Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/97
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.05.20.
Iktatószám:8870/2020
CPV Kód:19640000-4
Ajánlatkérő:"ARIES" Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Nonprofit Kft
Teljesítés helye:A teljesítés helye: ”ARIES” Nonprofit Kft. székhelye 2310 Szigetszentmiklós, Határ út 12-14.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.06.02.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: "ARIES" Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Nonprofit Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_22418610
Postai cím: Határ Út 12-14.
Város: Szigetszentmiklós
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2310
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Viola Károlyné
Telefon: +36 24365163
E-mail: titkarsag@arieskft.hu
Fax: +36 24365163
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://arieskft.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000411792020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000411792020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Hulladékgyűjtő zsák beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000411792020
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 19640000-4
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A közbeszerzési eljárás során meghatározott 12 hónapos időszakra, összesen 905.000 db különféle méretű polietilén hulladékgyűjtő,- továbbá kukoricakeményítőből készült, biológiailag lebomló zsák adásvétele és szállítása Ajánlatkérő székhelyére a Közbeszerzési Dokumentumban részletezettek szerint.
a.) Zöld színű. 40 mikron vastagságú, behúzó nélküli, fehér nyomattal ellátott (kizárólag az űrmérték és Aries logó kerül feliratozásra), zsákok: 60 literes 600* 900 mm méretű 8 000 db
80 literes 620* 1120 mm méretű 4 000 db
110 literes 700*1100 mm méretű 4 000 db
120 literes 750* 1100 mm méretű 7 000 db
b.) Szelektív hulladék gyűjtésére alkalmazandó, natúr, átlátszó színű, behúzó nélküli, 20 mikron vastagságú zsákok különféle- a Műszaki leírásban megadott feliratokkal ellátva:
120 literes 700* 1100 mm méretű 600 000 db
60 literes 600* 900 mm méretű 150 000 db
c.) Kék színű, 40 mikron vastagságú, behúzó nélküli, fehér nyomattal, logóval és a Műszaki leírásban megadott felirattal ellátott zsák: 120 literes 750 * 1100 mm méretű 40 000 db
d.) Fehér színű, 30 mikron vastagságú, behúzó nélküli zsák: 135 literes 700*1100 mm méretű 26 000 db
e.) Piros színű, 20 mikron vastag, behúzóval rendelkező zsák: 20 literes 450*500 mm méretű 6 000 db
f.) Átlátszó és/vagy áttetsző színű, kukoricakeményítőből készült biológiailag teljes mértékben lebomló zsák. 40 mikron vastag, behúzó nélküli, sötétzöld színnel feliratozott (felirat: kizárólag zöldhulladék gyűjtésére alkalmazható és az Aries logó)
110 literes 700*1100 mm méretű 60 000 db
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Ajánlatkérő részajánlat adásának lehetőségét nem biztosítja, mivel a beszerzés tárgya egynemű, egy ajánlattevő által leszállítható áruk szállítása, ezért a részajánlattétel lehetővé tétele gazdasági szempontból célszerűtlen és kedvezőtlen lenne.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: Hulladékgyűjtő zsák beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 19640000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU12 A teljesítés helye: A teljesítés helye: ”ARIES” Nonprofit Kft. székhelye 2310 Szigetszentmiklós, Határ út 12-14.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
sszesen 905 000 db hulladékgyűjtő zsák beszerzése az alábbiak szerinti bontásban:
a.) Zöld színű, 40 mikron vastagságú, behúzó nélküli, fehér nyomattal ellátott (kizárólag az űrmérték és a logó kerül feliratozásra), zsákok:
60 literes: 8 000 db
80 literes: 4 000 db
110 literes: 4 000 db
120 literes: 7 000 db
b.) Szelektív hulladék gyűjtésére alkalmazandó, 20 mikron vastagságú, natúr, átlátszó színű, behúzó nélküli zsákok:
120 literes: 600 000 db
60 literes: 150 000 db
c.) Kék színű, 40 mikron vastagságú, behúzó nélküli, fehér nyomattal ellátott zsák:
120 literes: 40 000 db
d.) Fehér színű, 30 mikron vastagságú, behúzó nélküli zsák:
135 literes: 26 000 db
e.) Piros színű, 20 mikron vastagságú, behúzóval rendelkező zsák:
20 literes: 6 000 db
f.) Átlátszó és/vagy áttetsző színű, kukoricakeményítőből készült biológiailag teljes mértékben lebomló zsák, 40 mikron vastagságú, behúzó nélküli, sötétzöld színnel feliratozott.
110 literes: 60.000 db
A Közbeszerzési Dokumentumban részletezettek szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 MK1 Késedelmi kötbér összege Ft/nap-ban megadva (min. 25.000 Ft, max. 50.000 Ft) 5
2 MK2 Szelektív hulladékgyűjtő zsákok újrahasznosított műanyag alapanyagot tartalmaznak-e (igen/nem) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó összeg HUF-ban) / Súlyszám: 95
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok bármelyike fennáll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A Kbt. 114. § (2) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése szerint az Ajánlattevőnek az ajánlatában egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerint (a Kbt. 114. § (1) bekezdésére tekintettel) és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése szerint arról, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet és az alvállalkozó vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.
Felhívjuk Ajánlattevők figyelmét, hogy az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (a továbbiakban: ESPD) nem alkalmazandó, azonban Ajánlatkérő elfogadja, ha Ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. § szerinti – korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált – egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az Ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az ESPD-be foglalt információk valóságtartalmáért az Ajánlattevő felel. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján alkalmazandó 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. §-ára, különös tekintettel annak (2) bekezdésében foglaltakra, miszerint „A formanyomtatvány újbóli felhasználása esetén a gazdasági szereplő köteles a formanyomtatvány I. részében található adatokat az új eljárásnak megfelelően frissíteni és nyilatkozni arról, hogy az abban található adatok továbbra is megfelelnek a valóságnak. Ebben az esetben a gazdasági szereplő köteles a VI. részben található nyilatkozatokat is újból megtenni.”
Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt a gazdasági szereplőt, aki a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá tartozik; és aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet továbbá a Kbt. 64. §-ában foglaltakra.
A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozatoknak a jelen Eljárást megindító felhívás feladása napjánál nem régebbi keltezésűnek kell lenniük.
Az alkalmassági minimumkövetelmény tekintetében irányadó a Kbt. 65.§ (6)-(7), (9) és (11) bekezdései.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevő, adott esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet a Kbt. 114. § (2) bekezdése értelmében a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat benyújtására köteles, mely szerint megfelel az általa igazolni kívánt alkalmassági követelménynek.
Az alkalmasság igazolása a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti ajánlatkérői felhívásra az alábbiak szerint történik:
P1) A Kbt. 65.§ (1) bek. a) pont, valamint a 321/2015. (X. 30.) Kr. 19. § (3) bekezdés alapján az ajánlattevő az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év közbeszerzés tárgyából (hulladékgyűjtő zsákok adásvétele) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről szóló nyilatkozatával, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
A 321/2015. (X. 30.) Kr. 19. § (3) bek. alapján, ha az ajánlattevő a P1 szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
Az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
Azokban az esetekben, amelyekben a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke - figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra - bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésben foglalt egyéb igazolási módok helyett.
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 65. § (6)-(8) és (11) bekezdései.
Ajánlatkérő hivatkozik a 321/2015. (X. 30.) Kr. 19. § (7) bekezdésére.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Az Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha
P1) az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgya szerinti – hulladékgyűjtő zsákok adásvétele- nettó árbevétele összesen nem éri el a 18.000.000 HUF-ot.
Amennyiben az ajánlattevő nem rendelkezik három lezárt üzleti évvel (tekintettel arra, hogy később kezdte meg működését), abban az esetben akkor minősül alkalmasnak, amennyiben a közbeszerzés tárgyának – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele eléri a 18.000.000,-Ft-t.
Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 65. § (6) bekezdés figyelembevételével, a gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők közül a P1 pont vonatkozásában együttesen is megfelelhetnek.
Az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) bekezdésében meghatározottak szerint.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevő, adott esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet a Kbt. 114. § (2) bekezdése értelmében a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat benyújtására köteles, mely szerint megfelel az általa igazolni kívánt alkalmassági követelménynek.

Az alkalmasság igazolása a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti ajánlatkérői felhívásra az alábbiak szerint történik:
Az M/1) alkalmassági követelmény vonatkozásában:
Ajánlattevőnek csatolnia kell a saját, illetve más szervezet kapacitására támaszkodása esetén pedig a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az Eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben teljesített, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetését.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. § alapján a referenciát a Kbt. Harmadik Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással lehet igazolni. A nyilatkozatban, illetve az igazolásban meg kell adni legalább az alábbiakat:
- a szerződést kötő másik fél megnevezését és elérhetőségeit,
- adásvétel tárgyát, mennyiségét, olyan részletességgel, hogy abból az alkalmassági feltételnek való megfelelés megállapítható legyen
- a teljesítés idejét (azaz a kezdő és a sikeres átadás-átvétel időpontját év/hónap/nap bontásban)
- nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e
Amennyiben a referenciaigazolás/nyilatkozat szerinti szerződés tárgya bővebb, mint a közbeszerzés tárgya, akkor a referenciaigazolásban/nyilatkozatban meg kell adni a közbeszerzés tárgyára vonatkozó mennyiségi adatot.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy közös (adott esetben konzorciumi) teljesítés esetén csak az alkalmasságát igazolni kívánó gazdasági szereplő által teljesített szolgáltatásokat veszi figyelembe a bemutatott referencia kapcsán, kivéve a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdése szerinti esetet.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M1) Az Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 éven belül befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett, összesen legalább nettó 670.000 db, közbeszerzés tárgya (hulladékgyűjtő zsákok adásvétele) szerinti referenciával.
A referencia akkor tekinthető az Eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 éven belül megvalósítottnak, ha a szerződésszerű teljesítés, azaz a sikeres átadás-átvétel időpontja, erre az időszakra esik. A bemutatandó referenciák teljesítése kapcsán felhívjuk Ajánlattevők figyelmét a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltakra.

A Kbt. 65. § (6) bekezdés figyelembevételével, a műszaki-szakmai alkalmassági követelményeknek a közös Ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
1. Késedelmi kötbér: Késedelmes szállítás (ideértve a mennyiségi hiány pótlásának késedelmes teljesítését is) esetén Ajánlatkérő a késedelem minden megkezdett napjára naptári naponként a nyertes Ajánlattevő ajánlatában meghatározott mértékű kötbérre jogosult.
2. Minőségi kötbér: Hibás vagy nem megfelelő minőségben történő teljesítés esetén Ajánlatkérő a hiba kijavításáig vagy a hibás termék kicseréléséig megkezdett naptári naponként napi 2 % kötbérre jogosult, amelynek alapja a hibával érintett tétel nettó értéke. A hibás teljesítési kötbér maximális összege a hibás teljesítéssel érintett tétel nettó értékének 15 %-a/nap.
3. Meghiúsulási kötbér: A meghiúsulási kötbér mértéke 30%, A meghiúsulási kötbér alapja: megrendelés meghiúsulása esetén az adott megrendelés nettó értéke,- a szerződés meghiúsulása esetén az ellenszolgáltatás teljes nettó értéke.
A termékekre vonatkozóan, a szállítólevélen történő átvételétől számított 24 hónap kötelező jótállás vállalása.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a késedelmi kötbér mértéke bírálati szempont.
A részletes feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Ajánlatkérő előleget nem fizet.
Fizetési folyamat: A szerződés ellenértékét az Ajánlatkérő az igazolt teljesítést követően kiállított számlák alapján 30 napon belül, átutalással teljesíti. Halasztott fizetéssel ajánlatkérő nem él. A számlák ellenértékének átutalására az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény alkalmazásával kerül sor.
Az elszámolás és kifizetés pénzneme: HUF
A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő kizárja a Kbt. 35. § (9) bekezdése alapján projekttársaság létrehozását mind önálló, mind közös Ajánlattevők tekintetében.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek: A szerződés ellenértéke a Kbt. 135. § árubeszerzésre vonatkoztatható bekezdései, valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(3) bekezdés szerint 30 napon belül, átutalással kerül kiegyenlítésre.
A részletes feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2020/06/02 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/06/02 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld az ajánlattevő részére.
Az ajánlatok bontása a Kbt. 68. § (1b), (1c) bek. alapján az EKR-ben történik, a bontást az EKR végzi el akképpen, hogy a bontást az ajánlattételi határidő lejártát követően kettő órával később kezdi meg.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontás időpontjában az ajánlatok az EKR rendszerben az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak. A Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal -elektronikusan- azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek- az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
  Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében:
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 1-10
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: Az értékelés módszere az ajánlati ár esetében fordított arányosítás, az MK1. esetében egyenes arányosítás és az MK2. esetében pontozás a Közbeszerzési Dokumentumban foglaltak szerint.
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
x Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
  Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1. Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásra a Kbt. 41. § (3) bekezdése alapján az EKR-ben történő lebonyolítást írja elő.
2. Ajánlathoz az alábbiakat is csatolni kell a közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerint:
Kbt. 66. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozat eredetiben, vagy hiteles másolatban.
Nyilatkozat a Kbt. 66. § (4) bekezdés szerint.
Felolvasólap, a Kbt. 68. § (4) bekezdés szerint.
Ajánlattevőnek meg kell adnia a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti adatokat.
Azon cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § szerinti aláírás-mintáját, aki(k) az ajánlatot, illetve annak valamely részét aláírták. Nem magyarországi gazdasági szereplők esetében - ha az aláírási címpéldány nem ismert - közjegyző által hitelesített aláírási minta.
Adott esetben a cégjegyzésre jogosult személytől származó, a meghatalmazott aláírását is tartalmazó legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást.
Közös ajánlattevők megállapodását a Kbt. 35.§ szerint.
Árazott költségvetést
Szakmai ajánlatot (ajánlattevő szakmai ajánlata a megajánlott zsákok anyagára vonatkozóan, beleértve az újrahasznosított anyagok megnevezésére és ezeknek az anyagoknak a terméket alkotó hányadára)
3. Az eljárás nyelve a magyar, más nyelven nem nyújtható be ajánlat. Amennyiben idegen nyelvű dokumentum, irat kerül csatolásra az ajánlathoz, annak magyar nyelvű fordítása is benyújtandó a közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerint.
4. Benyújtandó dokumentumok tekintetében alkalmazható a Kbt. 47. § (2) bekezdése, kivéve, ahol ajánlatkérő előírja az eredeti vagy hiteles másolat benyújtását [olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat, illetve a közös ajánlattevők megállapodása)], továbbá a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat. E nyilatkozatok EKR-n való benyújtásának elektronikus formájáról a 424/2017.(XII.19.) Korm. rend. 10.§ rendelkezik.
5. Ajánlatkérő 321/2015. (X. 30.) Kr. 30. § (4) bekezdésre hivatkozva közli, hogy a III.1.2) és III.1.3) pontban az alkalmassági követelményeket a 28. § (3) bekezdés alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapítja meg.
6. Ajánlatkérő az eljárás során a Kbt.71.§ alapján a hiánypótlás lehetőségét biztosítja. Ajánlatkérő a Kbt. 71.§ (6) bekezdés szerinti korlátozást nem alkalmazza.
7. Az ajánlatban szereplő valamennyi adatot forintban kell megadni. Az átszámítás kapcsán lásd a közbeszerzési dokumentum szabályozását
8. Az értékelés során adható pontszám valamennyi értékelési részszempont esetén: 1-10. ahol az 1. pont a legrosszabb, a 10 pont a legjobb érték. Az értékelés módszere az ajánlati ár esetében fordított arányosítás, az MK1. esetében egyenes arányosítás és az MK2. esetében pontozás a Közbeszerzési Dokumentumban foglaltak szerint.
A Kbt. 77. § (1) bek alapján az ajánlati elem legkedvezőbb szintje:
MK1. értékelési szempont: 50.000,- Ft
A Kbt. 77. § (1) bek alapján az ajánlati elem azon szintje, amelynél kedvezőtlenebb az adott ajánlati elem nem lehet:
MK2 értékelési szempont: 25.000,- Ft
Valamennyi adatot pozitív egész számmal kell megadni.
9. Ajánlat elkészítésével és benyújtásával járó összes költséget és kockázatot az ajánlattevőnek kell viselnie.
10. Jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeletei az irányadók, továbbá a magyar jog rendelkezései az irányadók. A hirdetmény a közbeszerzésekről szóló 2014/24/EU irányelv alapján kerül közzétételre.
11. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bek. e.) pontjában foglalt eredménytelenségi okot.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2020/05/19 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges