Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/98
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.05.21.
Iktatószám:8824/2020
CPV Kód:39111200-5
Ajánlatkérő:Móranet Mórahalmi Informatikai Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:Mórahalom külterületén (hrsz.: 0406/261);Mórahalom külterületén (hrsz.: 0406/261);Mórahalom külterületén (hrsz.: 0406/261)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:METALLUM-TECH Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság;Lelátó Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Szabadidő, kultúra és vallás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Móranet Mórahalmi Informatikai Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_18651366
Postai cím: Röszkei Út 1
Város: Mórahalom
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6782
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Duka Félix
Telefon: +36 62281219
E-mail: moranet@morahalom.hu
Fax: +36 62281219
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.moranet.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Lovasközpont turisztikai eszközbeszerzése
Hivatkozási szám: EKR000242772020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 39111200-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Adásvételi szerződés „Futó-Dobó Lovasközpont turisztikai fejlesztése eszközbeszerzései” tárgyban
A teljesítéshez szükséges az eszköz beállítása, beüzemelése, próbaüzeme és a próbaüzem alatt 3 fő kezelőszemélyzet betanítása. Csak gyári új eszköz szállítható.
A rendszer beüzemelését követően, a próbaüzem befejezésekor a sikeres átadás-átvételről készült jegyzőkönyv lezárásának napjától minimum 24 hónap teljes körű jótállást kell biztosítani a szállított árura, továbbá a jótállási időn belül biztosítani kell a technikai tanácsadást.
1. rész: Színpadtechnika - színpad feletti világosító híd kiépítése lámpákkal és annak mozgatószerkezete
1. Intelligens lámpa – 12 db
2. motor - láncos emelő – 4 db
3. Motor vezérlő – 1 db
4. Motor vezérlő kábel – 16 db
2.rész: Színpadtechnika - színpadgépészet
1. Tartó híd szerkezet – 48 m
2. motor - láncos emelő – 12 db
3. Rácsos tartó szerkezet – 100 m2
4. Motor vezérlő – 1 db
5. Motor vezérlő kábel – 16 db
6. Kárpit – 140 m2
3. rész: mobil lelátó
1. Mobil lelátó 1 db
Részletes leírást a specifikáció tartalmazza
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 40534000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: 1. világosító híd lámpákkal, mozgatószerkezet
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 31520000-7
További tárgyak:42111000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: Mórahalom külterületén (hrsz.: 0406/261)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Színpadtechnika - színpad feletti világosító híd kiépítése lámpákkal és annak mozgatószerkezete
1. Intelligens lámpa – 12 db
2. motor - láncos emelő – 4 db
3. Motor vezérlő – 1 db
4. Motor vezérlő kábel – 16 db
A nyertes ajánlattevő feladata az áru leszállításán, beállításán és beüzemelésen túl, 2020. augusztus 31. napjáig a próbaüzem sikeres lefolytatása, ez idő alatt legfeljebb 3 fő kezelőszemélyzet betanítása, majd minimum 24 hónap jótállás biztosítása, jótállási időn belül technikai tanácsadás nyújtása.
A próbaüzem sikeres lezárásának feltétele:
A próbaüzem időszaka alatt a nyertes ajánlattevő köteles a telepítés helyén megtartandó előadások igényének megfelelően a rendszert kiépíteni, azt beállítani, a beállítást a kezelőszemélyzetnek betanítani. Ajánlatkérő rögzíti, hogy 2020. augusztus 31. napjáig legfeljebb 5 különböző előadás kerül megtartásra, amely során (a szerződéskötést követő időszakban) a próbaüzem keretében kell az árut beállítani és azt az előadások alkalmával felügyelni úgy, hogy annak zavartalan működését biztosítsa a nyertes ajánlattevő folyamatos helyszíni jelenléttel, majd az előadások befejezésével a nyertes ajánlattevő feladata a szállított áru elbontása, a tárolás módjának megfelelő szétszerelése. A próbaüzem akkor sikeres, ha az ajánlatkérő azt legkésőbb 2020. augusztus 31. napján leigazolja.


Részletes leírást a specifikáció tartalmazza
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Többlet jótállás ideje 24 hó + …. hó (min. 0 hó max. 6 hónap) 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – teljes ajánlati ár nettó HUF Súlyszám - 95
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
A beszerzés az alábbi pályázatokból kerül finanszírozásra:
pályázati azonosítója: EMT-TE-19-0648
pályázat neve: Színházi eszközfejlesztés Mórahalmon
pályázat forrása EMMI - Előadó-művészeti szervezetek többlettámogatása

II.2.1)
Elnevezés: 2. színpadgépészet
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42111000-0
További tárgyak:43611700-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: Mórahalom külterületén (hrsz.: 0406/261)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Színpadtechnika - színpadgépészet
1. Tartó híd szerkezet – 48 m
2. motor - láncos emelő – 12 db
3. Rácsos tartó szerkezet – 100 m2
4. Motor vezérlő – 1 db
5. Motor vezérlő kábel – 16 db
6. Kárpit – 140 m2
A nyertes ajánlattevő feladata az áru leszállításán, beállításán és beüzemelésen túl, 2020. augusztus 31. napjáig a próbaüzem sikeres lefolytatása, ez idő alatt legfeljebb 3 fő kezelőszemélyzet betanítása, majd minimum 24 hónap jótállás biztosítása, jótállási időn belül technikai tanácsadás nyújtása.
A próbaüzem sikeres lezárásának feltétele:
A próbaüzem időszaka alatt a nyertes ajánlattevő köteles a telepítés helyén megtartandó előadások igényének megfelelően a rendszert kiépíteni, azt beállítani, a beállítást a kezelőszemélyzetnek betanítani. Ajánlatkérő rögzíti, hogy 2020. augusztus 31. napjáig legfeljebb 5 különböző előadás kerül megtartásra, amely során (a szerződéskötést követő időszakban) a próbaüzem keretében kell az árut beállítani és azt az előadások alkalmával felügyelni úgy, hogy annak zavartalan működését biztosítsa a nyertes ajánlattevő folyamatos helyszíni jelenléttel, majd az előadások befejezésével a nyertes ajánlattevő feladata a szállított áru elbontása, a tárolás módjának megfelelő szétszerelése. A próbaüzem akkor sikeres, ha az ajánlatkérő azt legkésőbb 2020. augusztus 31. napján leigazolja.


Részletes leírást a specifikáció tartalmazza
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Többlet jótállás ideje 24 hó + …. hó (min. 0 hó max. 6 hónap) 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – teljes ajánlati ár nettó HUF Súlyszám - 95
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.2.1-16-CS1-2019-00013
II.2.9) További információ:
Projekt azonosítószám:
TOP-1.2.1-16-CS1-2019-00013
Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés
Futó-Dobó Lovasközpont turisztikai fejlesztése
Támogatás intenzitása 100,00000%, utófinanszírozás

II.2.1)
Elnevezés: 3. mobil lelátó
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 39111200-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: Mórahalom külterületén (hrsz.: 0406/261)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Mobil lelátó 1 db
Min. 640 férőhely
Rendelkezésre álló terület 30,3x23,8x6,4m.
Székek méretei min. 44x45x35 cm.
A nyertes ajánlattevő feladata az áru leszállításán, beállításán és beüzemelésen túl, 2020. augusztus 31. napjáig a próbaüzem sikeres lefolytatása, ez idő alatt legfeljebb 3 fő kezelőszemélyzet betanítása, majd minimum 24 hónap jótállás biztosítása, jótállási időn belül technikai tanácsadás nyújtása.
A próbaüzem sikeres lezárásának feltétele:
A próbaüzem időszaka alatt a nyertes ajánlattevő köteles a telepítés helyén megtartandó előadások igényének megfelelően a rendszert kiépíteni, azt beállítani, a beállítást a kezelőszemélyzetnek betanítani. Ajánlatkérő rögzíti, hogy 2020. augusztus 31. napjáig legfeljebb 5 különböző előadás kerül megtartásra, amely során (a szerződéskötést követő időszakban) a próbaüzem keretében kell az árut beállítani és azt az előadások alkalmával felügyelni úgy, hogy annak zavartalan működését biztosítsa a nyertes ajánlattevő folyamatos helyszíni jelenléttel, majd az előadások befejezésével a nyertes ajánlattevő feladata a szállított áru elbontása, a tárolás módjának megfelelő szétszerelése. A próbaüzem akkor sikeres, ha az ajánlatkérő azt legkésőbb 2020. augusztus 31. napján leigazolja.


Részletes leírást a specifikáció tartalmazza
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Többlet jótállás ideje 24 hó + …. hó (min. 0 hó max. 6 hónap) 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – teljes ajánlati ár nettó HUF Súlyszám - 95
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.2.1-16-CS1-2019-00013
II.2.9) További információ:
Projekt azonosítószám:
TOP-1.2.1-16-CS1-2019-00013
Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés
Futó-Dobó Lovasközpont turisztikai fejlesztése
Támogatás intenzitása 100,00000%, utófinanszírozás

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
04356 / 2020 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: 1. világosító híd lámpákkal, mozgatószerkezet
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: A VOTEC Kft. 1. részre benyújtott ajánlata nem felel meg az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, mivel az ajánlatában ugyanarra az szakmai ajánlatra 2 eltérő ellenérték került meghatározásra, ezért a Döntéshozó az ajánlatot a Kbt. 73. (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelennek minősíti, így az eljárást a Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pontja alapján eredménytelennek nyilvánítja.
A VOTEC Kft. a Felolvasólapon 10.800.000,-Ft nettó összeget ajánlott meg, míg a cégszerűen aláírt részletes árajánlat-részletezőségen nettó 10.000.000,-Ft összeget.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: VOTEC Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_61179134
Postai cím: Kossuth Lajos Sgt 72.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6724
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11393841206

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: 2. színpadgépészet
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/05/04 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: METALLUM-TECH Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_86553995
Postai cím: Gábor Áron Utca 24
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1165
Ország: Magyarország
E-mail: metallum-tech-info@metallum-tech.hu
Telefon: +36 303181172
Internetcím(ek): (URL) www.metallum-tech.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13584764242
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 22264700
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 14534000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: VOTEC Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_61179134
Postai cím: Kossuth Lajos Sgt 72.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6724
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11393841206

Hivatalos név: METALLUM-TECH Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_86553995
Postai cím: Gábor Áron Utca 24
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1165
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13584764242

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 3 Elnevezés: 3. mobil lelátó
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/05/14 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Lelátó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20606763
Postai cím: István Utca 22
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1078
Ország: Magyarország
E-mail:
Telefon: +36 13225678
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14061400242
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 26750000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 26000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Lelátó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20606763
Postai cím: István Utca 22
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1078
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14061400242

Hivatalos név: Ava-Pack Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_51726412
Postai cím: Soproni Út 125
Város: Csorna
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9300
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12712698208

Hivatalos név: Isometál Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_24349370
Postai cím: Ráth György Utca 29.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1122
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10646490243

Hivatalos név: LIÁN '2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_79522531
Postai cím: Bisinger Sétány 30
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9022
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 20202053208

Hivatalos név: Tribün Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35567882
Postai cím: Simándy József Utca 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1223
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23137851243

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Az Összegezés megkülédésének ideje: 2020.04.14.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/19 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges