Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/97
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.05.20.
Iktatószám:8866/2020
CPV Kód:45214000-0
Ajánlatkérő:Biatorbágy Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Biatorbágyi Gólyafészek Bölcsőde 2051 Biatorbágy, Szent István u. 2.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Biatorbágy Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_61120417
Postai cím: Baross Gábor Utca 2/A
Város: Biatorbágy
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2051
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Lengyel Anita
Telefon: +36 23310174
E-mail: lengyel.anita@biatorbagy.hu
Fax: +36 17927447
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.biatorbagy.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.biatorbagy.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Bölcsődefejlesztés
Hivatkozási szám: EKR001544602019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45214000-0
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vállalkozási szerződés a Biatorbágyi Gólyafészek Bölcsőde bővítésére vonatkozóan.
2051 Biatorbágy, Szent István u. 2. szám alatti, 108. hrsz-ú ingatlanon meglévő GÓLYAFÉSZEK BÖLCSŐDE BŐVÍTÉSE
A meglévő bölcsőde 3005 m2-es telken 6 csoportszobával 2012-ben épület. Az Önkormányzat az intézmény bővítéséről határozott. A bővítés megvalósításához a Pest Megyei Bölcsődefejlesztés 2018-as pályázatán indult és támogatást nyert.
A meglévő bölcsőde 228,82 m2-es hasznos alapterületű csoportegységgel (2 csoportszobával) és 47,77 m2 alapterületű terasszal bővül. Az új épületrész a 3005 m2-es telken, a meglévő játszótér terhére kerül kialakításra. Megközelítése a Petőfi utca felől történik, ugyanúgy, ahogy a meglévő csoportszobák. Az épület tervezett bővítése a következő helyiségeket tartalmazza: A csoportegységet megközelítő, babakocsi tárolására is alkalmas szélfogót (7,39 m2). Az öltözőt és vizesblokkot, illetve a raktárak megközelítését biztosító közlekedőt (42,33 m2). Két csoportszobát (50,23 m2 és 52,25 m2), a hozzá tartozó gyermek öltözőt (16,84 m2). Kettő fürösztőt (12, 98 m2, 12,98 m2), két játék- és ágynemű raktárt (6,22 m2, 9,21 m2), egy raktárt (11,80 m2), egy szülői mosdót (1,61 m2) WC – vel (1,70 m2) és egy személyzeti mosdót (3,24 m2) WC-vel (1,32 m2). Az udvar felé fedett teraszok épülnek (összesen 47,77 m2) és egy udvari gyermek WC (3,97 m2). A tervezett bővítéssel az épület bruttó alapterülete: 1498,74 m2-re nőtt. A telek beépítése 49,87 %. A bölcsődében a bővítéssel együtt négy csoportegység működik majd, melyekhez egy-egy könnyen elérhető, korcsoportnak megfelelő játékokkal felszerelt játszóteret biztosítunk, ahol homokozó, rugós játékok, fixen telepített fajátékok és időszakos pancsolók kapnak helyet. A tervezett játszóudvar területe: 83,65 m2.
Az épület jelenlegi fűtése megmarad és el tudja látni a tervezett bővítmény fűtését is.
A bölcsődében meglévő konyha működik, mely egy elektromos főzőzsámoly, egy 2 zónás elektromos asztali főzőlap és egy 380 l-es hűtő telepítésével kielégíti a megnövekedett igényeket.
A bővítés miatt szükséges a meglévő parkolóhelyek, illetve gyalogos felületek részleges elbontása, illetve bővítése. A gondozási egység bejárata akadálymentesen (gyermekkocsival is megközelíthetően) kapcsolódik a járdaszinthez.
A Petőfi közben a meglévő 8 állásos merőleges parkoló elbontásra kerül oly módon, hogy a meglévő Bölcsőde épület bejárata felőli kiemelt szegélysor megmarad. Az új épületrész bejárata mellett mindkét oldalon merőleges parkoló felület kerül kiépítésre 4, illetve 5 férőhellyel. A parkolók a Petőfi köz aszfaltburkolatát lezáró süllyesztett szegélysorhoz kapcsolódnak. A parkolók szélét kiemelt szegély határolja. A Rákóczi utcában 2 db párhuzamos parkoló került tervezésre, mely parkoló állások a meglévő burkolathoz kapcsolódnak. Az aszfalt és a térkő burkolat elhatárolása süllyesztett szegélysorral fog történni.

II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Bölcsődefejlesztés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45110000-1
45310000-3
45330000-9
45343000-3
45350000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: Biatorbágyi Gólyafészek Bölcsőde
2051 Biatorbágy, Szent István u. 2.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási szerződés a Biatorbágyi Gólyafészek Bölcsőde bővítésére vonatkozóan.
2051 Biatorbágy, Szent István u. 2. szám alatti, 108. hrsz-ú ingatlanon meglévő GÓLYAFÉSZEK BÖLCSŐDE BŐVÍTÉSE
A meglévő bölcsőde 3005 m2-es telken 6 csoportszobával 2012-ben épület. Az Önkormányzat az intézmény bővítéséről határozott. A bővítés megvalósításához a Pest Megyei Bölcsődefejlesztés 2018-as pályázatán indult és támogatást nyert.
A meglévő bölcsőde 228,82 m2-es hasznos alapterületű csoportegységgel (2 csoportszobával) és 47,77 m2 alapterületű terasszal bővül. Az új épületrész a 3005 m2-es telken, a meglévő játszótér terhére kerül kialakításra. Megközelítése a Petőfi utca felől történik, ugyanúgy, ahogy a meglévő csoportszobák. Az épület tervezett bővítése a következő helyiségeket tartalmazza: A csoportegységet megközelítő, babakocsi tárolására is alkalmas szélfogót (7,39 m2). Az öltözőt és vizesblokkot, illetve a raktárak megközelítését biztosító közlekedőt (42,33 m2). Két csoportszobát (50,23 m2 és 52,25 m2), a hozzá tartozó gyermek öltözőt (16,84 m2). Kettő fürösztőt (12, 98 m2, 12,98 m2), két játék- és ágynemű raktárt (6,22 m2, 9,21 m2), egy raktárt (11,80 m2), egy szülői mosdót (1,61 m2) WC – vel (1,70 m2) és egy személyzeti mosdót (3,24 m2) WC-vel (1,32 m2). Az udvar felé fedett teraszok épülnek (összesen 47,77 m2) és egy udvari gyermek WC (3,97 m2). A tervezett bővítéssel az épület bruttó alapterülete: 1498,74 m2-re nőtt. A telek beépítése 49,87 %. A bölcsődében a bővítéssel együtt négy csoportegység működik majd, melyekhez egy-egy könnyen elérhető, korcsoportnak megfelelő játékokkal felszerelt játszóteret biztosítunk, ahol homokozó, rugós játékok, fixen telepített fajátékok és időszakos pancsolók kapnak helyet. A tervezett játszóudvar területe: 83,65 m2.
Az épület jelenlegi fűtése megmarad és el tudja látni a tervezett bővítmény fűtését is.
A bölcsődében meglévő konyha működik, mely egy elektromos főzőzsámoly, egy 2 zónás elektromos asztali főzőlap és egy 380 l-es hűtő telepítésével kielégíti a megnövekedett igényeket.
A bővítés miatt szükséges a meglévő parkolóhelyek, illetve gyalogos felületek részleges elbontása, illetve bővítése. A gondozási egység bejárata akadálymentesen (gyermekkocsival is megközelíthetően) kapcsolódik a járdaszinthez.
A Petőfi közben a meglévő 8 állásos merőleges parkoló elbontásra kerül oly módon, hogy a meglévő Bölcsőde épület bejárata felőli kiemelt szegélysor megmarad. Az új épületrész bejárata mellett mindkét oldalon merőleges parkoló felület kerül kiépítésre 4, illetve 5 férőhellyel. A parkolók a Petőfi köz aszfaltburkolatát lezáró süllyesztett szegélysorhoz kapcsolódnak. A parkolók szélét kiemelt szegély határolja. A Rákóczi utcában 2 db párhuzamos parkoló került tervezésre, mely parkoló állások a meglévő burkolathoz kapcsolódnak. Az aszfalt és a térkő burkolat elhatárolása süllyesztett szegélysorral fog történni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. A felhívás III.1.3. M.1 pontja szerinti szakember, alkalmassági követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (0-12 hónap) 30
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Egyösszegű ajánlati ár (nettó Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
A „legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempont” kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10.
A módszerek ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a fenti ponthatárok közötti pontszámot:
Az "1. Egyösszegű ajánlati ár (nettó Ft)" értékelési részszempont tekintetében a Közbeszerzési Értesítő 2019. évi 227. számában, 2019. november 26. napján megjelent útmutató (a továbbiakban: Útmutató) 1. számú melléklet A. 1. a) pont aa) pontja szerinti fordított arányosítás; P = (Alegjobb / Avizsgált) x (Pmax – Pmin) + Pmin, ahol P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma, Pmax: a pontskála felső határa, azaz 10, Pmin: a pontskála alsó határa, azaz 0, Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme, Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme;
A "2. A felhívás III.1.3. M.1 pontja szerinti szakember, alkalmassági követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (0-12 hónap)" értékelési részszempont tekintetében az Útmutató 1. számú melléklet A. 1. a) pont ab ) pontja szerinti egyenes arányosítás. P = (Avizsgált /Alegjobb) x (Pmax –Pmin) + Pmin P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső határa, azaz 10 Pmin: a pontskála alsó határa, azaz 0 Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlati elem Avizsgált: a vizsgált ajánlati elem
A felhívás III.1.3) M.1. pontja szerinti szakember alkalmassági követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (2. részszempont) esetében a maximum további 12 hónap, és az afeletti többlet hónap megajánlásokat Ajánlatkérő egyaránt 12 hónapként veszi figyelembe a pontszámok meghatározásánál és 12 hónapként kerülnek figyelembe vételre az értékelés során és egységesen 10 pontot kapnak. A gyakorlat vonatkozásában csak egész hónap ajánlható meg. Ajánlatkérő „0” megajánlást is elfogad, azzal, hogy ez esetben a megajánlás „0” pontszámot kap. A figyelembe vett hónapok számába Ajánlatkérő teljes hónapként beleszámítja a gyakorlat kezdő és végső hónapját is.
Ajánlattevőnek csatolnia kell a 2. értékelési részszempontra tett ajánlatot alátámasztó, Az értékelési részszempontban bemutatott szakember által aláírt szakmai önéletrajzot [amely tartalmazza a szakmai tapasztalatát olyan részletességgel, hogy a megajánlott többlet szakmai tapasztalat egyértelműen megállapítható legyen (legalább év/hó részletességgel], rendelkezésre állási nyilatkozatot, és a végzettséget igazoló okiratok másolatot. Az ajánlatkérő a 12 hónapban határozta meg azt a legkedvezőbb értéket, melyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt a ponthatár felső értékével azonos számú pontot ad. Ajánlatkérő a legkedvezőbb szintnek megfelelő értéket veszi figyelembe a pontszámok meghatározásánál, tehát a képletbe abban az esetben is a legkedvezőbbnek tekinthető értéket helyettesíti be, ha a legkedvezőbb ajánlat tartalmi eleme ezen értéknél kedvezőbb.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: Bölcsődefejlesztés
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Ajánlatkérő a beérkezett ajánlatokban az értékelés eredményére kiható számítási hibát észlelt, melyre tekintettel valamennyi ajánlattevőt számítási hiba javítására hívta fel. A számítási hiba javítására nyitva álló határidőben kizárólag az Isoconstruct Korlátolt Felelősségű Társaság (8000 Székesfehérvár Budai Út 30) ajánlattevő nyújtotta be javított ajánlatát, melyre tekintettel az
• ATRYUM INVEST Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (1186 Budapest, Margó Tivadar utca 220.)
• Fenstherm Kontakt Korlátolt Felelősségű Társaság (1081 Budapest Kun Utca 4. fsz. 7.)
• VivaPalazzo Zártkörűen Működő Részvénytársaság (7800 Siklós Szentkút Utca 34.)
ajánlata a Kbt. 71. § (11) bekezdésére tekintettel a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja szerint érvénytelen.
Az Isoconstruct Korlátolt Felelősségű Társaság (8000 Székesfehérvár Budai Út 30) ajánlattevő ajánlatában szereplő ellenszolgáltatás mértéke (nettó 309.681.881, - Ft.) meghaladja a – 75. § (4) bekezdésének megfelelően igazolt – rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét, a tárgyi közbeszerzési eljárás a Kbt. 75. § (2) bekezdésének b) pontjában foglaltak alapján eredménytelen.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: VivaPalazzo Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_30894325
Postai cím: Szentkút Utca 34.
Város: Siklós
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7800
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25575158202

Hivatalos név: Fenstherm Kontakt Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_17110273
Postai cím: Kun Utca 4. fsz. 7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1081
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12408553242

Hivatalos név: Atryum Invest Korlátolt Felelősségú Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_93550132
Postai cím: Margó Tivadar Út 220
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1186
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13635516243

Hivatalos név: Isoconstruct Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_45387465
Postai cím: Budai Út 30
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25287189207

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2020/02/19 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
A benyújtott ajánlatok ismertetése:
Ajánlattevő neve: Atryum Invest Korlátolt Felelősségú Társaság
Adószám 13635516-2-43
Székhelye: 1186 Budapest Margó Tivadar Út 220
1. Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF): 288 645 078
2. A felhívás III.1.3) M.1. pontja szerinti szakember többlet szakmai tapasztalata (min. 0 – legfeljebb 12 hónap): 12
A számítási hibát nem javította, a számítási hiba javítását követően az egyösszegű ajánlati ár nettó 304.191.085, - Ftra változott volna.
Ajánlattevő neve: Fenstherm Kontakt Korlátolt Felelősségű Társaság
Adószám: 12408553-2-42
Székhelye: 1081 Budapest Kun Utca 4. fsz. 7.
1. Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF): 289 294 506
2. A felhívás III.1.3) M.1. pontja szerinti szakember többlet szakmai tapasztalata (min. 0 - legfeljebb 12 hónap): 12
A számítási hibát nem javította, a számítási hiba javítását követően az egyösszegű ajánlati ár nettó 306.243.454, - Ftra változott volna.
Ajánlattevő neve: VivaPalazzo Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Adószám: 25575158-2-02
Székhelye: 7800 Siklós Szentkút Utca 34.
1. Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF): 292 821 968
2. A felhívás III.1.3) M.1. pontja szerinti szakember többlet szakmai tapasztalata (min. 0 - legfeljebb 12 hónap): 12
A számítási hibát nem javította, a számítási hiba javítását követően az egyösszegű ajánlati ár nettó 309.066.766, - Ftra változott volna.
Ajánlattevő neve: Isoconstruct Korlátolt Felelősségű Társaság
Adószám: 25287189-2-07
Székhelye: 8000 Székesfehérvár Budai Út 30
1. Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF): 309.681.881 (a számítási hiba javítását követően)
2. A felhívás III.1.3) M.1. pontja szerinti szakember többlet szakmai tapasztalata (min. 0 - legfeljebb 12 hónap): 12
Valamennyi ajánlattevő KKV.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/15 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges