Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/96
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.05.19.
Iktatószám:8855/2020
CPV Kód:92600000-7
Ajánlatkérő:Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt.
Teljesítés helye:Széchenyi Gyógyfürdő és Uszoda, Szt. Gellért Gyógyfürdő és Uszoda, Szt. Lukács Gyógyfürdő és Uszoda
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Fine Consulting Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság;BANA-Invest Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_42343606
Postai cím: Szőlő Utca 38.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1034
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kréling Katalin Ágnes
Telefon: +36 14524571
E-mail: kozbeszerzes@spabudapest.hu
Fax: +36 14524501
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.budapestgyogyfurdoi.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.budapestgyogyfurdoi.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: BGYH Zrt. fürdőiben aquafitness szolgáltatás
Hivatkozási szám: EKR001498442019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 92600000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
BGYH Zrt. fürdőiben aquafitness szolgáltatás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 92600000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Széchenyi Gyógyfürdő és Uszoda, Szt. Gellért Gyógyfürdő és Uszoda, Szt. Lukács Gyógyfürdő és Uszoda
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
BGYH Zrt. fürdőiben aquafitness szolgáltatás az alábbiak szerint:
Széchenyi Gyógyfürdő: hétfőtől vasárnapig napi 20 foglalkozás tartása
Foglalkozások időtartama: 20 perc
Szt. Gellért Gyógyfürdő: hétfőtől vasárnapig napi 10 foglalkozás tartása
Foglalkozások időtartama: 20 perc
Szt. Lukács Gyógyfürdő: hétfőtől vasárnapig napi 11 foglalkozás tartása
Foglalkozások időtartama: 20 perc
Összesen: kb. 45000 alkalom
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a BGYH Zrt. a rögzített és nevesített telephely és óraszám mennyiségét a Vállalkozó előzetes értesítése mellett jogosult módosítani.
A szolgáltatási alkalmak száma a fürdők mindenkori nyitva tartásától függően változhat.
A Gyógyfürdőkben a nyertes ajánlattevőnek kell biztosítani az aquafitness foglalkozáshoz szükséges speciális súlyzókészletet, felszereléseket.
A részleteket a dokumentáció részeként közreadott műszaki leírás tartalmazza.
A Megrendelő aktuális igényeinek megfelelően meghatározott mennyiségben történik a szolgáltatás nyújtása azzal, hogy Ajánlatkérő az alapmennyiség 70%-nak lehívására köteles, a teljes keretösszeg lehívására a szerződés keretjellegéből eredően a Megrendelő nem köteles, de jogosult. A keretösszeg lehívásának mértéke a Megrendelő egyedi igényeinek függvénye.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
08478 / 2020 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: BGYH Zrt. fürdőiben aquafitness szolgáltatás
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/05/11 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Fine Consulting Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91094180
Postai cím: Kapolcs Utca 16
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1112
Ország: Magyarország
E-mail: cseh.laszlo72@gmail.com
Telefon: +36 309707471
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

Hivatalos név: BANA-Invest Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_46804662
Postai cím: Dera Köz 2
Város: Csobánka
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2014
Ország: Magyarország
E-mail: horvath.laszlo@galliform.hu
Telefon: +36 309160629
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 135000000
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 92600000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 92600000-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Széchenyi Gyógyfürdő és Uszoda, Szt. Gellért Gyógyfürdő és Uszoda, Szt. Lukács Gyógyfürdő és Uszoda
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
BGYH Zrt. fürdőiben aquafitness szolgáltatás az alábbiak szerint:
Széchenyi Gyógyfürdő: hétfőtől vasárnapig napi 20 foglalkozás tartása
Foglalkozások időtartama: 20 perc
Szt. Gellért Gyógyfürdő: hétfőtől vasárnapig napi 10 foglalkozás tartása
Foglalkozások időtartama: 20 perc
Szt. Lukács Gyógyfürdő: hétfőtől vasárnapig napi 11 foglalkozás tartása
Foglalkozások időtartama: 20 perc
Összesen: kb. 45000 alkalom
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a BGYH Zrt. a rögzített és nevesített telephely és óraszám mennyiségét a Vállalkozó előzetes értesítése mellett jogosult módosítani.
A szolgáltatási alkalmak száma a fürdők mindenkori nyitva tartásától függően változhat.
A Gyógyfürdőkben a nyertes ajánlattevőnek kell biztosítani az aquafitness foglalkozáshoz szükséges speciális súlyzókészletet, felszereléseket.
A részleteket a dokumentáció részeként közreadott műszaki leírás tartalmazza.
A Megrendelő aktuális igényeinek megfelelően meghatározott mennyiségben történik a szolgáltatás nyújtása azzal, hogy Ajánlatkérő az alapmennyiség 70%-nak lehívására köteles, a teljes keretösszeg lehívására a szerződés keretjellegéből eredően a Megrendelő nem köteles, de jogosult. A keretösszeg lehívásának mértéke a Megrendelő egyedi igényeinek függvénye.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 135000000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Fine Consulting Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91094180
Postai cím: Kapolcs Utca 16
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1112
Ország: Magyarország
E-mail: cseh.laszlo72@gmail.com
Telefon: +36 309707471
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

Hivatalos név: BANA-Invest Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_46804662
Postai cím: Dera Köz 2
Város: Csobánka
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2014
Ország: Magyarország
E-mail: horvath.laszlo@galliform.hu
Telefon: +36 309160629
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2020/05/11 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Budapest főpolgármestere elrendelte a budapesti gyógyfürdők azonnali bezárását. Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. az új koronavírus terjedése miatt kialakult helyzetre tekintettel, Alapítói Határozat szerint 2020. március 15-től valamennyi fürdőegységét, gyógyászati egységét határozatlan ideig zárva tartja. Ezért volt szükség a szerződés módosítására, mert enélkül az aláírást követően hatályba lépett volna, és tekintettel a jelenlegi helyzetre ezt módosítani volt szükséges.
A szerződésmódosítás a szerződés eredeti hatálybalépését módosítja arra, hogy a szerződés csak akkor lépjen hatályba, amikor a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. az aquafitness szolgáltatással érintett fürdőegységeit, gyógyászati egységeit újra megnyitja, tekintettel arra, hogy 2020. március 15. napjától határozatlan ideig zárva tartja.
Az Ajánlatkérő azzal egészítette ki, hogy mivel a pontos dátum nem ismert, ezért egy hatályba léptető rendelkezésessel kívánja azt pótolni, mely szerint az aquafitness szolgáltatással érintett egységre, illetve egységekre vonatkozó korlátozás megszüntetése után a Megrendelő az aquafitness szolgáltatással érintett fürdőegység, illetve fürdőegységek megnyitására hozott döntését követően 30 napon belül írásos megrendelése esetén lép hatályba.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Budapest főpolgármestere elrendelte a budapesti gyógyfürdők azonnali bezárását. Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. az új koronavírus terjedése miatt kialakult helyzetre tekintettel, Alapítói Határozat szerint 2020. március 15-től valamennyi fürdőegységét, gyógyászati egységét határozatlan ideig zárva tartja. A budapesti gyógyfürdők bezárására a kijárási korlátozásról szóló 71/2020. (III. 27.) Korm. rendelet, valamint a kijárási korlátozás meghosszabbításáról szóló 95/2020. (IV. 9.) Korm. rendelet, továbbá a kijárási korlátozás Budapest fővárosban és Pest megye területén való fenntartásáról szóló 169/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet alapján került sor, azok visszavonásáig érvényben marad.
A fennálló járványügyi helyzet egyetlen gazdasági szereplő által sem volt előre látható. A módosításra,pedig a szerződés hatályának megváltoztatása miatt volt szükség, hogy ne keletkezzen fizetési kötelezettség, amíg a szolgáltatást nem tudjuk igénybe venni rajtunk kívülálló okok miatt.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 135000000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 135000000 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/18 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben