Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/98
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.05.21.
Iktatószám:9027/2020
CPV Kód:48820000-2
Ajánlatkérő:Felső-Szabolcsi Kórház
Teljesítés helye:4600 Kisvárda, Árpád utca 26.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:T-Systems Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Felső-Szabolcsi Kórház
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_79528627
Postai cím: Árpád Utca 26.
Város: Kisvárda
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kalóné Salzmann Orsika Éva
Telefon: +36 45502100
E-mail: kozbeszerzes@kisvardakorhaz.hu
Fax: +36 45415252
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://kisvardakorhaz.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://kisvardakorhaz.hu/
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Szerverpark fejlesztés a Felső-Szabolcsi Kórházban
Hivatkozási szám: EKR001354012019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48820000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Szerverpark fejlesztés a Felső-Szabolcsi Kórházban
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48210000-3
További tárgyak:48820000-2
72611000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4600 Kisvárda, Árpád utca 26.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
X86 kiszolgálók és központi adattároló
A beszerzendő komponensek:
• Szerver I. 2 db
• Szerver II. 1 db
• Központi tároló 1 db
• Hálózati útválasztó 1 db
• Operációs rendszerek és szoftverek
A nyertes Ajánlattevő feladata az ajánlatában megajánlott új eszközök leszállítása, telepítése, üzembe helyezése és használatának betanítása. Próbaüzem: 4 nap, Betanítási idő: 3 nap (3x8 óra), 3 fő betanításával.
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Ajánlattevő kizárólag az Ajánlatkérő előírásainak mindenben megfelelő termékekre tehet ajánlatot. A termékekkel kapcsolatosan az ajánlattevőnek figyelembe kell vennie a közbeszerzési dokumentumokban leírtakat is.
Ajánlatkérő hangsúlyozza, hogy ahol jelen felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban gyártóra és/vagy típusra való hivatkozás található, ez csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt. Ajánlattevő ajánlatában bármely más olyan termék szerepeltethet, amely az adott funkciónak megfelel, és a megnevezettel egyenértékű, azzal, hogy az egyenértékűséget - kétség esetén - az ajánlattevőnek igazolnia kell. Ajánlatkérő az egyenértékűséget az adott termékekre megadott műszaki paraméterek alapján vizsgálja.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 60
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
03089 / 2020 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Szerverpark fejlesztés a Felső-Szabolcsi Kórházban
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/02/11 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: T-Systems Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_12541232
Postai cím: Könyves Kálmán Körút 36.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1097
Ország: Magyarország
E-mail: tenderiroda@t-systems.hu
Telefon: +36 303519110
Internetcím(ek): (URL) www.t-systems.hu
Fax: +36 14521297
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 51412709
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48820000-2
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48210000-3
További tárgyak:48820000-2
72611000-6
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4600 Kisvárda, Árpád utca 26.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
X86 kiszolgálók és központi adattároló
A beszerzendő komponensek:
• Szerver I. 2 db
• Szerver II. 1 db
• Központi tároló 1 db
• Hálózati útválasztó 1 db
• Operációs rendszerek és szoftverek
A nyertes Ajánlattevő feladata az ajánlatában megajánlott új eszközök leszállítása, telepítése, üzembe helyezése és használatának betanítása. Próbaüzem: 4 nap, Betanítási idő: 3 nap (3x8 óra), 3 fő betanításával.
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Ajánlattevő kizárólag az Ajánlatkérő előírásainak mindenben megfelelő termékekre tehet ajánlatot. A termékekkel kapcsolatosan az ajánlattevőnek figyelembe kell vennie a közbeszerzési dokumentumokban leírtakat is.
Ajánlatkérő hangsúlyozza, hogy ahol jelen felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban gyártóra és/vagy típusra való hivatkozás található, ez csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt. Ajánlattevő ajánlatában bármely más olyan termék szerepeltethet, amely az adott funkciónak megfelel, és a megnevezettel egyenértékű, azzal, hogy az egyenértékűséget - kétség esetén - az ajánlattevőnek igazolnia kell. Ajánlatkérő az egyenértékűséget az adott termékekre megadott műszaki paraméterek alapján vizsgálja.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 120
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 51412709
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: T-Systems Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_12541232
Postai cím: Könyves Kálmán Körút 36.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1097
Ország: Magyarország
E-mail: tenderiroda@t-systems.hu
Telefon: +36 303519110
Internetcím(ek): (URL) www.t-systems.hu
Fax: +36 14521297
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2020/05/13 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Ajánlatkérő a Módosítást - a Miniszterelnökség (a továbbiakban: ME) általi támogatás érdekében - a ME felé előzetes ellenőrzésre nyújtotta be. A Felek a Módosítást a támogató döntés birtokában írták alá, és mivel a támogató döntés a jogszabályoknak megfelelően lefolytatott ellenőrzési eljárás keretében is csak 2020. április 11-ét követően kelt, a 2020. május 13-án aláírt Módosítás a szerződő felek jogviszonyát 2020. március 30-ra visszamenőleges hatállyal rendezi.
Eredeti:
„III. Ellenérték, fizetési feltételek:
2. Vevő előleget nem fizet. A sikeres próbaüzemmel megvalósuló szerződésszerű átadás-átvételt követően kiállított és leigazolt számla kiegyenlítése a számla kézhezvételét követő 30 napon belül átutalással történik a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdései, a Kbt. 27/A. §-a, és a Kbt. 135. § (1), (6) és (10) bekezdésében foglaltak szerint. A szerződés és a kifizetések pénzneme a forint. Eladót a Vevő késedelmes teljesítése esetén a Ptk. 6:155. §-ában rendelkezéseiben rögzített mértékű késedelmi kamat illeti meg."
Módosított:
„III. Ellenérték, fizetési feltételek:
2. Vevő előleget nem fizet. Eladó a 2020. március 30-ig leszállított eszközök után egy részszámla, a fennmaradó eszközökre vonatozóan végszámla benyújtására jogosult. A sikeres próbaüzemmel megvalósuló szerződésszerű átadás-átvételt kővetően kiállított és leigazolt számlák kiegyenlítése a számla kézhezvételét követő 30 napon belül átutalással történik a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdései, a Kbt. 27/A. §-a, és a Kbt. 135. § (1), (6) és (10) bekezdésében foglaltak szerint. A szerződés és a kifizetések pénzneme a forint. Eladót a Vevő késedelmes teljesítése esetén a Ptk. 6:155. §-ában rendelkezéseiben rögzített mértékű késedelmi kamat illeti meg."
Eredeti:
"IV. 1. A teljesítés határideje a szerződés aláírásától számított 60 nap. A teljesítési határidő időtartama alatt Eladó köteles jelen szerződésben meghatározott minden feladatot elvégezni, beleértve a próbaüzemet és a betanítást is.
2. A szerződés a mindkét fél által történő aláírás napján lép hatályba, és a mindkét fél általi szerződésszerű teljesítéssel szűnik meg."
Módosított:
„IV A teljesítési határidő:
1. A teljesítés határideje a szerződés aláírásától számított 120 nap. A teljesítési határidő időtartama alatt Eladó köteles jelen szerződésben meghatározott minden feladatot elvégezni, beleértve a próbaüzemet és a betanítást is.
2. A szerződés a mindkét fél által történő aláírás napján lép hatályba, és a mindkét fél általi szerződésszerű teljesítéssel szűnik meg."
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Kbt 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján:
a) A módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre, ugyanis:
Szerződés teljesítését Eladó határidőben megkezdte, és szerződésszerű feladatellátásával arányos, megközelítőleg 75 %-os mértékben a szállítani kívánt eszközök 2020. március 27-én átadásra kerültek. A szerződés időtartama alatt bekövetkezett koronavírus járványra, annak gazdasági következményeire, valamint ennek kapcsán a Kormány által hozott megszorító intézkedésekre tekintettel Eladó a fennmaradó mintegy 25 %-os mértéket nem tudja a szerződés szerinti határidőre teljesíteni, ezért kérte a teljesítési határidő módosítását, valamint a rendelkezésre áll eszközök vonatkozásában részszámla benyújtásának lehetőségét. A fenti akadályozottság közvetlen oka az, alábbi:
(Folytatás a VII.1. pontban)
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 51412709 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 51412709 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
(A VI.2.2. pont folytatása):
Az ún. koronavírus járvány (COVID-2019, 2019-nCoV) miatt az Egészségügyi Világszervezet (WHO) nemzetközi érdekeket fenyegető közegészségügyi szükség helyzetet (public health emergency of international concern, röv.: PHEIC) hirdetett ki. A járvány által egyik legsúlyosabban érintett ország - az akadály felmerülésének időpontjában - a Kínai Népköztársaság.
Tekintettel arra, hogy Eladó a Kínai Népköztársaság területén működő gyártóktól, illetve szállítóktól szerzi be a teljesítéshez szükséges anyagokat és alkatrészeket, és ezekre vonatkozóan alternatív beszerzési forrással nem rendelkezik, a Kínai Népköztársaság területén fennálló egészségügyi szükséghelyzet Eladó teljesítőképességét súlyosan veszélyezteti és a szerződésszerű teljesítését akadályozza.
Eladó minden tőle, az adott helyzetben elvárható gondosság mellett elvárható intézkedést haladéktalanul megtett és megtesz annak érdekében, hogy a szerződéses határidőket tartsa, a kapcsolódó kockázatokat kezelje, illetve minimalizálja, azonban a fennálló külső körülményekre tekintettel jelen akadálykozlő nyilatkozat megtetele vált szükségessé.
A szükséghelyzet kapcsán világszerte, így különösen a Kínai Népköztársaság területén hozott óvintézkedések komoly munkaerőhiányt, alkatrészhiányt és szállítási nehézségeket generálnak az informatikai alkatrészgyártóknál, beszállítóknál is. A járvány terjedését meggátolni hivatott kínai kormányzati intézkedések (ezek közé tartozik többek között a kínai holdújév munkaszüneti időszakának meghosszabbítása, az azt követő szigorúbb egészségügyi ellenőrzések, az elrendelt karanténok és a légi-, vízi-, szárazföldi kereskedelmi forgalom korlátozása) negatív hatást gyakorolnak a gyártási kapacitásra, valamint a logisztikai funkciókra. A tartományok közötti vonatkózlekedést ugyan hivatalosan nem függesztették fel, de jelentősen lecsökkentették - több helyen napi 1-1 vonatpárra - a napi járatindításokat.
A Sanghajból induló, illetve Sanghajba tartó minden tengerjáró hajó indulása és érkezése törlésre került. A Shanghai Airlines február 9. és március 31. között felfüggesztette a Sanghaj-Budapest közvetlen légijáratot, február 6. és március 26. között a Sanghaj-Xi'an-Budapest és február 4. és március 28. között a Sanghaj- Chengdu-Budapest járat működését. A Hainan Airlines február 3. és március 29. között felfüggesztette a Csungking-Budapest közvetlen légijáratot. Általánosan tapasztalható az informatikai alkatrészbeszállítóknál, hogy a fentiek okán az alkatrészszállítások akár több héttel meghosszabbodnak.
Eladó a fent ismertetettek miatt vis maior eseményt jelentett be 2020. március 30-án, tekintve, hogy a Disztribútor a megrendelés eszközei közül aje’en módosítás által érintett termékeket vis maiornak minősülő okból nem tudja határidőben leszállítani.
A fentiekre figyelemmel Felek kijelentik, hogy a szerződésszerű teljesítés fenti akadályoztatását olyan körülmények eredményezték, amelyeket kellő gondossággal eljárva egyik Fél sem látott és láthatott előre.
b) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét,
3. A Módosítás kizárólag a szerződés teljesítési határidejét és a számiázás módját érinti, műszaki vagy egyéb tartalomra nem vonatkozik.
c) a módosítás ellenérték növekedéssel nem jár.
4. A Módosítás jellegéből fakadóan nem érinti az ellenszolgáltatást.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/19 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben