Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/98
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Módosítás/helyesbítés/visszavonás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.05.21.
Iktatószám:9011/2020
CPV Kód:45200000-9
Ajánlatkérő:Tolna Megyei Önkormányzat Szekszárdi Kajak-Kenu Sportegyesület
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Módosítás/helyesbítés/visszavonás
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Tolna Megyei Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_71407072
Postai cím: Szent István Tér 11-13.
Város: Szekszárd
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7100
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Czukor János
Telefon: +36 209372137
E-mail: drczukorjanos@czukor.hu
Fax: +36 72489963
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.tolnamegye.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
Hivatalos név: Szekszárdi Kajak-Kenu Sportegyesület
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_99793795
Postai cím: Nefelejcs Köz 9
Város: Szekszárd
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7100
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Czukor János
Telefon: +36 209372137
E-mail: drczukorjanos@czukor.hu
Fax: +36 72489963
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szekszardportal.hu/kajak/
A felhasználói oldal címe (URL):

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Megismételt Sió 3 projekt építési beruházása
Hivatkozási szám: EKR000003232020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A Turisztikai Központ építése tekintetében: „Vízi Turisztikai Szolgáltató Központ és kapcsolódó kerékpárút kialakítása a Sió partján” című, TOP-1.2.1-16-TL1-2017-00001 azonosítószámú pályázat keretében megvalósuló Vízi Turisztikai Szolgáltató Központ építési beruházás kivitelezési munkáinak elvégzése, építési vállalkozási szerződés keretében. A földszintes épület hasznos alapterülete: 354 m2, mely a fogadó előteret, büfét és kiszolgáló tereit, öltözőket, zuhanyzókat 22-24 főre nemenként, és az épület működtetéséhez szükséges irodát, gépészeti helyiségeket tartalmazza. A büfé raktári része külön megközelíthető így raktár feltöltése nyitvatartási időn kívül is lehetséges. Az épület szakaszosan zárható. Az épületben egyidejűleg max. 49 fő tartózkodására kerültek tervezésre a helyiségek, kiszolgáló öltözők vizesblokkok méretei, berendezések száma is ehhez mérten méretezett. Az ingatlan jelenleg közművel nem rendelkezik. Ennek kiépítése párhuzamosan folyik jelen beruházáson kívül. Az épület villamos energia ellátása földkábeles bekötéssel lesz kialakítva. Zárt szenyvíztárolót kell kiépíteni. Az épület fűtését és használati meleg víz ellátását, földgáz üzemű kondenzációs kazánnal és napkollektorokkal kell biztosítani. A kerékpárút építése tekintetében: „Vízi Turisztikai Szolgáltató Központ és kapcsolódó kerékpárút kialakítása a Sió partján” című, TOP-1.2.1-16-TL1-2017-00001 azonosítószámú pályázat keretében megvalósuló Vízi Turisztikai Szolgáltató Központ építési beruházás kivitelezési munkáinak elvégzése, építési vállalkozási szerződés keretében. A tervezett út 3,5 km nyomvonal hosszúsággal és 3,0 m tervezett útszélességgel 1-1 m padkával kialakítandó a Sió csatorna jobb partjának (13+410 - 16+770 töltés szelvények) és a Völgységi Patak jobb partjának töltésén épül (0+000 - 0+152 töltés szelvények). A töltés koronája teljes hosszban a mértékadó árvízszint felett van. A töltés koronájának átlagos szélessége 5 m. A nyomvonal két helyen keresztez országos közutat. A 6. sz. főút keresztezése nem szintben történik, itt a nyomvonal a töltés koronájáról letér és rámpán keresztül a közúti híd szerkezete alatt a töltés víz felőli oldalán keresztezi a főutat. Az 5112. sz. út keresztezése közvetlenül a Sió híd mellett, szintben történik. Az ajánlatkérő elvárja az alábbiakat is a nyertes ajánlattevőtől: A teljeskörű minősítési dokumentáció és megvalósulási dokumentáció elkészítését. Az átadás-átvétel napjáig a megrendelő kérésére a vállalkozó köteles a megrendelőnek tételes minőségtanúsítást átadni minden felhasznált anyagról.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
  A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
III . 1 . 3
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Műszaki, illetve szakmai alkalmasság rövid leírás
A következő helyett:
Az ajánlatkérő a Kbt. 50. § (2) bekezdésének n) alpontja alapján, figyelemmel a Kbt. 67. § (1) és (3) bekezdésére, valamint a Kbt. 114. § (2) bekezdésére, meghatározza, hogy:
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) alpontjában meghatározottak alapján az ajánlattevőnek be kell mutatnia nyilatkozatában legalább 1 fő szakembert, aki rendelkezik MV-É jogosultsággal, vagy azzal egyenértékű jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel/képzettséggel és szakmai gyakorlattal. A szakember esetében az ajánlattevőnek csak nyilatkoznia kell az ajánlattétel során, hogy megfelel az ajánlatkérő alkalmassági feltételeinek, és nyilatkozatban meg kell határoznia a bevonásra kerülő szakember nevét és a kivitelezés során végrehajtandó tevékenységét. A legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőnek azonban a Kbt. 69. § (4) bekezdés alapján meghatározottaknak megfelelően be kell nyújtania az ajánlati felhívás, alkalmasság minimumkövetelményei részben előírt követelményeknek megfelelő szakember tekintetében nyilatkoznia kell arról, hogy a bevonásra kerülő szakember mi a neve, képzettsége, az ajánlati felhívás feladásáig a releváns szakmai gyakorlatának időtartama, továbbá azt, hogy a szakember munkaviszony, vagy milyen más jogviszony (pl. megbízási, vállalkozási) alapján kerül a teljesítésbe bevonásra. Az ajánlatkérő az alkalmassági minimumkövetelmény tekintetében az adott jogosultsággal egyenértékű jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséget és szakmai gyakorlatot is elfogadja, valamint az egyenértékű végzettségeket is. Az egyenértékűséget az ajánlattevőnek kell igazolnia. Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolására a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívásra a legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőnek szükséges benyújtani az adott szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát, az iskolai végzettséget igazoló okirat egyszerű másolatát, illetve a rendelkezésre állási nyilatkozatát. Az adott szakember kamarai nyilvántartásban szereplését az ajánlatkérő ellenőrzi. Az alkalmassági követelmény mindkét rész tekintetében releváns, és az adott szakember adott esetben több pozíció tekintetében is bemutatható. Az ajánlattevő az adott dokumentumot, saját döntése alapján, a Kbt. 114/A. § alapján, már az ajánlattétel során is benyújthatja.
Helyesen:
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) alpontjában meghatározottak alapján az ajánlattevőnek be kell mutatnia az 1. rész tekintetében – Turisztikai Központ építése - nyilatkozatában legalább 1 fő szakembert, aki rendelkezik MV-É jogosultsággal, vagy azzal egyenértékű jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel/képzettséggel és szakmai gyakorlattal. Az ajánlattevőnek be kell mutatnia a 2. rész tekintetében – Kerékpár út építése - nyilatkozatában legalább 1 fő szakembert, aki rendelkezik MV-KÉ jogosultsággal, vagy azzal egyenértékű jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel/képzettséggel és szakmai gyakorlattal. Az adott szakember esetében az ajánlattevőnek csak nyilatkoznia kell az ajánlattétel során, hogy megfelel az ajánlatkérő alkalmassági feltételeinek, és nyilatkozatban meg kell határoznia a bevonásra kerülő szakember nevét és a kivitelezés során végrehajtandó tevékenységét. A legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőnek azonban a Kbt. 69. § (4) bekezdés alapján meghatározottaknak megfelelően be kell nyújtania az ajánlati felhívás, alkalmasság minimumkövetelményei részben előírt követelményeknek megfelelő szakember tekintetében nyilatkoznia kell arról, hogy a bevonásra kerülő adott szakembernek mi a neve, képzettsége, az ajánlati felhívás feladásáig az adott részre vonatkozó releváns szakmai gyakorlatának időtartama, továbbá azt, hogy az adott szakember munkaviszony, vagy milyen más jogviszony (pl. megbízási, vállalkozási) alapján kerül a teljesítésbe bevonásra. Az ajánlatkérő az alkalmassági minimumkövetelmény tekintetében az adott jogosultsággal egyenértékű jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséget és szakmai gyakorlatot is elfogadja, valamint az egyenértékű végzettségeket is. Az egyenértékűséget az ajánlattevőnek kell igazolnia. Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolására a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívásra a legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőnek szükséges benyújtani az adott szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát, az iskolai végzettséget igazoló okirat egyszerű másolatát, illetve a rendelkezésre állási nyilatkozatát. Az adott szakember megfelelő rész szerinti kamarai nyilvántartásban szereplését az ajánlatkérő ellenőrzi. Az adott szakember adott esetben több pozíció tekintetében is bemutatható. Az ajánlattevő az adott dokumentumot, saját döntése alapján, a Kbt. 114/A. § alapján, már az ajánlattétel során is benyújthatja.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi vagy részvételi határidő dátum
A következő helyett
Dátum: 2020/06/09 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 08:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2020/06/30 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 08:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
III . 1 . 3
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Műszaki, illetve szakmai alkalmasság minimum követelmények
A következő helyett:
Az ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha nem mutat be, legalább 1 fő olyan a teljesítésbe bevonni kívánt szakembert, aki a névjegyzék [266/2013. (VII. 11.) Korm. Rendelet, 1. melléklet VI. Szakma, Felelős műszaki vezetés 1. rész, az általános építmények felelős műszaki vezetői szakterületek] szerinti, MV-É kategóriás jogosultság (Építési szakterület) sorában található, minimum 3 éves szakmai gyakorlattal rendelkező okleveles építészmérnök képzettségű szakembert, vagy minimum 3 éves szakmai gyakorlattal rendelkező okleveles építőmérnök képzettségű szakembert, vagy minimum 4 éves szakmai gyakorlattal rendelkező építészmérnök képzettségű szakembert, vagy minimum 4 éves szakmai gyakorlattal rendelkező építőmérnök képzettségű szakembert. Az ajánlatkérő elfogadja az előírt MV-É jogosultsággal egyenértékű jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséget és szakmai gyakorlatot, valamint az azzal egyenértékű végzettségeket. Az alkalmassági követelmény mindkét rész tekintetében releváns.
Helyesen:
Az ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha nem mutat be, az 1. rész tekintetében – Turisztikai Központ építése - legalább 1 fő olyan a teljesítésbe bevonni kívánt szakembert, aki a névjegyzék [266/2013. (VII. 11.) Korm. Rendelet, 1. melléklet VI. Szakma, Felelős műszaki vezetés 1. rész, az általános építmények felelős műszaki vezetői szakterületek] szerinti, MV-É kategóriás jogosultság, építési szakterület sorában található képzettségű szakembert. Az ajánlatkérő elfogadja az előírt MV-É jogosultsággal egyenértékű jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséget és szakmai gyakorlatot, valamint az azzal egyenértékű végzettségeket. Az ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha nem mutat be, a 2. rész tekintetében – Kerékpár út építése - legalább 1 fő olyan a teljesítésbe bevonni kívánt szakembert, aki a névjegyzék [266/2013. (VII. 11.) Korm. Rendelet, 1. melléklet VI. Szakma, Felelős műszaki vezetés 3. rész, a sajátos építményfajták felelős műszaki vezetői szakterületek] szerinti, MV-KÉ kategóriás jogosultság, közlekedési építmények szakterület sorában található szakembert. Az ajánlatkérő elfogadja az előírt MV-KÉ jogosultsággal egyenértékű jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséget és szakmai gyakorlatot, valamint az azzal egyenértékű végzettségeket.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Dátum, helyi idő:
A következő helyett
Dátum: 2020/06/09 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2020/06/30 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
VI . 3 . 12
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: További információk:
A következő helyett:
1. Az AT az alkal. igazolásait, az AK a Kbt. 69. § (4) bekezdésében meghatározottak szerinti felhívására köteles benyújtani, a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezettel együtt. Azonban az ajánlat benyújtásakor csatolt igazolásokat is elfogadja.
2. Az AK előírja, hogy a dokumentációt legalább egy AT vagy alvállalkozónak elektronikusan el kell érnie.
3. Az eljárás során dr. Czukor János felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó (Lajstrom száma 00083, levelezési címe: 7300 Komló, Köztársaság u. 15. e-mail címe: drczukorjanos@czukor.hu) jár el.
4. Az AK meghatározza, hogy az AT ajánlatában a Kbt. 66. § (2) bekezdés alapján tegyen külön nyilatkozatot ajánlattételi felhívás feltételeire.
5. Az AT csatolja ajánlatához a kötelezettségvállalásra jogosult aláírási címpéldányát és/vagy meghatalmazását, adott esetben.
6. Az AT-nek ajánlathoz csatolnia kell meghatalmazás esetén az AT-t képviselő személy, aláírási címpéldányát.
7. Az AK a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok tekintetében előírja, hogy a dokumentumokat le kell lefordítani magyar nyelvre.
8. Az ajánlatkérő előírja, hogy az AT a Kbt. 66. § (5) bekezdésének megfelelő „Felolvasó lap” alkalmazásával tegye meg ajánlatát.
9. Az AK a szerződés teljesítéséhez semmit sem biztosít ingyenesen a AT-nek.
10. Az ajánlatokkal kapcsolatos valamennyi, érték HUF-ban határozandó meg.
11. Az AK a Kbt. 57. § (1) bekezdés b) alpontja alapján a dokumentációban meghatározta az igazolások, nyilatkozatok jegyzékét.
12. Az AK az alkalmassági feltételeket a szigorúbban határozta meg, ezért azokat a minősített ajánlattevőnek külön kell azokat igazolnia.
13. Az AK meghatározza, hogy az AT a Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján tegyen nyilatkozatot arról, hogy ha az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet kapacitására támaszkodva kíván megfelelni. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek az adott alkalmassági feltétel igazolása érdekében be kell nyújtania külön az adott alkalmasság igazolására meghatározott iratokat.
14. Az AK meghatározza, hogy az AT a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján tegyen nyilatkozatot arról, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
15. Az AK előírja, hogy az AT tegyen nyilatkozatot a Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján. Nyilatkozatában jelölje meg a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az AT alvállalkozót kíván igénybe venni, ezen rész (ek) tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
16. Az AK az eljárás eredményét tartalmazó írásbeli összegzés megküldésekor dönti el, hogy megnevezi-e a második legkedvezőbbnek minősített ajánlattevőt.
17. Az AK tájékoztatja az AT-t, hogy a munkaügyi, környezetvédelmi szociális illetve munkavédelmi kérdésekben a Tolna Megyei Kormányhivatal illetékes Főosztályait keresheti meg.
18. Az AT csatolni köteles a dokumentációban meghatározott egyéb nyilatkozatokat is.
19. Az AK 2020. 05. 12-én 09.00 órai kezdettel a 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13. szám alatti találkozóval induló, helyszíni bejárást kezdeményez.
20. Az AT-nek csatolnia kell ajánlatához az adott részre vonatkozó árazott költségvetését.
21. Az AK – mindkét rész tekintetében – eljárást feltételes közbeszerzési eljárásként folytatja le, figyelemmel a Kbt. 135. § (12) bekezdésben és az 53. § (6) foglaltakra. Amennyiben a nyertes AT által a közbeszerzési eljárásban tett ajánlati ára meghaladja az AK rendelkezésére álló fedezet mértékét és ezért az adott AK költség-növekmény igényt vagy egyéb támogatásra irányuló igényt (pályázatot, projektjavaslatot, támogatási szerződésmódosítást vagy változás bejelentést) kell benyújtania a hiányzó forrás biztosítására. Az adott AK a támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilvánítja a Kbt. 75. § (2) a) alpontja alapján.
22. Az AK a minőségi bírálati elemek tekintetében a minimálisan elvárt, illetve a maximálisan meghatározott ajánlati értékek alatti, illetve feletti megajánlásokat tartalmazó ajánlatokat érvénytelennek nyilvánítja.
23. Az AK nem határozza meg tartalék keret biztosítását, a nyertes AT-nek
24. A nyertes AT-nek legkésőbb a szerződés megkötésekor csatolnia kell az adott részre vonatkozó, szakmai felel. bizt.--nak fennállásáról szóló biz. kötvényt. A biztosít. alapján az adott biztosító azokat a károkat téríti meg, amelyek az adott szakmai felelősség bizt.-ra vonatkozó szerződésében nevesített építési kivitelezési szolgáltatás, szakma vagy hivatásszerű folytatóját terhelik, olyan károkozás kapcsán, ahol a felelősségük megállapítható. A bizt. a közb. tárgyának – magasépítési és/vagy mélyépítési tevékenység az ajánlat tart. megfelelően - megfelelő építési kivitelezésre vonatkozó szakmai felelősségbizt.-nak kell lennie. A kötvénynek a jelen felhívásban rögzített projektjére kell vonatkoznia. A nyertes AT-nek az AK felszólítására, de legkésőbb a szerződéskötésig kell a kötvény egyszerű másolatát benyújtani az AK felé. Amennyiben a nyertes AT nem rendelkezik a fentieknek megfelelő szakmai felelősségbizt.- vonatkozó bizt.-i kötvénnyel, az a szerződéskötés megtagadását vonja maga után. Az érvényes bizt. mértékének összértéke tekintetében min. nettó 80.000.000,- Ft összértékűnek, és nettó 10.000.000,-Ft egyszeri bizt. esemény bekövetkezésre vonatkozó értékűnek kell lennie, valamint az AT önrésze nem lehet kevesebb, mint: 10%. A fentiek mindkét rész tekintetében relevánsak.
25. Az AK nem határozza meg projekttársaság alapításának kötelezettségét.
Helyesen:
1. Az AT az alkal. igazolásait, az AK a Kbt. 69. § (4) bekezdésében meghatározottak szerinti felhívására köteles benyújtani, a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezettel együtt. Azonban az ajánlat benyújtásakor csatolt igazolásokat is elfogadja.
2. Az AK előírja, hogy a dokumentációt legalább egy AT vagy alvállalkozónak elektronikusan el kell érnie.
3. Az eljárás során dr. Czukor János felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó (Lajstrom száma 00083, levelezési címe: 7300 Komló, Köztársaság u. 15. e-mail címe: drczukorjanos@czukor.hu) jár el.
4. Az AK meghatározza, hogy az AT ajánlatában a Kbt. 66. § (2) bekezdés alapján tegyen külön nyilatkozatot ajánlattételi felhívás feltételeire.
5. Az AT csatolja ajánlatához a kötelezettségvállalásra jogosult aláírási címpéldányát és/vagy meghatalmazását, adott esetben.
6. Az AT-nek ajánlathoz csatolnia kell meghatalmazás esetén az AT-t képviselő személy, aláírási címpéldányát.
7. Az AK a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok tekintetében előírja, hogy a dokumentumokat le kell lefordítani magyar nyelvre.
8. Az ajánlatkérő előírja, hogy az AT a Kbt. 66. § (5) bekezdésének megfelelő „Felolvasó lap” alkalmazásával tegye meg ajánlatát.
9. Az AK a szerződés teljesítéséhez semmit sem biztosít ingyenesen a AT-nek.
10. Az ajánlatokkal kapcsolatos valamennyi, érték HUF-ban határozandó meg.
11. Az AK a Kbt. 57. § (1) bekezdés b) alpontja alapján a dokumentációban meghatározta az igazolások, nyilatkozatok jegyzékét.
12. Az AK az alkalmassági feltételeket a szigorúbban határozta meg, ezért azokat a minősített ajánlattevőnek külön kell azokat igazolnia.
13. Az AK meghatározza, hogy az AT a Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján tegyen nyilatkozatot arról, hogy ha az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet kapacitására támaszkodva kíván megfelelni. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek az adott alkalmassági feltétel igazolása érdekében be kell nyújtania külön az adott alkalmasság igazolására meghatározott iratokat.
14. Az AK meghatározza, hogy az AT a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján tegyen nyilatkozatot arról, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
15. Az AK előírja, hogy az AT tegyen nyilatkozatot a Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján. Nyilatkozatában jelölje meg a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az AT alvállalkozót kíván igénybe venni, ezen rész (ek) tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
16. Az AK az eljárás eredményét tartalmazó írásbeli összegzés megküldésekor dönti el, hogy megnevezi-e a második legkedvezőbbnek minősített ajánlattevőt.
17. Az AK tájékoztatja az AT-t, hogy a munkaügyi, környezetvédelmi szociális illetve munkavédelmi kérdésekben a Tolna Megyei Kormányhivatal illetékes Főosztályait keresheti meg.
18. Az AT csatolni köteles a dokumentációban meghatározott egyéb nyilatkozatokat is.
19. Az AK 2020. 05. 12-én 09.00 órai kezdettel a 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13. szám alatti találkozóval induló, helyszíni bejárást kezdeményez.
20. Az AT-nek csatolnia kell ajánlatához az adott részre vonatkozó árazott költségvetését.
21. Az AK – mindkét rész tekintetében – eljárást feltételes közbeszerzési eljárásként folytatja le, figyelemmel a Kbt. 135. § (12) bekezdésben és az 53. § (6) foglaltakra. Amennyiben a nyertes AT által a közbeszerzési eljárásban tett ajánlati ára meghaladja az AK rendelkezésére álló fedezet mértékét és ezért az adott AK költség-növekmény igényt vagy egyéb támogatásra irányuló igényt (pályázatot, projektjavaslatot, támogatási szerződésmódosítást vagy változás bejelentést) kell benyújtania a hiányzó forrás biztosítására. Az adott AK a támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilvánítja a Kbt. 75. § (2) a) alpontja alapján.
22. Az AK a minőségi bírálati elemek tekintetében a minimálisan elvárt, illetve a maximálisan meghatározott ajánlati értékek alatti, illetve feletti megajánlásokat tartalmazó ajánlatokat érvénytelennek nyilvánítja.
23. Az AK nem határozza meg tartalék keret biztosítását, a nyertes AT-nek
24. A nyertes AT-nek legkésőbb a szerződés megkötésekor csatolnia kell az adott részre vonatkozó, szakmai felel. bizt.--nak fennállásáról szóló biz. kötvényt. A biztosít. alapján az adott biztosító azokat a károkat téríti meg, amelyek az adott szakmai felelősség bizt.-ra vonatkozó szerződésében nevesített építési kivitelezési szolgáltatás, szakma vagy hivatásszerű folytatóját terhelik, olyan károkozás kapcsán, ahol a felelősségük megállapítható. A bizt. a közb. tárgyának – magasépítési és/vagy mélyépítési tevékenység az ajánlat tart. megfelelően - megfelelő építési kivitelezésre vonatkozó szakmai felelősségbizt.-nak kell lennie. A kötvénynek a jelen felhívásban rögzített projektjére kell vonatkoznia. A nyertes AT-nek az AK felszólítására, de legkésőbb a szerződéskötésig kell a kötvény egyszerű másolatát benyújtani az AK felé. Amennyiben a nyertes AT nem rendelkezik a fentieknek megfelelő szakmai felelősségbizt.- vonatkozó bizt.-i kötvénnyel, az a szerződéskötés megtagadását vonja maga után. Az érvényes bizt. mértékének összértéke tekintetében min. nettó 80.000.000,- Ft összértékűnek, és nettó 10.000.000,-Ft egyszeri bizt. esemény bekövetkezésre vonatkozó értékűnek kell lennie, valamint az AT önrésze nem lehet kevesebb, mint: 10%. A fentiek mindkét rész tekintetében relevánsak.
25. Az AK nem határozza meg projekttársaság alapításának kötelezettségét.
26. Az eljárás korábbi ajánlati felhívásának száma: KÉ-7759/2020.
27. Az AK az ajánlati felhívással egyidőben módosította a dokumentációt is.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
  A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
  Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/21 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben