Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/99
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.05.22.
Iktatószám:9009/2020
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Szolnoki Szakképzési Centrum
Teljesítés helye:Szolnoki Szakképzési Centrum, Klapka György Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája, 5100 Jászberény, Hatvani út 2. hrsz 6352;Szolnoki Szakképzési Centrum, Klapka György Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája, 5100 Jászberény, Hatvani út 2. hrsz 6352
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Boserép Építőipari és Kereskedelmi Kft.;Boserép Építőipari és Kereskedelmi Kft.
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szolnoki Szakképzési Centrum
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65908141
Postai cím: Baross Utca 37/A 3246/A
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hicsó György
Telefon: +36 56425844
E-mail: centrum@szolmusz.hu
Fax: +36 56425844
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szolmusz.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.szolmusz.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Klapka Gy. Iskola nyílászáró és szigetelés
Hivatkozási szám: EKR000093082020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Szolnoki Szakképzési Centrum Klapka György Szakgimnázium és Szakközépiskolája nyílászáró csere és szigetelés II. ütem
A nyílászárók cseréjének főbb paraméterei (költségvetési kiírás szövegkörnyezete alapján):
- Fa nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu: 552,12 m2
- Üvegtéglafal bontása: 21,39 m2
- Műanyag kültéri nyílászárók , hőszigetelt, fokozott légzárású ablak,
függönyfal és ajtó elhelyezése: 120 db
- Ablak- vagy szemöldökpárkány elhelyezése, Alu extrudált párkány: 349,9 m
Homlokzat utólagos hőszigetelése:
- 20 cm vastag homlokzati hőszigetelés (EPS) készítése eredetileg
vakolt falfelületen és pilléreken üvegszövet-háló erősítéssel,
ragasztással, mechanikai rögzítéssel: 1654,1 m2
- 20 cm vastag homlokzati hőszigetelés (ásványgyapot) készítése
vakolt falfelületen, pilléreken és kventeknél üvegszövet-háló
erősítéssel, ragasztással, mechanikai rögzítéssel: 160,1 m2
- 20 cm vastag homlokzati hőszigetelés (XPS) készítése lábazaton
eredetileg vakolt falfelületen és pilléreken üvegszövet-háló erősítéssel,
ragasztással, mechanikai rögzítéssel: 108,8 m2
- Vékonyvakolatok, színvakolatok felhordása alapozott,
előkészített felületre, vödrös kiszerelésű anyagból,
műgyanta kötőanyagú vékonyvakolat készítése, egy rétegben,
1,5 v. 2mm-es szemcsemérettel, homlokzati színezett felületekre 1 786,40 m2
A műszaki leírásban és az árazatlan költségvetésben, valamint a szerződéstervezetben foglaltaknak megfelelően.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 107061876 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Homlokzat nyílászáróinak cseréje_II. ütem
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: Szolnoki Szakképzési Centrum, Klapka György Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája, 5100 Jászberény, Hatvani út 2. hrsz 6352
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Szolnoki Szakképzési Centrum Klapka György Szakgimnázium és Szakközépiskolája nyílászáró csere és szigetelés II. ütem
A nyílászárók cseréjének főbb paraméterei (költségvetési kiírás szövegkörnyezete alapján):
- Fa nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu: 552,12 m2
- Üvegtéglafal bontása: 21,39 m2
- Műanyag kültéri nyílászárók , hőszigetelt, fokozott légzárású ablak,
függönyfal és ajtó elhelyezése: 120 db
- Ablak- vagy szemöldökpárkány elhelyezése, Alu extrudált párkány: 349,9 m
A műszaki leírásban és az árazatlan költségvetésben, valamint a szerződéstervezetben foglaltaknak megfelelően.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Többletjótállás időtartama (kötelezően előírt 12 hónapon felüli többlet, 0-24 hónap között) 20
2 Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása (0-3 fő között) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó vállalk. díj tartalékkerettel együtt (Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
A II.2.7. pontban meghatározott kezdési időpont a közbeszerzési eljárás lefolytatásának időfüggvénye alapján változhat. Ajánlatkérő konkrét befejezési időpontot a megkötött támogatási szerződésben szereplő véghatáridőre tekintettel adta meg. A 2020. november 30. napi határidő a sikeres és hiánytalan átadás-átvételi eljárás befejezésének időpontja. Ajánlatkérő a munkaterületet a szerződés hatálybalépését követően 5 munkanapon belül átadja. A nyertes ajánlattevőnek a kivitelezés során figyelemmel kell lennie arra, hogy a kivitelezés az iskola működése mellett történik. A nyertes ajánlattevőnek a szerződés hatálybalépését követő 2 héten belül organizációs és sávos ütemtervet kell átadnia a Megrendelőnek és a képviseletében eljáró műszaki ellenőrnek.

II.2.1)
Elnevezés: Homlokzat utólagos hőszigetelése_II. ütem
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: Szolnoki Szakképzési Centrum, Klapka György Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája, 5100 Jászberény, Hatvani út 2. hrsz 6352
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Szolnoki Szakképzési Centrum Klapka György Szakgimnázium és Szakközépiskolája nyílászáró csere és szigetelés II. ütem
Homlokzat utólagos hőszigetelése:
- 20 cm vastag homlokzati hőszigetelés (EPS) készítése eredetileg
vakolt falfelületen és pilléreken üvegszövet-háló erősítéssel,
ragasztással, mechanikai rögzítéssel: 1654,1 m2
- 20 cm vastag homlokzati hőszigetelés (ásványgyapot) készítése
vakolt falfelületen, pilléreken és kventeknél üvegszövet-háló
erősítéssel, ragasztással, mechanikai rögzítéssel: 160,1 m2
- 20 cm vastag homlokzati hőszigetelés (XPS) készítése lábazaton
eredetileg vakolt falfelületen és pilléreken üvegszövet-háló erősítéssel,
ragasztással, mechanikai rögzítéssel: 108,8 m2
- Vékonyvakolatok, színvakolatok felhordása alapozott,
előkészített felületre, vödrös kiszerelésű anyagból,
műgyanta kötőanyagú vékonyvakolat készítése, egy rétegben,
1,5 v. 2mm-es szemcsemérettel, homlokzati színezett felületekre 1 786,40 m2
A műszaki leírásban és az árazatlan költségvetésben, valamint a szerződéstervezetben foglaltaknak megfelelően.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Többletjótállás időtartama (kötelezően előírt 12 hónapon felüli többlet, 0-24 hónap között) 20
2 Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása (0-3 fő között) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó vállalkozói díj (Ft-ban) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
A II.2.7. pontban meghatározott kezdési időpont a közbeszerzési eljárás lefolytatásának időfüggvénye alapján változhat. A 2020. november 30. napi határidő a sikeres és hiánytalan átadás-átvételi eljárás befejezésének időpontja. Ajánlatkérő a munkaterületet a szerződés hatálybalépését követően 5 munkanapon belül átadja. A nyertes ajánlattevőnek a kivitelezés során figyelemmel kell lennie arra, hogy a kivitelezés az iskola működése mellett történik. A nyertes ajánlattevőnek a szerződés hatálybalépését követő 2 héten belül organizációs és sávos ütemtervet kell átadnia a Megrendelőnek és a képviseletében eljáró műszaki ellenőrnek.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Homlokzat nyílászáróinak cseréje_II. ütem
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/05/18 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Boserép Építőipari és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_83555680
Postai cím: Halász Utca 3/a
Város: Jászberény
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5100
Ország: Magyarország
E-mail: boserep.kft@gmail.com
Telefon: +36 202657842
Internetcím(ek): (URL) www.boserep.hu
Fax: +36 57402885
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11943628216
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 54891375
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 54320251
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: nyílászáró beépítése
bádogozás
festési munkálatok
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Boserép Építőipari és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_83555680
Postai cím: Halász Utca 3/a
Város: Jászberény
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5100
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11943628216

Hivatalos név: Akon TK Trans Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_74363043
Postai cím: Bécsi Út 85
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24210203241

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Homlokzat utólagos hőszigetelése_II. ütem
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/05/18 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Boserép Építőipari és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_83555680
Postai cím: Halász Utca 3/a
Város: Jászberény
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5100
Ország: Magyarország
E-mail: boserep.kft@gmail.com
Telefon: +36 202657842
Internetcím(ek): (URL) www.boserep.hu
Fax: +36 57402885
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11943628216
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 52862529
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 52741625
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: szigetelési munkák
bádogozás
elektromos szerelés
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Boserép Építőipari és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_83555680
Postai cím: Halász Utca 3/a
Város: Jászberény
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5100
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11943628216

Hivatalos név: Akon TK Trans Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_74363043
Postai cím: Bécsi Út 85
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24210203241

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2020/03/13 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/21 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges