Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/32
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.02.14.
Iktatószám:0935/2020
CPV Kód:45331110-0
Ajánlatkérő:NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Móri Hőtermelő és Szolgáltató Kft.
Teljesítés helye:8060 Mór, Dózsa György út 22/A, 1803.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:metALCOM Távközlési és Rendszerintegrációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_46282392
Postai cím: Pap Károly Utca 4-6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Módos István
Telefon: +36 12390420
E-mail: beszerzes@nfp.hu
Fax: +36 12390420
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nfp.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nfp.hu
 
Hivatalos név: Móri Hőtermelő és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_59305853
Postai cím: Dózsa György utca 22/A
Város: Mór
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8060
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pallag Róbert
Telefon: +36 22407315
E-mail: pallagr@morho.hu
Fax: +36 22407315
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://morho.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://morho.hu/

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: KEHOP-5.3.1-17-2017-00019 Mór távhő terv. kivit.
Hivatkozási szám: EKR000345132019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45331110-0
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
KEHOP-5.3.1-17-2017-00019 Mór távhő terv. kivit.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45331110-0
További tárgyak:71240000-2
45231110-9
44161100-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: 8060 Mór, Dózsa György út 22/A, 1803.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Tervezés: Az elkészült engedélyezési tenderdokumentáció alapján kiviteli és megvalósulási tervdokumentáció elkészítése.
Bontás: A fűtőműben lévő K-6-os és K-7-es Lavatherm SLT-3 típusú, 2,3 MW teljesítményű olajtüzelésű kazán elbontása. A bontás eredményeként keletkező veszélyes hulladék elszállítása átvevőhelyre illetve a bontási haszonanyag elszállítása.
Kivitelezés: BOSCH UT-L 18 típusú vagy azzal egyenértékű, 2 db földgáztüzelésű 2500 kW/kazán teljesítményű melegvizes, kondenzációs kazán beépítése a lebontott kazánok helyére.
Kazán 2 db
Névleges kazánteljesítmény: 2500 kW/db (KH nélkül). Névleges nyomás 10 bar. Megengedett maximális vízhőmérséklet 110 °C. Előremenő maximális üzemi vízhőmérséklet 105 °C. Visszatérő minimális üzemi vízhőmérséklet 55 °C. Maximális megengedett hőmérsékletlépcső 50 °K. Névleges előremenő vízhőmérséklet 100 °C. Névleges visszatérő vízhőmérséklet 65 °C. Elvárt termikus hatásfok KH1 hőhasznosítóval együtt ≥98% 50 °C –os hőhasznosítóba belépő víz esetén. Kazán visszaterhelhetősége: alsó moduláció értéke 15% folyamatos üzemben
Tüzelőberendezés: 2 db
Földgáz tüzelésére alkalmas, elektronikus motorfordulatszám- és oxigénszabályozással, szellőzőventilátorral egybeépített (monoblokk), NOx szegény tüzelőberendezés, vezérléssel, CE bizonylattal, komplett. Égő gyári szerelés mechanikus és villamos (hozzáépítés a kazánhoz), beleértve a szükséges szerelési anyagokat, mint az egybe- és hozzáépítési terveket is.
Tüzelőanyag földgáz Teljesítmény K-3; K-7 kazánhoz illesztve. Égő előtti gáznyomás 200 mbar. Kivitel monoblokk. Szabályozás folyamatos. Tüzelőberendezés zaja 70 dBA. Maximális NOx emisszió 3% 120 mg/Nm3 füstgáz O2 tartalom esetén
Gázégő által biztosított füstgáznyomás a kazán kilépő csonknál +2 mbar. Visszaterhelhető legyen a kazánteljesítmény 15%-áig. Tervezésnél figyelembe vett berendezés: Weishaupt WM-G30/3-A ZM-3LN.
Ahol a közbeszerzési dokumentáció konkrét típusmegjelölést tartalmaz, ott minden esetben a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell. Az egyenértékűség alátámasztása az Ajánlattevő kötelezettsége. Amennyiben valamely engedély a megadott berendezésre, eszközre vonatkozott, úgy az engedély módosításának kötelezettsége is az ajánlattevőt terheli.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-5.3.1-17-2017-00019

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
21450 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: KEHOP-5.3.1-17-2017-00019 Mór távhő terv. kivit.
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/10/22 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: metALCOM Távközlési és Rendszerintegrációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_92067697
Postai cím: Fogadó Utca 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1107
Ország: Magyarország
E-mail: palyazat@metalcomzrt.eu
Telefon: +36 305216379
Internetcím(ek): (URL) www.metalcomzrt.hu
Fax: +36 63400069
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 153234405
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45331110-0
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45331110-0
További tárgyak:71240000-2
45231110-9
44161100-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: 8060 Mór, Dózsa György út 22/A, 1803.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Tervezés: Az elkészült engedélyezési tenderdokumentáció alapján kiviteli és megvalósulási tervdokumentáció elkészítése.
Bontás: A fűtőműben lévő K-6-os és K-7-es Lavatherm SLT-3 típusú, 2,3 MW teljesítményű olajtüzelésű kazán elbontása. A bontás eredményeként keletkező veszélyes hulladék elszállítása átvevőhelyre illetve a bontási haszonanyag elszállítása.
Kivitelezés: BOSCH UT-L 18 típusú vagy azzal egyenértékű, 2 db földgáztüzelésű 2500 kW/kazán teljesítményű melegvizes, kondenzációs kazán beépítése a lebontott kazánok helyére.
Kazán 2 db
Névleges kazánteljesítmény: 2500 kW/db (KH nélkül). Névleges nyomás 10 bar. Megengedett maximális vízhőmérséklet 110 °C. Előremenő maximális üzemi vízhőmérséklet 105 °C. Visszatérő minimális üzemi vízhőmérséklet 55 °C. Maximális megengedett hőmérsékletlépcső 50 °K. Névleges előremenő vízhőmérséklet 100 °C. Névleges visszatérő vízhőmérséklet 65 °C. Elvárt termikus hatásfok KH1 hőhasznosítóval együtt ≥98% 50 °C –os hőhasznosítóba belépő víz esetén. Kazán visszaterhelhetősége: alsó moduláció értéke 15% folyamatos üzemben
Tüzelőberendezés: 2 db
Földgáz tüzelésére alkalmas, elektronikus motorfordulatszám- és oxigénszabályozással, szellőzőventilátorral egybeépített (monoblokk), NOx szegény tüzelőberendezés, vezérléssel, CE bizonylattal, komplett. Égő gyári szerelés mechanikus és villamos (hozzáépítés a kazánhoz), beleértve a szükséges szerelési anyagokat, mint az egybe- és hozzáépítési terveket is.
Tüzelőanyag földgáz Teljesítmény K-3; K-7 kazánhoz illesztve. Égő előtti gáznyomás 200 mbar. Kivitel monoblokk. Szabályozás folyamatos. Tüzelőberendezés zaja 70 dBA. Maximális NOx emisszió 3% 120 mg/Nm3 füstgáz O2 tartalom esetén
Gázégő által biztosított füstgáznyomás a kazán kilépő csonknál +2 mbar. Visszaterhelhető legyen a kazánteljesítmény 15%-áig. Tervezésnél figyelembe vett berendezés: Weishaupt WM-G30/3-A ZM-3LN.
Ahol a közbeszerzési dokumentáció konkrét típusmegjelölést tartalmaz, ott minden esetben a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell. Az egyenértékűség alátámasztása az Ajánlattevő kötelezettsége. Amennyiben valamely engedély a megadott berendezésre, eszközre vonatkozott, úgy az engedély módosításának kötelezettsége is az ajánlattevőt terheli.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 153234405
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: metALCOM Távközlési és Rendszerintegrációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_92067697
Postai cím: Fogadó Utca 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1107
Ország: Magyarország
E-mail: palyazat@metalcomzrt.eu
Telefon: +36 305216379
Internetcím(ek): (URL) www.metalcomzrt.hu
Fax: +36 63400069
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/11/21 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A Szerződés 1.2 pontja az alábbi:
Az M.1.1. alkalmassági követelményre bemutatott szakember, alkalmassági követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (hónapokban,0-36)
Szakember neve: Kalmár Szabolcs
Jogosultságának száma: 02-51753
Többlet szakmai tapasztalat: 36 hónap
A Szerződés 1.2 pontja az alábbiak szerint módosul:
Az M.1.1. alkalmassági követelményre bemutatott szakember, alkalmassági követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (hónapokban,0-36)
Szakember neve: Székely Gusztáv
Jogosultságának száma: 13-52806
Többlet szakmai tapasztalat: 36 hónap
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A Kbt. 141. § (6) bekezdése értelmében a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül akkor módosítható, ha a módosítás nem lényeges. A szerződés módosítása lényeges, ha az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket határoz meg. A módosítást mindig lényegesnek kell tekinteni, ha
• olyan feltételeket határoz meg, amelyek, ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna;
• a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára változtatja meg; vagy
• a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre terjeszti ki
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 153234405 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 153234405 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/02/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben