Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2021/182
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2021.09.21.
Iktatószám:17194/2021
CPV Kód:72000000-5
Ajánlatkérő:Nemzetbiztonsági Szakszolgálat
Teljesítés helye:1022 Budapest, Törökvész út 32-34.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2021.10.25.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Közrend és biztonság
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzetbiztonsági Szakszolgálat
Nemzeti azonosítószám: 15756817251
Postai cím: Törökvész Út 32-34.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1022
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Urbán Zsolt
Telefon: +36 13364817
E-mail: beszerzes@nbsz.gov.hu
Fax: +36 13364807
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nbsz.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000762502021/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000762502021/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
x Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: BBA Csapdarendszer Integráció
Hivatkozási szám: EKR000762502021
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72000000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A Kormányzati Elosztott Csapdarendszer első verziója (BBA-6.1.1-16-2016-00003 jelű projekt, továbbiakban GovProbe) a központi rendszerrel együtt korábban megvalósításra került, a projekt keretében beszerzésre került a csapdarendszer központi rendszere, valamint 10 fizikai csapdaeszköz. Ezen kívül lefejlesztésre került kilenc csapdatípus, valamint, implementálásra került számos szoftver és hardver komponens.
A fejlesztés keretében létrejövő fejlesztett Elosztott Kormányzati Csapdarendszer képes fokozott, szélesebb spektrumú védelem biztosítására az ügyfelek irányába. A fejlesztés és a további intézmények bevonását követően nő a szervezetek eseményészlelési képessége és csökken a célzott támadások valószínűsége. A projekt eredményekét létrejön egy egységes szerkezetű, fejlesztett elemzési képességekkel bíró felhasználói felület.
A részletes követelményeket a műszaki leírás tartalmazza!
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: BBA Csapdarendszer integráció
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72000000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1022 Budapest, Törökvész út 32-34.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db fejlesztés keretében 17 db. csapdatípus kialakítása.
Nyertes Ajánlattevő feladatai:
I. ütem (felmérés és tervezés)
1. Felmérés
• Feladatok
• Üzleti igények részletes felmérése
• Helyzet és követelményelemzés
• Elkészítendő eredménytermékek:
• Műszaki rendszerkövetelmények végleges verziója (amely tartalmazza: munkamenetek, usecase-k)
2. Rendszertervezés
• Feladatok
• Architektúra tervezése
• Funkciók specifikációja
• Interfészek, rendszerkapcsolatok, migráció, biztonság tervezése
• Elkészítendő eredménytermékek:
• Rendszerterv (benne, ha értelmezhető: rendszerbiztonsági terv, képernyőterv)
II. ütem (fejlesztés)
1. Rendszerfejlesztés
• Feladatok:
• az I. ütem jóváhagyott tervei alapján a rendszerkomponensek (tovább)fejlesztése
• Fejlesztői dokumentáció elkészítése
• Kézikönyvek elkészítése az üzemeltetők és alkalmazásgazdák (felhasználók) számára
• Migrációs (upgrade) eljárások/scriptek kidolgozása
• Elkészítendő eredménytermékek
• Forráskód
• Telepítőkészletek
• Fejlesztői dokumentáció (benne: build leírás)
• Üzemeltetői kézikönyv (benne: telepítési és migrációs leírás)
• Alkalmazásgazdai (felhasználói) kézikönyv
2. Tesztelés tervezése
• Feladatok
• Tesztek tervezése (tesztelt elvárások, végrehajtó, szükséges erőforrások, esetleges tesztadatok, végrehajtandó lépések, elfogadási feltételek)
• Fejlesztői tesztesetek (pl. reprodukálhatóak-e a buildek forráskódból?)
• Prototípus (modul) tesztesetek (pl. csapdamodul/csapda/központi rendszer teszt önmagában, funkciók működőképességének ellenőrzése)
• Integrációs tesztesetek (pl. rendszerkapcsolatok működőképességének ellenőrzése vagy probléma esetén hibajelzés megléte, migrációnál áttöltési statisztikák készítésével és adatok összevetésével az áttöltés helyességének és teljességének ellenőrzése)
• Elfogadási tesztesetek (az üzemeltető/felhasználó minden műveletet/folyamatot el tud végezni, az elvárt válaszidők teljesülésének ellenőrzése)
• Terheléses tesztesetek
• Biztonsági tesztesetek (pl. jogosultságkezelés ellenőrzése, kivéve sérülékenységvizsgálat, ezt az NKI végzi)
• Go live tesztesetek (pl. régi verziójú csapdák továbbra is együtt tudnak-e működni az új központi rendszerrel?)
• Tesztkörnyezet tervezése (a megrendelő által biztosított „teszt környezet” infrastruktúrát alapul véve, tartalmaznia kell régi és új csapdákat is)
• Tesztelési ütemterv, függőségek (tesztforgatókönyv)
• Elkészítendő eredménytermékek:
• Tesztelési terv (benne: tesztesetek, ütemterv, tesztelési jegyzőkönyv minta)
3. Oktatás tervezése
• Feladatok
• 4 óra frontális, elméleti és interaktív képzés tervezése a megrendelő által biztosított infrastruktúrán/helyszínen
• Elkészítendő eredménytermékek:
• Üzemeltetői és alkalmazásgazdai oktatási segédletek
• Oktatási ütemterv
• Részszámlázás ezen ütem végén lehetséges (20%)
III. ütem (élesítés előkészítése)
1. Tesztelés előkészítése (elfogadott TESZTELÉSI TERV alapján)
• Feladatok:
• Tesztkörnyezet kialakítása (telepítés, konfigurálása és paraméterezés; megrendelő biztosítja az előzetesen igényelt hozzáférést és indokolt szakmai támogatást)
• Tesztforgatókönyvek véglegesítése
• Elkészítendő eredménytermékek:
• Használatra kész teszt környezet
• Kitöltendő tesztforgatókönyvek (elfogadott TESZTELÉSI TERV alapján)
2. Oktatás lebonyolítása
• Feladatok:
• Oktatások megtartása (jóváhagyott oktatási ütemterv és segédletek alapján)
• Oktatás jelenléti ívvel való dokumentálása
• Eredménytermékek:
• Üzemeltetői és alkalmazásgazdai (felhasználói) oktatás jelenléti ívek
• Részszámlázás ezen ütem végén lehetséges (40 %)
IV. ütem (élesítés)
1. Hibajavítások (NKI által végrehajtott, jegyzőkönyvvel dokumentált tesztek alapján)
• Feladatok:
• Tesztek során feltárt hibák javítása, hiányosságok kezelése
• Tesztelés szakmai támogatása (24 óra helyszíni jelenlét, 10 munkanapon át 5/8 telefonos, távoli bejelentkezés és email support)
• Elkészítendő eredménytermékek:
• Aktualizált tervek, forráskód, telepítőkészletek, dokumentációk, kézikönyvek (hibajavítások függvényében)
• Beszámoló jótállási feladatok elvégzéséről
2. Próbaüzem
• Feladatok:
• Éles környezet kialakítása (telepítés/migráció, konfigurálása és paraméterezés; megrendelő biztosítja az előzetesen igényelt hozzáférést és indokolt szakmai támogatást, a megrendelő által biztosított éles környezetet, valamint az új hardwareket)
• Próbaüzem szakmai támogatása (40 óra helyszíni jelenlét, 15 munkanapon át 5/8 telefonos, távoli bejelentkezés és email support)
• Elkészítendő eredménytermékek:
• Használatra kész éles környezet
• Próbaüzemi riport
A következő ütem akkor kezdhető meg, ha az előző ütem eredménytermékét a megrendelő elfogadta, melyre az elfogadás felajánlásához képest 10 munkanap áll rendelkezésére. Az alább részletezett egyes komponensek esetén következő ütem megkezdésére a megrendelő írásban is engedélyt adhat az előző ütem zárásától függetlenül, azonban a megelőző ütem lezárási feltételeinek az adott komponens esetén is fenn kell állnia.
Az egyes komponensek az alábbiak lehetnek:
• Alapkörnyezet (az utóbbi két követelmény kivételével az összes funkcionális követelmény) és szondák új verziójának átadása, a jelenlegivel funkció-ekvivalens működéssel
• Új közepesen interaktív csapdatípusok (2.2.4.1) fejlesztése és átadása
• Új sandbox csapdatípusok (2.2.4.2) fejlesztése és átadása

A részletes követelményeket a műszaki leírás tartalmazza!
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. r. A csapdarendszer elkészítésére delegált szakemberek létszáma. (Ajánlattevő által az M2-M4 jelű alkalmassági feltétel tekintetében bemutatott szakember létszáma felüli többlet létszámot értékeli, minimum 0 fő max. 5 fő)  15
2 3. r. A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány szakmai tapasztalata (Ajánlattevő által kizárólag az M4 jelű alkalmassági feltétel tekintetében bemutatott szakember tapasztalatán felüli szakmai többlet tapasztalatot értékeli az Ajánlatkérő, minimum 0 maximum 60 hónap). 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 75
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 13 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Projekt száma vagy hivatkozási száma: BBA-6.1.1/10-2019-00002
II.2.14) További információ:
Pontkiosztás a részszempontok tekintetében egységesen 0-10 pont között. „A nettó ajánlati ár” esetében a legalacsonyabb, a legkedvezőbb ajánlat a maximális 10,00 pontot kapja. Ajánlatkérő a legkedvezőbb megajánlás 100%-os eltérésénél kíván nulla pontot adni. A még kedvezőtlenebb megajánlásokra egyaránt nulla pontot ad ajánlatkérő, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva, az egyenes arányosítás módszerével számolja ki az ajánlatkérő a pontszámokat, figyelemmel a Közbeszerzési Hatóságnak a nyertes Ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutatójára [KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.].
Az értékelés képlete (egyenes arányosítás):
P=- Avizsgált/Alegjobb*Pmax+2Pmax
ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
P max: a pontskála felső határa (10,00 pont)
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme.
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.

„A csapdarendszer elkészítésére delegált szakemberek létszáma” értékelési részszempont:
A legkedvezőbb ajánlat, 5 fő tekintetében a maximális 10,00 pontot kapja.
A sorba következő a 4 fő esetében 8,00 pontot
A sorba következő a 3 fő esetében 6,00 pontot
A sorba következő a 2 fő esetében 4,00 pontot
A sorba következő a 1 fő esetében 2,00 pontot
A legkedvezőtlenebb megajánlás a 0 fő, amely 0 (nulla) pontot kap.
A részszempont értékelése a Közbeszerzési Hatóságnak a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutatója [KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.] 1. sz. melléklet B pont, Abszolút értékelési módszer, 1. pont, Pontozás szabályai szerint történik.
A megajánlás igazolása: Ajánlattevő cégszerűen aláírt megfelelési nyilatkozata a megajánlott szakemberek képzettségéről, olyan részletességgel, hogy Ajánlatkérő képes legyen megítélni annak megfelelősségét.

„A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány szakmai tapasztalata” értékelési részszempont:
Alkalmassági követelményben M4 jelű alkalmassági feltétel igazolásként bemutatott szakember szakmai tapasztalata (min.0 hónap max. 60 hónap)
Jelen értékelési szempont vonatkozásában az alkalmassági követelményekben előírt M4. pont szerinti szakember szakmai többlet tapasztalatának feltüntetése szükséges.
Ajánlatkérő a jelen részszempont vonatkozásában a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott szélsőértékeket (az ajánlati elem legkedvezőbb és legkedvezőtlenebb szintje) és az azok közötti megajánlásokat értékeli a Miniszterelnökségnek a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározása tekintetében készített útmutatójában foglaltak alapján az alábbiak szerint:
Ajánlatkérő az M4. alkalmassági követelményben bemutatott szakember többlettapasztalatát 60 hónapban maximalizálja, és azt, valamint az annál kedvezőbb megajánlást az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontszámmal, vagyis 10,00 ponttal értékeli. A 0 (nulla) hónap többlet tapasztalatot tartalmazó megajánlást Ajánlatkérő az értékelési ponthatár alsó határával azonos számú pontszámmal, vagyis 0 ponttal értékeli. Ajánlatkérő a 0 (nulla) hónapos megajánlást (a szakember nem rendelkezik az alkalmassági követelményben előírtan felüli többlet tapasztalattal) nem tekinti érvényességi küszöbnek is, vagyis ezen megajánlások nem vonják maguk után a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján az ajánlat érvénytelenségét.
Az értékelési részszempont igazolásaként Ajánlattevők kötelesek benyújtani a teljesítésbe bevonni kívánt szakember saját kezűleg aláírt önéletrajzát olyan formában, amelyből a gyakorlati idő megléte, annak kezdő és befejező ideje (év, hónap, nap) egyértelműen megállapítható legyen.
Az adott szakember vonatkozásában párhuzamosan zajló gyakorlati időket ajánlatkérő egyszer veszi figyelembe. Továbbá Ajánlattevő köteles benyújtani a szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát, vagyis a szakember saját kezűleg aláírt nyilatkozatát, hogy a tárgyi közbeszerzési eljárásban konkrétan megjelölt pozícióban a szerződés teljesítése alatt rendelkezésre fog állni és személyesen részt vesz a teljesítésben.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a szakember szakmai tapasztalatánál csak az egész naptári hónapot veszi figyelembe. Tört hónap abban az esetben elfogadható, amennyiben a tapasztalat megszerzése folyamatosnak (naptári nap kihagyása nélkülinek) tekinthető.
Az értékelés képlete:
Pvizsgált= (Avizsgált – Alegkedvezőtlenebb) / (Alegkedvezőbb – A Legkedvezőtlenebb) * (P max – P min) + P min ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
P max: a pontskála felső határa (10,00 pont)
A legkedvezőbb: = 60 hónap
Amennyiben a legkedvezőbb ajánlat tartalmi eleme kedvezőbb az ajánlati elem Ajánlatkérő által meghatározott legkedvezőbb szintjénél (60 hónap), úgy abban az esetben is az ajánlati elem legkedvezőbb szintjeként meghatározott értékkel számol Ajánlatkérő.
A legkedvezőtlenebb: 0 hónap
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában az olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-f) és h)-o) pontjaiban, illetőleg (2) bekezdés a)-b) pontjaiban foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
Az eljárásból kizárásra kerül az az ajánlattevő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-f) és h)-o) pontjaiban, illetőleg (2) bekezdés a)-b) pontjaiban szereplő kizáró okok valamelyike hatálya alá tartozik vagy a részéről a kizáró ok az eljárás során következett be [Kbt. 74. § (1)].
A Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére – beleértve azon eseteket, amikor a törvényben meghatározott kötelességszegés vagy jogsértés az ajánlatkérő mérlegelése alapján vezet kizáráshoz – az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem kerül kizárásra a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának
ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát [Kbt. 64. §].
Igazolási mód:
Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) szerint, a Korm. rendelet II. Fejezetében (2-4. §) foglaltaknak megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-f) és h)-o) pontjaiban, illetőleg (2) bekezdés a)-b) pontjaiban foglalt kizáró okok hatálya alá. A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint az EEKD-t az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) elérhető elektronikus űrlapon kell kitölteni. Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatot a közös ajánlattevők képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. § (3) szerint, a közös ajánlattevők a Korm. rendelet 3. § (5) szerint kötelesek az EEKD-t benyújtani.
Az értékelési szempontra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőnek és adott esetben további ajánlattevő(k)nek az
eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, az ajánlatkérő felhívása alapján a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésének megfelelően, a Korm. rendelet III. Fejezetében (8., 10. és 12-16. §) foglaltaknak megfelelően kell részletesen igazolnia/igazolniuk, hogy nem tartozik/tartoznak az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 69. § (4) bekezdésében foglaltakat.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. Fejezetében meghatározott igazolási módok a Korm. rendelet V. Fejezetnek megfelelőn
kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.
Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén az Ajánlatkérő az igazolások hitelességét a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi.
Az ajánlatban az EKR-ben elérhető elektronikus űrlap igénybevételével be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót [Kbt. 67. § (4)]. Ajánlatkérő előírja a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1-7. § alkalmazását.
A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7)].
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlattevőnek az ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Kr.) 1.§ (1)-nek ill., a Kr. II. Fejezetében (5.§) foglaltaknak megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentumnak (EEKD) a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szerinti Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) elérhető elektronikus űrlap benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelménynek azzal, hogy az Ajánlatkérő az EEKD-ban nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását (elegendő az EEKD IV. rész α pont szerinti nyilatkozatot kitölteni).
Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőnek és adott esetben további ajánlattevő(k)nek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, az ajánlatkérő felhívása alapján a Kr. 1.§ (2)-nek megfelelően, a Kr. IV. fej-ben (21-22.§) foglaltaknak megfelelően kell részletesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelménynek [Kbt. 69. § (4), alkalmazható ettől eltérően a Kbt. 69. § (7) is].
Ajánlatkérő nem kéri az érintett ajánlattevő(k)től a Kr. IV. Fejezete szerinti részletes igazolás(oka)t, ha az Ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (11) bek-ben foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a IV. Fejezetben nem említett, a gazdasági szereplő alkalmasságát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az EEKD-ban megjelölte.
Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén az Ajánlatkérő az igazolások hitelességét a Kr. VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi.
A Kr. szerinti – az Ajánlatkérő Kbt. 69.§ (4) bekezdése szerinti felhívására történő – részletes igazolás módja: Ajánlattevő alkalmassága igazolható
M1) az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 év (36 hónap) legjelentősebb, közbeszerzés tárgya (Csapdarendszerek vagy CTI adatgyűjtő rendszer (pl.: Korai figyelmeztető rendszer) fejlesztése/szállítása) referenciával (referenciákkal) bemutatásával, olyan részletességgel, hogy abból az előírt alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés kétséget kizáróan megállapítható legyen, megjelölve a szerződést kötő másik felet (és az információt adó személy nevét/elérhetőségét); megjelölve a referencia tárgyát és mennyiségét úgy, hogy az előírt alkalmassági követelménynek való megfelelés megállapítható legyen), a teljesítés idejét (a teljesítés kezdő- és befejezési időpontját év/hónap/nap bontásban), továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e [Kr. 21. § (3) a)]. A referenciákat a szerződést kötő másik fél által kiadott vagy aláírt igazolással vagy – amennyiben a szerződést kötő másik fél nem a Kbt. 5. § (1) a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, ill. nem magyarországi szervezetek esetén nem a 2014/24/EU irányelv szerinti Ajánlatkérő – Ajánlattevő/alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott, előbbiek szerinti tartalmú igazolással is kell igazolni [Kr. 22.§ (1)-(2)].
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy amennyiben olyan referencia (referenciák) kerül(nek) bemutatásra, amelye(ke)t az ajánlattevő projekttársaság vagy közös ajánlattevők tagjaként teljesített, úgy az adott referenciát a projekttársaság vagy közös ajánlattevők mindazon tulajdonosai bemutathatják, akik a teljesítésben ténylegesen részt vettek – a részvétel mértékéig –, akkor is, ha a projekttársaság időközben megszűnt [Kbt. 140. § (9)].
Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén Ajánlatkérő az igazolások hitelességét a Kr. VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrizheti.
Az alkalmassági követelményre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatók (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós [Kr. 1.§ (7)]
M2/M3/M4 alkalmassági követelmények vonatkozásában: Ajánlattevő mutassa be a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján azokat a szakembereket – a megnevezés, képzettség, a szakember által aláírt szakmai önéletrajzzal történő ismertetését, képzettségét igazoló oklevél másolatokkal, szakmai tapasztalat ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Csatolandó dokumentumok:
- a szakemberek bevonására, ismertetésére vonatkozó nyilatkozat, pontosan megjelölve, hogy melyik szakember melyik alkalmassági feltételnek való megfelelés céljából kerül bevonásra;
- a szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza, részletesen – dátumokkal (év/hó/nap) –, hogy annak alapján az alkalmasság minimumkövetelményei között előírt feltételek megléte egyértelműen megállapítható legyen;
- képzettséget igazoló dokumentumok;
- a szakember által aláírt, rendelkezésre állási, valamint arra vonatkozó nyilatkozata, hogy az eljárásba történő bevonásáról tudomással bír, hogy az Ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésében személyesen részt vesz.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő műszaki és szakmai szempontból, ha:
M1) nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban), teljesített legalább nettó 36.500.000 Ft összértékű Csapdarendszerek vagy CTI adatgyűjtő rendszer (pl.: Korai figyelmeztető rendszer) fejlesztésére/szállítására vonatkozó referenciával (referenciákkal). A referencia legfeljebb három szerződésszerűen teljesített szerződéssel igazolható.
Az M1) alkalmassági követelményhez kapcsolódva az Ajánlatkérő közli, hogy a bemutatott referencia akkor tekinthető az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző 3 éven (36 hónapon) belül megvalósítottnak, ha a teljesítés időpontja (teljesítés befejezése) erre az időszakra esik, figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdés a) pontjában foglaltakra. Előbbiekkel összhangban Ajánlatkérő az ajánlati felhívás feladásának napjától számítva legfeljebb hat éven belül megkezdett és három éven belül befejezett teljesítéseket veszi figyelembe.
M2. Alkalmatlan Ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 fő felsőfokú informatikus képzettséggel rendelkező IT szoftverfejlesztővel, aki rendelkezik szoftverfejlesztésben legalább 36 hónapnyi időtartamú tapasztalattal.
M3. Alkalmatlan Ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 fő felsőfokú informatikus képzettséggel rendelkező szoftverfejlesztővel, aki rendelkezik informatikai rendszer fejlesztése körében szerzett szoftver integrációban legalább 24 hónapnyi időtartamú tapasztalattal.
M4. Alkalmatlan Ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 fő biztonsági szakértővel, aki legalább 24 hónap szakmai tapasztalatot szerzett kibervédelmi vagy hálózat biztonsági rendszerek fejlesztésében.
A fentiekben megjelölt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Az alkalmassági követelménynek az ajánlattevő bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben az ajánlatban meg kell jelölni a kapacitást biztosító szervezetet és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik, továbbá csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses, előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. [Kbt. 65. § (6)-(7)]
A közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatók (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós [Kr. 1.§ (7)].
Az elosztott CTI adatgyűjtő eszköz egy olyan, már jelenleg is élesen működő és az ajánatkérő által közvetlenül is megismerhető egyközpontú, de elosztott rendszer, melynek legalább 10 a rendszerhez közvetlenül csatolt és annak a részét szervesen képező fizikai eszköz (pl. szonda, szenzor) küld CTI jellegű adatokat (pl. riasztások, netflow adatok), és ezen adatok strukturáltan kerülnek eltárolásra (adatbázis), valamint a rendszeren belül az adatvizualizáció, mélyelemzés és a partnerekkel történő adatmegosztás is megoldott. A CTI adat olyan strukturált adat, melynek segítségével általános érvényű támadásra utaló jel azonosítható.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlatkérő rendelkezik a szerződés teljesítését biztosító anyagi fedezettel. A közbeszerzési eljárás a BBA-6.1.1/10-2019-00002. számú kiemelt projekt költségvetésének terhére kerül finanszírozásra.
A teljesítés igazolása részteljesítésenként a Kbt. 135. § (1), valamint (5) bekezdése szerint történik. Az ajánlatkérő az előbbieknek megfelelően igazolt teljesítés alapján benyújtott számlákat fogadja el. Ajánlatkérő az ellenértéket a teljesítéseket követően utólag, a jogszabályoknak megfelelően kiállított számlák ellenében a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései szerint, az adott számla kézhezvételének napját követő 30 (harminc) napon belül, banki átutalással egyenlíti ki.
Vállalkozó 3 db részszámla és végszámla benyújtására jogosult. A részszámla benyújtásának feltétele a részteljesítéshez igazodó Teljesítési Igazolás Megrendelő általi aláírása. A végszámla benyújtásának feltétele, hogy a szerződésben meghatározott feladatait a Vállalkozó szerződésszerűen elvégezze, és azokat Megrendelő a végszámlához igazodó Teljesítési Igazolás aláírásával igazolja.
Követelések esetleges beszámítása Kbt. 135. § (6) szerint. A számla Megrendelő részére felróható késedelmes fizetése esetén a késedelmi kamat esedékességének és mértékének meghatározása a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:155. § (1) bekezdésében foglaltak szerint történik.
Felhívjuk Ajánlattevő figyelmét, hogy a felhívás II.2.7. pontjára is tekintettel a szerződés teljesítésének véghatárideje: 2022.12.15.,továbbá az egyes ütemek határidejét a szerződés tervezet tartalmazza.
Ajánlattétel, szerződés és kifizetések pénzneme: HUF Ajánlatkérő – kivéve az 5. § (2) és (4) bekezdése szerinti ajánlatkérőt – köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának [Kbt. 27/A. §]. Vállalkozó késedelmes teljesítés esetén (a részteljesítés keretében meghatározott határidők vonatkozásában) naponta a szerződésben meghatározott bruttó vállalkozói díj 0,5%-ának megfelelő késedelmi kötbért köteles fizetni a Megrendelő részére. A Megrendelő azonnali hatállyal felmondhatja jelen szerződést, ha a Vállalkozó késedelme meghaladja a 10 munkanapot. A felmondást írásban kell közölni.
A késedelmes teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítés alól. Ha a teljesítés vagy annak egy része a Vállalkozónak felróható okból meghiúsul, a Vállalkozó a jelen szerződésben a meghiúsult rész tekintetében meghatározott bruttó vállalkozói díj 20%- ának megfelelő összegű meghiúsulási kötbér fizetésére köteles.
Vállalkozó hibás teljesítés esetén a Megrendelő részére kötbér fizetésére köteles. A hibás teljesítés kötbérének mértéke megegyezik a késedelmi kötbér mértékével, amelyet Vállalkozó minden megkezdett hibás teljesítéssel érintett nap után köteles megfizetni a hibás teljesítés fennállásáig.
A szerződés megszűnése esetén, illetve a szerződés teljesítését követően Vállalkozó a megszűnést, illetve az utolsó Teljesítési Igazolás kiállítását követő 30 (harminc) napon belül köteles visszaszolgáltatni minden olyan dokumentációt, amely a beszerzéssel kapcsolatosan keletkezett, valamint a szerződés mellékletét képezte, és amely azzal kapcsolatban készült. Az elektronikus dokumentumok esetén Vállalkozó kötelezi magát annak saját hatáskörben történő megsemmisítésére, amelynek megtörténtét köteles Megrendelő felé jegyzőkönyvvel igazolni.
Ha a dokumentációk teljes körű visszaszolgáltatása és/vagy megsemmisítése a jelen pontban írt határidőn belül nem történik meg, úgy Vállalkozó a jelen szerződésben meghatározott teljes bruttó vállalkozói díj 5 %-ának megfelelő összegű kötbér fizetésére köteles.
A részletes fizetési feltételeket és a további részletes rendelkezéseket a felhívás VI.4.3., valamint a közbeszerzési dokumentumok, illetve a szerződéstervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2021/10/25 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2021/10/25 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg. Az
ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontás részletszabályait a Kbt. 68. §-ára és a 424/2017. (XII.19.) Korm. rend. 15. § hatályos rendelkezései tartalmazzák

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) Jelen eljárás az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (EKR) alkalmazásával kerül lefolytatásra, részletes szabályok a 424/2017.(XII. 19.) Korm. rendeletben. Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft. (http://nekszt.hu) látja el. Az EKR használatával kapcsolatos útmutatók:
https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas és http://nekszt.hu/tamogatas/ címeken.
2) Közbeszerzési dokumentumok (KD) az EKR-ben érhetők el a „Közbeszerzési dokumentáció / További közbeszerzési dokumentumok” menüpont alatt, Ajánlatkérő ezen a felületen tart kapcsolatot a gazdasági szereplőkkel/ajánlattevőkkel Az ajánlatot (annak részeként a felhívás és a KD által előírt nyilatkozatokat) az EKR-en keresztül kell benyújtani elektronikus formában (amely nyilatkozat tekintetében az EKR-ben űrlap áll rendelkezésre, ott a nyilatkozatot ezen űrlap használata mellett kell benyújtani)
3) Ajánlathoz csatolni kell
- felolvasólapot az egyösszegű (összesített) ajánlati árral (nettó HUF)
- a Kbt. 66. § (2) és 66. § (6), adott esetben 65. § (7) bekezdések szerinti nyilatkozatokat
- közös ajánlattétel esetén együttműködési megállapodást
EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös ajánlattevők/kapacitás nyújtók képviseletében az ajánlattevő teszi meg (a más nevében tett nyilatkozatok megtételére meghatalmazott felel azért, hogy a meghatalmazásnak és a számára rendelkezésre bocsátott nyilatkozatoknak/adatoknak az általa elektronikusan megtett nyilatkozatok megfelelnek, ez a szabály azonban nem érinti a közös ajánlattevők Kbt. 35. § (6) szerinti egyetemleges felelősségét)
- ajánlattevő (alvállalkozó/kapacitás nyújtó) aláírási címpéldányát/ügyvéd/kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintáját
- amennyiben az ingyenes elektronikus adatbázisból Ajánlatkérő számára nem elérhető: cégkivonatát vagy annak elérhetőségét (URL) /adott esetben változásbejegyzés iratait, vagy nemleges nyilatkozatot.
- Nyilatkozat bemutatott szakemberekről - (EKR nyilatkozat)
- Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján (EKR nyilatkozat)
- NYILATKOZAT, a Kbt. 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti értékeléshez 2/A. sz. értékelési szemponthoz kapcsolódó a csapdarendszer elkészítésére delegált szakemberek létszáma
cégszerűen aláírva – 1. sz melléklet
- NYILATKOZAT, a Kbt. 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti értékeléshez 2/B. sz. értékelési szemponthoz figyelembe szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány szakmai tapasztalata
cégszerűen aláírva – 2. sz melléklet
- Amennyiben az ajánlatban szereplő valamely iratot meghatalmazott ír alá: az ajánlathoz csatolni kell a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó meghatalmazást. Figyelem! Amennyiben az ajánlatban valamely dokumentumot meghatalmazott ír alá elektronikusan, úgy a meghatalmazott(ak)-nak is rendelkeznie kell legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással.
- A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet (személy) olyan szerződéses vagy előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okirat, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt (adott esetben)
- Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás estén a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás (EKR űrlap)
- Nyilatkozat üzleti titokról, a Kbt. 44. § (1) bekezdése szerinti indoklással (adott esetben) (EKR űrlap)
- Idegen nyelvű dokumentum, irat benyújtása esetén, annak magyar nyelvű fordítása (adott esetben)
4) A beszerzés jellege a részekre bontást nem teszi lehetővé. A beszerzés egy részére történő ajánlattétel nem egyeztethető össze a gazdasági ésszerűséggel, a megvalósítani kívánt beszerzés részekre bontva a megfelelő színvonalon történő feladatellátást veszélyeztetné. A különböző részajánlatok kapcsán eltérő technológiákat alkalmazhatnának az integrátorok, mely zavart, inkompatibilitást, rendszer nyitottságot, és sérülékenységet okozhatna a csapdarendszerben. Az NBSZ működése szempontjából fontos, és egyben nemzetbiztonsági érdek is, egy zárt, megbízható, stabil, valamint minden sérülékenységet a lehető legjobban kizáró, és támadást elhárító rendszer kialakítása.
- Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 71. § (6) bekezdésben foglalt esetben nem rendel el újabb hiánypótlást
- Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét a Kbt. 69. § (11a) bek. foglaltakra, miszerint nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) vagy (6)-(8) bekezdés szerinti felhívására a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Jogorvoslati kérelem benyújtható a Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint.
1) Jogorvoslati kérelem benyújtható a Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint
2) KIEGÉSZÍTÉS A IV.2.6) PONTHOZ: Az ajánlati kötöttség vonatkozásában 2 hónap alatt 60 nap értendő. Ajánlatkérő a jogszabályban előírt folyamatba épített ellenőrzésre tekintettel határozta meg az ajánlati kötöttség időtartamát.
3) Ajánlatkérő a jelen eljárásban való részvételt nem köti ajánlati biztosíték adásához.
4) Ajánlatkérő a szerződés teljesítéséhez nem teszi lehetővé és kötelezővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását [Kbt.
35. § (8)]
5) Üzleti titokra vonatkozó rendelkezések a Kbt. 44.§ szerint
6) Kiegészítő tájékoztatás nyújtása a Kbt. 56.§ szerint, kizárólag az EKR-en keresztül
7) Hiánypótlás és felvilágosítás kérés a Kbt. 71.§ szerint
8) Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjában foglalt eredménytelenségi okot [Kbt. 75. § (6)].
Ajánlatkérő felhívja a figyelmget, hogy a közbeszerzési eljárás a BBA-6.1.1/10-2019-00002. számú kiemelt projekt költségvetésének a terhére kerül megvalósításra, és a projekt elszámolhatóságának, és egyben az eljárás eredményessé nyilvánításának a feltétele, hogy legalább két érvényes ajánlat beérkezzen (Kbt. 53. § (5)-(6) bekezdés).
9) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdését.
10) Ajánlatkérő a minősített ajánlattevők jegyzéke tekintetében meghatározottakhoz képest szigorúbban állapítja meg az ajánlattevők
műszaki és szakmai alkalmassági feltételeit/igazolását, a III.1.3) pontjai tekintetében [321/2015.(X. 30.) Kr. 30.§ (4)]
11) Az ajánlat benyújtásával kapcsolatos összes költség az ajánlattevőt terheli.
12) Valamennyi időpont/határidő tekintetében a közép-európai idő (CET) szerinti időpontok irányadók.
13) Az ajánlati felhívásban és közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt., a Ptk. és a 424/2017. (XII. 19.) Kr. előírásai, valamint a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatói és ajánlásai szerint kell eljárni.
14) Az eljárás lefolytatásához igénybe vett független felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó (név/lajstromszám): dr. Urbán Zsolt/01189; helyettes FAKSZ: dr. Batuska Zsolt/01152
15) A közbeszerzési eljárás a BBA-6.1.1/10-2019-00002. számú kiemelt projekt költségvetésének terhére kerül finanszírozásra.
Kiegészítés a felhívás III.2.2. pontjához:
A kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a visszaszolgáltatási és/vagy megsemmisítési kötelezettség alól. Amennyiben a továbbiakban Vállalkozó a jelen pontban meghatározott visszaszolgáltatási és/vagy megsemmisítési kötelezettségének a Megrendelő részéről történő írásbeli felszólítás kézhezvételétől számított 10 napon belül sem tesz eleget, úgy a jelen pontban meghatározott kötbér megfizetésének kötelezettsége terheli valamennyi alkalommal.
Ha a Vállalkozó a jelen szerződésben foglalt titoktartási kötelezettségét megszegi, úgy Vállalkozó a jelen szerződésben meghatározott teljes bruttó vállalkozói díj 5 %-ának megfelelő összegű kötbér fizetésére köteles.
Vállalkozó a szerződés hibátlan teljesítéséért 12 hónap időtartamra jótállást és a mindenkor érvényes, a vonatkozó hatályos jogszabályokban előírt szavatossági feltételeket vállal. Amennyiben jogszabály ennél hosszabb kötelező jótállási időt ír elő, akkor Vállalkozó jótállási kötelezettsége a jogszabályban előírt időtartamra terjed ki.
A szerződés aláírásának feltétele, hogy nyertes Ajánlattevő bevon a teljesítésbe olyan szakembert aki érvényes CISA, CCNP, CEH információ biztonsági minősítések (vagy azzal egyenértékű) közül legalább kettővel rendelkezik
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/09/15 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák