Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/27
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.02.07.
Iktatószám:0963/2020
CPV Kód:90911200-8
Ajánlatkérő:Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:Az Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ a 1135 Budapest,Szabolcs utca 33-35.(hrsz.28056) Millennium Háza a Városliget területén(hrsz.29732/11),mely az az Olof Palme sétányon található
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:B+N Referencia Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Építési projekt szervezése
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_22004000
Postai cím: Dózsa György Út 41.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Urbán Mariann
Telefon: +36 709024241
E-mail: kozbeszerzes@ligetbudapest.hu
Fax: +36 14801169
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://ligetbudapest.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://ligetbudapest.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Építési projekt szervezése
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Takarítási szolgáltatás ellátása
Hivatkozási szám: EKR000583712019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90911200-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ valamint Millennium Háza használatba adás
előtti nagytakarítása és ügyeleti takarítása.
Keretösszeg: nettó 25.000.000 Ft
Az érintett két létesítmény kivitelezés alatt áll, befejezés és átadás 2019. tavasz-nyár.
I. Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ
Zárt parkosított telken belül 5 különálló épületből álló létesítmény, mely raktárakat, irodákat,
restaurátor műhelyeket, kiszolgáló és szervizterületeket, valamint járműtárolókat foglal magában.
„A” épület nagysága: 29 700 m2
„B” épület nagysága: 3 060 m2
„C” épület nagysága: 540 m2
„D” épület nagysága: 3 020 m2
„E” épület nagysága: 60 m2
Összes alapterület nagysága: 36.380 m2
II. Millennium Háza
A Városligetben álló létesítmény, mely kiállítás és vendéglátás céljára kerül megújításra, kiállító,
valamint vendégforgalmi tereken kívül szerviz területeket és konyhát foglal magában.
Összes alapterület nagysága: 2 450 m2
Teljes mennyiség: I. és II. összes alapterület nagysága: 36.380 + 2 450= 38 830 m2
Jelen kiírás két féle takarítási munkára vonatkozik:
1. Nagytakarítás: A kivitelezők általi műszaki átadást követően megkezdődik a fentebb jelölt 2
létesítmény felkészítése az oda beköltöző intézmények, kiállítások, bérlők fogadására. Ennek
részeként az ajánlatkérő kötelezettsége a teljes területen az átadásra és a beköltözésre alkalmas
tisztasági állapot elérése. A kivitelező az ajánlatkérőnek tiszta állapotban köteles a területet átadni,
azonban a 4-6 hónapos átmeneti időszakban, amíg zajlik a létesítmény beüzemelése, olyan
szerelések, hibajavítások, beavatkozások fognak történni, melyek nagy területen, vagy akár az
épület egészében szükségessé teszi az ismételt nagytakarítást. Ez egy adott területen akár többször
is megismétlődhet igény és szükség szerint.
A nagytakarítás részletes szakmai tartalmát a műszaki leírás tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 3528542 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Takarítási szolgáltatás ellátása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90911200-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: Az Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ
a 1135 Budapest,Szabolcs utca 33-35.(hrsz.28056)
Millennium Háza a Városliget területén(hrsz.29732/11),mely az az Olof Palme sétányon található
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ valamint Millennium Háza használatba adás
előtti nagytakarítása és ügyeleti takarítása
Keretösszeg: nettó 25.000.000,- Ft
Az érintett két létesítmény kivitelezés alatt áll, befejezés és átadás 2019. tavasz-nyár.
I. Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ
Zárt parkosított telken belül 5 különálló épületből álló létesítmény, mely raktárakat, irodákat,
restaurátor műhelyeket, kiszolgáló és szervizterületeket, valamint járműtárolókat foglal magában.
„A” épület nagysága: 29 700 m2
„B” épület nagysága: 3 060 m2
„C” épület nagysága: 540 m2
„D” épület nagysága: 3 020 m2
„E” épület nagysága: 60 m2
Összes alapterület nagysága: 36.380 m2
II. Millennium Háza
A Városliget belsejében álló létesítmény, mely kiállítás és vendéglátás céljára kerül megújításra és
kiállító, valamint vendégforgalmi tereken kívül szerviz területeket és konyhát foglal magában.
Összes alapterület nagysága: 2 450 m2
Teljes mennyiség: I. és II. összes alapterület nagysága: 36.380 + 2 450= 38 830 m2
Jelen kiírás kétféle takarítási munkára vonatkozik:
1. Nagytakarítás: A kivitelezők általi műszaki átadást követően megkezdődik a fentebb jelölt 2
létesítmény felkészítése az oda beköltöző intézmények, kiállítások, bérlők fogadására. Ennek
részeként az ajánlatkérő kötelezettsége a teljes területen az átadásra és a beköltözésre alkalmas
tisztasági állapot elérése. A kivitelező az ajánlatkérőnek tiszta állapotban köteles a területet átadni,
azonban a 4-6 hónapos átmeneti időszakban, amíg zajlik a létesítmény beüzemelése, olyan
szerelések, hibajavítások, beavatkozások fognak történni, melyek nagy területen, vagy akár az
épület egészében szükségessé teszi az ismételt nagytakarítást. Ez egy adott területen akár többször
is megismétlődhet igény és szükség szerint.
A nagytakarítás részletes szakmai tartalmát a műszaki leírás tartalmazza.
2. Ügyeleti takarítás:A létszám és a rendelkezésre állás a ténylegesen használatban lévő területek
függvényében változhat. A létszám emelését vagy csökkentését, a lefedett időszak hosszát
Ajánlatkérő legalább egy nappal előre közli a nyertes ajánlattevővel a szerződés teljesítése
folyamán. Előzetesen a becsült jelenléti igény: Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási
Központ: 2 fő, Millennium Háza: 1 fő.
A részletes feladatokat a közbeszerzési dokumentum műszaki leírása tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 szerződés teljesítésében résztvevő OKJ képzettségű takarítók többlettapasztalata (max. 3 fő, max. 60 hónap/fő) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (Képzett összérték, nettó Ft) Súlyszám - 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Takarítási szolgáltatás ellátása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/12/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: B+N Referencia Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_63484135
Postai cím: Szkalka Köz 1.
Város: Komlóska
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3937
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@bnref.hu
Telefon: +36 202805678
Internetcím(ek): (URL) www.bnref.hu
Fax: +36 18779610
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23480874205
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 3528542
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: B+N Referencia Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_63484135
Postai cím: Szkalka Köz 1.
Város: Komlóska
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3937
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23480874205

Hivatalos név: FAKULTÁS FM Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_34041840
Postai cím: Templom Utca 1.
Város: Vezseny
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 5093
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26497350216

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/05/17 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
A 2019. IV. negyedévben teljesített egyedi szerződés értéke nettó 3 528 542 Ft.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/01/29 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges