Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/99
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.05.22.
Iktatószám:8989/2020
CPV Kód:45210000-2
Ajánlatkérő:Lenti Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Lenti város közigazgatási területe, különösen a következő hrsz: 401/2
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:LE-KO Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Lenti Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28214474
Postai cím: Zrínyi Miklós Utca 4
Város: Lenti
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8960
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Molnár Mónika
Telefon: +36 92553951
E-mail: monika.molnar@lenti.hu
Fax: +36 92553957
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.lenti.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „A lenti Inkubátorház megújítása”
Hivatkozási szám: EKR000316822019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Inkubációs terek kialakítása, fejlesztése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09332000-5
További tárgyak:45233250-6
45300000-0
45310000-3
45320000-6
45321000-3
45323000-7
45331100-7
45331110-0
45421100-5
45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés helye: Lenti város közigazgatási területe, különösen a következő hrsz: 401/2
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
I. részajánlati kör: Inkubációs terek kialakítása, fejlesztése
Inkubációs terek kialakítása, fejlesztése (HRSZ 401/2 telken álló inkubátorházban)
 Egy jelenleg irodaként funkcionáló 25,5 nm-es földszinti helyiség, továbbá az emeleten ta-lálható, 45,6 nm-es oktatóterem és annak 11,4 nm-es előtere közös használatú inkubációs térré alakul,
Beltéri korszerűsítés (HRSZ 401/2 telken álló inkubátorházban)
 hangszigetelés kerül az irodákat elválasztó gipszkarton falakra,
 ahol szükséges, megvalósul az irodák és az épület egyéb helyiségeinek gépészeti felújítá-sa (víz- és elektromos vezetékek, fűtési rendszer, almérők elhelyezése),
 cserére kerülnek a beltéri nyílászárók, továbbá az elhasználódott, illetve a felújítás-korszerűsítés során nem megvédhető beltéri burkolatok, a nem burkolt felületeket újra-festik,
 felújításra kerül az épületbe vezető lépcső és a lépcsőház
Akadálymentesítés (HRSZ 401/2 telken álló inkubátorházban)
 az épületbe kerekesszékkel történő bejutást lehetővé tevő rámpa kerül kiépítésre az épü-let két szárnyán
 az emeleten található – jelenleg oktatóterem, a fejlesztés után inkubációs térként működő – helyiség és az emeleti irodák akadálymentes megközelíthetősége érdekében lift kerül beépítésre,
 mozgáskorlátozottak számára is használható WC kerül kialakításra,
 felújítással arányos infokommunikációs akadálymentesítést valósítunk meg az épületben,
Energiahatékonysági korszerűsítés (energetikai szakvélemény korszerűsítési javaslatával összhang-ban, HRSZ 401/2 telken álló inkubátorházban)
 új, 3 rétegű kültéri nyílászárók kerülnek beépítésre,
 megvalósul a homlokzat és a padlástér hőszigetelése,
 kazánok cseréje hatékonyabb, kondenzációs kazánokra,
 nyitott közlekedők zárt terekké alakítása,
 a főbejárat átépítésre kerül
Megújuló energia
 elektromos áramot termelő napelem kerül elhelyezésre az épület tetején (HRSZ 401/2 tel-ken)
Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a kivitelezési munka az I. részajánlati körben engedélyköteles.
A fentiekben leírt mennyiségi adatok tájékoztató jelleggel kerültek feltüntetésre, a teljes mennyiség részletes meghatározását a felhívás mellékletét képező műszaki dokumentáció tartalmazza.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a műszaki leírás - ha a szerződés tárgya indokolja és/vagy jogszabály így rendelkezik - hivatkozhat meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szol-gáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra. Az ilyen hivatkozás csak kivételesen fordulhat elő, ha nem lehetséges a szerződés tárgyának kellően pontos és érthető leírása.
Ilyenkor minden esetben az ilyen megnevezés esetén a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell alatta, azaz az adott típussal egyenértékű teljesítést/ajánlatot is elfogad az ajánlatkérő, ez eset-ben azonban az ajánlattevőnek ajánlatában műszaki dokumentációval alátámasztva be kell mutatnia az eltérést és az egyenértékűség fennállását.
A műszaki dokumentációban megadott paraméterek tekintetében Ajánlatkérő egyenértékűnek fo-gadja el azokat a megajánlásokat is, amelyek a megjelölt funkcionális paraméterek tekintetében azonos, vagy jobb tulajdonságokkal rendelkeznek.
Ha az ajánlattevő az ajánlatadás során nem tér el esetlegesen megjelölt ezen gyártmányoktól, típusoktól akkor erről kell benyújtani (nemleges tartalmú) nyilatkozatot.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 220
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.1.2-16-ZA1-2017-00001

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
12717 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 1 Elnevezés: Inkubációs terek kialakítása, fejlesztése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/04/24 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: LE-KO Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_37829740
Postai cím: Béke Utca 40
Város: Lenti
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8960
Ország: Magyarország
E-mail: leko@lekokft.hu
Telefon: +36 92551380
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 142555081
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09332000-5
További tárgyak:45233250-6
45300000-0
45310000-3
45320000-6
45321000-3
45323000-7
45331100-7
45331110-0
45421100-5
45453100-8
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés helye: Lenti város közigazgatási területe, különösen a következő hrsz: 401/2
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
I. részajánlati kör: Inkubációs terek kialakítása, fejlesztése
Inkubációs terek kialakítása, fejlesztése (HRSZ 401/2 telken álló inkubátorházban)
 Egy jelenleg irodaként funkcionáló 25,5 nm-es földszinti helyiség, továbbá az emeleten ta-lálható, 45,6 nm-es oktatóterem és annak 11,4 nm-es előtere közös használatú inkubációs térré alakul,
Beltéri korszerűsítés (HRSZ 401/2 telken álló inkubátorházban)
 hangszigetelés kerül az irodákat elválasztó gipszkarton falakra,
 ahol szükséges, megvalósul az irodák és az épület egyéb helyiségeinek gépészeti felújítá-sa (víz- és elektromos vezetékek, fűtési rendszer, almérők elhelyezése),
 cserére kerülnek a beltéri nyílászárók, továbbá az elhasználódott, illetve a felújítás-korszerűsítés során nem megvédhető beltéri burkolatok, a nem burkolt felületeket újra-festik,
 felújításra kerül az épületbe vezető lépcső és a lépcsőház
Akadálymentesítés (HRSZ 401/2 telken álló inkubátorházban)
 az épületbe kerekesszékkel történő bejutást lehetővé tevő rámpa kerül kiépítésre az épü-let két szárnyán
 az emeleten található – jelenleg oktatóterem, a fejlesztés után inkubációs térként működő – helyiség és az emeleti irodák akadálymentes megközelíthetősége érdekében lift kerül beépítésre,
 mozgáskorlátozottak számára is használható WC kerül kialakításra,
 felújítással arányos infokommunikációs akadálymentesítést valósítunk meg az épületben,
Energiahatékonysági korszerűsítés (energetikai szakvélemény korszerűsítési javaslatával összhang-ban, HRSZ 401/2 telken álló inkubátorházban)
 új, 3 rétegű kültéri nyílászárók kerülnek beépítésre,
 megvalósul a homlokzat és a padlástér hőszigetelése,
 kazánok cseréje hatékonyabb, kondenzációs kazánokra,
 nyitott közlekedők zárt terekké alakítása,
 a főbejárat átépítésre kerül
Megújuló energia
 elektromos áramot termelő napelem kerül elhelyezésre az épület tetején (HRSZ 401/2 tel-ken)
Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a kivitelezési munka az I. részajánlati körben engedélyköteles.
A fentiekben leírt mennyiségi adatok tájékoztató jelleggel kerültek feltüntetésre, a teljes mennyiség részletes meghatározását a felhívás mellékletét képező műszaki dokumentáció tartalmazza.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a műszaki leírás - ha a szerződés tárgya indokolja és/vagy jogszabály így rendelkezik - hivatkozhat meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szol-gáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra. Az ilyen hivatkozás csak kivételesen fordulhat elő, ha nem lehetséges a szerződés tárgyának kellően pontos és érthető leírása.
Ilyenkor minden esetben az ilyen megnevezés esetén a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell alatta, azaz az adott típussal egyenértékű teljesítést/ajánlatot is elfogad az ajánlatkérő, ez eset-ben azonban az ajánlattevőnek ajánlatában műszaki dokumentációval alátámasztva be kell mutatnia az eltérést és az egyenértékűség fennállását.
A műszaki dokumentációban megadott paraméterek tekintetében Ajánlatkérő egyenértékűnek fo-gadja el azokat a megajánlásokat is, amelyek a megjelölt funkcionális paraméterek tekintetében azonos, vagy jobb tulajdonságokkal rendelkeznek.
Ha az ajánlattevő az ajánlatadás során nem tér el esetlegesen megjelölt ezen gyártmányoktól, típusoktól akkor erről kell benyújtani (nemleges tartalmú) nyilatkozatot.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 220
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 142555081
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: LE-KO Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_37829740
Postai cím: Béke Utca 40
Város: Lenti
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8960
Ország: Magyarország
E-mail: leko@lekokft.hu
Telefon: +36 92551380
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/12/13 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
II.1. A Megrendelő, a műszaki ellenőr és Vállalkozó a szerződés megkötését követően, 2018. augusztus 7. napján megtartott kooperáción egyeztetést folytattak az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. §-a alapján az árazott költségvetés tételei tekintetében, amelynek során a felek a beépítésre kerülő egyes tételeket véglegesítették.
A felek az egyeztetésen a Vállalkozó által az ajánlatában megjelölt építőanyagokkal, termékekkel műszakilag egyenértékű vagy magasabb minőségű helyettesítő termékben egyeztek meg.
A felek rögzítik, hogy a szerződés megkötését követően a szerződés teljesítése során a Vállalkozó a jelen szerződésmódosítás mellékleteiben részletezett tételek vonatkozásában olyan beépítendő anyagot, berendezést épít be, amely eltér a közbeszerzési dokumentumokban megadott anyagoktól, berendezéstől, gyártmánytól.
A Vállalkozó a műszaki ellenőr kérésének megfelelően csatolta a beépített anyagok, berendezések, gyártmányok műszaki dokumentációit, leírásait, mely alapján a műszaki ellenőr megállapította, hogy a megajánlott anyag, berendezés, gyártmány műszaki színvonala eléri vagy meghaladja a műszaki leírásban megadottakat.
II.2. A felek a szerződésmódosítás II.1. pontja tekintetében rögzíteni kívánják, hogy a szerződés feltételeitől való eltérés a gazdasági egyensúlyra nincs hatással és a szerződés általános jellegét sem változtatja meg.
A Megrendelő és a műszaki ellenőr is megvizsgálta, hogy a II.1. pontban meghatározott és jelen szerződésmódosítás 2. sz. mellékletében részletezett eltérés kihatással volt-e a szerződés gazdasági egyensúlyára és a szerződés mellékletét képező nyilatkozatok alapján megállapította, hogy az egyenértékű eltérések a műszaki tartalom változásához és csökkenéséhez nem vezettek, a II.1. pontban meghatározott és jelen szerződésmódosítás 2. sz. mellékletében részletezett eltérés a Vállalkozó javára nem változtatatta meg a szerződés gazdasági egyensúlyát az alábbi indokokra tekintettel.
A felek rögzítik, hogy a szerződésben rögzítésre került, hogy a Megrendelő és Vállalkozó az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. §-a alapján a szerződés megkötését követően az árazott költségvetés tételei tekintetében egyeztetést folytathatnak, amely során a beépítésre kerülő egyes tételeket véglegesíthetik. A felek az egyeztetésen csak a Vállalkozó által az ajánlatában megjelölt építőanyagokkal, termékekkel műszakilag egyenértékű vagy magasabb minőségű helyettesítő termékben egyezhetnek meg.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: II.1. A Megrendelő, a műszaki ellenőr és Vállalkozó a szerződés megkötését követően, 2018. augusztus 7. napján megtartott kooperáción egyeztetést folytattak az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. §-a alapján az árazott költségvetés tételei tekintetében, amelynek során a felek a beépítésre kerülő egyes tételeket véglegesítették.
A felek az egyeztetésen a Vállalkozó által az ajánlatában megjelölt építőanyagokkal, termékekkel műszakilag egyenértékű vagy magasabb minőségű helyettesítő termékben egyeztek meg.
A felek rögzítik, hogy a szerződés megkötését követően a szerződés teljesítése során a Vállalkozó a jelen szerződésmódosítás mellékleteiben részletezett tételek vonatkozásában olyan beépítendő anyagot, berendezést épít be, amely eltér a közbeszerzési dokumentumokban megadott anyagoktól, berendezéstől, gyártmánytól.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 142555081 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 142555081 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/19 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben