Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/99
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.05.22.
Iktatószám:9024/2020
CPV Kód:39100000-3
Ajánlatkérő:Hatvan Város Önkormányzata
Teljesítés helye:3000 Hatvan, Kossuth tér 3. (3012/2 hrsz.);3000 Hatvan, Kossuth tér 3. (3012/2 hrsz.);3000 Hatvan, Kossuth tér 3. (3012/2 hrsz.);3000 Hatvan, Kossuth tér 3. (3012/2 hrsz.)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.06.11.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Hatvan Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_70214820
Postai cím: Kossuth tér 2.
Város: Hatvan
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Selmeczi Attila
Telefon: +36 37542305
E-mail: selmeczi.attila@hatvan.hu
Fax: +36 37345455
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.hatvan.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.hatvan.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000456232020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000456232020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Könyvtár felújításához kapcsolódó eszközbeszerzés
Hivatkozási szám: EKR000456232020
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 39100000-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Könyvtár felújításához kapcsolódó eszközbeszerzés
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
x Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók x valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
  Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: Bútorok beszerzése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 39100000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 3. (3012/2 hrsz.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Kisasztal: 1 db
Pad: 10 db
Rakásolható szék, karfa nélkül: 134 db
Rakásoló kocsi: 4 db
Szék karfával: 5 db
Összecsukható asztal: 6 db
Negyed sarok elem: 12 db
Dohányzóasztal: 12 db
Karosszék: 20 db
Fotelszék: 2 db
Fotel: 4 db
Görgős szék: 12 db
Puff: 34 db
Labda: 2 db
Variálható ülőke: 2 db
Y alakú ülőke: 3 db
Babzsák: 6 db
Részletes műszaki leírást az egyéb közbeszerzési dokumentumok részeként csatolunk.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A 12 hónapos jótállási kötelezettségen felül vállalt többlet jótállási idő valamennyi termékre vonatkozóan (hónap, min. 0 hónap, max. 12 hónap) 10
2 A jótállási időn belül a leszállított termékek meghibásodása/sérülése esetén a hiba kijavítás megkezdésének vállalt időpontja, az ajánlatkérő jelzésétől számítva (munkaóra, min. 8, max. 24 munkaóra) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Összesített ajánlati ár (nettó Ft) / Súlyszám: 80
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 60
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.2-15-HE1-2016-00001
II.2.13) További információ

II.2.1) Elnevezés: Polcrendszer beszerzése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 39131000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 3. (3012/2 hrsz.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Recepciós pult és tároló bútor: 1 db
Ruhatár+zárható tárolók: 1 db
Parafa tábla: 1 db
Dobogó/színpad/falburkolat: 1 db
Folyóirat tartó: 3 db
Számítógép asztal: 9 db
Dekorációs lap: 1 db
Íróasztal: 4 db
Íves polc: 82 db
Íves polc elem: 28 db
Könyvespolc: 164 db
Gyerek házikó: 1 db
Asztal: 3 db
Alul zárt, felül nyitott polcos: 8 db
Alul folyóiratos, felül nyitott polcos: 9 db
Helyszíni szerelés: 1 egység
Részletes műszaki leírást az egyéb közbeszerzési dokumentumok részeként csatolunk.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A 12 hónapos jótállási kötelezettségen felül vállalt többlet jótállási idő valamennyi termékre vonatkozóan (hónap, min. 0 hónap, max. 12 hónap) 10
2 A jótállási időn belül a leszállított termékek meghibásodása/sérülése esetén a hiba kijavítás megkezdésének vállalt időpontja, az ajánlatkérő jelzésétől számítva (munkaóra, min. 8, max. 24 munkaóra) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Összesített ajánlati ár (nettó Ft) / Súlyszám: 80
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 75
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.2-15-HE1-2016-00001
II.2.13) További információ

II.2.1) Elnevezés: Guruló tömörraktár polcrendszer beszerzése
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 39131100-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 3. (3012/2 hrsz.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Mobil polc (600x2400x3000 mm / 7 polc + fedőpolc): 19 db
Mobil polc (600x3200x3000 mm / 7 polc + fedőpolc): 5 db
Fix polc (600x3200x3000 mm / 7 polc + fedőpolc): 1 db
Fix polc (300x2400x3000 mm / 7 polc + fedőpolc): 3 db
Fix polc (300x5800x3000 mm / 7 polc + fedőpolc): 1 db
Fix polc (300x6800x3000 mm / 7 polc + fedőpolc): 1 db
Részletes műszaki leírást az egyéb közbeszerzési dokumentumok részeként csatolunk.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A 12 hónapos jótállási kötelezettségen felül vállalt többlet jótállási idő valamennyi termékre vonatkozóan (hónap, min. 0 hónap, max. 12 hónap) 10
2 A jótállási időn belül a leszállított termékek meghibásodása/sérülése esetén a hiba kijavítás megkezdésének vállalt időpontja, az ajánlatkérő jelzésétől számítva (munkaóra, min. 8, max. 24 munkaóra) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Összesített ajánlati ár (nettó Ft) / Súlyszám: 80
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 45
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.2-15-HE1-2016-00001
II.2.13) További információ

II.2.1) Elnevezés: IKT eszközök beszerzése
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48900000-7
További tárgyak:30213300-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 3. (3012/2 hrsz.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Flipchart tábla: 1 db
Hangfal: 2 db
Keverőerősítő: 1 db
NAS meghajtó: 1 db
Merevlemez (NAS): 2 db
Jack kábel: 2 db
Vezetékes mikrofon: 2 db
Mikrofon állvány: 4 db
Vezeték nélküli mikrofon készlet: 1 db
Csiptetős mikrofon szett: 1 db
Multifunkciós nyomtató: 2 db
Router + tűzfal: 1 db
Switch: 3 db
Számítógép: 17 db
Szünetmentes tápegység: 17 db
Laptop: 6 db
Operációs rendszer: 24 db
Irodai program csomag: 24 db
Interaktív tábla: 1 db
Mobil projektor: 1 db
Mobil vetítő vászon: 2 db
Projektor állvány/prezentációs asztal: 1 db
Fix projektor: 1 db
Motoros, rolós vetítő vászon: 1 db
TV: 1 db
DVD lejátszó: 1 db
Asztali nyomtató: 2 db
Mobil indukciós hurokerősítő rendszer: 3 db
Részletes műszaki leírást az egyéb közbeszerzési dokumentumok részeként csatolunk. Ha az ajánlattevő más gyártmányú/típusú szoftvert ajánl meg, mint amilyen gyártmányt/típust az ajánlatkérő a Műszaki leírásban megnevezett, akkor az ajánlattevő köteles a szerződéskötést követően, az ajánlatkérő által megjelölt időpontban az adott szoftverek felhasználói részére (kb. 12 fő részére) a szoftverek megfelelő használata tárgyában az ajánlatkérő által biztosított eszközökkel és helyszínen oktatást tartani min. 12 munkaórában a közbeszerzési ajánlatban megadott ajánlati ár terhére.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A 12 hónapos jótállási kötelezettségen felül vállalt többlet jótállási idő valamennyi termékre vonatkozóan (hónap, min. 0 hónap, max. 12 hónap) 10
2 A jótállási időn belül a leszállított termékek meghibásodása/sérülése esetén a hiba kijavítás megkezdésének vállalt időpontja, az ajánlatkérő jelzésétől számítva (munkaóra, min. 8, max. 24 munkaóra) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Összesített ajánlati ár (nettó Ft) / Súlyszám: 80
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 60
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.2-15-HE1-2016-00001
II.2.13) További információ

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: A közbeszerzési eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjában meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
Az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a fenti kizáró okok hatálya alá tartozik, vagy részéről a kizáró ok az eljárás során következik be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.rendelet) 17.§ (1) bekezdése szerint és a Kbt. 114/A. § alapján az ajánlatban nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tartozik a felhívásban foglalt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja, illetve a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
A Kbt. 67. § (4) bekezdése és a Korm.rendelet 17. § (2) bekezdése alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdése g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót és az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetet. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.
A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő előírja a Kbt. 114/A. § alkalmazását a jelen közbeszerzési eljárásban, erre tekintettel ajánlatkérő előírja, hogy az alkalmassági követelmények tekintetében meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban nyújtsák be.
P/1. Ajánlattevő köteles csatolni a 321/2015. Korm. rendelet 19. § (1) bek c) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladását megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évből, a teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről szóló egyszerű nyilatkozatát attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg működését, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. A közös ajánlattevők árbevételei összeadódhatnak.
Ha az ajánlattevő az árbevételre vonatkozó adattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha
P/1. az eljárást megindító felhívás feladását megelőző utolsó 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele összesen nem éri el
az 1. rész vonatkozásában a nettó 17.000.000,- Ft-ot,
a 2. rész vonatkozásában a nettó 17.000.000,- Ft-ot,
a 3. rész vonatkozásában a nettó 7.000.000,- Ft-ot,
a 4. rész vonatkozásában a nettó 11.000.000,- Ft-ot.
Amennyiben ajánlattevő több részre is ajánlatot tesz, úgy elegendő a legnagyobb értékű árbevételi minimumkövetelményt teljesíteni, az árbevételi minimumkövetelmények több részre történő ajánlattétel esetén nem kumulálódnak.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő előírja a Kbt. 114/A. § alkalmazását a jelen közbeszerzési eljárásban, erre tekintettel ajánlatkérő előírja, hogy az alkalmassági követelmények tekintetében meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban nyújtsák be.
M.1.) A 321/2015. Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján ajánlattevőnek be kell nyújtania az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 36 hónapban szerződésszerűen teljesített szállításokra vonatkozó referencianyilatkozatot/igazolást, minimálisan az alábbi tartalommal:
— a szerződést kötő másik fél megnevezése és székhelye/lakcíme, valamint a kapcsolattartó személy neve és telefonszáma vagy e-mail címe,
— szállítás tárgyának és mennyiségének ismertetése olyan részletességgel, hogy az alkalmassági követelményeknek való megfelelést egyértelműen megállapítható legyen
— a teljesítés ideje (kezdés és befejezés év, hónap, nap pontossággal)
— nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és szerződésnek megfelelően történt-e.
Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 36 hónap alatt befejezett, de legfeljebb 72 hónapon belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.
Közös ajánlattevők által történő teljesítés esetén a fenti adatokat a referenciaigazolásnak/nyilatkozatnak oly módon kell tartalmaznia, hogy abból a referenciát bemutató saját teljesítése alapján az alkalmassága egyértelműen megállapítható legyen.
Más szervezetek kapacitásaira való támaszkodás esetén felhívjuk a figyelmet a Kbt. 65. § (7), (9)-(10) bekezdéseire.
A 321/2015. Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontjának esetét a Kbt. Harmadik Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással lehet igazolni.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M/1.
1. rész vonatkozásában:
M.1.1. Alkalmatlan az ajánlattevő az 1. részre történő ajánlattétel során, amennyiben nem rendelkezik egy vagy több, az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított három évben (36 hónapban) teljesítésigazolással lezárt, szerződésszerűen és az előírásoknak megfelelően teljesített olyan referenciával, amely(ek) keretében összesen legalább 180 db bútorelem szállítására került sor.
Bútorelem kifejezés alatt az alábbi eszközök bármelyike értendő: asztal, pad, szék, fotel, puff, labda, ülőke, babzsák.
2. rész vonatkozásában:
M.1.2. Alkalmatlan az ajánlattevő a 2. részre történő ajánlattétel során, amennyiben nem rendelkezik egy vagy több, az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított három évben (36 hónapban) teljesítésigazolással lezárt, szerződésszerűen és az előírásoknak megfelelően teljesített olyan referenciával, amely(ek) keretében összesen legalább 200 db bútorelem szállítására került sor.
Bútorelem kifejezés alatt az alábbi eszközök bármelyike értendő: asztal, polc, parafa tábla, recepciós pult, ruhatároló, gyerek házikó.
3. rész vonatkozásában:
M.1.3. Alkalmatlan az ajánlattevő a 3. részre történő ajánlattétel során, amennyiben nem rendelkezik egy vagy több, az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított három évben (36 hónapban) teljesítésigazolással lezárt, szerződésszerűen és az előírásoknak megfelelően teljesített olyan referenciával, amely(ek) keretében összesen legalább 20 db polcból álló polcrendszer szállítására került sor.
4. rész vonatkozásában:
M.1.4. Alkalmatlan az ajánlattevő a 4. részre történő ajánlattétel során, amennyiben nem rendelkezik egy vagy több, az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított három évben (36 hónapban) teljesítésigazolással lezárt, szerződésszerűen és az előírásoknak megfelelően teljesített olyan referenciával, amely(ek) keretében összesen legalább 90 db informatikai eszköz (hardver és/vagy szoftver eszközök) szállítására került sor.
Több részre történő ajánlattétel esetén az M/1. alkalmassági követelményeknek való megfelelés lehetséges egy referencia bemutatásával, amennyiben a bemutatott referencia megfelel valamennyi ajánlattétellel érintett részajánlati kör vonatkozásában előírt alkalmassági minimumkövetelménynek.
Ajánlattevő az M/1. alkalmassági követelményeknek történő megfelelést mind a négy rész esetében több szerződéssel is igazolhatja.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (6) bekezdésében meghatározottak alapján, továbbá az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) bekezdésében előírtak szerint.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Valamennyi rész vonatkozásában:
Késedelmi kötbér:
Alapja: összesített nettó ajánlati ár.
Mértéke: 1 % minden késedelmes naptári nap után, maximum az összesített nettó ajánlati ár 30%-a.
Meghiúsulási kötbér:
Alapja: az összesített nettó ajánlati ár.
Mértéke: 30%.
Hibás teljesítési kötbér:
Alapja: a hibás teljesítéssel érintett eszközökre eső nettó ellenszolgáltatás.
Mértéke: 15 %.
Teljesítési biztosíték, amelynek mértéke az összesített nettó ajánlati ár 3 %-a.
Ajánlattevőnek - a Kbt. 134. § (5) bekezdése szerint - nyilatkozatot kell csatolnia ajánlatához a teljesítési biztosíték határidőre történő rendelkezésére bocsátásáról.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Valamennyi rész vonatkozásában:
Ajánlatkérő előleget az összesített nettó ajánlati ár (vételár) 20%-ának megfelelő mértékben biztosít.
Ajánlatkérő a vételárat a szerződésszerű teljesítést (szállítást és telepítést/üzembe helyezést) követően kiállított, az ajánlatkérő által leigazolt számla ellenében, a Kbt. 135. § (1), (5)-(6), valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében előírtak szerint átutalással egyenlíti ki a számla kézhezvételének napját követő 30 napon belül.
Ajánlatkérő 1 db végszámla kiállítására biztosít lehetőséget.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő nem követeli meg és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek: Az ellenszolgáltatás teljesítésére vonatkozó jogszabályok különösen:
• 2015. évi CXLIII. tv. [Kbt. 135.§ (1), (5), (6), (11) bek.]
• 2013. évi V. tv. [Ptk. 6:130.§ (1)-(2)]
• 2007. évi CXXVII. tv. (ÁFA tv.)
• 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet
Az ajánlattétel, a szerződés, számlázás és kifizetés devizaneme: magyar Forint (HUF).
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2020/06/11 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 2020/07/13 (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/06/11 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok benyújtására és felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a és a Kbt. 68. §-a irányadó.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok benyújtására és felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a és a Kbt. 68. §-a irányadó.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
  Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése igen
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében: Ajánlatkérő a hiánypótlást a Kbt. 71.§-ban meghatározottak szerint biztosítja, azzal, hogy ha a hiánypótlással ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, akkor ajánlatkérő kizárólag egy alkalommal fog újabb hiánypótlást elrendelni.
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: A "Minőségi szempont" 2. részszempontja és az "Ár" szempont esetében fordított arányosítás, a "Minőségi szempont" 1. részszempontja esetén egyenes arányosítás mindegyik részben.
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
x Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
x Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1) Ajánlatkérő az EKR karakterkorlátozására tekintettel az egyéb információkat teljes körűen és részletesen az egyéb közbeszerzési dokumentumokban adja meg.
2) Jelen közbeszerzési eljárás az Elektronikus Közbeszerzési Rendszeren (EKR) keresztül lefolytatásra kerülő eljárás, így az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet rendelkezései alkalmazandók, így a nyilatkozattétel kizárólag elektronikus úton kizárólag az EKR-ben lehetséges a https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap címen.
3) A műszaki leírásban esetlegesen szereplő meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra történő hivatkozás azért történt, mert nem lehetséges a szerződés tárgyának kellően pontos és érthető leírása. Az ilyen hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést mindig érteni kell. Ajánlatkérő – a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott 321/2015. Kormány rendelet 46. § (3) bekezdése alapján – egyenértékű megajánlásokat is elfogad. Az egyenértékűség igazolása tekintetében a 321/2015. Kormányrendelet 46. § (4)-(6) bekezdései az irányadóak.
4) Közös ajánlattétel esetében a Kbt. 35. § (1)-(7) bekezdései irányadók.
5) Ajánlatkérő az alkalmassági feltételeket a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg valamennyi előírt alkalmassági követelmény kapcsán.
6) Ajánlatkérő a jelen közbeszerzési eljárásban a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi esetkört nem alkalmazza.
7) Amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni.
Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat a Kbt. és a 424/2017. Korm. rendelet 11-12. §-ai tartalmazzák.
8) FAKSZ: dr. Németh Ferenc, lajstromszám: 00981.
9) Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 3. § 37. pontja szerinti szakmai ajánlatot részenként. Ajánlatkérő szakmai ajánlatnak tekinti a megajánlott termékek termékleírását (ajánlatkérő termékadatlapot vagy prospektust vagy bármilyen egyéb iratot elfogad), amelyből egyértelműen kiderül a megajánlott termék közbeszerzési dokumentumokban Ajánlatkérő által meghatározott műszaki feltételeknek való megfelelése, a termék megnevezése és származási helye.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2020/05/21 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges