Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/123
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.06.26.
Iktatószám:8867/2020
CPV Kód:34928480-6
Ajánlatkérő:NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:HU311
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Polyduct Zrt.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: AK18470
Postai cím: Pap Károly utca 4-6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Módos István ügyvezető igazgató
Telefon: +3612390420
E-mail: beszerzes@nfp.hu
Fax: +3612390420
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.nfp.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nfp.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Adásvételi szerződés keretében a KEHOP-3.2.1-15-2017-00015 projekt megvalósulásához szükségeshulladékgyűjtő edények beszerzése.
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:34928480-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Adásvételi szerződés keretében a KEHOP-3.2.1-15-2017-00015 projekt megvalósulásához szükségeshulladékgyűjtő edények beszerzése.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:34928480-6
További tárgyak:39221260-7
44613800-8
44613700-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: Sajókazai Hulladékkezelő Centrum, 3720 Sajókaza, Külterület 082/22 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
A 339/2014. (XII. 19.) Kormányrendeletben az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság feladatai között nevesítésre került többek között a 2014-2020 programozási időszakban a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (a továbbiakban: KEHOP) terhére finanszírozott hulladékgazdálkodási beruházások megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások lebonyolításáról való gondoskodás.
Ennek megfelelően a jelen közbeszerzési eljárás tárgya: a „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Önkormányzati Társulás és a Hernád Völgye és Térsége Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” elnevezésű, KEHOP-3.2.1-15-2017-00015 azonosítószámú hulladékgazdálkodási projekt (továbbiakban: Projekt) keretében a projekt megvalósulásához szükséges alábbi hulladékgyűjtő edények beszerzése az alábbi mennyiségben:
Tétel Megnevezés Alap mennyiség
(db) („am”) Opcionális
mennyiség
(db)
(„om”)
1. 60 literes műanyag hulladékgyűjtő edény MSZ EN 840-1 szabvány szerint am: 3715 om: 3285
2. 120 literes műanyag hulladékgyűjtő edény MSZ EN 840-1 szabvány szerint am: 28 200 om: 3800
3. 120 literes műanyag hulladékgyűjtő edény MSZ EN 840-1 szabvány szerint am: 12 400 om: 4600
Ajánlatkérő új (nem használt, nem felújított) eszközöket kíván jelen eljárás keretében beszerezni.
Az ajánlatkérő az alapmennyiségen túl meghatározta az opcionális részt Kbt. 58. § (1) bekezdése alapján. (AF.II.2.11)
Az ajánlati árnak magában kell foglalnia az eszközök helyszínre szállítását.
A szerződés tárgyát képező eszközökkel kapcsolatos műszaki elvárásokat és paramétereket, valamint a nyertes ajánlattevő feladatait és a szerződéses feltételeket részletesen a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás és szerződéstervezet tartalmazza.
Amennyiben az ajánlati dokumentáció bármelyik része valamilyen gyártmányú, típusú, eredetű dologra, eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozást tartalmaz, úgy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdés alapján.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 9 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-3.2.1-15-2017-00015

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 046 - 105166

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Adás-vételi szerződés keretében a KEHOP-3.2.1-15-2017-00015 projekt megvalósulásához szükségeshulladékgyűjtő edények beszerzése.
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2019/02/11 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Polyduct Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kabai u. 62.
Város: Nádudvar
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4181
Ország: HU
E-mail: jbisztran@polyduct.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 356377500 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Nyertes ajánlattevő: Polyduct Zrt. (4181. Nádudvar, Kabai u. 62.) adószám: 11144393-2
szerződésmódosítás dátuma: 2020.03.24 napja
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottsága
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottsága
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § irányadó.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottsága
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/06/22 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:34928480-6
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:34928480-6
További tárgyak:39221260-7
44613800-8
44613700-7
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: Sajókazai Hulladékkezelő Centrum, 3720 Sajókaza, Külterület 082/22 hrsz
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
A 339/2014. (XII. 19.) Kormányrendeletben az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit KorlátoltFelelősségű Társaság feladatai között nevesítésre került többek között a 2014-2020 programozási időszakbana Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (a továbbiakban: KEHOP) terhére finanszírozotthulladékgazdálkodási beruházások megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások lebonyolításáról valógondoskodás.
Ennek megfelelően a jelen közbeszerzési eljárás tárgya: a „Komplex hulladékgazdálkodási rendszerfejlesztése az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Önkormányzati Társulás és a Hernád Völgyeés Térsége Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás területén, különös tekintettel az elkülönítetthulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” elnevezésű, KEHOP-3.2.1-15-2017-00015 azonosítószámúhulladékgazdálkodási projekt (továbbiakban: Projekt) keretében a projekt megvalósulásához szükséges alábbihulladékgyűjtő edények beszerzése az alábbi mennyiségben:
Tétel Megnevezés Alap mennyiség
(db) („am”) Opcionális
Mennyiség
(db)
(„om”)
1. 60 literes műanyag hulladékgyűjtő edény MSZ EN 840-1 szabvány szerint am: 3715 om: 3285
2. 120 literes műanyag hulladékgyűjtő edény MSZ EN 840-1 szabvány szerint am: 28 200 om: 3800
3. 120 literes műanyag hulladékgyűjtő edény MSZ EN 840-1 szabvány szerint am: 12 400 om: 4600
Ajánlatkérő új (nem használt, nem felújított) eszközöket kíván jelen eljárás keretében beszerezni.
Az ajánlatkérő az alapmennyiségen túl meghatározta az opcionális részt Kbt. 58. § (1) bekezdése alapján.(AF.II.2.11)
Az ajánlati árnak magában kell foglalnia az eszközök helyszínre szállítását.
A szerződés tárgyát képező eszközökkel kapcsolatos műszaki elvárásokat és paramétereket, valamint anyertes ajánlattevő feladatait és a szerződéses feltételeket részletesen a közbeszerzési dokumentumok részétképező műszaki leírás és szerződéstervezet tartalmazza.
Amennyiben az ajánlati dokumentáció bármelyik része valamilyen gyártmányú, típusú, eredetű dologra,eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, származásra vagy gyártási folyamatra valóhivatkozást tartalmaz, úgy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja a 321/2015. (X.30.)Kormányrendelet 46. § (3) bekezdés alapján.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 9 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 356377500
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Polyduct Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kabai u. 62.
Város: Nádudvar
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4181
Ország: HU
E-mail: jbisztran@polyduct.hu
Telefon: +36 54480666E
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 54480233
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): 2. A Szerződés 5.5 pontja az alábbiak szerint változik (a módosítás félkövér, dőlt betűtípussal kerül megjelölésre):
„5.5 Az eladó minden áru (tétel) tekintetében 36 hónap jótállást vállal, mindenféle gyári megkötés nélkül.”

3. A szerződésmódosításra a Kbt. 141.§ (6) bekezdése alapján kerül sor, figyelemmel arra, hogy az alábbiak szerint a módosítás nem lényeges:
• a módosítás nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek, ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző beszerzési eljárásban, akkor a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna, mivel a módosítás arra irányul, hogy adminisztratív hiba okán a Szerződés 5.5 pontjában tévesen feltüntetett jótállási idő javításra kerüljön;
• a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát nem változtatja meg a nyertes ajánlattevő javára, figyelemmel arra, hogy a vételár nem változik;
• a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest nem terjeszti ki jelentősen új elemre, tekintettel arra, hogy Eladó feladatai, kötelezettségei nem változnak, csupán a tévesen feltüntetett jótállási idő került módosításra.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A szerződésmódosításra a Kbt. 141.§ (6) bekezdése alapján kerül sor, figyelemmel arra, hogy az alábbiak szerint a módosítás nem lényeges:
• a módosítás nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek, ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző beszerzési eljárásban, akkor a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna, mivel a módosítás arra irányul, hogy adminisztratív hiba okán a Szerződés 5.5 pontjában tévesen feltüntetett jótállási idő javításra kerüljön;
• a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát nem változtatja meg a nyertes ajánlattevő javára, figyelemmel arra, hogy a vételár nem változik;
• a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest nem terjeszti ki jelentősen új elemre, tekintettel arra, hogy Eladó feladatai, kötelezettségei nem változnak, csupán a tévesen feltüntetett jótállási idő került módosításra.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 356377500 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 356377500 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben