Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/98
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.05.21.
Iktatószám:8885/2020
CPV Kód:45210000-2
Ajánlatkérő:Komádi Városi Önkormányzat
Teljesítés helye:4138 Komádi Fő u. 176., 232 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:DRYVIT PROFI Építőipari Szolgáltató Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Komádi Városi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_97625805
Postai cím: Hősök Tere 4
Város: Komádi
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4138
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Berecz Orsolya Zsuzsa
Telefon: +36 204101981
E-mail: drbereczorsolya@gmail.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.komadi.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.komadi.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: "Új Idősek Otthona kialakítása Komádiban”
Hivatkozási szám: EKR000399722020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Komádi Városi Önkormányzat (4138 Komádi, Hősök tere 4.) Építtető a 4138 Komádi, Fő u. 176. szám alatti, 232 hrsz.-ú ingatlanon, a csatolt műszaki terveknek megfelelően, oldalhatáron álló beépítési mód szerinti, építési helyen belül, földszint szintszámú, 3,62 m építménymagasságú, 834,52 m2 beépített alapterületű Idősek otthona épület építését tervezi.
Az építési munkák alapján lakószoba (2 ágyas) 3,37 m2, lakószoba (2 ágyas) 13,37 m2, lakószoba (2 ágyas) 13,37 m2, lakószoba (2 ágyas) 13,37 m2, lakószoba (2 ágyas) 13,16 m2, lakószoba (2 ágyas) 13,37 m2, lakószoba (2 ágyas) 13,57 m2, lakószoba (2 ágyas) 13,37 m2, lakószoba (3 ágyas) 20,54 m2, lakószoba (3 ágyas) 19,22 m2, lakószoba (3 ágyas) 18,91 m2, akadálymentes fürdő 7,59 m2, akadálymentes fürdő 7,59 m2, mosdó 2,01 m2, ffi wc 1,79 m2, mosdó 2,01 m2, női wc 1,79 m2, közlekedő 58,1 m2, előtér 9,14 m2, lakószoba (2 ágyas) 14,99 m2, lakószoba (2 ágyas) 14,99 m2, lakószoba (2 ágyas) 14,99 m2, lakószoba (2 ágyas) 14,99 m2, lakószoba (2 ágyas) 18,83 m2, akadálymentes fürdő 9,14 m2, akadálymentes fürdő 9,15 m2, mosdó 2,01 m2, ffi wc 1,79 m2, mosdó 2,01 m2, női wc 1,79 m2, közlekedő 32,83 m2, előtér 9,14 m2, takarítóeszköz tároló 1,99 m2, étterem 33,99 m2, társalgó 25,96 m2, raktár 12,87 m2, orvosi rendelő 12,55 m2, nővérszoba 14,82 m2, öltöző 4,05 m2, zuhanyzó 1,78 m2, wc 1,93 m2, betegszoba 9,4 m2, fürdő 3,9 m2, közlekedő 8,43 m2, foglalkoztató 9,75 m2, látogatói helyiség/mentális gondozás 9 m2, teakonyha 12 m2, közlekedő 20,12 m2, vezetői iroda (1 fő) 12,53 m2, mosoda, szárító, vasaló 11,38 m2, gondnoki helyiség 12 m2, közlekedő 7,44 m2, kazánhelyiség, hőközpont 13,74 m2, bejáró-szélfogó 6,37 m2, mosogató 5,4 m2, melegítőkonyha 17,61 m2, kocsimosó 6 m2, hulladéktároló 2,72 m2, raktár 8,1 m2 helyiségekből álló Idősek Otthona rendeltetésű épület (összesen 688,12 m2 hasznos alapterület) alakul ki.
Az építményre vonatkozóan az Építtető végleges építési engedéllyel rendelkezik. A nyertes ajánlattevő feladata a fenti építési munkákon kívül, - azokat megelőzően - az építési engedélyes tervdokumentáció és a végleges építési engedély alapulvételével az építészeti-kivitelezési tervdokumentáció elkészítése az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009 (IX.15.) Korm. rendelet IV. fejezetének (22. §-23.§) megfelelően. Az elkészült kiviteli tervdokumentációt az Építtető részére jóváhagyás céljából szakaszosan kell szolgáltatni, a kivitelezési munkálatok előrehaladásával párhuzamosan, arra figyelemmel, hogy az adott építési-kivitelezési munkafolyamat addig nem kezdhető meg, amíg az arra vonatkozó tervfejezetet, tervrészt Építtető nem hagyta jóvá.
A munkanemek részletes bemutatását a Közbeszerzési Dokumentum elválaszthatatlan részét képező műszaki leírás tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 199426430 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: „Új Idősek Otthona kialakítása Komádiban”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
További tárgyak:71240000-2
71321000-4
71334000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 4138 Komádi Fő u. 176., 232 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Komádi Városi Önkormányzat (4138 Komádi, Hősök tere 4.) Építtető a 4138 Komádi, Fő u. 176. szám alatti, 232 hrsz.-ú ingatlanon, a csatolt műszaki terveknek megfelelően, oldalhatáron álló beépítési mód szerinti, építési helyen belül, földszint szintszámú, 3,62 m építménymagasságú, 834,52 m2 beépített alapterületű Idősek otthona épület építését tervezi.
Az építési munkák alapján lakószoba (2 ágyas) 3,37 m2, lakószoba (2 ágyas) 13,37 m2, lakószoba (2 ágyas) 13,37 m2, lakószoba (2 ágyas) 13,37 m2, lakószoba (2 ágyas) 13,16 m2, lakószoba (2 ágyas) 13,37 m2, lakószoba (2 ágyas) 13,57 m2, lakószoba (2 ágyas) 13,37 m2, lakószoba (3 ágyas) 20,54 m2, lakószoba (3 ágyas) 19,22 m2, lakószoba (3 ágyas) 18,91 m2, akadálymentes fürdő 7,59 m2, akadálymentes fürdő 7,59 m2, mosdó 2,01 m2, ffi wc 1,79 m2, mosdó 2,01 m2, női wc 1,79 m2, közlekedő 58,1 m2, előtér 9,14 m2, lakószoba (2 ágyas) 14,99 m2, lakószoba (2 ágyas) 14,99 m2, lakószoba (2 ágyas) 14,99 m2, lakószoba (2 ágyas) 14,99 m2, lakószoba (2 ágyas) 18,83 m2, akadálymentes fürdő 9,14 m2, akadálymentes fürdő 9,15 m2, mosdó 2,01 m2, ffi wc 1,79 m2, mosdó 2,01 m2, női wc 1,79 m2, közlekedő 32,83 m2, előtér 9,14 m2, takarítóeszköz tároló 1,99 m2, étterem 33,99 m2, társalgó 25,96 m2, raktár 12,87 m2, orvosi rendelő 12,55 m2, nővérszoba 14,82 m2, öltöző 4,05 m2, zuhanyzó 1,78 m2, wc 1,93 m2, betegszoba 9,4 m2, fürdő 3,9 m2, közlekedő 8,43 m2, foglalkoztató 9,75 m2, látogatói helyiség/mentális gondozás 9 m2, teakonyha 12 m2, közlekedő 20,12 m2, vezetői iroda (1 fő) 12,53 m2, mosoda, szárító, vasaló 11,38 m2, gondnoki helyiség 12 m2, közlekedő 7,44 m2, kazánhelyiség, hőközpont 13,74 m2, bejáró-szélfogó 6,37 m2, mosogató 5,4 m2, melegítőkonyha 17,61 m2, kocsimosó 6 m2, hulladéktároló 2,72 m2, raktár 8,1 m2 helyiségekből álló Idősek Otthona rendeltetésű épület (összesen 688,12 m2 hasznos alapterület) alakul ki.
Az építményre vonatkozóan az Építtető végleges építési engedéllyel rendelkezik. A nyertes ajánlattevő feladata a fenti építési munkákon kívül, - azokat megelőzően - az építési engedélyes tervdokumentáció és a végleges építési engedély alapulvételével az építészeti-kivitelezési tervdokumentáció elkészítése az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009 (IX.15.) Korm. rendelet IV. fejezetének (22. §-23.§) megfelelően. Az elkészült kiviteli tervdokumentációt az Építtető részére jóváhagyás céljából szakaszosan kell szolgáltatni, a kivitelezési munkálatok előrehaladásával párhuzamosan, arra figyelemmel, hogy az adott építési-kivitelezési munkafolyamat addig nem kezdhető meg, amíg az arra vonatkozó tervfejezetet, tervrészt Építtető nem hagyta jóvá.

A munkanemek részletes bemutatását a Közbeszerzési Dokumentum elválaszthatatlan részét képező műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakember építési beruházások kivitelezésében szerzett szakmai tapasztalata (min. 24 hónap, max. 36 hónap) 15
2 Az M1) alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az É jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli tervezői többlet szakmai tapasztalata (min. 0 hónap max. 12 hónap 10
3 Kötelező 12 hónapon felül vállalt jótállás időtartama (hónapban) (min. 0 hónap, max. 12 hónap) 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (Ft-ban megadva) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
A II.1.5) és II.2.7) pont folytatása:
A kivitelezési tervdokumentáció leszállítása a szerződéskötéstől számított 120 nap, minden más tekintetben a munkaterület átadásától számított 12 hónap a teljesítési határidő.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: „Új Idősek Otthona kialakítása Komádiban”
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/05/14 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: DRYVIT PROFI Építőipari Szolgáltató Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_16610143
Postai cím: Karabély Utca 3. 11221/6
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4030
Ország: Magyarország
E-mail: info@dryvitprofi.hu
Telefon: +36 52782994
Internetcím(ek): (URL) www.dryvitprofi.hu
Fax: +36 52785091
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24880521209
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 199426430
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Fűtés-hűtés Víz-csatorna Gázellátás Légtechnika Elektromos energia-ellátás Tűzjelző Nővérhívó rendszer Zsaluzás és állványozás
Irtás, part, kert, föld- és sziklamunka Síkalapozás Helyszíni beton és vasbeton munka Szárazépítés Ácsmunka Vakolás és
rabicolás
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: DRYVIT PROFI Építőipari Szolgáltató Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_16610143
Postai cím: Karabély Utca 3. 11221/6
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4030
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24880521209

Hivatalos név: Épít-Takarít 2004 Bt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_12210190
Postai cím: Kolozsvár Utca 48/A
Város: Hajdúböszörmény
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4220
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22124801209

Hivatalos név: Anna 95 Építő és Kereskedelmi Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_84737333
Postai cím: Vadas Utca 11
Város: Hajdúhadház
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4242
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22865168209

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2020/04/21 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Ajánlatkérő az Ajánlattételi Felhívás V.2. pont 9. alpontja alapján előírta, hogy az eljárás bírálata során élni kíván a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdése szerinti lehetőséggel, ezért az eljárás bírálati szakaszában csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végezte el a bírálatot.
A fentiek miatt Ajánlatkérő az alábbi ajánlattevő ajánlatának bírálatát nem végezte el, annak érvényességét nem vizsgálta:
• ÉPÍT-TAKARÍT 2004 Bt., 4220 Hajdúböszörmény, Kolozsvár u. 48/a
• Anna 95 Építő és Kereskedelmi Betéti Társaság, 4242 Hajdúhadház Vadas utca 11.

Az eljárást javasoljuk eredményessé nyilvánítani, mivel a hitel és/vagy a saját költségvetési forrás elegendő pénzügyi fedezetet biztosít az ajánlati árra.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/19 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges