Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/98
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.05.21.
Iktatószám:8928/2020
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Pécs, Bittner Alajos út 80., 38686 helyrajzi szám
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Szabadi és Társa Kereskedelmi és Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_52849840
Postai cím: Széchenyi tér 1.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7621
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Eötvös Gábor
Telefon: +36 72514802
E-mail: kozbeszerzes@pvfzrt.hu
Fax: +36 72514810
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.gov.pecs.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.gov.pecs.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Rendelő kialakítása Hirden, felújítása Pécsen
Hivatkozási szám: EKR000274762019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Bittner Alajos út 80. alatti rendelő felújítása
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: Pécs, Bittner Alajos út 80., 38686 helyrajzi szám
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A telek rendelkezik közterületi kapcsolattal, a gyalogos megközelítés biztosított. Többlet parkoló igényként egy akadálymentes parkolót helyezünk el közterületen. Új kaput és kerítést alakítunk ki. A telek víz, szennyvíz, gáz és villany közmű csatlakozásai biztosítottak, többlet energia igény szakági tervek szerint. A csapadék elvezetés módja változatlan.
Tervezéssel érintett területen a tetőfedés, bádogozás, cseréplécezés elbontásra kerül, a károsodott fa szerkezeteket cserélni kell, minden csomópontot meg kell vizsgálni, a fa szerkezeteket láng, gomba és rovarvédőszerrel kezelni kell. Új hódfarkú cserépfedés készül.
A tervezett felújítás keretében az érintett épületrész energetikai korszerűsítése valósul meg. Az épületrészre utólagos külső hőszigetelés készül. Valamennyi az épületrészen meglévő nem nyílászárónak minősülő épülethatároló szerkezet fűtetlen tér felé eső oldalára az energetikai számításokban méretezett vastagságú hőszigetelés kerül elhelyezésre. Az épületrészen a meglévő nyílászárókat, korszerű, hőszigetelő nyílászárókra cseréljük.
Az épületrészben komplex akadálymentesítés kialakítása is meg lesz valósítva. A főbejárat előtti lépcsőn egy elektromos korlátlifttel biztosítható az épületrészbe való bejutás.
A program keretében Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata az egészségügyi alapellátás infrastruktúra fejlesztését kívánja megvalósítani, a meglévő épületrészt felújítani, átalakítani, beleértve az épületgépészetet, épületvillamosságot és épületszerkezeteket. Az épületrész akadálymentesítését, valamint energiahatékonysági intézkedéseket az érintett épületrészen kívánja megvalósítani. Szükséges, valamennyi, az épületrészen lévő, nem nyílászárónak minősülő épülethatároló szerkezetet (külső térelhatároló szerkezeteket), a külső nyílászárót - azokat új, fa, vagy műanyag ablakokra lecserélni – a belső világításokat korszerűsíteni, fűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítésének megvalósítása az érintett épületrészen.
Az épületrészre utólagos külső hőszigetelés kerül. Valamennyi nem nyílászárónak minősülő épülethatároló szerkezet fűtetlen tér felé eső oldalát utólagos hőszigeteléssel kell ellátni. Az épületrészen a nyílászárókat korszerű, hőszigetelő nyílászárókra kell lecserélni.

Mennyiségi kimutatás:
- 152 nm tető cserépfedés bontása
- 161 nm tetőfedés
- 81 nm burkolat fektetés
- 24 m függőeresz csatorna szerelése
- 11 db homlokzati nyílászáró építése és cseréje
- 8 db beltéri ajtó építése és cseréje
- 224 nm belső glettelés és festés
- 52 nm padló szigetelés
- 88 nm lapostető szigetelés
- 108 nm homlokzat szigetelés
- 34 nm térburkolat készítés
- 1 db akadálymentes mosdó kialakítása
- 1 db akadálymentes parkoló kialakítása
- 1 db akadálymentes korlátlift építése
- 10 db fűtőtest elhelyezése, termosztatikus szelepek felszerelése
- 1 db gázüzemű fűtőkészülék beszerelése
- 1 db split klíma elhelyezése
- 1 db struktúrált hálózat kiépítése
- 1 db riasztó rendszer kiépítése
- 1 db mobil indukciós hurok építése
- 2 db térfigyelő kamera beépítése
- 28 lámpatest felszerelése és bekötése
- 1 db meglévő villamos méréshely átalakítása
Helyiség lista:
Földszint padlóburkolat hasznos alapterület
köz. kerámia 6,23 m2
mosdó csm. kerámia 2,04 m2
ffi. wc csm. kerámia 1,46 m2
váróterem tarkett pvc 18,58 m2
akm wc/női csm. kerámia 5,60 m2
rendelő tarkett pvc 21,98 m2
közlekedő kerámia 5,60 m2
öltöző csm. kerámia 2,64 m2
wc csm. kerámia 1,59 m2
Földszint összesen 65,76 m2
Épületrész összes hasznos alapterülete 65,76 m2
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 120
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.6.1-16-PC1-2017-00001

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
00212 / 2020 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Bittner Alajos út 80. alatti rendelő felújítása
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/01/06 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Szabadi és Társa Kereskedelmi és Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_38093133
Postai cím: Megyeri Út 59
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7623
Ország: Magyarország
E-mail: szabadik@t-online.hu
Telefon: +36 72570292
Internetcím(ek): (URL) www.szabadikft.hu
Fax: +36 72570293
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 40971151
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: Pécs, Bittner Alajos út 80., 38686 helyrajzi szám
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A telek rendelkezik közterületi kapcsolattal, a gyalogos megközelítés biztosított. Többlet parkoló igényként egy akadálymentes parkolót helyezünk el közterületen. Új kaput és kerítést alakítunk ki. A telek víz, szennyvíz, gáz és villany közmű csatlakozásai biztosítottak, többlet energia igény szakági tervek szerint. A csapadék elvezetés módja változatlan.
Tervezéssel érintett területen a tetőfedés, bádogozás, cseréplécezés elbontásra kerül, a károsodott fa szerkezeteket cserélni kell, minden csomópontot meg kell vizsgálni, a fa szerkezeteket láng, gomba és rovarvédőszerrel kezelni kell. Új hódfarkú cserépfedés készül.
A tervezett felújítás keretében az érintett épületrész energetikai korszerűsítése valósul meg. Az épületrészre utólagos külső hőszigetelés készül. Valamennyi az épületrészen meglévő nem nyílászárónak minősülő épülethatároló szerkezet fűtetlen tér felé eső oldalára az energetikai számításokban méretezett vastagságú hőszigetelés kerül elhelyezésre. Az épületrészen a meglévő nyílászárókat, korszerű, hőszigetelő nyílászárókra cseréljük.
Az épületrészben komplex akadálymentesítés kialakítása is meg lesz valósítva. A főbejárat előtti lépcsőn egy elektromos korlátlifttel biztosítható az épületrészbe való bejutás.
A program keretében Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata az egészségügyi alapellátás infrastruktúra fejlesztését kívánja megvalósítani, a meglévő épületrészt felújítani, átalakítani, beleértve az épületgépészetet, épületvillamosságot és épületszerkezeteket. Az épületrész akadálymentesítését, valamint energiahatékonysági intézkedéseket az érintett épületrészen kívánja megvalósítani. Szükséges, valamennyi, az épületrészen lévő, nem nyílászárónak minősülő épülethatároló szerkezetet (külső térelhatároló szerkezeteket), a külső nyílászárót - azokat új, fa, vagy műanyag ablakokra lecserélni – a belső világításokat korszerűsíteni, fűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítésének megvalósítása az érintett épületrészen.
Az épületrészre utólagos külső hőszigetelés kerül. Valamennyi nem nyílászárónak minősülő épülethatároló szerkezet fűtetlen tér felé eső oldalát utólagos hőszigeteléssel kell ellátni. Az épületrészen a nyílászárókat korszerű, hőszigetelő nyílászárókra kell lecserélni.

Mennyiségi kimutatás:
- 152 nm tető cserépfedés bontása
- 161 nm tetőfedés
- 81 nm burkolat fektetés
- 24 m függőeresz csatorna szerelése
- 11 db homlokzati nyílászáró építése és cseréje
- 8 db beltéri ajtó építése és cseréje
- 224 nm belső glettelés és festés
- 52 nm padló szigetelés
- 88 nm lapostető szigetelés
- 108 nm homlokzat szigetelés
- 34 nm térburkolat készítés
- 1 db akadálymentes mosdó kialakítása
- 1 db akadálymentes parkoló kialakítása
- 1 db akadálymentes korlátlift építése
- 10 db fűtőtest elhelyezése, termosztatikus szelepek felszerelése
- 1 db gázüzemű fűtőkészülék beszerelése
- 1 db split klíma elhelyezése
- 1 db struktúrált hálózat kiépítése
- 1 db riasztó rendszer kiépítése
- 1 db mobil indukciós hurok építése
- 2 db térfigyelő kamera beépítése
- 28 lámpatest felszerelése és bekötése
- 1 db meglévő villamos méréshely átalakítása
Helyiség lista:
Földszint padlóburkolat hasznos alapterület
köz. kerámia 6,23 m2
mosdó csm. kerámia 2,04 m2
ffi. wc csm. kerámia 1,46 m2
váróterem tarkett pvc 18,58 m2
akm wc/női csm. kerámia 5,60 m2
rendelő tarkett pvc 21,98 m2
közlekedő kerámia 5,60 m2
öltöző csm. kerámia 2,64 m2
wc csm. kerámia 1,59 m2
Földszint összesen 65,76 m2
Épületrész összes hasznos alapterülete 65,76 m2
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 120
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 40971151
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Szabadi és Társa Kereskedelmi és Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_38093133
Postai cím: Megyeri Út 59
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7623
Ország: Magyarország
E-mail: szabadik@t-online.hu
Telefon: +36 72570292
Internetcím(ek): (URL) www.szabadikft.hu
Fax: +36 72570293
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2020/05/11 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
1. Szerződő felek egyezően adják elő, hogy a 2020. január 06. napján megkötött Vállalkozási szerződésük műszaki tartalmát az alapszerződés V.8. pontja alapján lefolytatott egyeztetés eredményeként a Vállalkozó által benyújtott műszaki tartalom változásban meghatározott tartalommal módosítják és Vállalkozó kötelezettségét a jelen szerződésmódosítás mellékletét képező műszaki tartalommal történő kivitelezés képezi.
2. Szerződő felek egyezően jelentik ki, hogy jelen szerződésmódosítás tárgyát képező műszaki tartalom változás a teljesítési határidő hosszabbításával és a vállalkozói díj változásával nem jár.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: 1. Szerződő felek egyezően adják elő, hogy Vállalkozó a szerződés teljesítése során a jelen szerződésmódosítás 1. sz. melléklete szerint meghatározott műszaki tartalom, anyag/szerkezet változásra vonatkozó igénybejelentést terjesztett elő
Az igénybejelentés a jelen szerződésmódosítás 1. sz. mellékletét képezi.
2. Az igénybejelentésben vállalkozó akként nyilatkozott, hogy az anyag/szerkezet módosítására vonatkozó, javasolt helyettesítő anyag/szerkezet az eredeti ajánlati (kivitelezési) dokumentációban foglalt elvárt műszaki teljesítménnyel rendelkező (műszakilag egyenértékű) megoldás, továbbá annak beépítése, alkalmazása nem jár építési határidő hosszabbítással és költségváltozással.
Folyt.köv.: VII.1.) pont
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 40971151 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 40971151 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VI.2.2) folyt.: 3. Vállalkozó műszaki tartalomra vonatkozó igénybejelentéséhez csatolta a javasolt műszaki tartalom, termékek részletes leírását olyan részletezettséggel, melyből azok műszaki paraméterei megítélhetők és az alapszerződésben és a költségvetésben rögzített műszaki tartalommal az egyenértékűség tekintetében összehasonlíthatók.
4. A 2020. március 02. napján kelt és jelen szerződés mellékletét képező műszaki ellenőri és tervezői véleményekben a Műszaki Ellenőr, illetve a Tervező a fenti körülményeket megalapozottnak, a változtatást műszakilag indokoltnak minősítette, a műszaki tartalom változást Megrendelőnek elfogadásra javasolta.
Az műszaki ellenőri és a tervezői vélemény a jelen szerződésmódosítás 2. és 3. sz. mellékletét képezi.
A szerződés módosítás jogalapja
1. A Vállalkozási szerződés V. Vállalkozó jogai, kötelezettségei 8. pontja az alábbiakat tartalmazza:
8. A jelen pontban meghatározott eltérő teljesítés szerződésmódosítás keretében szabályozható jogszerűen amennyiben annak a Kbt. 141. §-ban meghatározott feltételei fennállnak.
Egyenértékű termék, típus, technológia megajánlása esetén az egyenértékűséget Vállalkozó külön dokumentumokkal alátámasztottan megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel köteles bizonyítani, hogy a szabványnak megfelelő termék, szolgáltatás vagy építési beruházás megfelel az Megrendelő által meghatározott teljesítmény, illetve funkcionális követelményeknek.
Az egyenértékűség megállapítása vonatkozásában a Vállalkozót vita esetén bizonyítási kötelezettség terheli.
A Megrendelő egyenértékű teljesítésnek tekinti azon megoldásokat, amelyek a tervdokumentációban rögzített funkciókat biztosítják, és működésük során azonos biztonságot nyújtanak és azonos hatásfokkal működnek. Az alkalmazott megoldásoknak a hatályos jogszabályoknak meg kell felelniük.
A Vállalkozó az egyenértékűnek elfogadott műszaki megoldások vonatkozásában - szükség esetén - saját költségén köteles a kapcsolódó engedélyek, hozzájárulások beszerzésére.
Szerződő felek kijelentik, hogy az árazott költségvetés tételeinek egyeztetésekor és az egyenértékűség megállapításánál a 322/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 28. § (2)-(3) bekezdésében rögzítettek szerint járnak el.
A Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapján Megrendelő kijelenti, hogy jelen szerződésben maghatározott előírások Vállalkozó általi teljesítése esetén a megvalósítás során a közbeszerzési ajánlatában megnevezett termékkel egyenértékű terméket is elfogad
Fenti rendelkezések alapján Megrendelő megállapítja, hogy Vállalkozó II. pontban részletesen ismertetett műszaki tartalom változási igénybejelentéseket a Vállalkozási szerződés V.8. pontjában és a 322/2015. (X.30.) kormányrendelet 28. §-ban írt rendelkezések betartásával terjesztette elő és feleknek a jogszabályi és szerződéses rendelkezések alapján a helyettesítő tételek tekintetében egyeztetési lehetőségük volt.
Az egyeztetés keretében Megrendelő a beruházás műszaki ellenőrének és tervezőjének nyilatkozatát is beszerezte, aki a Vállalkozói igénybejelentés tartalma alapján az egyes helyettesítő termékek műszaki paramétereit megvizsgálva kétséget kizáróan megállapította, hogy Vállalkozó dokumentumokkal bizonyította, hogy az által beépíteni kívánt termékek, szerkezetek az alapszerződésben meghatározott termékekkel egyenértékűek vagy magasabb műszaki, funkcionális tartalmat képviselnek.
Fentiekre figyelemmel Megrendelő a szerződésben írt előírások Vállalkozó általi teljesítésére figyelemmel a megvalósítás során a II. pontban részletesen ismertetett és a jelen szerződés mellékletét képező dokumentumokban foglalt termékeket, anyag/szerkezet alkalmazást a közbeszerzési ajánlatában megnevezett termékkel egyenértékű termékként, anyagként/szerkezetként elfogadja.
Figyelemmel arra, hogy az egyenértékű termékkel, anyag/szerkezet alkalmazással megvalósuló műszaki tartalom változás a Kbt. 141. §-ban írt rendelkezések betartásával lehetséges, ezért Megrendelő a Kbt. szerződésmódosításra vonatkozó rendelkezéseinek szem előtt tartásával a szerződésmódosítás jogalapját az alábbiakban jelöli meg:
A Kbt. 141. § (6) bekezdése.
A Kbt. 141. § (6) bekezdés a) pont vonatkozásában:
Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban lehetővé tette egyenértékű termék megajánlását, valamint a szerződéstervezetet - melynek részét képezte a jelen szerződésmódosításban ismertetett V.8 pont előírása is - az ajánlattevők rendelkezésére bocsátotta, azaz a 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet 28. pontján alapuló eljárás szabályozása és annak menete valamennyi ajánlattevő előtt ismert volt, így a szerződésmódosítás tárgya nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna.
A Kbt. 141. § (6) bekezdés b) pont vonatkozásában:
A szerződésmódosítás tárgyát képező helyettesítő terméket az alapszerződésben meghatározott termékekkel egyenértékű vagy magasabb műszaki tartalommal rendelkeznek, beszerzésük költségvonzata nem jelent előnyt Vállalkozó számára, ily módon a műszaki tartalom az eredeti eredménnyel egyenértékűen valósul meg és a szerződés gazdasági egyensúlyát nyertes ajánlattevő javára nem változtatja meg.
A Kbt. 141. § (6) bekezdés c) pont vonatkozásában:
Jelen szerződésmódosítás tárgya szerint ugyanazon munkanemek elvégzése képezi Vállalkozó kötelezettségét, melynek során eltérő egyenértékű terméket, szerkezetet épít be és kivitelez, melyre figyelemmel a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt vállalkozói kötelezettséghez képest új elemre nem terjeszti ki.
Megrendelő fenti vizsgálat eredményeként megállapítja, hogy a jelen szerződésmódosítás tárgya nem minősül lényeges módosításnak, mert azzal kapcsolatban a Kbt. 141. § (6) bekezdés a-c) pontjaiban írt rendelkezések egyike sem állapítható meg, melyre figyelemmel a jelen szerződés jogalapját Megrendelő a Kbt. 141. § (6) bekezdésében jelöli meg és Felek a szerződést erre figyelemmel módosítják.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/19 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben