Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/98
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.05.21.
Iktatószám:9046/2020
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Károli Gáspár Református Egyetem
Teljesítés helye:1116 Temesvár utca 18.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:1/2 COL Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:egyházi belső jogi személy
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Károli Gáspár Református Egyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_15597353
Postai cím: Kálvin Tér 9
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1091
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szokolai László
Telefon: +36 309359617
E-mail: szl@t-email.hu
Fax: +36 12351085
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kre.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: egyházi belső jogi személy
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Temesvár utca 18. szám alatti ingatlan felújítása
Hivatkozási szám: EKR000366322020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Gépészeti rendszerek korszerűsítése ezen belül:
- Érintett padló felületeken padlóburkolatok, rétegrend bontása és visszaépítése
- Érintett felületeken fal-, födém áttörések, fal hornyok készítése és elfalazások bontása
- Gépészeti rendszer korszerűsítés: déli szárny fűtési hálózatának, és teljes épület csapadékvíz hálózatának cseréje
- Szükséges festési munkálatok elvégzése
Fűtési rendszer:
Jelenleg 3 db REMEHA QUINTA PRO 115 kondenzációs kaszkád kazántelep található a tetőtéri gázkazánházban. Az összes teljesítmény 321 kW.
Az északi és déli fűtési zónák szivattyúi 1-1 db WILO YONOS MAXO 65/0,5-12, ill. a közös tartalék szivattyú egy WILO YONOS MAXO 50/0,5-12 típusú.
Jelen átalakításban a déli szárny Tichelmann fűtési rendszere kerül teljes átalakításra, de hőleadó csere nélkül. A jelenlegi hőleadók meglévő megmaradóak. Természetesen, ahol sérült hibás hőleadó van azt cserélni szükséges, ugyanazon típusra. A déli szárny nyomvonalát követve egy alapvezetéki pár kerül kiépítésre a hőközponti szivattyú nyomó oldali karimapártól. Ez az alapvezetéki pár egy – egy pár felszálló vezetéki rendszerre kapcsolódik. Minden szinten 1 – 1 db osztó gyűjtő egység csatlakozik a felszálló vezeték párra. Az osztó-gyűjtő egységek után 2 db szoba egy - egy önálló fűtési körre kerül beépítve. Így, egy kétcsöves fűtési rendszer kerül kialakításra. Mivel szobánként két db radiátor található, azt párban egy bekötő rendszerben kell kialakítani. A radiátorokon megmarad a termosztatikus radiátorszelep és a visszatérő csavarzat. Az osztóknál az előremenő vezetéki lekötésnél csak elzáró található, a visszatérőnél statikus beszabályzó szelep a pontos beállítás megoldására.
Csatornázás – esővíz elvezetés:
Az átalakítás a tetőn lévő szigetelő gallérnál történő csatlakozástól az udvari aknába való bevezetésig történik. Nyolc ejtő vezeték és a pincei alapvezeték kerül teljes cserére.
Az épületről összegyűjtött csapadékvizet függőleges ejtővezetékeken keresztül, az épület pincéjében kialakított alapvezetéki rendszeren vezetett alapvezetéken át kell az udvari fogadó aknába vezetni, innen a meglévő megmaradó vezetéken vezetik el az utcai csatornarendszerbe.
Belsőépítészeti munkák:
Az épület előcsarnoka jelenleg nem felel meg a műszaki és esztétikai elvárásoknak, ezért több ütemben felújítása, átalakítása szükséges. I. ütemben szükséges a meglévő recepciós asztalos pultszerkezet (pult, pódium, kulcsszekrény) felújítása.

A felújítás során a következő főbb munkákat és mennyiségeket kell elvégezni:
törmelék mozgatás: 96 m3
kontaktesztrich készítése kézi feldolgozással, cementbázisú esztrichből C30 szilárdságú: 237,5 m2
horonyvésés, téglafalban, 50,01-100,00 cm² keresztmetszet között + helyreállítás falazó, meszes cementhabarcs: 300 fm
födémáttörés 30x30 cm méretig, 30 cm födémvastagságig, vasbetonlemez födémben, visszajavítással, zsákos esztrich: 104 db
parkettafektetés, csaphornyos parkettából, kiegyenlített aljzatra ragasztva, visszabontott anyagból: 237,5 m2
diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér két rétegben, tagolt sima felületen, POLIFARBE diszperziós belső fal- és mennyezetfesték, fehér: 8500 m2
meglévő recepciós pult felújítása belsőépítészeti terv sszerint: 1 db
PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, DN 125, 150, 200, tokos csatornacső: 164 fm
csővezetékek bontása, horganyzott vagy fekete acélcsövek tartószerkezetről, vagy
padlócsatornából lángvágással, deponálással, DN 65 - 80 között és DN 50 mérettig: 967 fm
Concept Alu-Pex fütési csővezeték,présidomos kötésekkel, szakaszos nyomáspróbával, sárgaréz csőidomokkal, falhoronyba vagy födémbe szerelve: 816 fm
acéllemez kompakt lapradiátor, szükséges szerelése:125 db
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 109089135 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Temesvár utca 18. szám alatti ingatlan felújítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45231300-8
További tárgyak:45232130-2
45331100-7
45333000-0
45421000-4
45432130-4
45442100-8
45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1116 Temesvár utca 18.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Gépészeti rendszerek korszerűsítése ezen belül:
- Érintett padló felületeken padlóburkolatok, rétegrend bontása és visszaépítése
- Érintett felületeken fal-, födém áttörések, fal hornyok készítése és elfalazások bontása
- Gépészeti rendszer korszerűsítés: déli szárny fűtési hálózatának, és teljes épület csapadékvíz hálózatának cseréje
- Szükséges festési munkálatok elvégzése
Fűtési rendszer:
Jelenleg 3 db REMEHA QUINTA PRO 115 kondenzációs kaszkád kazántelep található a tetőtéri gázkazánházban. Az összes teljesítmény 321 kW.
Az északi és déli fűtési zónák szivattyúi 1-1 db WILO YONOS MAXO 65/0,5-12, ill. a közös tartalék szivattyú egy WILO YONOS MAXO 50/0,5-12 típusú.
Jelen átalakításban a déli szárny Tichelmann fűtési rendszere kerül teljes átalakításra, de hőleadó csere nélkül. A jelenlegi hőleadók meglévő megmaradóak. Természetesen, ahol sérült hibás hőleadó van azt cserélni szükséges, ugyanazon típusra. A déli szárny nyomvonalát követve egy alapvezetéki pár kerül kiépítésre a hőközponti szivattyú nyomó oldali karimapártól. Ez az alapvezetéki pár egy – egy pár felszálló vezetéki rendszerre kapcsolódik. Minden szinten 1 – 1 db osztó gyűjtő egység csatlakozik a felszálló vezeték párra. Az osztó-gyűjtő egységek után 2 db szoba egy - egy önálló fűtési körre kerül beépítve. Így, egy kétcsöves fűtési rendszer kerül kialakításra. Mivel szobánként két db radiátor található, azt párban egy bekötő rendszerben kell kialakítani. A radiátorokon megmarad a termosztatikus radiátorszelep és a visszatérő csavarzat. Az osztóknál az előremenő vezetéki lekötésnél csak elzáró található, a visszatérőnél statikus beszabályzó szelep a pontos beállítás megoldására.
Csatornázás – esővíz elvezetés:
Az átalakítás a tetőn lévő szigetelő gallérnál történő csatlakozástól az udvari aknába való bevezetésig történik. Nyolc ejtő vezeték és a pincei alapvezeték kerül teljes cserére.
Az épületről összegyűjtött csapadékvizet függőleges ejtővezetékeken keresztül, az épület pincéjében kialakított alapvezetéki rendszeren vezetett alapvezetéken át kell az udvari fogadó aknába vezetni, innen a meglévő megmaradó vezetéken vezetik el az utcai csatornarendszerbe.
Belsőépítészeti munkák:
Az épület előcsarnoka jelenleg nem felel meg a műszaki és esztétikai elvárásoknak, ezért több ütemben felújítása, átalakítása szükséges. I. ütemben szükséges a meglévő recepciós asztalos pultszerkezet (pult, pódium, kulcsszekrény) felújítása.

A felújítás során a következő főbb munkákat és mennyiségeket kell elvégezni:
törmelék mozgatás: 96 m3
kontaktesztrich készítése kézi feldolgozással, cementbázisú esztrichből C30 szilárdságú: 237,5 m2
horonyvésés, téglafalban, 50,01-100,00 cm² keresztmetszet között + helyreállítás falazó, meszes cementhabarcs: 300 fm
födémáttörés 30x30 cm méretig, 30 cm födémvastagságig, vasbetonlemez födémben, visszajavítással, zsákos esztrich: 104 db
parkettafektetés, csaphornyos parkettából, kiegyenlített aljzatra ragasztva, visszabontott anyagból: 237,5 m2
diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér két rétegben, tagolt sima felületen, POLIFARBE diszperziós belső fal- és mennyezetfesték, fehér: 8500 m2
meglévő recepciós pult felújítása belsőépítészeti terv sszerint: 1 db
PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, DN 125, 150, 200, tokos csatornacső: 164 fm
csővezetékek bontása, horganyzott vagy fekete acélcsövek tartószerkezetről, vagy
padlócsatornából lángvágással, deponálással, DN 65 - 80 között és DN 50 mérettig: 967 fm
Concept Alu-Pex fütési csővezeték,présidomos kötésekkel, szakaszos nyomáspróbával, sárgaréz csőidomokkal, falhoronyba vagy födémbe szerelve: 816 fm
acéllemez kompakt lapradiátor, szükséges szerelése:125 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 a kötelezően előírt jótálláson felül vállat többlet jótállás [hónap] 30
  Költség szempont –
x Ár szempont – egyösszegű nettó ajánlati ár [HUF] Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Ajánlatkérő az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: EKRr) rendelkezései alapján, az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (a továbbiakban: EKR) igénybevételével jár el.
Ajánlatkérő a kivitelezéshez a munkaterületet csak 2020. június 1 -én tudja átadni, a II.1.5) és II.2.7) pontokban meghatározott 75 napos időtartam ettől számítandó.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Temesvár utca 18. szám alatti ingatlan felújítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/05/15 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: 1/2 COL Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_67895591
Postai cím: Bocskai Utca 69.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1174
Ország: Magyarország
E-mail: info@felcol.hu
Telefon: +36 209469106
Internetcím(ek): (URL) www.felcol.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11801331242
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 106922837
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 109089135
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Elektromos kiépítés, festés, parketta bontása, lerakása
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: 1/2 COL Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_67895591
Postai cím: Bocskai Utca 69.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1174
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11801331242

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2020/04/17 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/19 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges