Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/26
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.02.06.
Iktatószám:0921/2020
CPV Kód:45233220-7
Ajánlatkérő:Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzata
Teljesítés helye:Alsónyáregyháza belterület, Ady Endre út és Nyáry Pál út, településközpont
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:VIANOVA 87 Közmű és Útépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_15320296
Postai cím: Nyáry Pál Út 35
Város: Nyáregyháza
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2723
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mészáros Sándor
Telefon: +36 29690180
E-mail: polgarmester@nyaregyhaza.hu
Fax: +36 29690181
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nyaregyhaza.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: KERÉKPÁROS KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS NYÁREGYHÁZÁN 2
Hivatkozási szám: EKR000283122019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233220-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
III. szakasz: Alsónyáregyháza belterület
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233220-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: Alsónyáregyháza belterület, Ady Endre út és Nyáry Pál út, településközpont
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
III. szakasz: Alsónyáregyháza belterület, Ady Endre út és Nyáry Pál út, településközpont
Tervezési (beavatkozási) szakasz hossza: 1103,1 m, a 12+315,90 és 13+419 km sz. között.
Kerékpárforgalmi létesítmény hossza: 1025,1 m, a 12+315,90 és 13+341 km sz. között.
Kerékpáros út: nyitott kerékpársáv Nyitott kerékpársáv kialakításához a burkolat kiszélesítése, a szélesítéshez a burkolatszéleken monolit süllyesztett szegély építése. A burkolatszélek, a padka és a vízelvezetés helyreállítása. A Mátyás király és az Ady Endre utak csomópontjának átépítése. A szakaszon 1 db autóbuszöböl korszerűsítése, 35 db párhuzamos parkoló, 28 db kerékpártámasz, 1 db elektromos kerékpár töltésére alkalmas töltőállomás megépítése. Az I. szakaszon az 1 db gyalogos-átkelőhely létesítése, valamit a III. szakasz teljes egészében építési engedélyköteles beruházás. A külterületi II. szakasz nem építési engedélyköteles beruházás. A Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal által I. szakaszra kiadott, 2018.08.31-én kelt UT/1103/4/2018. sz. építési engedéllyel, valamint a III. szakaszra kiadott 2018.09.07-én kelt UT/1104/16/2018. sz. építési engedéllyel rendelkezünk, melyek véglegessé váltak.
A III. szakasz a szikkasztó létesítmények kialakítása miatt vízjogi létesítési engedélyköteles.
Vízjogi létesítési engedély: ügyiratszám: 35100-2569/2019. ált. – Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály. A vízjogi létesítési engedély még nem végleges.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 8 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VEKOP-5.3.2-15-2016-00047 kódszámú projekt

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
07445 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: III. szakasz: Alsónyáregyháza belterület
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/04/18 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: VIANOVA 87 Közmű és Útépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_77462374
Postai cím: Vasas Utca 65-67.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1215
Ország: Magyarország
E-mail: iroda@vianova.hu
Telefon: +36 14204473
Internetcím(ek): (URL) http://www.vianova.hu
Fax: +36 12764113
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 70343448
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233220-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233220-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: Alsónyáregyháza belterület, Ady Endre út és Nyáry Pál út, településközpont
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
III. szakasz: Alsónyáregyháza belterület, Ady Endre út és Nyáry Pál út, településközpont
Tervezési (beavatkozási) szakasz hossza: 1103,1 m, a 12+315,90 és 13+419 km sz. között.
Kerékpárforgalmi létesítmény hossza: 1025,1 m, a 12+315,90 és 13+341 km sz. között.
Kerékpáros út: nyitott kerékpársáv Nyitott kerékpársáv kialakításához a burkolat kiszélesítése, a szélesítéshez a burkolatszéleken monolit süllyesztett szegély építése. A burkolatszélek, a padka és a vízelvezetés helyreállítása. A Mátyás király és az Ady Endre utak csomópontjának átépítése. A szakaszon 1 db autóbuszöböl korszerűsítése, 35 db párhuzamos parkoló, 28 db kerékpártámasz, 1 db elektromos kerékpár töltésére alkalmas töltőállomás megépítése. Az I. szakaszon az 1 db gyalogos-átkelőhely létesítése, valamit a III. szakasz teljes egészében építési engedélyköteles beruházás. A külterületi II. szakasz nem építési engedélyköteles beruházás. A Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal által I. szakaszra kiadott, 2018.08.31-én kelt UT/1103/4/2018. sz. építési engedéllyel, valamint a III. szakaszra kiadott 2018.09.07-én kelt UT/1104/16/2018. sz. építési engedéllyel rendelkezünk, melyek véglegessé váltak.
A III. szakasz a szikkasztó létesítmények kialakítása miatt vízjogi létesítési engedélyköteles.
Vízjogi létesítési engedély: ügyiratszám: 35100-2569/2019. ált. – Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály. A vízjogi létesítési engedély még nem végleges.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/04/18 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/05/29 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 70343448
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: VIANOVA 87 Közmű és Útépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_77462374
Postai cím: Vasas Utca 65-67.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1215
Ország: Magyarország
E-mail: iroda@vianova.hu
Telefon: +36 14204473
Internetcím(ek): (URL) http://www.vianova.hu
Fax: +36 12764113
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/12/18 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
1. Teljesítési határidő módosítása
A Vállalkozási szerződés III/5. pontjának a meghatározott teljesítési határidő 8 hónapról – mely dátum szerint 2019. december 19. – 2020. május 29-re módosul.
2. Műszaki ellenőr személyének módosítása
A Vállalkozási szerződés VIII/4. pontjában meghatározott Műszaki ellenőr személye módosul, a feladatot Treffler Gyöngyi helyett Móricz Judit látja el, így az adatok a szerződésben az alábbiakra módosulnak:
Megrendelő részéről (műszaki ellenőr):
Név: Móricz Judit
Cím: 1183 Budapest, Gyömrői út 93-95.
Telefon: +36 (30) 824-9876
Nyilvántartási szám: ME-KÉ-01-61693
3. Jótállás időtartamának technikai korrekciója
A Vállalkozási szerződés V/3. pontja az alábbiakra módosul:
„ (1) Az elkészült műre a Vállalkozó a szavatossági (alkalmassági) időn belül a befejezését követően 60 hónap teljes körű jótállást vállal, melyből 36 hónap a kötelező, 24 hónap a többlet vállalt jótállás.”
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: a.) Teljesítési határidő módosítása
A III. szakaszon jelentkezett késedelem oka: FOLYTATÁS A VII/1. PONTBAN
Ezen a szakaszon az útpálya- valamint parkolósáv víztelenítése lokális szikkasztóaknákkal lett tervezve. A kivitelezés során az előre nem látható közműhelyzet miatt számos esetben nem kerülhettek az aknák a terv szerinti helyükre. A Vállalkozónak ismételt vízműtani számításokkal kellett igazolnia, az áttervezett keresztmetszet csapadék-víztárolási kapacitásának megfelelősségét. Ennek a folyamata (problémafeltárás, tájékoztatás a Megrendelő részére, számítás, elfogadtatás) szintén jelentős időbeni csúszást generált. Ugyancsak a szikkasztóaknák telepítésekor észleltük, hogy a feltárt talajrétegződés megkérdőjelezheti a szikkasztás hatékonyságát. Ezért a Vállalkozó a Megrendelővel történt egyeztetés alapján helyszíni direkt szikkasztási próbát végzett, majd kiértékelte és egyeztette a további lépéseket a Megrendelővel. FOLYTATÁS A VII/1. PONTBAN
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 70343448 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 70343448 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
Ebben az időszakban a szikkasztó kutak építését – a Megrendelővel történt közös döntés alapján – felfüggesztettük. A felfüggesztés az egész szakaszon (mivel a befogadóktól kell a munkát indítani) a teljes munkavégzés leállítását vonta maga után, jelentős időkiesést okozva.
b.) Műszaki ellenőr személyének módosítása
A Vállalkozási szerződés I/3. pontjában rögzítetteknek megfelelően a beruházás műszaki ellenőrzését a Magyar Közút Nonprofit Zrt. látja el. Treffler Gyöngyi munkaviszonya megszűnt a Magyar Közút Nonprofit Zrt-nél, ezért új műszaki ellenőrt jelöltek ki a kivitelezéshez.
c.) Jótállás időtartama
Adminisztrációs hiba került javításra, Ajánlattevő 24 hónap többletjótállást vállalt az előírt minimális kötelező 36 hónap időtartamon felül (így összesen 60 hónapot), csak véletlenül a minimális 36 hónap időtartam rögzítése kimaradt a szerződésből.
Megállapítható, hogy a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, melyet Felek kellő gondossággal előre nem láthattak. Megállapítható továbbá, hogy a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, s ellenérték növekedéssel nem jár.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/02/06 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben