Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/98
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.05.21.
Iktatószám:8912/2020
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:5600 Békéscsaba, Gyulai út 61/2. (1498/31, 1512/5. hrsz.);5600 Békéscsaba, Gyulai út 61/2. (1498/31, 1512/5, 1503/1, 1503/2, 1503/3, 1506/2. hrsz.);5600 Békéscsaba, Gyulai út 61/2. (1506/2 hrsz.)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:KOLÉNER Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság;KOLÉNER Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91669245
Postai cím: Szent István tér 7.
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Csavanyák Rita
Telefon: +36 66241782
E-mail: csavanyak.rita@bcsvarosfejlesztes.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bekescsaba.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bekescsaba.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: MVP CsabaPark játszótér,kerítés,világítás
Hivatkozási szám: EKR000981402019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1. rész: „A Modern Városok Program keretében a békéscsabai CsabaPark Gasztronómiai és Élménypark további fejlesztése című (Iktatószám: GF/SZKF/1030/6/2017.) projekt keretében az Óriások konyhája tematikus park és Kolbász tematikájú játszópark fejlesztése vállalkozási szerződés keretében”
A kivitelezés során elvégzendő főbb feladatok:
„Óriások konyhája tematikus park és Kolbász tematikájú játszópark fejlesztése” építés-kivitelezése során elvégzendő főbb kivitelezési feladatok:
I. Óriások konyhája tematikus játszópark fejlesztése:
Korábban a CsabaPark I. ütemében épített „Óriások konyhája” tematikus játszópark további elemekkel történő bővítése az alábbiak szerint.
Kolbászkapu bejárat megépítése
A tematikus park két irányból megközelíthető a gabonamúzeum, illetve a kolbászudvar irányából. Minkét helyen egységes faragott kapumotívum tervezett, amelyből a kolbászudvar felőli rész el is készült, a jelen fejlesztési ütem tárgya a gabonamúzeum felőli kolbászkapu és kerítés megépítése a kiviteli tervekben megadottak szerint. A kapunak a korábbi ütemekben épülthöz illeszkednie kell, ahhoz hasonló megjelenés biztosítása szükséges. A kapu méretei: magassága: 4,25 m, szélesége: 4 m, a mellette lévő kialakítandó kerítés méretei: magasság: 1 méter, hosszúság (két oldalon oldalanként): 3-3 m.
„Három kívánság mese” szobor felújítása
A faszobor talapzatról történő eltávolítása gombafertőzések kitisztítása, korhadt részek eltávolítása szükség szerint szakszerű pótlása, nagynyomású telítéssel a fa konzerválása, újrafestése és visszahelyezése a talapzatra.
Játszóelemek telepítése
A korábban kialakított tematikus park meghatározott pontjain új játszóelemek kerülnek elhelyezésre, amelyeknek anyaghasználatban és színben illeszkednie kell a meglévő játszóelemekhez, ennek tematikus kiegészítést és színezésének részleteit tervezővel jóvá kell hagyatni.
Egyéb felszerelési tárgyak telepítése:Pad, asztal, hulladékgyűjtő kosár, információs táblák telepítése a kiviteli tervekben meghatározott helyen és műszaki tartalom figyelembevételével.
II. Terülj-terülj asztalkám tematikus játszótér bővítése (Körte sor):
A korábban a CsabaPark III. ütemében (CsabaPark fejlesztése a Zöld város program keretén belül) a park Körte sori oldalán épített játszótér további elemekkel történő bővítése az alábbiak szerint:
Új játszóelemek építése
2. rész: „A Modern Városok Program keretében a békéscsabai CsabaPark Gasztronómiai és Élménypark további fejlesztése című (Iktatószám: GF/SZKF/1030/6/2017.) projekt keretében biztonságtechnikai rendszer kiépítése, bővítése, valamint kerítés építés vállalkozási szerződés keretében”
I. Kerítések építése
A Parkerdő területének teljes körbekerítése tervezett részben új kerítésszakaszok és a meglévő kerítések javításával, a szükséges helyeken kapuk létesítésével a kiviteli terv szerint.
Kerítések tervezett mennyiségi adatai:
Tervezett teljes hossza: 2.242 m (tervezett magassága: 1,75 m)
Tervezett oszlopok mennyisége: 958 db
Tervezett kapuk száma: 9 db (méretek: a kapuk különböző méretekben készülnek, amelyeknek a szélessége: 2,4 m-5,6 m-ig, magassága:1,98 m - 2,75 m-ig terjed).
II. Kamerarendszer telepítése
A Park területén 7 db új térfigyelő kamera telepítése fog megvalósulni. Az IP kamerák és az adatátviteli pont között az adatátvitel TCP/IP alapon működik. Az adatátviteli eszközök táplálására szükséges 230 V a térvilágítási hálózatokról biztosítandó.
A térfigyelő rendszer elemei:
- 4 MP WDR Darkfighter motoros zoom EXIR Smart (2.8-12 mm) 5 db
- 4 MP EXIR IP PTZ dómkamera, 25x zoom, 12 VDC/PoE+ 2 db
- Kapcsolószekrény 5 db
- Mikrohullámú egység 1 pár
3. rész: „A Modern Városok Program keretében a békéscsabai CsabaPark Gasztronómiai és Élménypark további fejlesztése című (Iktatószám: GF/SZKF/1030/6/2017.) projekt keretében külső parkoló térvilágítás fejlesztése vállalkozási szerződés keretében”
„CsabaPark meglévő külső parkolónál térvilágítás fejlesztése” építés-kivitelezése során elvégzendő főbb kivitelezési feladatok:
I. Meglévő parkoló és bekötő út térvilágításának kiépítése
A tervezett világítási hálózat részére a meglévő nátriumlámpás térvilágítás végoszlopától indul a csatlakozás földkábellel. A tervezett LED fényforrással szerelt lámpatestek 10 m magas kúpos acél oszlopokon lesznek telepítve, a kiviteli tervek szerinti kiosztásban.
A meglévő útburkolatok alatt irányított fúrással 090 mm KPE védőcső behúzása szükséges a világítási földkábel részére.
A földkábeleket a kiviteli terv szerinti nyomvonalon 0,7-1,2 m mély kábelárokba kell fektetni. A tervezett kábeleket a teljes nyomvonalon védőcsőbe kell húzni. Telepítendő LED-es lámpatestek száma: 9 db.
Az üzembe helyezés előtt el kell végezni a vonatkozó szabványok szerinti érintésvédelmi, kábel szigetelésmérési, stb. méréseket és csak kielégítő mérési eredmények esetén szabad a villamos berendezéseket üzembe helyezni.
(...........) (karakterkorlát miatt további információ a közbeszerzési dokumentáció alatt feltöltött dokumentumokban)
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 100274280 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Játszóterek
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 37535200-9
További tárgyak:45000000-7
45236210-5
45342000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: 5600 Békéscsaba, Gyulai út 61/2. (1498/31, 1512/5. hrsz.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Békéscsaba Gyulai út 61/2. szám alatti, 1498/31, 1512/5, 1503/1, 1503/2, 1503/3, 1506/2. helyrajzi számú telkén már meglévő létesítmények fejlesztése, bővítése a következők szerint: „Óriások konyhája tematikus park és Kolbász tematikájú játszópark fejlesztése”.Az építési munkahely megjelölése:Békéscsaba, 1498/31, 1512/5. hrsz.
A telek tervezett beépítésére vonatkozó jellemző adatok:a fejlesztéssel érintett telkek területe:1498/31.: 19 ha 3.824m2.,1512/5.: 24 ha 2.366 m2.
A kivitelezés során elvégzendő főbb feladatok:
I. Óriások konyhája tematikus játszópark fejlesztése:
Korábban a CsabaPark I. ütemében épített „Óriások konyhája” tematikus játszópark további elemekkel történő bővítése az alábbiak szerint.
Kolbászkapu bejárat megépítése:A tematikus park két irányból megközelíthető a gabonamúzeum, illetve a kolbászudvar irányából. Minkét helyen egységes faragott kapumotívum tervezett, amelyből a kolbászudvar felőli rész el is készült, a jelen fejlesztési ütem tárgya a gabonamúzeum felőli kolbászkapu és kerítés megépítése a kiviteli tervekben megadottak szerint. A kapunak a korábbi ütemekben épülthöz illeszkednie kell, ahhoz hasonló megjelenés biztosítása szükséges. A kapu méretei: magassága: 4,25 m, szélessége:4 m, a mellette lévő kialakítandó kerítés méretei: magasság: 1 méter, hosszúság (két oldalon oldalanként): 3-3 m.
„Három kívánság mese” szobor felújítása:A faszobor talapzatról történő eltávolítása gombafertőzések kitisztítása, korhadt részek eltávolítása szükség szerint szakszerű pótlása, nagynyomású telítéssel a fa konzerválása, újrafestése és visszahelyezése a talapzatra.
Játszóelemek telepítése:A korábban kialakított tematikus park meghatározott pontjain új játszóelemek kerülnek elhelyezésre, amelyeknek anyaghasználatban és színben illeszkednie kell a meglévő játszóelemekhez, ennek tematikus kiegészítést és színezésének részleteit tervezővel jóvá kell hagyatni.
1.Kolbásztorony- és mászóka játszóelem építése:Kolbásztorony és mászóka kötélhálóval, egyedi tematikus kiegészítésekkel. A kiviteli tervben tervezett eszköz telepítése, amelynek anyaghasználatában és színében illeszkednie kell a meglevő játszóelemekhez. Méretei: hosszúsága: 9,63 m, magassága: 1, 3 m. Ütéscsillapító felület kialakítása: 54 m2-en.
2.Kolbászos mászósuli egyedi tematikus kiegészítésekkel:A kiviteli tervben tervezett eszköz telepítése, amelynek anyaghasználatában és színében illeszkednie kell a meglevő játszóelemekhez. Méretei: hosszúsága: 9,4 m, szélessége: 0,9 m. Ütéscsillapító felület kialakítása: 55 m2-en.
3.Fészekhinta – ollós hintaállvánnyal – telepítése:A kiviteli tervben tervezett eszköz telepítése, amelynek anyaghasználatában és színében illeszkednie kell a meglevő játszóelemekhez. Méretei: hosszúsága: 2,2 m, szélessége: 3,6 m, magassága: 2,9 m. Ütéscsillapító felület kialakítása: 28 m2-en.
4.Billegő labirintus:A kiviteli tervben tervezett eszköz telepítése, amelynek anyaghasználatában és színében illeszkednie kell a meglevő játszóelemekhez. Méretei: hosszúsága: 0,8 m, szélessége: 0,8 m. Ütéscsillapító felület kialakítása: 11 m2-en.
Egyéb felszerelési tárgyak telepítése a kiviteli tervekben meghatározott helyen és műszaki tartalom figyelembevételével.
1. Vágódeszka asztal-pad (2 db)
A korábbiakban kialakított asztalhoz hasonló kivitelben, a kiviteli tervekben meghatározott műszaki tartalom figyelembevételével. Az eszköznek anyaghasználatában és színében illeszkednie kell a meglevő játszóelemekhez. Méretei: hosszúság: 1,8 m, szélesség: 2,27 m, magasság: 0,75 m.
2. Bödön hulladékgyűjtő (2 db)
Akác oszlopra rögzített horganyzott acéllemezből készült hulladék gyűjtő nyitható fedéllel. Méretek: akác oszlop: 1,1 m, hulladékgyűjtő „bödön”: 40 cm x 50 cm.
3. Faragott fa ülőke (6 db)
A korábbiakban kialakított ülőkékhez hasonló kivitelben, a kiviteli tervekben meghatározott helyen és műszaki tartalom figyelembevételével. Az eszköznek anyaghasználatában és színében illeszkednie kell a meglevő játszóelemekhez. Méretek: magasság: 45 cm, szélesség: 42 cm.
II. Terülj-terülj asztalkám tematikus játszótér bővítése (Körte sor):
A korábban a CsabaPark III. ütemében (CsabaPark fejlesztése a Zöld város program keretén belül) a park Körte sori oldalán épített játszótér további elemekkel történő bővítése az alábbiak szerint:
Új játszóelemek építése:
1. Fakanalas gumilap ugráló
A kiviteli tervben tervezett eszköz telepítése, amelynek anyaghasználatában és színében illeszkednie kell a már meglévő játszóelemekhez. Méretei: hosszúsága: 7,9 m, szélessége: 1,6 m. Ütéscsillapító felület kialakítása: 47 m2-en.
2. Kolbászos napraforgó
A kiviteli tervben tervezett eszköz telepítése, amelynek anyaghasználatában és színében illeszkednie kell a már meglévő játszóelemekhez. Méretei: átmérője: 2,1 m. Ütéscsillapító felület kialakítása: 51,5 m2-en.
3. Pincéres drótkötélpálya
A kiviteli tervben tervezett eszköz telepítése, amelynek anyaghasználatában és színében illeszkednie kell a már meglévő játszóelemekhez. Méretei: hosszúsága: 25 m, szélessége: 5,1 m, magassága: 4,4 m. Ütéscsillapító felület kialakítása: 99 m2-en.
4. Csabai retro kolbászbolyongó
Hatalmas méretű címkézett csabai kolbászok bolyongó labirintusa a tekergő útvonal mentén, a kiviteli tervekben megadott műszaki tartalom figyelembevételével.
5. Játszótéri egyedi kerítés
Játszótéri egyedi kerítés kialakítása a kiviteli tervekben meghatározott műszaki tartalom figyelembevételével. Tölgyfa oszlopok 2 m-ként, szélezetlen tölgyfa deszkázattal. A kerítés méretei: hosszúság: 277 méter, magasság: 1 méter 10 méterenként fűrészelt faragott háziállat sziluett elhelyezése színes festéssel.
6. Játszótéri egyedi kerítésen be- és kijárat kialakítása (2 db)
Játszótéri egyedi kerítésen a bejárattól 5-5 m-re egyedi színre festett tematikus figurák elhelyezése. Az egyedi kapuzat méretei: magasság: 3,02 m, szélesség: 2,11 m. A kapuzat nyílásába faragott, színezett tematikus figurák elhelyezése........ (karakterkorlát miatt tov. inf. a közb. dok. alatt feltöltött dokumentumokban.)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1) Az ajánlatkérő által előírt kötelező jótálláson túl vállalt jótállás időtartama hónapokban meghatározva (max. 24 hónap)  10
2 2) Hátrányos helyzetű munkavállaló alkalmazása (fő)  10
3 3) Az M.1.1. alkalmassági követelmény kapcsán bemutatott szakember többlet szakmai gyakorlati ideje (max. 36 hónap)  10
  Költség szempont –
x Ár szempont – 4) Nettó ajánlati ár (Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Támogató Okirat iktatószáma: GF/SZKF/1030/6/2017
Részletes, bővebb információ a feltöltött dokumentumokban.

II.2.1)
Elnevezés: Biztonságtechnika, kerítésépítés
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 35125300-2
További tárgyak:45000000-7
45342000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: 5600 Békéscsaba, Gyulai út 61/2. (1498/31, 1512/5, 1503/1, 1503/2, 1503/3, 1506/2. hrsz.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A jelen közbeszerzési dokumentáció szerint megvalósítandó építési beruházás a GF/SZKF/1030/6/2017. támogatói okirat számú, „CsabaPark Gasztronómiai és Élménypark további fejlesztése” című projekt része. A projekt támogatói okiratába és annak kapcsolódó dokumentumaiba foglalt szabályok és feltételek betartása a megvalósításban résztvevőkre kötelező.
1. Alapadatok, okiratok:
1.1. Az építési beruházást képező építmény, építési tevékenység jellemző adatai:
1.1.1. Az építmény, építési tevékenység előírások szerinti szabatos megnevezése:
Békéscsaba Gyulai út 61/2. szám alatti, 1498/31, 1512/5, 1503/1, 1503/2, 1503/3, 1506/2. helyrajzi számú telkén már meglévő létesítmények fejlesztése, bővítése a következők szerint: Biztonságtechnikai rendszer kiépítése-bővítése, kerítés építés.”
1.1.2. Az építési munkahely megjelölése:
Békéscsaba, 1498/31, 1512/5, 1503/1, 1503/2, 1503/3, 1506/2. hrsz.
1.1.3. Az építmény, az építési tevékenység meghatározó paraméterei:
A telek tervezett beépítésére vonatkozó jellemző adatok:
• a fejlesztéssel érintett telkek területe: 1498/31.: 19 ha 3.824 m2;
1512/5.: 24 ha 2.366 m2;
1503/1.: 1.220 m2;
1503/2.: 1 ha 3.000 m2;
1503/3.: 7 ha 320 m2;
1506/2.: 1 ha 3.119 m2.
2. Közbeszerzési műszaki leírás:
2.1. Az építési munka általános leírása:
A kivitelezés során elvégzendő főbb feladatok:
I. Kerítések építése
A Parkerdő területének teljes körbekerítése tervezett részben új kerítésszakaszok és a meglévő kerítések javításával, a szükséges helyeken kapuk létesítésével a kiviteli terv szerint.
Kerítések tervezett mennyiségi adatai:
Tervezett teljes hossza: 2.242 m (tervezett magassága: 1,75 m)
Tervezett oszlopok mennyisége: 958 db
Tervezett kapuk száma: 9 db (méretek: a kapuk különböző méretekben készülnek, amelyeknek a szélessége: 2,4 m-5,6 m-ig, magassága:1,98 m - 2,75 m-ig terjed).
Alapozás: A kerítés oszlopok 80 cm mélységű d=25 cm-es beton alaptestbe kerülnek rögzítésre.
Kerítés mezők: Nylofor 3D típusú 2500 mm széles tűzihorganyzott acél kerítéstábla, RAL 6005 (zöld) színű poliészter bevonattal.
Kerítés oszlopok: 60x40 mm keresztmetszetű 2400 mm magas tűzihorganyzott acél oszlop, RAL 6005 poliészter bevonattal, melyet azonos színű műanyag zárósapka fed le.
Kapuk: Egyedi – kapunként különböző – kapuszerkezetek kerülnek kialakításra tűzihorganyzott zártszelvény oszloppal, zár- és kitámasztó szerkezetekkel, a kapu mezőiben deszkaburkolattal tervezettek.
II. Kamerarendszer telepítése
A Park területén 7 db új térfigyelő kamera telepítése fog megvalósulni. Az IP kamerák és az adatátviteli pont között az adatátvitel TCP/IP alapon működik. Az adatátviteli eszközök táplálására szükséges 230 V a térvilágítási hálózatokról biztosítandó.
A térfigyelő rendszer elemei:
- 4 MP WDR Darkfighter motoros zoom EXIR Smart (2.8-12 mm) 5 db
- 4 MP EXIR IP PTZ dómkamera, 25x zoom, 12 VDC/PoE+ 2 db
- Kapcsolószekrény 5 db
- Mikrohullámú egység 1 pár
Adatátviteli pont:
A rendszer a városi térfigyelő szerverrel a jelenlegi rendezvénycsarnokban működő rendszer hálózatán keresztül csatlakozik.
........ (karakterkorlát miatt további információ a közbeszerzési dokumentáció alatt feltöltött dokumentumokban)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1) Az ajánlatkérő által előírt kötelező jótálláson túl vállalt jótállás időtartama hónapokban meghatározva (max. 24 hónap)  10
2 2) Hátrányos helyzetű munkavállaló alkalmazása (fő)  10
3 3) Az M.1.1. alkalmassági követelmény kapcsán bemutatott szakember többlet szakmai gyakorlati ideje (max. 36 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – 4) Nettó ajánlati ár (Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Támogató Okirat iktatószáma: GF/SZKF/1030/6/2017
Részletes, bővebb információ a feltöltött dokumentumokban.

II.2.1)
Elnevezés: Parkoló, világítás
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34928500-3
További tárgyak:45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: 5600 Békéscsaba, Gyulai út 61/2. (1506/2 hrsz.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A jelen közbeszerzési dokumentáció szerint megvalósítandó építési beruházás a GF/SZKF/1030/6/2017. támogatói okirat számú, „CsabaPark Gasztronómiai és Élménypark további fejlesztése” című projekt része. A projekt támogatói okiratába és annak kapcsolódó dokumentumaiba foglalt szabályok és feltételek betartása a megvalósításban résztvevőkre kötelező.
1. Alapadatok, okiratok:
1.1. Az építési beruházást képező építmény, építési tevékenység jellemző adatai:
1.1.1. Az építmény, építési tevékenység előírások szerinti szabatos megnevezése:
Békéscsaba Gyulai út 61/2. szám alatti, 1506/2. helyrajzi számú telkén már meglévő létesítmények fejlesztése, bővítése a következők szerint: „CsabaPark külső parkolónál térvilágítás fejlesztése.”
1.1.2. Az építési munkahely megjelölése:
Békéscsaba, 1506/2. hrsz.
1.1.3. Az építmény, az építési tevékenység meghatározó paraméterei:
A telek tervezett beépítésére vonatkozó jellemző adatok:
• a fejlesztéssel érintett telkek területe: 1506/2.: 1 ha 3.119 m2.
1.2. Előzmény okiratok:
1.2.1. Jogerős, végrehajtható és hatályos építési (létesítési) engedélyek:
A tervezett fejlesztések nem engedélykötelesek.
1.2.2. Felmentések, valamint eltérési engedélyek:
Felmentések és eltérési engedélyek szükségessége nem merül fel.
Az ajánlatkérő által meghatározott különleges követelmények, körülmények, szolgáltatások:
1.2.3. Az építési tevékenységet befolyásoló, átlagostól eltérő körülmények és környezeti tényezők:
• A CsabaPark belső útjaira vonatkozóan az esetleges forgalomkorlátozásokra a kivitelezőnek kell tervet készíteni, amelynek költségeit az ajánlatnak tartalmaznia kell. A terveket a CsabaPark üzemeltetőjével jóvá kell hagyatni, a kivitelezés csak azt követően történhet.
• A kivitelező tevékenységét szükség esetén össze kell hangolni a területen, illetve a térségben folyó egyéb önkormányzati beruházásokkal.
• Az ajánlattevő (kivitelező) köteles – szükség esetén – a fejlesztéshez kapcsolódó közműszolgáltatót, vagy azok alvállalkozóit a munkaterületre beengedni, azokkal együttműködni.
• Amennyiben releváns, a kiviteli tervekben és az építési engedélyekben részletezett szakhatósági, tulajdonosi, út- és közműkezelők előírásait be kell tartani, és kivitelező felelőssége adott esetben, hogy a kivitelezési időszakban az érintett közműszolgáltatók hatályos nyilatkozata rendelkezésre álljon.
• A projekt támogatói okiratában előírt követelmények teljesítése kötelező.
• Kivitelező számára a mellékelt helyszínrajzon feltüntetett munkaterületet adja rendelkezésre Ajánlatkérő. A kivitelezési munka műszaki átadás-átvételével egyidejűleg kivitelező köteles az általa használt, be nem épített munkaterületet eredeti állapotával megegyező állapotban visszaadni.
• A beruházással érintett terület elhelyezkedése, jellege miatt az ajánlattevőnek különös figyelmet kell fordítania a munkagépek, eszközök őrzésére, valamint a munkaterületen, illetve környezetében lévő erdőterület védelmére. Felvonulási területként, illetve anyagtárolásra csak az erdőterületből kivont területrészek használhatók.
• A kivitelező köteles, a tevékenységét a környezet szennyezését kizáró módon végezni, a vonatkozó előírásoknak megfelelően a keletkező hulladékok gyűjtéséről, annak engedéllyel rendelkező lerakóba, vagy ártalmatlanítóba történő szállíttatásáról folyamatosan gondoskodni. A kivitelezés során a környezeti tényezők által okozott káros környezeti hatások /környezetszennyezés/ megelőzésére, csökkentésére, vagy szabályozott szinten tartására szükséges kidolgozni olyan módszereket, vagy olyan eljárásokat, amelyek a környezet károsítását megakadályozzák. Az építési tevékenység során esetlegesen bekövetkező környezet károsítását a legjobb technika alkalmazásával a lehető legkisebb mértékűre kell csökkenteni. Nyertes Ajánlattevő a szerződéskötéshez köteles benyújtani az általa alkalmazott környezetvédelmi intézkedési rendszer dokumentumát.
• A kivitelező fentiekkel kapcsolatos tevékenységének költségeit az ajánlatában szerepeltetni kell.
1.2.4. A megbízó által nyújtott szolgáltatások:
Ajánlatkérő a jelen közbeszerzési dokumentáció részét képező kiviteli terveket 1 elektronikus példányon felül további 2 nyomtatott példányban biztosítja kivitelező számára.
Az építési területen kívüli közterület elfoglalására, külön kérelemre engedélyezett módon van lehetőség.
2. Közbeszerzési műszaki leírás:
2.1. Az építési munka általános leírása:
A kivitelezés során elvégzendő főbb feladatok:
„CsabaPark meglévő külső parkolónál térvilágítás fejlesztése” építés-kivitelezése során elvégzendő főbb kivitelezési feladatok:
I. Meglévő parkoló és bekötő út térvilágításának kiépítése
A tervezett világítási hálózat részére a meglévő nátriumlámpás térvilágítás végoszlopától indul a csatlakozás földkábellel. A tervezett LED fényforrással szerelt lámpatestek 10 m magas kúpos acél oszlopokon lesznek telepítve, a kiviteli tervek szerinti kiosztásban.
A meglévő útburkolatok alatt irányított fúrással 090 mm KPE védőcső behúzása szükséges a világítási földkábel részére.
A földkábeleket a kiviteli terv szerinti nyomvonalon 0,7-1,2 m mély kábelárokba kell fektetni. A tervezett kábeleket a teljes nyomvonalon védőcsőbe kell húzni. Telepítendő LED-es lámpatestek száma: 9 db.
Az üzembe helyezés előtt el kell végezni a vonatkozó szabványok szerinti érintésvédelmi, kábel szigetelésmérési, stb. méréseket és csak kielégítő mérési eredmények esetén szabad a villamos berendezéseket üzembe helyezni.
....... (karakterkorlát miatt további információ a közbeszerzési dokumentáció alatt feltöltött dokumentumokban)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1) Az ajánlatkérő által előírt kötelező jótálláson túl vállalt jótállás időtartama hónapokban meghatározva (max. 24 hónap)  10
2 2) Hátrányos helyzetű munkavállaló alkalmazása (fő)  10
3 3) Az M.1.1. alkalmassági követelmény kapcsán bemutatott szakember többlet szakmai gyakorlati ideje (max. 36 hónap)  10
  Költség szempont –
x Ár szempont – 4) Nettó ajánlati ár (Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Támogató Okirat iktatószáma: GF/SZKF/1030/6/2017
Részletes, bővebb információ a feltöltött dokumentumokban.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Játszóterek
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/05/14 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: KOLÉNER Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_36621125
Postai cím: Földvári Utca 31
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5600
Ország: Magyarország
E-mail: kolener.kft@gmail.com
Telefon: +36 7054069696
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22779391204
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 26251410
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 34140800
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: - MV-M szerinti felelős műszaki vezetés
- Kertészeti munkák részmunkái
- Szabadtéri, szabadidő és sportlétesítmények telepítésének részmunkái
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Nagy Akantusz Építőipari és Kereskedelmi Szolgáltaó Kft.l
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_92375846
Postai cím: Stark Adolf Utca 9.
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5600
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11050669204

Hivatalos név: KOLÉNER Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_36621125
Postai cím: Földvári Utca 31
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5600
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22779391204

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Biztonságtechnika, kerítésépítés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/05/14 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: KOLÉNER Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_36621125
Postai cím: Földvári Utca 31
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5600
Ország: Magyarország
E-mail: kolener.kft@gmail.com
Telefon: +36 7054069696
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22779391204
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 55051686
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 66133480
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: - MV-M szerinti felelős műszaki vezetés
- Kerítés építésének részmunkái
- Gyengeáramú munkák
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Nagy Akantusz Építőipari és Kereskedelmi Szolgáltaó Kft.l
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_92375846
Postai cím: Stark Adolf Utca 9.
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5600
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11050669204

Hivatalos név: KOLÉNER Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_36621125
Postai cím: Földvári Utca 31
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5600
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22779391204

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: Parkoló, világítás
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: „A Modern Városok Program keretében a békéscsabai CsabaPark Gasztronómiai és Élménypark további fejlesztése című (Iktatószám: GF/SZKF/1030/6/2017.) projekt keretében az Óriások konyhája tematikus park és Kolbász tematikájú játszópark fejlesztése, biztonságtechnika kiépítése, kerítés építés, külső parkoló térvilágítás fejlesztése vállalkozási szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás 3. része vonatkozásában a döntéshozó eredménytelennek minősítette a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján, tekintettel arra, hogy a rendelkezésre álló fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Nagy Akantusz Építőipari és Kereskedelmi Szolgáltaó Kft.l
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_92375846
Postai cím: Stark Adolf Utca 9.
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5600
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11050669204

Hivatalos név: KOLÉNER Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_36621125
Postai cím: Földvári Utca 31
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5600
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22779391204

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/07/30 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/18 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges