Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/98
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Módosítás/helyesbítés/visszavonás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.05.21.
Iktatószám:9048/2020
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Módosítás/helyesbítés/visszavonás
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_57838595
Postai cím: Műegyetem Rakpart 3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1111
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Halász Katalin
Telefon: +36 14633368
E-mail: halasz.katalin@bme.hu
Fax: +36 14633308
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bme.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bme.hu
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Atmoszférikus Áramlások Laboratórium kialakítása
Hivatkozási szám: EKR000126782020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Atmoszférikus Áramlások Laboratórium kialakítása
Modelltároló helyiség kialakítása: 74 m2
Közlekedő helyiség felújítása: 19 m2
Munkaszoba és kutatólabor kialakítása: 25 m2
Modellkészítő műhely kialakítása: 60 m2
Nagylaboratórium felújítása: 292 m2
Kislaboratórium felújítása: 35 m2
Elektromos fogadó és géptér felújítása: 37 m2
Szellőztető berendezés beépítés (mérlegtér): 1 db
Elektromos betáp kábel és főelosztó cseréje: 1 db
Ipari műgyanta padlóbevonat készítése: 487 m2
A tevékenység: nem építési engedély köteles.
AK a munkaterületet a szerződés hatálybalépését követő 5 munkanapon belül biztosítja.
Ajánlatkérő a kivitelezési munkák elvégzéséhez tartalékkeretet nem biztosít.
Részletes leírást a műszaki leírás és az árazatlan költségvetés tartalmazza.
AK a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség bizonyítása AT feladata. Kiegészítő CPV-kód: 45262700-8; 45311000-0; 45331210-1; 45421115-3; 45432130-4

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
06453 / 2020 (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
  A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi vagy részvételi határidő dátum
A következő helyett
Dátum: 2020/06/09 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2020/06/09 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Dátum, helyi idő:
A következő helyett
Dátum: 2020/06/09 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2020/06/09 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
  A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
  Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
Ajánlatkérő tájékoztatja továbbá az Érdeklődő Gazdasági Szereplőket arról, hogy a jelen felhívással egyidejűleg módosításra került az Ajánlattételi dokumentáció is. A módosított műszaki leírás és a módosított árazott költségvetés a kiegészítő tájékoztatás nyújtása keretében megküldésre került, illetve az Ajánlatkérő által az EKR-be feltöltött Közbeszerzési dokumentumok között érhető el és tölthető le közvetlenül a Gazdasági Szereplők részéről.
Továbbá tájékoztatom az Érdeklődő Gazdasági Szereplőket, hogy technikai hiba folytán a hirdetményfeladás nélkül került módosításra a felhívás, ezért Kbt. által előírt hirdetményfeladási kötelezettség pótlása érdekében Ajánlatkérő hirdetmény feladást kezdeményezett a Hatóság felé a mai napon. Ennek eredményeként az ajánlattételi határidő 2020.06.09.12:00 órára módosult, amelyről a hirdetmény megjelenésekor tájékoztatást kapnak az EKR rendszerben.
Az eredeti ajánlattételi határidő: Dátum: 2020/05/25 Helyi idő: 11:00 óra
A bontás határideje: Dátum: 2020/05/25 Helyi idő: 13:00 óra
A módosult ajánlattételi határidő: Dátum: 2020/06/09 Helyi idő: 12:00 óra
A bontás határideje: Dátum: 2020/06/09 Helyi idő: 14:00 óra
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/20 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben