Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/99
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.05.22.
Iktatószám:8938/2020
CPV Kód:16340000-0
Ajánlatkérő:Nemzeti Biodiverzitás- és Génmegőrzési Központ
Teljesítés helye:2766 Tápiószele, Külsőmező 15.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Tempel Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzeti Biodiverzitás- és Génmegőrzési Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_38166394
Postai cím: Külsőmező 15.
Város: Tápiószele
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2766
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovácsné Csákó Ildikó
Telefon: +36 306356763
E-mail: icsako@mail.nodik.hu
Fax: +36 53380072
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nodik.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nodik.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: parcellakombájn beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001376162019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 16340000-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
parcellakombájn beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 16340000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2766 Tápiószele, Külsőmező 15.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1 db parcellakombájn, aminek a motorteljesítménye minimum 35 lóerő. A beszerzés tárgyának további részletes műszaki
specifikációját a Dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 120
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP4-10.2.2-15

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
01694 / 2020 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: NBGK/17/2020 Rész száma: Elnevezés: parcellakombájn beszerzése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/01/15 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Tempel Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_31095666
Postai cím: Oláhházdűlő Tanya 10
Város: Tiszakécske
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6060
Ország: Magyarország
E-mail: retkes.gabor@tempel.hu
Telefon: +36 703458122
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 33500000
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 16340000-0
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 16340000-0
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2766 Tápiószele, Külsőmező 15.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
1 db parcellakombájn, aminek a motorteljesítménye minimum 35 lóerő. A beszerzés tárgyának további részletes műszaki
specifikációját a Dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 120
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 36515000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Tempel Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_31095666
Postai cím: Oláhházdűlő Tanya 10
Város: Tiszakécske
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6060
Ország: Magyarország
E-mail: retkes.gabor@tempel.hu
Telefon: +36 703458122
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2020/05/07 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
- Az adásvételi szerződés tartalmazta a teljesítéssel kapcsolatos összes szerződéses feltételt, így különösen az ellenértéket, amely a nyertes ajánlat alapján nettó 33.500.000,- Ft, azaz Harminchárommillió-ötszázezer forint.
- Nyertes ajánlattevő 2020. április 23-án szerződésmódosítást kezdeményezett, melynek keretében kérte, hogy az eladási árat 9% mértékkel 36.515.000,- Ft-ra, azaz Harminchatmillió-ötszáztizenötezer forintra módosíthassa.
- Felek megállapították, hogy
• a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése nem éri el az eredeti szerződés értékének 10%-át;
• a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez;
így a jelen módosítás megfelel a Kbt. 141. § (2) bekezdésében foglaltaknak, ezért a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható.
- Fentiek alapján a Szerződés 4.1 pontjának 2. mondata az alábbira módosult:
A teljes összeg 36.515.000,- Ft + 9.859.050,- Ft ÁFA, azaz harminchatmillió-ötszáztizenötezer forint + kilencmillió-nyolcszázötvenkilencezer-ötven forint ÁFA, mindösszesen bruttó 46.374.050,- Ft, azaz negyvenhatmillió-háromszázhetvennégyezer-ötven forint.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: - A koronavírus fertőzés veszélye miatt Magyarország Kormánya az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében veszélyhelyzetet rendelt el 2020. március 11-én. A további szükséges intézkedésekről kiadott kormányrendeletek korlátozásai és annak gazdasági hatásai érdemben és jelentősen befolyásolták a szerződéses kötelezettségek teljesítését. A világméretű járvány gazdasági hatásai az Európai Unió egész területén gyártási és szállítási nehézségeket okoztak, amelyek gyártói áremelkedésekben is megjelentek.
- A gyártóművi áremelés és forint árfolyamának importra kedvezőtlen romlása indokolta a 9%-os áremelést.
- A közbeszerzési eljárás 2019. november 8-i indítása, a 2019. november 19-i ajánlattételi határidő, valamint a 2020. január 15-i szerződéskötés időpontjában fenti körülmények még nem voltak előre láthatóak.
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 33500000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 36515000 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/21 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben