Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/97
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.05.20.
Iktatószám:8900/2020
CPV Kód:45210000-2
Ajánlatkérő:Bajna Község Önkormányzata
Teljesítés helye:2525 Bajna, Óvoda utca 16., hrsz: 140/8
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Mapex-Bau Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Bajna Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_90924440
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 1.
Város: Bajna
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2525
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pallagi Tibor polgármester
Telefon: +36 33506110
E-mail: bajna@bajna.hu
Fax: +36 33447114
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bajna.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.ekr.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Energetikai korszerűsítések Bajnán - megismételt
Hivatkozási szám: EKR001328552019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Óvoda épületének energetikai korszerűsítése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés helye: 2525 Bajna, Óvoda utca 16., hrsz: 140/8
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Fővállalkozói szerződés „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Bajnán a TOP-3.2.1-15-KO1-2016-00012 projekt keretében” megismételt eljárás
A tervezett fejlesztés a Bajna Község Önkormányzatának 100%-os tulajdonában lévő ingatlanokon valósul meg, 1. részben:

Óvoda 2525 Bajna Óvoda utca 16. Hrsz: 140/8 projektelem esetében
A tervezett fejlesztés Napközi Otthonos Óvoda projekt elem esetében: Az Óvoda épületének fenntartási költsége igen magas, amit az elavult fűtési rendszer okoz. Az épületben dolgozók komfortérzete rossz, a hűtési rendszere is rossz, elavult. Lapos tető szigetelése, kondenzációs gázkazán, acéllemezes lapradiátor termosztatikus szelepfejjel szerelve. Villamossági munkák elvégzése. Megújuló energiatermelés, hasznosítás.A részleteket a közbeszerzési dokumentumok mellékletét képező műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/11/04 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/05/15 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.2.1-15-KO1-2016-00012

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
05545 / 2020 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Óvoda épületének energetikai korszerűsítése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/03/25 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Mapex-Bau Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_85895296
Postai cím: Fekete Ferenc Utca 5.
Város: Nyergesújfalu
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2536
Ország: Magyarország
E-mail: mapexbau@mapexbau.hu
Telefon: +36 306319373
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 48786418
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés helye: 2525 Bajna, Óvoda utca 16., hrsz: 140/8
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Fővállalkozói szerződés „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Bajnán a TOP-3.2.1-15-KO1-2016-00012 projekt keretében” megismételt eljárás
A tervezett fejlesztés a Bajna Község Önkormányzatának 100%-os tulajdonában lévő ingatlanokon valósul meg, 1. részben:

Óvoda 2525 Bajna Óvoda utca 16. Hrsz: 140/8 projektelem esetében
A tervezett fejlesztés Napközi Otthonos Óvoda projekt elem esetében: Az Óvoda épületének fenntartási költsége igen magas, amit az elavult fűtési rendszer okoz. Az épületben dolgozók komfortérzete rossz, a hűtési rendszere is rossz, elavult. Lapos tető szigetelése, kondenzációs gázkazán, acéllemezes lapradiátor termosztatikus szelepfejjel szerelve. Villamossági munkák elvégzése. Megújuló energiatermelés, hasznosítás.A részleteket a közbeszerzési dokumentumok mellékletét képező műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2020/03/25 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/08/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 48786418
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Mapex-Bau Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_85895296
Postai cím: Fekete Ferenc Utca 5.
Város: Nyergesújfalu
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2536
Ország: Magyarország
E-mail: mapexbau@mapexbau.hu
Telefon: +36 306319373
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2020/05/11 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Ajánlatkérő a tárgyi közbeszerzési eljárást 2019. október 11. napján megküldött ajánlattételi felhívással indította meg. Az eljárás 1. részében egy darab ajánlat érkezett, amely bontására 2019. november 4. napján 12:00 órakor került sor.
Ajánlatkérő az eljárást a Kbt. 53. § (5) és (6) bekezdései alapján feltételes közbeszerzési eljárásként indította meg, figyelemmel arra, hogy többlet-támogatási igényt nyújt be. Az ajánlatkérő a többlet-támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekintette, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja. Ajánlatkérő a felhívás III.1.5) pontja alapján 100,000000%-ban a TOP-3.2.1-15-KO1-2016-00012 számú projekt forrásából finanszírozza.
A benyújtott ajánlat nettó 48 786 418 HUF volt, az Ajánlatkérő rendelkezésére álló fedezet összege az eljárás megindításakor pedig nettó 40 779 351 HUF volt. A fedezet és az egyetlen benyújtott és egyben érvényes ajánlattevő ajánlati ára között nettó 8 007 067‬ HUF volt a különbség, amely vonatkozásában az Ajánlatkérőnek szükséges volt többlet-forrásra.
Ajánlatkérő az eljárás eredményessége érdekében az ajánlati kötöttség 2020. március 3. napjáig történő fenntartására kérte az ajánlattevőt.
Ajánlatkérő korábban döntést hozott róla, hogy a pótfedezet összegére hitelt vesz fel, hogy a hiányzó összeget finanszírozni tudja. Ajánlatkérő az eljárást mindenképpen eredményes eljárásként kívánta lezárni, azonban a meghosszabbított ajánlati kötöttség lejártáig a hitelkérelem elbírálására, illetve a fedezet pótlására nem került sor, ennek megfelelően az eljárás 1. részének eredményéről való döntést csak 2020. március 2. napján tudta meghozni, majd az összegezést az ajánlatok elbírálásáról haladéktalanul, 2020. március 3. napján megküldte az ajánlattevő részére.
Figyelemmel a jelen módosítás aláírásakor is hatályban lévő, a COVID-19 vírus miatti és a 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre, illetve a vírus akadályozását is elősegítő, a Kormány által bevezetett rendelkezésekre (kijárási korlátozás), a Felek a szerződést 2020. március 25. napján írták alá.
Vállalkozó a munkaterületet 2020. április 6. napján vette birtokba és a teljesítést haladéktalanul meg is kezdte. A Vállalkozó 2020. április 27. napján akadályt közölt a Megrendelővel, amelyben a jelenleg is fenn álló veszélyhelyzetre hivatkozással kéri a Szerződés teljesítési határidejének 2020. augusztus 31. napjáig történő meghosszabbítását, az alábbiakra tekintettel:
A járvány több szempontból is hátrányos helyzetbe kerítette többek között az építőipari vállalkozásokat is;
- ugyanis az iskolák, és óvodák szüneteltetése miatt vállalkozásunk csökkent munkaidővel, és létszámmal kénytelen dolgozni,
- a munkálatokban részt vevő alvállalkozók szintén csökkentett munkaidővel és létszámmal tudnak csak dolgozni,
- néhány, igen jelentős építőipari anyagot - pl. napelem és szükséges tartozékai, fűtési rendszerek, stb. - nem lehetséges határidőn belül beszerezni, mert az építőipari anyagokkal kereskedő vállalkozásokat szintén érinti a munkavállalók csökkentett munkaideje és létszáma; valamint az építőipari anyagok egy részét külföldről - nagy részét Kínából - szerzik be, melyeknek beérkezési határideje nagyon bizonytalan.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Lsd. VI.2.1) pontban írt okokat
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 48786418 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 48786418 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A szerződés-módosítás jogalapjának vizsgálata.
a) A Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjában meghatározott első feltétel (ca) pont), azaz, hogy a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre.
Ajánlatkérő a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdése alapján a jelen eljárás becsült értékének meghatározásához tervezői költségbecslést készített, amely alapján a jelen eljárás becsült értéke nettó 40 779 351,- Ft-ban került meghatározásra.
A becsült érték alapján Ajánlatkérő a jelen eljárást az alapján indította meg, hogy a beérkező árajánlatok ehhez közelítő értékben kerülnek majd benyújtásra.
Fentiekkel ellentétben a legjobb ár-érték arányú ajánlat is nettó 48 786 418,-‬ HUF volt, amely meghaladta az Ajánlatkérő rendelkezésére álló fedezet összegét. Figyelemmel arra, hogy Ajánlatkérőnek kiemelt érdeke fűződik az eljárásban meghatározott építmény korszerűsítéséhez (figyelemmel az épület rendeltetésére és hogy az eljárás már egy megismételt eljárás volt), Ajánlatkérő az eljárást mindenképpen eredményes eljárásként kívánta lezárni. A fedezet pótlása iránti eljárás – Ajánlatkérőnek, illetve a Vállalkozónak fel nem róható okokból - elhúzódott, ezért az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés csak 2020. március 3. napján kerülhetett kiküldésre az ajánlattevő részére. A Szerződés megkötésére – figyelemmel a jelenleg hatályban lévő veszélyhelyzetet is – 2020. március 25. napján kerülhetett sor.
Az Ajánlatkérő a fedezeti összeg pótlásának ilyen hosszan való elhúzódását, továbbá a veszélyhelyzet miatt az egyes építőipari kivitelezési idejének meghosszabbodását nem láthatta előre, a vis maior helyzet az eljárás megindításakor nem volt előre látható, sem Megrendelőnek, sem pedig Vállalkozónak fel nem róható.
Fenti körülmények egymással összefüggnek, az Ajánlatkérő által előre nem látható körülmények miatt váltak szükségessé.
b) A Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjában meghatározott második feltétel (cb) pont), azaz, hogy a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét.
A teljesítési határidő módosítása a szerződés általános jellegére nincs befolyással.
c) A Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjában meghatározott harmadik feltétel (cc) pont), azaz, hogy az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át.
A módosítás indokolása
Ajánlatkérő a Szerződés 2020. május 15. napjáig történő teljesítési határideje esetében 6 hónapos teljesítési határidővel kalkulált, figyelemmel az alábbiakra. Ajánlatkérő a felhívás 2019. október 11. napján küldte meg az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők részére. Az ajánlatok bontására 2019. november 4. napján került sor. Ajánlatkérő a Szerződés megkötésének dátumát 2019. november közepére kalkulálta. A Megrendelőnek a projekt megvalósításához kiemelt érdeke fűződött, hiszen a projekt egy óvoda-felújításhoz, mint az Önkormányzat alapellátási feladatait ellátó épülethez kapcsolódik, ezért a Megrendelő az eljárást mindenképpen eredményesen szerette volna lefolytatni, figyelemmel arra is, hogy az eljárás egy megismételt eljárás volt. Az eljárás a Kbt. 53. § (5) és (6) bekezdései alapján feltételes eljárásként került megindításra. Az Ajánlatkérő a többlet-forrás pótlásáról haladéktalanul intézkedett, azonban annak elbírálására a meghosszabbított ajánlati kötöttség lejártáig nem került sor, így az eljárás 1. részének eredményét 2020. március 3. napjáig ki kellett hirdetni, hogy az eredményesen zárulhasson le.
A Szerződés megkötésére 2020. március 25. napján került sor, így a teljesítés ideje (2020. május 15. napjáig) 51 naptári nap, amely a korábban meghatározott 6 hónaphoz képest jóval kevesebb teljesítési határidőt jelent.
Fentiek alapján a Vállalkozó általi akadályközlés alapján, továbbá az általa meghatározott, 3,5 hónapos határidő hosszabbítási kérelem (2020. május 15. napjáról 2020. augusztus 31. napjáig) arányos, a korábbi 6 hónapos teljesítési határidővel is arányban áll, így a módosítással az eredeti teljesítési határidő (6 hónap), nem módosul. Jelen módosítással a teljesítés 5,5 hónapot vesz igénybe.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/19 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben