Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/99
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Módosítás/helyesbítés/visszavonás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.05.22.
Iktatószám:9193/2020
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Kiskunhalas Város Önkormányzata
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Módosítás/helyesbítés/visszavonás
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kiskunhalas Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_85845763
Postai cím: Hősök Tere 1 1
Város: Kiskunhalas
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dervaderics-Kurucz Brigitta
Telefon: +36 77523118
E-mail: kurucz.b@kiskunhalas.hu
Fax: +36 77423 612
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kiskunhalas.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Szegregált városrészek felújítása Kiskunhalason
Hivatkozási szám: EKR000125822020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Szegregált városrészek felújítása Kiskunhalason
1. rész: Szociális társasház felújítása
6400 Kiskunhalas, Erzsébet királyné tér 8. sz. alatti 2603/1 hrsz. ingatlanon lévő meglévő szociális társasház felújítása:
Mind az 55 lakás vonatkozásában:
Az épület külső - belső felújítását, korszerűsítését, az épület külső utólagos hőszigetelését, zárófödém (lapos tető) hőszigetelését, nyílászáró cseréjét, fűtés korszerűsítését, épület körüli burkolat felújítását terveztük. A földszinti falak utólagos falátvágásos vízszigetelését el kell végezni. A lakáson belüli meglévő válaszfalak elbontásra kerülnek és helyette új válaszfal készül a födémhez kiékelve. A korábbi szellőzők szintén elbontásra kerülnek és helyette új fal dobozolásban elhelyezett szellőző kürtő épül lakásonként, melybe a konyha és a fürdő helyiség szellőztetése kerül bekötésre. A fürdőszobában csempeburkolat alatt és a konyhai mosogató csempeburkolata alatt a használati víz ellen folyékony fóliaszigetelést kell készíteni. A földszinti fürdőszobai szanitereket mind cserélni kell. A földszinti új válaszfalak kerámia válaszfalak lesznek 10 cm vastagsággal és úgy kerülnek visszafalazásra, hogy a konyha és a lakószoba között fal nem készül. Az emeleti lakások válaszfalai nem lesznek felújítva, de a konyha és a lakószoba összenyitása miatt a két helyiség közötti válaszfal szakasz elbontásra kerül. A lakások bejárati ajtói mind cserélve lesznek 90/210 méretű ajtóra, melyek biztonsági zárral szereltek legyenek.
A közlekedő folyosón a mennyezet alatt gipszkarton álmennyezetet kell készíteni a gépészeti és elektromos vezetékek elhelyezése végett. El kell készíteni az épület homlokzati hőszigetelését 14 cm hőszigeteléssel, lábazatnál 14 cm vastag expert fix, a lapos tető hőszigetelését és új vízszigetelését, homlokzati nyílászárók cseréjét. Az épület főbejárata előtt 120 cm szélességben bronz színű jégálló polikarbonát előtető készül fa tetőszerkezetre, mely szerkezet folytatásaként, de attól elkülönítve egy a terven jelezett kialakítással pergola fedés készül, mely pergola gerendák tetejét csapadék elleni védelem miatt antracit színű bevonatos fémlemezzel kell fedni, egy oldali enyhe lejtéssel.
A földszint teljes (lakások, folyosó, előtér, átjáró, szélfogó stb.) alapterülete: 911,39 m2, melyből a lakások összes alapterülete: 772,62 m2.
Az 1. emelet teljes (lakások, folyosók, előtér, szárító, mérő helyiség stb.) alapterülete: 915,48 m2, melyből a lakások összes alapterülete: 787,23 m2.
2. rész: Leromlott városi területek rehabilitációja
Szociális családi házak és a hozzájuk tartozó közterületek felújítása:
Érintett ingatlanok:
- 6400 Kiskunhalas, Sáros u. 5. 83,03 m2
- 6400 Kiskunhalas, Sáros u. 11. 47,01 m2
- 6400 Kiskunhalas, Zerge u. 3. 223,12 m2
- 6400 Kiskunhalas, Zerge u. 11. 64,76 m2
- 6400 Kiskunhalas, Harangos tér 16. 65,26 m2
- 6400 Kiskunhalas, Harangos tér 18. 85,61 m2
További mennyiségek:
- Konyha összesen: 78,68 m2
- Fürdőszoba, WC összesen: 48,65 m2
- Szoba összesen: 254,48 m2
Az ingatlanokban a meglévő elektromos hálózatot vissza kell bontani, újra ki kell építeni.
Kártyás villanyórákat kell felszerelni.
A vízmérőórákat kártyás mérőórára kell cserélni.
Az ingatlanokban a meglévő vízellátási és csatornázási rendszert fel kell újítani, szükség esetén újjá kell építeni.
A fürdőszobákban a minimális szanitereket, szerelvényeket fel kell szerelni.
A meglévő kéményeket vissza kell bontani, helyettük minimum 1 db biztonsági és energetikailag megbízható előregyártott kerámia betétes hőszigetelt kéményt kell beépíteni.
A burkolattal nem rendelkező, vagy elhasználódott burkolatú helyiségeket új kerámia burkolattal kell ellátni.
A felújítási munkálatokat követően a lakások belső festését el kell végezni.
A lakások homlokzata és födéme új hőszigetelést kap, a homlokzati nyílászárókat energetikailag megfelelőre kell cserélni.

3. rész Közterületek:
A közterületek felújításánál általános elvárás a járható és terhelhető szilárd alapokkal bíró, de nem teherforgalomnak kitett közút kialakítása, csapadékvíz elvezetése, ill. a csapadékvizek helyben szikkasztása.
A közterületen építendő és meglévő útszakaszok szélessége egységesen 3,00 m
- 6400 Kiskunhalas, Sáros utca: teljes terület 1 340,10 m2, ebből aszfaltos szakasz: 446,10 m2, a kőszórással ellátott útszakasz: 246,00 m2, földút: 658,00 m2
Az aszfalt felületű útszakaszok mellett megoldott a csapadékvíz szikkasztás.
Az utcában ki vannak alakítva a kapubejárók és a járdák, kivéve a tervezést érintő lakássort. Ide teljes hosszban, 167 fm hosszban 1,20 m széles járda építése
- 6400 Kiskunhalas, Zerge utca: az utca teljes egészében földút. A teljes terület 159,60 fm hosszú, azaz 3,00 szélességgel: 479,88 m2
Az aszfalt felületű útszakaszokon kell megoldani a csapadékvíz elvezetést, mivel az út a jelenlegi ingatlanok között egy mélyedésben húzódik. A szikkasztás csak néhány helyen megoldható. A Zerge u. 3. sz. alatti ingatlanhoz vezető „járda” megszüntetendő, helyette út került tervezésre.
- 6400 Kiskunhalas, Harangos tér: az utca egy része kőszórásos, nagyobb része földút. Ennek az utcának a felújítása értelmetlen a Tompa utca felújítása nélkül. Ez a rövid földút útcsatlakozás biztosítja a Harangos tér és a szilárd útburkolatú Tó utca csatlakozását. A teljes Harangos tér és Tompa utca hossza 410,00 fm, a földút felülete 3,00 m-rel számolva 1230,00 m2 Az út mellett a csapadékvíz szikkasztás megoldható.
- 6400 Kiskunhalas, Sáros u. 3385/16. hrsz-on található közösségi tér kiépítése egy játszótérrel és egy labdajátékokra alkalmas füves pályával.
A részletes műszaki leírást és a követelményeket a Dokumentáció részét képező Műszaki Leírás és az egyéb műszaki tartamú dokumentumok tartalmazzák.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
07055 / 2020 (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
  A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi vagy részvételi határidő dátum
A következő helyett
Dátum: 2020/05/22 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2020/06/02 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Dátum, helyi idő:
A következő helyett
Dátum: 2020/05/22 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2020/06/02 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
  A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
  Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
Az ajánlattételi határidő módosításán kívül egyéb módosításra nem került sor.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/21 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben