Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/146
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.07.29.
Iktatószám:9808/2020
CPV Kód:45453100-8
Ajánlatkérő:Jászkisér Város Önkormányzata
Teljesítés helye:1. 5137 Jászkisér, Attila u. 10., 262 hrsz. 2. 5137 Jászkisér, Bocskai u. 28., 1979/4 hrsz. 3. 5137 Jászkisér, Jubileum tér 7., 1036 hrsz. 4. 5137 Jászkisér, Vasút út 6., 2129/9 hrsz. 5. 5137 Jászkisér, Fő út 2., 986 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:SZ+C Stúdió Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Jászkisér Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK18250
Postai cím: Fő út 7
Város: Jászkisér
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5137
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy:
Telefon: 06-57-550-130
E-mail: palyazat@jaszkiser.hu
Fax: 06-57-550-120
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.jaszkiser.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Korszerű energetikai beruházások Jászkiséren
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45453100-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Korszerű energetikai beruházások Jászkiséren
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45320000-6
További tárgyak:45310000-3
09331000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: 1. 5137 Jászkisér, Attila u. 10., 262 hrsz.
2. 5137 Jászkisér, Bocskai u. 28., 1979/4 hrsz.
3. 5137 Jászkisér, Jubileum tér 7., 1036 hrsz.
4. 5137 Jászkisér, Vasút út 6., 2129/9 hrsz.
5. 5137 Jászkisér, Fő út 2., 986 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. Attila úti óvoda épülete: az épület külső szigetelése, külső
nyílászáróinak cseréje, fűtés és HMV rendszer korszerűsítése, napkollektoros és napelemes rendszer telepítése. Az épület bruttó 244,72 m2 nagyságú, épület felújítása:
- Az épületek homlokzatán a meglazult vakolatok leverése, megmaradó falszerkezetek átvizsgálása
- Lábazati részen tégla díszburkolat bontása, vakolat javítása.
- Régi korszerűtlen nyílászárók bontása, új fokozott hőszigetelésű nyílászárók (U=1,0 W/m2K)
beépítése.
- Homlokzati felület szükség szerinti kőműves javítása.
- Homlokzati deszkák leszerelése, új visszaszerelése, mázolása.
- Villanyóraszekrény átalakítása.
- Az épületen 15 cm vastag homlokzati EPS hőszigetelés készítése műgyanta nemesvakolattal, ÉMI tanúsított rendszergaranciával lévő hőszigetelő rendszerrel. Lábazati részen 15 cm vastag zártcellás EPS hőszigetelés készítése gördülőszemcsés gyöngyvakolattal.
- Padlásfödémre 25 cm vastag ásványgyapot
- Külső acélszerkezet, gázcső mázolása
- Lefolyó csatornák leszerelése, majd a szigetelés után azok visszaszerelése.
- Meglévő párkányok, könyöklők bontása, újak elhelyezése.
- Kültéri táblák, vezetékek, villanykapcsolók, kommunikációs eszközök le-, és visszaszerelése.
- Fűtött teret nem érintő külső falfelületek háló, glett, színezési munkái
- Épületbe vezető akadálymentes rámpa kiszélesítése, korlátok le- és felszerelése, mázolása.
2. Bocskai úti napközi otthonos óvoda épülete: az épület külső hőszigetelése, külső nyílászáróinak cseréje, fűtés és HMV rendszer korszerűsítése, napkollektoros és napelemes rendszer telepítése, akadálymentesítés. Az épület bruttó 482,96 m2 nagyságú, épület felújítása:
- Az épületek homlokzatán a meglazult vakolatok leverése, megmaradó falszerkezetek átvizsgálása
- Régi korszerűtlen nyílászárók bontása, új fokozott hőszigetelésű nyílászárók (U=1,0 W/m2K)
beépítése.
- Homlokzati felület szükség szerinti kőműves javítása.
- Az épületen 10, valamint 15 cm vastag homlokzati EPS hőszigetelés készítése műgyanta
nemesvakolattal, ÉMI tanúsított rendszergaranciával lévő hőszigetelő rendszerrel. Lábazati részen
15 cm vastag zártcellás EPS hőszigetelés készítése gördülőszemcsés gyöngyvakolattal.
- Tájház felöl lábazat mélyítése 40-50 cm mélyen
- Padlásfödémre 25 cm vastag ásványgyapot
- Az új műanyag ablakokat a jelenlegivel megegyezően külső redőnytokosan kell kialakítani.
- Csoportszobák előtti négy előtető leszerelése, újramázolása, majd visszaszerelése szükséges
- Csoportszobák szakipari falának cseréje során, a stadúros rész ytong blokkal való kifalazása,
vakolása, festése
- Külső acélszerkezet, gázcső mázolása
- Lefolyó csatornák leszerelése, majd a szigetelés után azok visszaszerelése.
- Meglévő párkányok, könyöklők bontása, újak elhelyezése.
- Kültéri táblák, vezetékek, villanykapcsolók, kommunikációs eszközök le-, és visszaszerelése.
- Fűtött teret nem érintő külső falfelületek háló, glett, színezési munkái
- Tájház felöli fűtéscső elbontása javasolt
- Mozgássérült WC-hez vezetősáv kialakítása szükséges.
3. Könyvtár épülete: az épület homlokzat és padlásfödém hőszigetelése, lapostető hő- és
csapadékvíz szigetelési munkái, külső nyílászárók cseréje, fűtéskorszerűsítés, napelemes rendszer
kialakítása, akadálymentesítés. Az épület bruttó 408,08 m2 nagyságú, épület felújítása:
- Az épületek homlokzatán a meglazult vakolatok leverése, megmaradó falszerkezetek átvizsgálása
- Régi korszerűtlen nyílászárók bontása, új fokozott hőszigetelésű nyílászárók (U=1,0 W/m2K)
beépítése.
- Homlokzati felület szükség szerinti kőműves javítása.
- Az épületen 15 cm vastag homlokzati EPS hőszigetelés készítése műgyanta nemesvakolattal, ÉMI tanúsított rendszergaranciával lévő hőszigetelő rendszerrel. Lábazati részen 15 cm vastag zártcellás EPS hőszigetelés készítése gördülőszemcsés gyöngyvakolattal.
- Padlásfödémre 25,0 cm vastag ásványgyapot
- Lapostető hő-, és vízszigetelése 20,0 cm vastag lépésálló EPS hőszigetelő anyaggal
- A bádogos szerkezetek és ereszcsatorna rendszer részleges cseréje.
- Külső acélszerkezet, gázcső mázolása
- Meglévő párkányok, könyöklők bontása, újak elhelyezése.
- Kültéri táblák, vezetékek, villanykapcsolók, kommunikációs eszközök, biztonságtechnikai eszközök le-, és visszaszerelése.
- Bejárati kapu átalakítása a szigetelés utáni állapotnak megfelelően.
- Az épület udvar felüli oldalán akadálymentes rámpa kerül kialakításra. A raktár egy részének leválasztásával kialakításra kerül a mozgássérült mosdó, valamint vezetősáv is szükséges.
4. Teleház épülete: az épület külső hőszigetelése, külső nyílászáróinak cseréje, fűtés és HMV
rendszer korszerűsítése, napkollektoros és napelemes rendszer telepítése, akadálymentesítés. Az
enyhén U alakú épület bruttó 266,0 m2 nagyságú, épület felújítása:
- Az épületek homlokzatán a meglazult vakolatok leverése, megmaradó falszerkezetek átvizsgálása
- Régi korszerűtlen nyílászárók bontása, új fokozott hőszigetelésű nyílászárók (U=1,0 W/m2K)
beépítése.
- Homlokzati felület szükség szerinti kőműves javítása.
- Az épületen 15 cm vastag homlokzati EPS hőszigetelés készítése műgyanta nemesvakolattal, ÉMI tanúsított rendszergaranciával lévő hőszigetelő rendszerrel, kivéve utcafronti homlokzaton, ott a dísztégla burkolat meghagyásra kerül és a fal épületen belül 15 cm vastag ytong multipor hőszigetelő téglával kerül kivitelezésre. Lábazati részen 5, valamint 10 cm vastag zártcellás EPS hőszigetelés készítése gördülőszemcsés gyöngyvakolattal.
- Padlásfödémre 25 cm vastag lépésálló szigetelés
- Régi lefolyócsövek teljes cseréje.
- Külső acélszerkezet, gázcső mázolása
- Meglévő párkányok, könyöklők bontása, újak elhelyezése.
- Kültéri táblák, vezetékek, villanykapcsolók, kommunikációs eszközök le-, és visszaszerelése.
- A tároló egy részének leválasztásával kialakításra kerül a mozgássérült mosdó, valamint az oda, illetve a nyomdába vezető irányító sáv is szükséges.
5. Sportöltöző épülete: az épület külső hőszigetelése, külső nyílászáróinak cseréje, fűtés és HMV rendszer korszerűsítése, napkollektoros és napelemes rendszer telepítése, akadálymentesítés. A téglalap alakú épület bruttó 185,78 m2 nagyságú, épület felújítása:
- Az épületek homlokzatán a meglazult vakolatok leverése, megmaradó falszerkezetek átvizsgálása
- Régi korszerűtlen nyílászárók bontása, új fokozott hőszigetelésű nyílászárók (U=1,0 W/m2K)
beépítése.
- Homlokzati felület szükség szerinti kőműves javítása.
- Az épületen 15 cm vastag homlokzati EPS hőszigetelés készítése műgyanta nemesvakolattal, ÉMI tanúsított rendszergaranciával lévő hőszigetelő rendszerrel. Lábazati részen 15 cm vastag zártcellás EPS hőszigetelés készítése gördülőszemcsés gyöngyvakolattal.
- Lapostetőre 20 cm vastag lépésálló szigetelése, valamint új vízszigetelés kialakítása.
- A bádogos szerkezetek és ereszcsatorna rendszer teljes cseréje.
- Külső acélszerkezet, gázcső mázolása
- Meglévő párkányok, könyöklők bontása, újak elhelyezése.
- Kültéri táblák, vezetékek, villanykapcsolók, kommunikációs eszközök le-, és visszaszerelése.
Gázkonvektorok kiemelése.
- Az épület udvar felüli hosszoldalán akadálymentes rámpa kerül kialakításra. A folyosó egy
részének leválasztásával kialakításra kerül a mozgássérült mosdó, valamint az oda, illetve egy öltözőhöz vezető irányító sáv is szükséges.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/03/14 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/08/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00067

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
4717 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2018 Rész száma: 1 Elnevezés: Korszerű energetikai beruházások Jászkiséren
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/03/14 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: SZ+C Stúdió Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Tartsay V. utca 30
Város: Szekszárd
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7100
Ország: HU
E-mail: info@szpluszcstudio.hu
Telefon: +74 511833
Internetcím(ek): (URL) https://szpluszcstudio.hu/
Fax: +74 511836
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 99943040
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45453100-8
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45320000-6
További tárgyak:45310000-3
09331000-8
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: 1. 5137 Jászkisér, Attila u. 10., 262 hrsz.
2. 5137 Jászkisér, Bocskai u. 28., 1979/4 hrsz.
3. 5137 Jászkisér, Jubileum tér 7., 1036 hrsz.
4. 5137 Jászkisér, Vasút út 6., 2129/9 hrsz.
5. 5137 Jászkisér, Fő út 4., 986 hrsz.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. Attila úti óvoda épülete: az épület külső szigetelése, külső
nyílászáróinak cseréje, fűtés és HMV rendszer korszerűsítése, napkollektoros és napelemes rendszer telepítése. Az épület bruttó 244,72 m2 nagyságú, épület felújítása:
- Az épületek homlokzatán a meglazult vakolatok leverése, megmaradó falszerkezetek átvizsgálása
- Lábazati részen tégla díszburkolat bontása, vakolat javítása.
- Régi korszerűtlen nyílászárók bontása, új fokozott hőszigetelésű nyílászárók (U=1,0 W/m2K)
beépítése.
- Homlokzati felület szükség szerinti kőműves javítása.
- Homlokzati deszkák leszerelése, új visszaszerelése, mázolása.
- Villanyóraszekrény átalakítása.
- Az épületen 15 cm vastag homlokzati EPS hőszigetelés készítése műgyanta nemesvakolattal, ÉMI tanúsított rendszergaranciával lévő hőszigetelő rendszerrel. Lábazati részen 15 cm vastag zártcellás EPS hőszigetelés készítése gördülőszemcsés gyöngyvakolattal.
- Padlásfödémre 25 cm vastag ásványgyapot
- Külső acélszerkezet, gázcső mázolása
- Lefolyó csatornák leszerelése, majd a szigetelés után azok visszaszerelése.
- Meglévő párkányok, könyöklők bontása, újak elhelyezése.
- Kültéri táblák, vezetékek, villanykapcsolók, kommunikációs eszközök le-, és visszaszerelése.
- Fűtött teret nem érintő külső falfelületek háló, glett, színezési munkái
- Épületbe vezető akadálymentes rámpa kiszélesítése, korlátok le- és felszerelése, mázolása.
2. Bocskai úti napközi otthonos óvoda épülete: az épület külső hőszigetelése, külső nyílászáróinak cseréje, fűtés és HMV rendszer korszerűsítése, napkollektoros és napelemes rendszer telepítése, akadálymentesítés. Az épület bruttó 482,96 m2 nagyságú, épület felújítása:
- Az épületek homlokzatán a meglazult vakolatok leverése, megmaradó falszerkezetek átvizsgálása
- Régi korszerűtlen nyílászárók bontása, új fokozott hőszigetelésű nyílászárók (U=1,0 W/m2K)
beépítése.
- Homlokzati felület szükség szerinti kőműves javítása.
- Az épületen 10, valamint 15 cm vastag homlokzati EPS hőszigetelés készítése műgyanta nemesvakolattal, ÉMI tanúsított rendszergaranciával lévő hőszigetelő rendszerrel. Lábazati részen 15 cm vastag zártcellás EPS hőszigetelés készítése gördülőszemcsés gyöngyvakolattal.
- Tájház felöl lábazat mélyítése 40-50 cm mélyen
- Padlásfödémre 25 cm vastag ásványgyapot
- Az új műanyag ablakokat a jelenlegivel megegyezően külső redőnytokosan kell kialakítani.
- Csoportszobák előtti négy előtető leszerelése, újramázolása, majd visszaszerelése szükséges
- Csoportszobák szakipari falának cseréje során, a stadúros rész ytong blokkal való kifalazása,
vakolása, festése
- Külső acélszerkezet, gázcső mázolása
- Lefolyó csatornák leszerelése, majd a szigetelés után azok visszaszerelése.
- Meglévő párkányok, könyöklők bontása, újak elhelyezése.
- Kültéri táblák, vezetékek, villanykapcsolók, kommunikációs eszközök le-, és visszaszerelése.
- Fűtött teret nem érintő külső falfelületek háló, glett, színezési munkái
- Tájház felöli fűtéscső elbontása javasolt
- Mozgássérült WC-hez vezetősáv kialakítása szükséges.
3. Könyvtár épülete: az épület homlokzat és padlásfödém hőszigetelése, lapostető hő- és
csapadékvíz szigetelési munkái, külső nyílászárók cseréje, fűtéskorszerűsítés, napelemes rendszer
kialakítása, akadálymentesítés. Az épület bruttó 408,08 m2 nagyságú, épület felújítása:
- Az épületek homlokzatán a meglazult vakolatok leverése, megmaradó falszerkezetek átvizsgálása
- Régi korszerűtlen nyílászárók bontása, új fokozott hőszigetelésű nyílászárók (U=1,0 W/m2K)
beépítése.
- Homlokzati felület szükség szerinti kőműves javítása.
- Az épületen 15 cm vastag homlokzati EPS hőszigetelés készítése műgyanta nemesvakolattal, ÉMI tanúsított rendszergaranciával lévő hőszigetelő rendszerrel. Lábazati részen 15 cm vastag zártcellás EPS hőszigetelés készítése gördülőszemcsés gyöngyvakolattal.
- Padlásfödémre 25,0 cm vastag ásványgyapot
- Lapostető hő-, és vízszigetelése 20,0 cm vastag lépésálló EPS hőszigetelő anyaggal
- A bádogos szerkezetek és ereszcsatorna rendszer részleges cseréje.
- Külső acélszerkezet, gázcső mázolása
- Meglévő párkányok, könyöklők bontása, újak elhelyezése.
- Kültéri táblák, vezetékek, villanykapcsolók, kommunikációs eszközök, biztonságtechnikai eszközök le-, és visszaszerelése.
- Bejárati kapu átalakítása a szigetelés utáni állapotnak megfelelően.
- Az épület udvar felüli oldalán akadálymentes rámpa kerül kialakításra. A raktár egy részének leválasztásával kialakításra kerül a mozgássérült mosdó, valamint vezetősáv is szükséges.
4. Teleház épülete: az épület külső hőszigetelése, külső nyílászáróinak cseréje, fűtés és HMV
rendszer korszerűsítése, napkollektoros és napelemes rendszer telepítése, akadálymentesítés. Az
enyhén U alakú épület bruttó 266,0 m2 nagyságú, épület felújítása:
- Az épületek homlokzatán a meglazult vakolatok leverése, megmaradó falszerkezetek átvizsgálása
- Régi korszerűtlen nyílászárók bontása, új fokozott hőszigetelésű nyílászárók (U=1,0 W/m2K)
beépítése.
- Homlokzati felület szükség szerinti kőműves javítása.
- Az épületen 15 cm vastag homlokzati EPS hőszigetelés készítése műgyanta nemesvakolattal, ÉMI tanúsított rendszergaranciával lévő hőszigetelő rendszerrel, kivéve utcafronti homlokzaton, ott a dísztégla burkolat meghagyásra kerül és a fal épületen belül 15 cm vastag ytong multipor hőszigetelő téglával kerül kivitelezésre. Lábazati részen 5, valamint 10 cm vastag zártcellás EPS hőszigetelés készítése gördülőszemcsés gyöngyvakolattal.
- Padlásfödémre 25 cm vastag lépésálló szigetelés
- Régi lefolyócsövek teljes cseréje.
- Külső acélszerkezet, gázcső mázolása
- Meglévő párkányok, könyöklők bontása, újak elhelyezése.
- Kültéri táblák, vezetékek, villanykapcsolók, kommunikációs eszközök le-, és visszaszerelése.
- A tároló egy részének leválasztásával kialakításra kerül a mozgássérült mosdó, valamint az oda, illetve a nyomdába vezető irányító sáv is szükséges.
5. Sportöltöző épülete: az épület külső hőszigetelése, külső nyílászáróinak cseréje, fűtés és HMV rendszer korszerűsítése, napkollektoros és napelemes rendszer telepítése, akadálymentesítés. A téglalap alakú épület bruttó 185,78 m2 nagyságú, épület felújítása:
- Az épületek homlokzatán a meglazult vakolatok leverése, megmaradó falszerkezetek átvizsgálása
- Régi korszerűtlen nyílászárók bontása, új fokozott hőszigetelésű nyílászárók (U=1,0 W/m2K)
beépítése.
- Homlokzati felület szükség szerinti kőműves javítása.
- Az épületen 15 cm vastag homlokzati EPS hőszigetelés készítése műgyanta nemesvakolattal, ÉMI tanúsított rendszergaranciával lévő hőszigetelő rendszerrel. Lábazati részen 15 cm vastag zártcellás EPS hőszigetelés készítése gördülőszemcsés gyöngyvakolattal.
- Lapostetőre 20 cm vastag lépésálló szigetelése, valamint új vízszigetelés kialakítása.
- A bádogos szerkezetek és ereszcsatorna rendszer teljes cseréje.
- Külső acélszerkezet, gázcső mázolása
- Meglévő párkányok, könyöklők bontása, újak elhelyezése.
- Kültéri táblák, vezetékek, villanykapcsolók, kommunikációs eszközök le-, és visszaszerelése.
Gázkonvektorok kiemelése.
- Az épület udvar felüli hosszoldalán akadálymentes rámpa kerül kialakításra. A folyosó egy
részének leválasztásával kialakításra kerül a mozgássérült mosdó, valamint az oda, illetve egy öltözőhöz vezető irányító sáv is szükséges.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/03/14 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/08/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 99943040
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: SZ + C Studió Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Tartsay V. utca 30.
Város: Szekszárd
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7100
Ország: HU
E-mail: info@szpluszcstudio.hu
Telefon: +74 511833
Internetcím(ek): (URL) https://szpluszcstudio.hu/
Fax: +74 511836
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/06/22 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A közbeszerzési dokumentumokban, valamint az aláírt vállalkozási szerződésben (II.3.pont) az 5. pont szerinti teljesítési hely (Jászkisér, Fő út 2.) nincs összhangban a Támogatási szerződésben szereplő teljesítési hellyel (Jászkisér, Fő út 4.). Szükséges az összhang megteremtése a vállalkozási szerződés módosításával.”
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Ajánlatkérő az adminisztratív hibát csak az utóellenőrzés befejezésekor, az utóellenőrzési jelentés kiállításakor észlelte. Az utóellenőrzési jelentés kiállításának feltétele a vállalkozási szerződés módosítása volt. A szerződés módosítása nem volt lényeges, mivel az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket nem határozott meg.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 99943040 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 99943040 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/06/26 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben