Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/98
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.05.21.
Iktatószám:9086/2020
CPV Kód:45210000-2
Ajánlatkérő:Nemesvita község Önkormányzata
Teljesítés helye:8311 Nemesvita, 0122/1. hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemesvita község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_37424930
Postai cím: Dózsa Utca 8.
Város: Nemesvita
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8311
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hajdu Támba Hanga Mária
Telefon: +36 202451108
E-mail: dr.hajdu.hanga@gmail.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://nemesvita.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://nemesvita.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Turisztikai attrakció létrehozása Nemesvitán 2.elj
Hivatkozási szám: EKR000403052020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Nemesvita Község Önkormányzata (8311 Nemesvita, Dózsa György utca 8.) három új turisztikai attrakció létesítését kívánja megvalósítani.
A fejlesztés eredményeképpen új attrakciók jönnek létre: egyedülálló kilátótorony, sövénylabirintus és gyermekjátszótér.
Tervezett építési tevékenység:
- építési engedély köteles faszerkezetű kilátó építése
- nem építési engedély köteles játszótér építése
- nem építési engedély köteles növénylabirintus építése
1./ KILÁTÓ
A kilátó 8,84x8,84 m alapterületű, 17,50 m magas kilátó szinttű, és 22,15 m csúcsmagasságú építmény, ragasztott, és fűrászelt fenyő-fa tartószerkezetű, mérnöki acél lakatoselemekkel, csavarkapcsolatokkal kialakított szerkezet. A szerkezetet 20 fő befogadására terveztük. A fő tartószerkezeti elemek nagy keresztmetszetű 20×40 cm-es - 20×25, 20x20 cm rétegelt ragasztott fenyőfa elemek. A 20×20 - as keresztmetszet alatt a fa szelvények hagyományos fűrészelt fenyőfa elemekből készülnek.
2./ JÁTSZÓTÉR
alapterület: 10x10 méter
szegélyezés: LEIER Quartz kerti szegélykő, szürke, 100x5x20 cm
aljzat rétegrend: geotextília ( 250 g/m2 ), 20 cm vtg. bazalt zúzottkő talajjavító réteg, homokterítésbe rakott 100*100*5 cm-es gumitégla burkolat
Telepítendő játszótéri eszközök (jellemzően akácfából):
-1 db rugós lépegető kaptár;
-1 db, rugós hinta;
-1 db, játszótorony mászókával;
-1 db golyós húzogató (fogyatékkal élők is használhatják)
3./ SÖVÉNYLABIRINTUS:
alapterület. 17,4*17,4 méter
szegélyezés: LEIER Quartz kerti szegélykő, szürke, 100x5x20 cm
aljzat rétegrend: geotextítlia ( 250 g/m2 ), 20 cm vtg. dolomit nemes zúzottkő járófelület
sövény: összesen 212,8 méter hosszban Turkesztáni szil kétsoros telepítése, helyszínrajzon jelölt”labirintusszerű” elrendezéssel, kétsoros telepítésű, helyszínrajzon jelölt”labirintusszerű” elrendezéssel.
A nyertes ajánlattevőnek a fentiekben részletezett munkákat a Balaton-felvidéki Nemzeti Park területén, védett természeti területen és Natura 2000 területen szükséges megvalósítani.
Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott dokumentáció meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaznak, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, azokkal ajánlatkérő – a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése alapján – egyenértékű megajánlásokat elfogad. Az eredményhirdetés után az egyenértékűség igazolása tekintetében a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (4)-(6) bekezdései az irányadóak.
A további információkat, a részletes feladatleírást, az ajánlatkérő elvárásait, egyéb információkat a további közbeszerzési dokumentumok részletezik.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Turisztikai attrakció létrehozása Nemesvitán 2.elj
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212100-7
További tárgyak:45236210-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: 8311 Nemesvita, 0122/1. hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Nemesvita Község Önkormányzata (8311 Nemesvita, Dózsa György utca 8.) három új turisztikai attrakció létesítését kívánja megvalósítani.
A fejlesztés eredményeképpen új attrakciók jönnek létre: egyedülálló kilátótorony, sövénylabirintus és gyermekjátszótér.
Tervezett építési tevékenység:
- építési engedély köteles faszerkezetű kilátó építése
- nem építési engedély köteles játszótér építése
- nem építési engedély köteles növénylabirintus építése
1./ KILÁTÓ
A kilátó 8,84x8,84 m alapterületű, 17,50 m magas kilátó szinttű, és 22,15 m csúcsmagasságú építmény, ragasztott, és fűrászelt fenyő-fa tartószerkezetű, mérnöki acél lakatoselemekkel, csavarkapcsolatokkal kialakított szerkezet. A szerkezetet 20 fő befogadására terveztük. A fő tartószerkezeti elemek nagy keresztmetszetű 20×40 cm-es - 20×25, 20x20 cm rétegelt ragasztott fenyőfa elemek. A 20×20 - as keresztmetszet alatt a fa szelvények hagyományos fűrészelt fenyőfa elemekből készülnek.
2./ JÁTSZÓTÉR
alapterület: 10x10 méter
szegélyezés: LEIER Quartz kerti szegélykő, szürke, 100x5x20 cm
aljzat rétegrend: geotextília ( 250 g/m2 ), 20 cm vtg. bazalt zúzottkő talajjavító réteg, homokterítésbe rakott 100*100*5 cm-es gumitégla burkolat
Telepítendő játszótéri eszközök (jellemzően akácfából):
-1 db rugós lépegető kaptár;
-1 db, rugós hinta;
-1 db, játszótorony mászókával;
-1 db golyós húzogató (fogyatékkal élők is használhatják)
3./ SÖVÉNYLABIRINTUS:
alapterület. 17,4*17,4 méter
szegélyezés: LEIER Quartz kerti szegélykő, szürke, 100x5x20 cm
aljzat rétegrend: geotextítlia ( 250 g/m2 ), 20 cm vtg. dolomit nemes zúzottkő járófelület
sövény: összesen 212,8 méter hosszban Turkesztáni szil kétsoros telepítése, helyszínrajzon jelölt”labirintusszerű” elrendezéssel, kétsoros telepítésű, helyszínrajzon jelölt”labirintusszerű” elrendezéssel.
A nyertes ajánlattevőnek a fentiekben részletezett munkákat a Balaton-felvidéki Nemzeti Park területén, védett természeti területen és Natura 2000 területen szükséges megvalósítani.
Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott dokumentáció meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaznak, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, azokkal ajánlatkérő – a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése alapján – egyenértékű megajánlásokat elfogad. Az eredményhirdetés után az egyenértékűség igazolása tekintetében a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (4)-(6) bekezdései az irányadóak.
A további információkat, a részletes feladatleírást, az ajánlatkérő elvárásait, egyéb információkat a további közbeszerzési dokumentumok részletezik.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2/a. A teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő olyan szakember, akinek van magasépítés és/vagy épület felújítás irányításában szerzett gyakorlata (igen/nem) 10
2 2/b. A teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő olyan szakember, akinek van közpark és /vagy szabadtér építésének és/vagy felújításának irányításában szerzett gyakorlata (igen/nem) 10
3 3. Kötelező jótállási időn felüli többletjótállás vállalt időtartama: (minimum 0 hó, maximum 24 hó) (hónapokban) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Ajánlati ár (nettó HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP–1.2.1-16-VE1-2017-00011
II.2.9) További információ:
II.2.11) "Európai uniós alapokra vonatkozó információk" ponthoz: A projekt elnevezése: Új turisztikai attrakció létrehozása Nemesvitán.
A II.15. és a II.2.7. pontokhoz: Teljesítési határidő: a szerződés hatályba lépésétől számított 4 hónap.
Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.
Az ajánlatok értékelése: A legjobb ár-érték arány az alábbi részszempontok szerint:
Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
Az adható részpontszámok alsó határa: 0, a felső határa: 10
Az értékelési szempont körében meghatározott minőségi részszempontok tekintetében a pontozás az alábbiak szerint történik, figyelemmel a Közbeszerzési Hatóság a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról tárgyú Útmutatójára (KÉ 2019. évi 227. szám; 2019. november 26.):
A módszer (módszerek) ismertetése, amellyel Ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot:
Ajánlatkérő az 1. részszempont esetében a legkedvezőbb tartalmi elemre (legalacsonyabb ár) a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat az alábbi képlet alkalmazásával:
P=[(Alegjobb / Avizsgált) x ( Pmax-Pmin) ]+ Pmin
ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa
Pmin: a pontskála alsó határa
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
Ha e módszer alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat az általános szabályoknak megfelelően két tizedes jegyre kell kerekíteni.
A 2/a. értékelési részszempont esetében pontozás az alábbiak szerint:
Az értékelési részszempont körében ajánlatkérő azt értékeli, hogy az ajánlattevő rendelkezik-e a teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki rendelkezik legalább 1 db magasépítés és/vagy épület felújítás irányításában szerzett tapasztalattal.
A 2/b. értékelési részszempont esetében pontozás az alábbiak szerint:
Az értékelési részszempont körében ajánlatkérő azt értékeli, hogy az ajánlattevő rendelkezik-e a teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki rendelkezik legalább 1 db közpark és /vagy szabadtér építésének és/vagy felújításának szerzett tapasztalattal.
Ajánlatkérő a szabadtér fogalma alatt a következőket érti:
Felülről nyitott, az időjárás hatásainak kitett, emberi használatra feltárt, építészeti, tájépítészeti eszközökkel alakított külső tér.
A szakember biztosítása, azaz „Igen” válasz esetén adott pontszám: 10 pont. Amennyiben az előírt szakember nem kerül bevonásra, azaz „Nem” válasz esetén az adott pontszám: 0 pont.
[Az ajánlati elem legkedvezőbb szintje: 1 fő]
Az ajánlat Felolvasólapján az adott értékelési részszempont tekintetében „Igen” vagy „Nem” megadása szükséges.
„Igen” válasz megadása esetén az ajánlatban nyilatkozat formájában az ajánlattevőnek meg kell jelölnie az adott értékelési részszempont tekintetében igénybe venni kívánt szakembert, és annak releváns szakmai tapasztalatát. Mellékelni kell továbbá a szakember(ek) által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatot. Felhívjuk az ajánlattevő figyelmét arra, hogy az értékelési szempontrendszer keretében megjelölt szakemberek teljesítésben való közreműködését Ajánlatkérő fokozottan ellenőrzi.
A kötelezettség megszegése szerződést biztosító mellékkötelezettség érvényesítését, illetve a szerződés felmondását, vagy attól való elállást eredményezheti, mely későbbi közbeszerzési eljárásokban a Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pontja szerinti kizárással járhat.
Folytatás a III.1. 1.) pontban.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: Turisztikai attrakció létrehozása Nemesvitán 2.elj
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: A Kbt. 70. § (1) bekezdése alapján Ajánlatkérő a Kbt. 69. §-ától eltérően az ajánlatok bírálata és értékelése nélkül meghozhatja az eljárás eredménytelenségéről szóló döntést, ha az adott eljárásban végleges árajánlatok mindegyike meghaladja a – Kbt. 75. § (4) bekezdésének megfelelően igazolt – rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét.
Tekintettel arra, hogy jelen eljárásban mindegyik ajánlat ajánlati ára fedezeten felül van, így Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát és értékelését nem végezte el.
A Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján - tekintettel arra, hogy mindegyik ajánlattevő ajánlati ára meghaladja Ajánlatkérő rendelkezésére álló fedezetet – Ajánlatkérő az eljárást eredménytelenné nyilvánítja.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: B-Söv Építőipari és Kereskedelmi Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_84728841
Postai cím: Cseresznyés Utca 1.
Város: Nemesvita
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8311
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25117952219

Hivatalos név: Balázs Közmű Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_15499206
Postai cím: Ady Endre Utca 30
Város: Vasszécseny
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9763
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14529933218

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2020/04/23 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/19 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges