Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/95
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Módosítás/helyesbítés/visszavonás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.05.18.
Iktatószám:8836/2020
CPV Kód:45233162-2
Ajánlatkérő:Alsóörs Község Önkormányzata Felsőörs község Önkormányzata
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Módosítás/helyesbítés/visszavonás
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Alsóörs Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_26177447
Postai cím: Endrődi Sándor Utca 49
Város: Alsóörs
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8226
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Földesiné Töpper Ilona
Telefon: +36 304114927
E-mail: topil@topil.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.alsoors.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
Hivatalos név: Felsőörs község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_25604441
Postai cím: Szabadság 2
Város: Felsőörs
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8227
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Földesiné Töpper Ilona
Telefon: +36 304114927
E-mail: topil@topil.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.felsoors.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Kerékpárút építés Alsóörs-Felsőörs területén
Hivatkozási szám: EKR000021812020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233162-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
TOP-3.1.1-16-VE1-2017 00020 kódszámú, "Fenntartható települési közlekedésfejlesztés" pályázati kiírás keretében "Kerékpárút építése Alsóörs és Felsőörs községek területén" a műszaki leírás, a műszaki tervdokumentáció és a VE-09/UT/00301-29/2019. ügyirat számú építési engedélyben foglaltak alapján.
Alsóörs I. szakasz, Endrődi S. u., 0+000 – 0+037 km szlv. (gyalog- és kerékpárút, meglévő járda mellé):
a) út osztályba sorolása: B.VII.B. gyalog- és kerékpárút,
b) tervezési sebesség: <20 km/h,
c) út hossza: 37 méter,
d) burkolat szélessége: 2,00 méter, oldalesése: egyoldali 2,0 %,
e) padka szélessége: 0,50 méter, oldalesése: 4,0 %, burkolata: murva,
f) legnagyobb emelkedő: 5,60 %.
Alsóörs I. szakasz, Endrődi S. u., 0+037 – 0+277 km szlv. (önálló kerékpárút):
a) út osztályba sorolása: B.VII.B. kerékpárút,
b) tervezési sebesség: <20 km/h,
c) út hossza: 240 méter,
d) burkolat szélessége: 2,62 méter, oldalesése: egyoldali 2,0 %,
e) padka szélessége: 0,50 méter, oldalesése: 4,0 %, burkolata: murva,
f) legnagyobb emelkedő: 3,43 %.
Alsóörs II. szakasz, Alkotmány u. (önálló kerékpárút):
a) út osztályba sorolása: B.VII.B. kerékpárút,
b) tervezési sebesség: <20 km/h,
c) út hossza: 292 méter,
d) burkolat szélessége: 2,00 – 2,98 méter, oldalesése: egyoldali 2,0 %,
e) padka szélessége: 0,50 méter, oldalesése: 4,0 %, burkolata: murva,
f) legnagyobb esés: 8,77 %.
Alsóörs IV. szakasz, May János u. folytatása, 0+000 – 0+065 km szlv. (vegyes forgalmú út):
a) út osztályba sorolása: B.VI.d.A. kiszolgáló út,
b) tervezési sebesség: 40 km/h,
c) út hossza: 65 méter,
d) burkolat szélessége: 4,00 méter, oldalesése: egyoldali 2,0 %,
e) padka szélessége: 1,50 méter, oldalesése: 4,0 %, burkolata: murva,
f) legnagyobb emelkedő: 10,33 %.
Alsóörs IV. szakasz, 72116 sz. út mentén, 0+065 – 0+499 km szlv. (önálló kerékpárút):
a) út osztályba sorolása: K.VII.B. kerékpárút,
b) tervezési sebesség: >20 km/h,
c) út hossza: 434 méter,
d) burkolat szélessége: 2,49 – 2,74 méter, oldalesése: egyoldali 2,0 %,
e) padka szélessége: 0,50 méter, oldalesése: 4,0 %, burkolata: murva,
f) legnagyobb emelkedő: 9,15 %.
Alsóörs V. szakasz, 7219 sz. út mentén, 0+000 – 0+715 km szlv. (önálló kerékpárút):
a) út osztályba sorolása: K.VII.B. kerékpárút,
b) tervezési sebesség: >20 km/h,
c) út hossza: 142 méter,
d) burkolat szélessége: 2,49 méter, oldalesése: egyoldali 2,0 %,
e) padka szélessége: 0,50 – 1,00 méter, oldalesése: 4,0 %, burkolata: murva,
f) legnagyobb emelkedő: 3,50 %.
Alsóörs VI. szakasz, 7219 sz. út mentén, 0+000 – 0+229 km szlv. (önálló kerékpárút):
a) út osztályba sorolása: K.VII.B. kerékpárút,
b) tervezési sebesség: >20 km/h,
c) út hossza: 229 méter,
d) burkolat szélessége: 2,49 méter, oldalesése: egyoldali 2,0 %,
e) padka szélessége: 0,50 méter, oldalesése: 4,0 %, burkolata: murva,
f) legnagyobb emelkedő: 1,22 %.
Felsőörs I. szakasz, Csiker u., Hamuház u. (mezőgazdasági út):
a) út osztályba sorolása: K.VI. szántóföldi gyűjtőút,
b) tervezési sebesség: 30 km/h,
c) út hossza: 671 méter,
d) burkolat szélessége: 3,00 méter, oldalesése: egyoldali 2,0 %,
e) padka szélessége: 1,00 méter, oldalesése: 4,0 %, burkolata: murva,
f) legnagyobb emelkedő: 9,54 %.
Felsőörs IV. szakasz, Fő u. (gyalog- és kerékpárút):
a) út osztályba sorolása: B.VII.B. kerékpárút,
b) tervezési sebesség: <20 km/h,
c) út hossza: 263 méter,
d) burkolat szélessége: 3,50 – 3,85 méter, oldalesése: egyoldali 2,0 %,
e) padka szélessége: 0,00 – 0,50 méter, oldalesése: 4,0 %, burkolata: murva,
f) legnagyobb emelkedő: 12,13 %.
Felsőörs IV. szakasz, 0+004 – 0+117 km szlv., (támfalépítés):
a) támfal hossza: 113 méter,
b) legnagyobb magassága: 2,32 méter,
c) helyzete: kerékpárút és magáningatlanok között.
Felsőörs V. szakasz, 7219 sz. út mellett, (mezőgazdasági út):
a) út osztályba sorolása: K.VI. szántóföldi gyűjtőút,
b) tervezési sebesség: 30 km/h,
c) út hossza: 1875 méter,
d) burkolat szélessége: 3,00 méter, oldalesése: egyoldali 2,0 %,
e) padka szélessége: 1,00 méter, oldalesése: 4,0 %, burkolata: murva,
f) legnagyobb emelkedő: 6,80 %.
Felsőörs VI. szakasz, 7219 sz. út mellett (kerékpárút):
a) út osztályba sorolása: K.VII.B. kerékpárút,
b) tervezési sebesség: >20 km/h,
c) út hossza: 1896 méter,
d) burkolat szélessége: 2,49 méter, oldalesése: egyoldali 2,0 %,
e) padka szélessége: 0,50 méter, oldalesése: 4,0 %, burkolata: murva,
f) legnagyobb emelkedő: 3,08 %.
A teljesítés tárgyát képezi továbbá Felsőörs Község IV. szakaszán és Alsóörs Község I. szakaszán közvilágítás szabványosítása a közbeszerzési dokumentumban foglalt műszaki leírásnak megfelelően, valamint Alsóörs Község II., IV. és VI. szakaszán szolár/LED technológiájú közvilágítás kialakítása a közbeszerzési dokumentumban foglalt műszaki leírásnak megfelelően.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
  Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
  A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
x A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
x Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
Alsóörs Község Önkormányzata, mint vezető ajánlatkérő a Kbt. 53. § (1) bekezdésére hivatkozással az eljárást megindító felhívást visszavonja, ezáltal visszalép a közbeszerzéstől, tekintettel arra, hogy az ajánlatkérő által a kiegészítő tájékoztatás kérésére vonatkozóan megállapított határidőn túlnyúlóan benyújtott kiegészítő tájékoztatáskérések okán a közbeszerzési dokumentumok jelentősebb, a Kbt. 55.§ (6) bekezdésébe ütköző módosítása sajnálatos módon elkerülhetetlenné válik.
A visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi közzététel: Felhívás iktatószáma: 7407/2020
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/15 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben