napján a Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdet ki, valamint hogy a 46/2020. (III. 16.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése értelmében a rendelet hatályba lépésétől, azaz 2020. március 17. napjától rendezvény helyszínén a résztvevők számától és a rendezvény helyszínétől függetlenül tilos tartózkodni, gyűlés helyszínén tartózkodás tilos. Megbízó a megbízási szerződés I. számú módosításakor nem láthatta előre azt sem, hogy a Kormány által kihirdetett veszélyhelyzet, és ezáltal a rendezvények megtartásának tiltását tartalmazó 46/2020. (III. 16.) Korm. rendelet meddig marad hatályban.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 19946000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 19946000 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
Felek a módosításokkal összhangban a Megbízási szerződés I. számú mellékletét képező műszaki leírást, valamint a megbízási szerződés V. számú mellékletét képező ártáblázatot is módosítják a fentiekben foglaltak szerint úgy, hogy a Megbízott által a közbeszerzési eljárásban megajánlott ajánlati árak nem módosulnak.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/14 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben