Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/99
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.05.22.
Iktatószám:8961/2020
CPV Kód:79952000-2
Ajánlatkérő:Nagykanizsai Szakképzési Centrum
Teljesítés helye:A Nagykanizsai Szakképzési Centrum tagintézményeiben és egyéb Ajánlatkérővel egyeztetett helyszíneken.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Total Tender Team Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nagykanizsai Szakképzési Centrum
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_16489714
Postai cím: Erdész Utca 30
Város: Nagykanizsa
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mezei László
Telefon: +36 93510251
E-mail: centrum@nagykanizsaiszc.hu
Fax: +36 93900252
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nagykanizsaiszc.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Rendezvényszervezési szolgáltatások beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000024042019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79952000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
1 - Tanulói életpálya-építést szolgáló intézkedés
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79952000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés helye: A Nagykanizsai Szakképzési Centrum tagintézményeiben és egyéb Ajánlatkérővel egyeztetett helyszíneken.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. rész: Tanulói életpálya-építést szolgáló intézkedések
Pályaorientációs műhelyfoglalkozások: 30 alkalom, várható létszám alkalmanként max. 20 fő
Pályaorientációs nap középiskolásoknak: 6 alkalom, várható létszám alkalmanként max. 60 fő/intézmény
Szakmabemutató napok általános iskolák számára: 2 alkalom, várható létszám alkalmanként max. 70 fő
Intézmények közötti tapasztalat megosztó workshop: 5 alkalom, várható létszám alkalmanként max. 25 fő
Kihelyezett szülői értekezlet: 12 alkalom, várható létszám alkalmanként max. 40 fő
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 480
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-6.2.3-17-2017-00019 pályázat

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
03830 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: 1 - Tanulói életpálya-építést szolgáló intézkedés
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/02/25 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Total Tender Team Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_66818560
Postai cím: Király Utca 39/B
Város: Nagykanizsa
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
E-mail: mihovics.zoltan@nagykanizsa.hu
Telefon: +36 302683321
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 8307080
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79952000-2
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79952000-2
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés helye: A Nagykanizsai Szakképzési Centrum tagintézményeiben és egyéb Ajánlatkérővel egyeztetett helyszíneken.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. rész: Tanulói életpálya-építést szolgáló intézkedések
Pályaorientációs műhelyfoglalkozások: 30 alkalom, várható létszám alkalmanként max. 20 fő
Pályaorientációs nap középiskolásoknak: 6 alkalom, várható létszám alkalmanként max. 60 fő/intézmény
Szakmabemutató napok általános iskolák számára: 2 alkalom, várható létszám alkalmanként max. 70 fő
Intézmények közötti tapasztalat megosztó workshop: 5 alkalom, várható létszám alkalmanként max. 25 fő
Kihelyezett szülői értekezlet: 12 alkalom, várható létszám alkalmanként max. 40 fő
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/02/25 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/11/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 8307080
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Total Tender Team Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_66818560
Postai cím: Király Utca 39/B
Város: Nagykanizsa
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
E-mail: mihovics.zoltan@nagykanizsa.hu
Telefon: +36 302683321
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2020/05/18 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A koronavírussal összefüggő egészségügyi veszélyhelyzet miatt Ajánlatkérő (Megrendelő) nem tudja a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges személyi feltételeket biztosítani. A kialakult helyzet miatt a rendezvények megtartásához szükséges személyi részvétel átmeneti jelleggel nem biztosítható, így Szerződő Felek az Alapszerződés 5.1. pontjában meghatározott
teljesítési határidőt közös megegyezéssel a 2020. május 29. dátumhoz képest meghosszabbítják 2020. november 30-ig.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A koronavírussal összefüggő egészségügyi veszélyhelyzet miatt Ajánlatkérő (Megrendelő) nem tudja a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges személyi feltételeket biztosítani. A kialakult helyzet miatt a rendezvények megtartásához szükséges személyi részvétel átmeneti jelleggel nem biztosítható, így Szerződő Felek az Alapszerződés 5.1. pontjában meghatározott
teljesítési határidőt közös megegyezéssel a 2020. május 29. dátumhoz képest meghosszabbítják 2020. november 30-ig.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 8307080 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 8307080 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
Nyerte ajánlattevő egyetért a tájékoztatóban foglaltakkal.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/21 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben