Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/99
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.05.22.
Iktatószám:9103/2020
CPV Kód:45200000-9
Ajánlatkérő:Szurdokpüspöki Község Önkormányzata Tar Község Önkormányzata
Teljesítés helye:3064 Szurdokpüspöki, hrsz.:3013/2;3064
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Toldi Csaba e.v.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szurdokpüspöki Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_19409630
Postai cím: Béke Utca 3
Város: Szurdokpüspööki
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 3064
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Molnárné dr. Kontra Bernadett
Telefon: +36 32473570
E-mail: szphivatal@gmail.com
Fax: +36 32473777
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szpuspoki.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
Hivatalos név: Tar Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_67627444
Postai cím: Szondy György Út 92
Város: Tar
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 3073
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Molnárné dr. Kontra Bernadett
Telefon: +36 32470777
E-mail: titkarsag@tarkozseg.hu
Fax: +36 32470444
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.tarkozseg.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Turisztikai létesítmények kivitelezése
Hivatkozási szám: EKR000332442018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Pincesori út kiépítése Szurdokpüspökiben
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
További tárgyak:45220000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés helye: 3064 Szurdokpüspöki, hrsz.:3013/2;3064
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. rész - Pincesori út kiépítése Szurdokpüspökiben:
Szurdokpüspökiben a meglévő, stabilizálatlan földút helyén új, vápás kialakítású hengerelt aszfalt burkolatú pályaszerkezet kerül megépítésre.
Tájékoztató mennyiségek:
- tervezett út hossza: 142 fm
- útpálya burkolat szélessége: 2,5 m
- kétoldali padka szélessége: 0,5 - 0,5 m
A feladat teljes körű részletezettségét, a pontos mennyiségeket, a minőségi és teljesítmény követelményeket a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírás, kiviteli terv és a tételes árazatlan költségvetési kiírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 9 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.2.1-15-NG1-2016-00019 azonosító számú

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
21603 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Pincesori út kiépítése Szurdokpüspökiben
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/11/12 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Toldi Csaba e.v.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28514095
Postai cím: Szabadság Út 171
Város: Szurdokpüspöki
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 3064
Ország: Magyarország
E-mail: toldicsabaev@gmail.com
Telefon: +36 309405945
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 11365861
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
További tárgyak:45210000-2
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés helye: 3064 Szurdokpüspöki, hrsz.:3013/2;3064
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. rész - Pincesori út kiépítése Szurdokpüspökiben:
Szurdokpüspökiben a meglévő, stabilizálatlan földút helyén új, vápás kialakítású hengerelt aszfalt burkolatú pályaszerkezet kerül megépítésre.
Tájékoztató mennyiségek:
- tervezett út hossza: 142 fm
- útpálya burkolat szélessége: 2,5 m
- kétoldali padka szélessége: 0,5 - 0,5 m
A feladat teljes körű részletezettségét, a pontos mennyiségeket, a minőségi és teljesítmény követelményeket a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírás, kiviteli terv és a tételes árazatlan költségvetési kiírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 27 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 11365861
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Toldi Csaba e.v.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28514095
Postai cím: Szabadság Út 171
Város: Szurdokpüspöki
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 3064
Ország: Magyarország
E-mail: toldicsabaev@gmail.com
Telefon: +36 309405945
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2020/05/11 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A korábbi 1.sz. módosítás dátuma: 2019/08/12
A módosítások jellege és mértéke:
Az eredeti Szerződés III.3. pontja alapján a teljesítés határideje: a Szerződés hatálybalépésétől számított 9 hónap.
A módosított Szerződés III.3. pontja szerint a teljesítés határideje: a Szerződés hatálybalépésétől számított 18 hónap.
Jelen 2.sz módosítás jellege és mértéke:
A módosított Szerződés III.3. pontja szerint a teljesítés határideje: a Szerződés hatálybalépésétől számított 27 hónap.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Az 1. számú Szerződésmódosítás aláírását követően, a Megrendelő (Szurdokpüspöki Község Önkormányzata) a 2019. augusztus 19-én keltezett levelében tájékoztatta a Vállalkozót, hogy az alapszerződés szerint időszakon belül (2019. augusztus 12-e + 15 nap) a megvalósítási helyszínt munkavégzésre nem tudja átadni, mert a turisztikai beruházással érintett területen (3013/2 hrsz) csatornázási munkálatok folynak előre nem látható ideig. A Vállalkozó a tájékoztatást tudomásul vette és a jegyzőkönyvben jelezte, hogy az akadály fennállásáig a munkák végzésére nincs mód, ami a befejezési határidő tekintetében késedelemhez vezet. A Vállalkozó a 2020. április 21-én keltezett akadályközlő levelében tájékoztatta az Önkormányzatot, hogy az akadályoztatás következtében szerződésmódosítást kezdeményez a befejezési határidő tekintetében. A Megrendelő – a műszaki ellenőr javaslata alapján – harmadik fél okozta akadályoztatás miatt a Szerződés további 9 hónapos határidő módosítását elfogadta.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 11365861 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 11365861 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A módosítás az 1. részre vonatkozik. A 3. rész – Kerékpár és segway tároló építése vonatkozásában a szerződés
módosításról szóló hirdetményt az EKR sajátossága miatt későbbi időpontban fogjuk feladni.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/21 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben