Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/98
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Módosítás/helyesbítés/visszavonás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.05.21.
Iktatószám:8851/2020
CPV Kód:45200000-9
Ajánlatkérő:Pápa Város Önkormányzata
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Módosítás/helyesbítés/visszavonás
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Pápa Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_13782986
Postai cím: Fő Utca 5.
Város: Pápa
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8500
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Molnár István
Telefon: +36 89515084
E-mail: muszaki@papa.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.papa.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: A Történelmi angolpark megújítása TOP-2.1.2-15-VE1
Hivatkozási szám: EKR000195962020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vállalkozási szerződés a „Történelmi angolpark funkcióbővítő megújítása az Esterházy-kastély környezetében” című, TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00003 azonosítószámú projekt keretében megvalósítandó építési beruházások kivitelezőinek kiválasztása tárgyban, az alábbi 2 résszel:
1. Magasépítési munkák kivitelezése
2. Mélyépítési munkák kivitelezése

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
06867 / 2020 (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
  A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 2
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés mennyisége:
A következő helyett:
A „Történelmi angolpark funkcióbővítő megújítása az Esterházy-kastély környezetében” című, TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00003 azonosítószámú projekt keretében a mélyépítési munkák kivitelezése az alábbiakban, illetve a közbeszerzési és kiegészítő dokumentumokban részletezettek szerint:
Burkolatok kivitelezése:
- fapalló burkolat 699,79 m2
- mulcsos futóút 2080,86 m2
- ütéscsillapító burkolat (fitnesz) 495,37 m2
- terméskő burkolat 653,84 m2
- zúzottkő burkolat gyalogosforgalom számára 4532,83 m2
- zúzottkő burkolat időszakos gépjármű forgalom számára 6017,23 m2
- tipegő burkolat 46,51 m2
- zúzottkő burkolat gyalogosforgalom (játszótér) 855,91 m2
- térkő burkolat 116,4 m2
- andezit kiskockakő 26,14 m2
197, 6 m hosszú, D1026 mm külső átmérőjű csapadékcsatorna építése; 3 db DN1600 mm méretű beton átfolyó akna építése.
2416 m2 felületen kerékpárút építése.
A kivitelezés az Esterházy-kastély környezetében történik, az Esterházy-kastély műemléki nyilvántartási száma: 4812 [10152].
A beruházás megvalósítása útépítési, továbbá vízjogi létesítési hatósági engedély köteles.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) és (5) bekezdéseiben foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
A közbeszerzés mennyiségére vonatkozó további információkat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Helyesen:
A „Történelmi angolpark funkcióbővítő megújítása az Esterházy-kastély környezetében” című, TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00003 azonosítószámú projekt keretében a mélyépítési munkák kivitelezése az alábbiakban, illetve a közbeszerzési és kiegészítő dokumentumokban részletezettek szerint:
Burkolatok kivitelezése:
- fapalló burkolat 699,79 m2
- mulcsos futóút 2080,86 m2
- ütéscsillapító burkolat (fitnesz) 495,37 m2
- terméskő burkolat 653,84 m2
- zúzottkő burkolat gyalogosforgalom számára 4532,83 m2
- zúzottkő burkolat időszakos gépjármű forgalom számára 6017,23 m2
- tipegő burkolat 46,51 m2
- zúzottkő burkolat gyalogosforgalom (játszótér) 855,91 m2
- andezit kiskockakő 26,14 m2
197, 6 m hosszú, D1026 mm külső átmérőjű csapadékcsatorna építése; 3 db DN1600 mm méretű beton átfolyó akna építése.
2416 m2 felületen kerékpárút építése.
A kivitelezés az Esterházy-kastély környezetében történik, az Esterházy-kastély műemléki nyilvántartási száma: 4812 [10152].
A beruházás megvalósítása útépítési, továbbá vízjogi létesítési hatósági engedély köteles.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) és (5) bekezdéseiben foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
A közbeszerzés mennyiségére vonatkozó további információkat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 1 . 4
A módosítandó szöveg helye: Első tárgyalás időpontja
A következő helyett
Dátum: 2020/06/02 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 00:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2020/06/22 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 00:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
IV . 2 . 5
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: a következő dátumtól számítva:
A következő helyett:
2020/06/11
Helyesen:
2020/07/01
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi vagy részvételi határidő dátum
A következő helyett
Dátum: 2020/05/25 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 09:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2020/05/29 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 09:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Dátum, helyi idő:
A következő helyett
Dátum: 2020/05/25 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2020/05/29 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
  A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
  Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat módosította.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/20 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben