Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/99
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Módosítás/helyesbítés/visszavonás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.05.22.
Iktatószám:9134/2020
CPV Kód:45211350-7
Ajánlatkérő:Fülöpjakabi Községgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Módosítás/helyesbítés/visszavonás
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Fülöpjakabi Községgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_36694444
Postai cím: Alkotmány Utca 1
Város: Fülöpjakab
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6116
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Burján Szilárd
Telefon: +36 703378598
E-mail: fulopkekkozseggazdkft@gmail.com
Fax: +36 76587629
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.fulopjakab.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Inkubátorház létesítése Fülöpjakabon
Hivatkozási szám: EKR000246862020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45211350-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A fejlesztés egy olyan inkubátorház létrehozására irányul, amely két fő részből fog állni. Egyrészről mezőgazdasági üzemrészben zöldség, gyümölcs betermelés utáni előkészítő munkák és átmeneti hűtött tárolás lehetséges. Másik funkció egy speciális gépgyártó üzemrész kialakítása, mely a környék piaci igényeit figyelembe véve került kialakításra. Az épület bruttó alapterülete 1166m2, építménymagasság 8,73m. Ebből mezőgazdasági üzemrész bruttó 118m2.(ebből hűtőkamra bruttó 20m2). A speciális gépgyártóüzem egy bruttó 800m2 üzemcsarnokból, 2 db bruttó 12-15m2 irodából és egy bruttó 20m2 öltöző/wc egységből áll.
Új bekötő út létesül a főútról, a telekre való bejutás innen megoldott. A közúti csomópontokat és telken belüli közlekedést pótkocsis szerelvényekre kell méretezni. A speciális gépgyártó üzembe a szerelvények beállnak. Az épület mellett az épület teljes hosszában, 30 m szélességben burkolt felületet kell létrehozni a pótkocsis szerelvények megfelelő mozgása érdekében. Itt helyezendőek el a személygépkocsi parkolók is.
A TOP-1.1.2-es kódszámú pályázati követelményeknek meg kell felelni. A külső területeket és a csarnok földszintjét akadálymentesen kell kialakítani. Ennek megfelelően minden bejáratot akadálymentesen kell kialakítani. Akadálymentes parkolók az épület bejáratához közel megoldott. Az emelet akadálymentes kialakítása nem elvárás, az emeleti részeken tároló helyiségek találhatóak. A földszinten akadálymentes wc-öltöző kerüljön kialakításra zuhanyzási lehetőséggel.
A terület közműellátása jelenleg nem biztosított, az új létesítmény közműigénye a meglévő közműhálózatokról új bekötések létesítésével kerül kielégítésre! A burkolt útfelületek vízelvezetése többnyire víznyelőkön keresztül szikkasztó rendszerbe történik
DARU fesztáv - 20 m, teherbírás: 5t, emelési magasság : 6.62 m
Részletes leírás a csatolt dokumentációban.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
  A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi vagy részvételi határidő dátum
A következő helyett
Dátum: 2020/05/25 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2020/06/08 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Dátum, helyi idő:
A következő helyett
Dátum: 2020/05/25 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2020/06/08 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
  A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
  Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a határidő hosszabbítás indoka a Kbt. 114. § (6) pontja, amely alapján a beérkezett kiegészítő tájékoztatást az ajánlatkérő nem tudja észszerű határidőben megadni, amely során a költségvetés, mint a hirdetményben közzé nem tett adat is pontosításra kerül.
Az előzményi hirdetmény (ajánlati felhívás) száma: KÉ-8036/2020.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/22 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben