Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/97
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Módosítás/helyesbítés/visszavonás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.05.20.
Iktatószám:9031/2020
CPV Kód:30200000-1
Ajánlatkérő:Mezőkövesdi Tankerületi Központ Kazincbarcikai Tankerületi Központ;Sárospataki Tankerületi Központ
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Módosítás/helyesbítés/visszavonás
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Mezőkövesdi Tankerületi Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_83310843
Postai cím: Mátyás Király Út 223
Város: Mezőkövesd
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gál János
Telefon: +36 49795205
E-mail: jozsef.gyongyosi@kk.gov.hu
Fax: +36 49795203
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://kk.gov.hu/mezokovesd
A felhasználói oldal címe (URL): http://kk.gov.hu/mezokovesd
 
Hivatalos név: Kazincbarcikai Tankerületi Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80941604
Postai cím: Eszperantó Utca 2.
Város: Kazincbarcika
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Markovicsné Demeter Edina
Telefon: +36 48795230
E-mail: kazincbarcika@kk.gov.hu
Fax: +36 48795206
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Sárospataki Tankerületi Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23527421
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 44.
Város: Sárospatak
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3950
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Donkó József
Telefon: +36 47795214
E-mail: sarospatak@kk.gov.hu
Fax: +36 47795214
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Eszközbeszerzés oktatási intézmények számára 2020.
Hivatkozási szám: EKR000215112020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30200000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1. rész: Különböző informatikai eszközök (Szoftver 6 db, Egyéb informatikai eszközök 20 db, Tantermi csomag 21 db, Hang- és képrögzítő, megjelenítő eszközök 21 db). Összesen 68 db
2. rész: Különböző fejlesztő eszközök (Készségfejlesztő eszközök 226 db, Oktatást segítő eszközök 196 db, Mozgásfejlesztő eszközök 438 db, Idegrendszeri fejlesztést elősegítő eszközök 53 db, Kognitív funkciók fejlesztésére szolgáló eszköz 335 db). Összesen 1248 db
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi a beszerzendő eszközök helyszínre szállítása, össze-, be-, és felszerelése, telepítése, beüzemelése, megfelelőségi tanúsítvány kiállítása és a használat betanítása, valamint az előzőek végrehajtásához elengedhetetlenül szükséges járulékos munkák elvégzése.
Ajánlatkérő kizárólag új eszközök szállítását fogadja el. Használt vagy bemutató darabként funkcionáló terméket ajánlatkérő nem tekinti egyenértékű terméknek.
A műszaki leírásban meghatározott terméktulajdonságok minimális követelmények. A megajánlott termékeknek rendelkezniük kell legalább az ajánlatkérő által az adott termék tekintetében előírt minimum terméktulajdonságokkal. Abban az esetben, ha a termék nem beszerezhető, kifutó termék, forgalmazása/gyártása időközben megszűnt az ajánlatkérő helyettesítő terméket is elfogad, amely műszaki tartalmát tekintve legalább 80%-ban megegyezik az eredetileg tervezett eszközzel. Kérjük ajánlattevőt ennek igazolására. Ajánlatkérő a minimum terméktulajdonságokkal egyenértékű, vagy attól kedvezőbb terméktulajdonságú eszközöket is elfogad.További részletek a Közbeszerzési dokumentumokban.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
  A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi vagy részvételi határidő dátum
A következő helyett
Dátum: 2020/05/20 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2020/06/02 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Dátum, helyi idő:
A következő helyett
Dátum: 2020/05/20 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2020/06/02 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
  A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
  Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
A módosítás jogalapja és jogszerűsége a Kbt. 55. § (6) bekezdésének megfelel.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/19 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben